Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07301 Құрылыс материалдарын өндіру в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 5

  Әзірленетін объектілерді немесе технологиялық процестерді олардың параметрлерін оңтайландыру мақсатында олардың ғылыми зерттеулерінің заманауи әдістерін, жоспарлау әдістерін, ғылыми зерттеулер жүргізуді зерттейді. Ғылыми зерттеу әдістерінің нәтижелерін, ғылыми, жобалық және технологиялық міндеттерді шешуге бағытталған бағдарламалық өнімдерді талдауды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәліметтер базасын қолдану және ғылыми метрикалық көрсеткіштер
  Несиелер: 3

  Импакт-фактор (ИФ, или IF) - ғылыми журналдың маңыздылғының сандық көрсеткіші, Scopus- библиографиялық және рефераттық мәліметтер базасын және мақалалардың цитатрленурленуін назарға алып отырады. Web of Science (WOS)- ізденуге арналған платформа, ғылыми журналдарда және патенттерде жарыққа шығаруғ арналған рефераттық мәліметтер базасын өзінде біріктіреді, Thomson Reuters- Филадельфи институтының ғылыми ақпараттарынң мәліметтер базасы, Index Copernicus - халықаралық онлайндық ғылыми көрсеткіштер мәліметі, индекстеу, ранжировкалау және журналдарды рефераттауды жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР минералды шикізаттан өндірілетін құрылыс материалдарының физико-химиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Құрылыс материалдардың көптігі. Құрылыс материалдарды өндіруге қажетті физика-химиялық қасиеттері. Құрылымдау, фазалық құрамының ерекшеліктері. ҚР минералды шикізаттың қоры. Эффективті құрылыс материалы үшін минералды шикізаттарды қолданудың перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Модификацияланған бетондар
  Несиелер: 5

  Шығарылатын өнімнің сапасына талаптар. Бетон химизациясы — құрылыстың нақты шешімнің тәсілі. Бетон беріктігін қарқындылығын көрсеткіші. Бетон құрамы. Суперпластификаторлар. Суперпластификаторлардың сәйкестік бағасы және классификациясы. Техногенді типтің жоғарғы дисперсті кремнезем құрайтын материалдар. Микрокремнезем. Суперпластификаторларды модификациялау кезіндегі бетонның сипаттамалары. Бетонның болашақ концепциясы мен оны жүзіге асырылу перспективасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдардын өндіру үшін қажетті энергияның альтернативті көздерін пайдалану
  Несиелер: 4

  Құрылыс материалдарын өндіру үшін баламалы энергия көздерін пайдалану кезіндегі негізгі әдістер мен технологиялар. Жаңартылатын энергия көздерін жіктеу. Геотермалдық жүйелер. Геотермалды энергияның жіктелуі. Геотермалдық жүйелердің жалпы жұмыс принципі. Геотермальды жүйелердің бастапқы контурының негізгі түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техногенді және қалдық шикізатты қайта өндеудің прогрессивті технологиялары
  Несиелер: 5

  Қалдық шикізатты мен прогрессивті технологияларын қолдануы. Техногенді қалдықтарды пайдаға асыруы мен өңдеу. Штыбтар мен шламды пайдаға асыруы. Көмір өндірісінің техногенді қалдықтар. Көмір брикеттерді дайындау технологиясы. Өнеркәсіптік қалдықтарды пайдаға асыруы бойынша әр түрлі технологияларды еңгізуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON7

  зерттеу нәтижелерін ойлау, жобалау, бейімдеу және енгізу қабілетін көрсету; жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу

 • Код ON3

  Эксперименттеу , зерттеу жүргізу, техникалық білім берудегі заманауи инновациялық процестерді, тиімді білім беру технологиялары мен оларды іске асыру бойынша халықаралық тәжірибені білу

 • Код ON6

  жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, материалдар мен бұйымдарды өндіру саласында теориялық және эксперименттік зерттеулер әдіснамасын меңгеру

 • Код ON8

  Негізгі ғылыми және техникалық білімді креативті қолдана отырып, кешенді есептердің өзіндік шығармашылық және инженерлік шешімдерін табу

 • Код ON5

  айдалану кезінде құрылыс материалдары мен конструкцияларының ұзақ мерзімділігін арттыру әдістері мен тәсілдерін , технологиялар трансферті, оның түрлері мен нысандары саласындағы білімді, сондай-ақ ел экономикасының инновациялық дамуындағы рөлді игеру

 • Код ON4

  нақты мүдделер саласындағы ғылыми ізденістердің даму тенденциялары мен бағыттарына, оларды коммерцияландыру перспективаларына, тәуекелдер мен мүмкіндіктерге тұтас көзқарасқа ие болу

 • Код ON1

  ғылыми мүдделер саласында қолдану, эксперементтеу және болжау, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдістемелерін және оларды іске асыру дағдыларын бағалау

 • Код ON2

  оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың әдістері мен құралдарын таңдау, сынауды; ғылым эволюциясында парадигмалардың ауысуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы түсінікке ие болу

Top