Жаңа білім беру бағдарламасы

8D07302 Сәулет және қала құрылысы в Satbayev University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Сәулет және қала құрылысы саласындағы бейін бойынша докторды дайындау іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын және ғылымның келесі бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды ұсынады: тұрғын және қоғамдық мақсаттағы сәулет объектілерінің типологиясы мен тарихы, тұрғын үйдің әлеуметтік/мәдени антропологиясы, қазақстандық сәулет тарихы, қала құрылысы/урбанистика.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D122 Сәулет
 • Дайындық бағыты 8D073 Сәулет және құрылыс
 • Қоғамдық ғимараттардың архитектурасын қалыптастырудың перспективалық бағыттары
  Несиелер: 3

  Жаңа сәулеттік нысандар мен конструкцияларды құрудағы эксперименттік-іздестіру жұмысы. Қоғамдық ғимараттар мен кешендердің сәулет-бейнелі, көлемдік-жоспарлау және функционалдық дамуы.

  Оқу жылы - 1
 • Тұрақты сәулет және урбанистика қағидасы
  Несиелер: 3

  Қаланың тұрақты дамуындағы қазіргі үрдістер. Еуропа қалаларының хартиясы. Жаңа қала құрылысының манифесті. Тұрақты даму саласындағы қалалық жоспарлауды құқықтық реттеудің негіздері.

  Оқу жылы - 1
 • Қазақстанда энергия тиімді жобалауды дамыту
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы экологиялық жағдайдың ерекшеліктері. Халықаралық энергетикалық агенттігі. Қазақстандағы тұрғын үй құрылысы саласындағы энергия тиімді жобалау. LEED сертификациясы.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Ғылыми жұмыс гипотезасы. Ғылыми мақаланың идеясын қалыптастыруға әсер ететін элементтер. Жоспардың бағыты. Зерттеу жүргізу. Ғылыми жұмыстарды тіркеу және жариялау.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеу нәтижелерін бекітудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 3

  Фундаменталдық, іздеу және қолданбалы зерттеулер. Теориялық және тәжірибелік зерттеулер. Зерттеу нәтижелерінің жиынтығы және бағасы.

  Оқу жылы - 1
 • Әлеуметтік / мәдени антропология
  Несиелер: 3

  Мәдениетті беру үдерісінде қоғамдық өмірдің түрлі аспектілерін байланыстыратын қарым-қатынас жүйесі. «Мәдениет пен тұлға» туралы оқыту. F. Boas, Radcliffe-Brown, Durkheim концепциясы.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың әлемдік тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеулерді басқару саласындағы жаңа үрдістер. Эксперименталды бөлімді ұйымдастыру және талдау алгоритмі. Интернетте ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу. Ақпараттық және патенттік іздеу.

  Оқу жылы - 1
 • Сәулет әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы Батыс сәулеттің әлеуметтануы. У.Еко семиологиясы. P. Bourdieu постструктурализмы. Сәулет өнеріндегі антропометризм. Постмодерндық сәулет және әлеуметтану.

  Оқу жылы - 1
 • Тұрғын үй ғимараттарының архитектурасын қалыптастырудың перспективалық бағыттары
  Несиелер: 3

  Қоғамдық ғимараттармен кешенинде үй-жайдағы тұрақсыздық бейнесіне қайтаруы. Бұқаралық тұрғын үй құрылысының қалыптасуындағы видеоэкология мәселелері. Материалды тұтынуды азайту және тұрғын үй құрылысының күрделілігі үшін жаңа конструктивті және технологиялық шешімдер іздеу.

  Оқу жылы - 1
 • Архитектурадағы жаһандық концепциялар мен парадигмалар
  Несиелер: 3

  Сәулет және қала құрылысындағы жаңа парадигмалар. Қалалық кеңістікті жаңа түсінуі. Сәулет нысандарын жобалаудағы, құрудағы және басқарудағы заманауи тұжырымдамалар

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Түсінігі болуы керек: ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және дамуының негізгі кезеңдері туралы; жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшеліктері туралы

 • Код ON2

  Тиісті білім саласының ғылыми мектептері, олардың теориялық және практикалық әзірлемелері туралы; тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; практикалық қызметке ғылыми әзірлемелерді енгізу тетігі туралы; ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары туралы; зерттеуші-ғалымдың педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігі болуы тиіс

 • Код ON3

  Білу және түсіну: жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның дамуының қазіргі үрдістері, бағыттары мен заңдылықтары; ғылыми таным әдіснамасы; тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктері; ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін сезіну және қабылдау; ғылыми коммуникация мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шетел тілін жетілдіру

 • Код ON4

  Меңгеруі керек: ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру; өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жоспарлау және болжау; зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдау және тиімді пайдалану

 • Код ON5

  Меңгеруі керек: зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыру және қорытынды жасау; әр түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты талдау және өңдеу; қазіргі теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын өзіндік ғылыми зерттеу жүргізу; өзінің жаңа ғылыми идеяларын генерациялау, өзінің білімі мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа, ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, хабарлау

 • Код ON6

  Дағды болуы тиіс: әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру; аналитикалық және эксперименталды ғылыми қызмет; зерттеу саласын жүйелі түсіну және таңдап алынған ғылыми әдістердің сапасы мен нәтижелілігін көрсету; ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапты және шығармашылық қарым-қатынас жасау; қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, патенттік іздеу жүргізу және ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі; ғылыми ашылулар мен әзірлемелерге меншіктің зияткерлік

 • Код ON7

  Дағды болуы тиіс: зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау; ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру; ұжымды басқару және жетекшілік ету; ғылыми іс-шараларға, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу

 • Код ON8

  Дағды болуы тиіс: шешендік өнер және халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда көпшілік алдында сөз сөйлеу; ғылыми хат және ғылыми коммуникация; шет тілінде еркін қарым-қатынас жасау.

 • Код ON9

  Дағды болуы тиіс: шешендік өнер және халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда көпшілік алдында сөз сөйлеу; ғылыми хат және ғылыми коммуникация; шет тілінде еркін қарым-қатынас жасау

 • Код ON10

  Құзыретті болу: тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде; тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз етуде

Top