Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05112 Биотехнология в Қазақ технология және бизнес университеті

 • Ет және Сүт өнеркәсібіндегі Микробиология және биотехнология
  Несиелер: 3

  Ет және сүт өнімдерін өңдеу және сақтаудың технологиялық процестеріне микроорганизмдердің әсері. Ет және сүт өнімдерін микробиологиялық зерттеу әдістері. Ет және сүт өнімдері арқылы адамға берілетін патогенді микроорганизмдерді индикациялау және сәйкестендіру. Ауылшаруашылық өнімдері өндірісін микробиологиялық бақылау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР құқықтық жүйесі
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық туралы ұғымдар. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылыс негіздері. Әкімшілік құқық және ҚР Мемлекеттік басқару. Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы. Қазақстан Республикасының жер және экологиялық құқығы. Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы заңдар. Халықаралық құқық және халықаралық шарттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілк құқыққа кіріспе. Әкімшәілік құқық көздері. Әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар. Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық нысандары. Басқарудың әдістері мен түрлері. Мемлекеттік қызмет. Әкімшілік үдеріс. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жаза. Әкімшілік құқықбұзушылық істері бойынша өндірісті қамтамасыз ету шаралары. Әкімшілік-құқықтық тәртіп. Әкімшілік қызметтегі заңдылық. Мемлекеттік басқару органдарының және лауазымды тұлғалардың заңдылықтың бұзылуына қатысты жауапкершілігі және қызмет бабындағы келтірілген зиян.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Бір айнымалыға тәуелді нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыға тәуелді функциялардың дифференциалдық есептері, бір айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептері, бірнеше айнымалыға байланысты функциялардың дифференциалды есептелуі, бірнеше айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептелуі , Фурье сериясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  «Жемқорлық» ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Жемқорлыққа қарсы күрестің шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Жемқорлық іс-әрекет табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық жауапкершілік. Әр түрлі салалалардағы жемқорлық әрекеттер үшін моральдік-этикалық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 3

  Микробиология және вирусологияның пәні мен міндеттері, биотехнологияның дамуындағы орны мен рөлі. Микроорганизмдер және олардың жіктелуі. Прокариоттар мен эукариоттардың құрылысы, қасиеттері. Вирустар, құрылысы және көбеюі. Көбейту және дифференциация. Микроорганизмдерді бөлу және өсіру. Микробқа қарсы факторлар. Метаболизмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық және санитарлық микробиология
  Несиелер: 3

  Зооантропонозды ауруларды, жануарлардан адамға азық-түлік арқылы берілетін тамақтан улануды тудыратын микроорганизмдермен танысу. Санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдер. Тағам өндірісін санитарлық-микробиологиялық бақылау. Микробиологиялық бақылау принциптері. Дезинфекция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика пәні мен міндеттері. Механика. Бөлшектер қозғалысының кинематикалық өрнегі. Физикалық шамаларды өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу. Динамика заңдары. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Гармоникалық тербелістердің кинематикасы, динамикасы және энергиясы. Молекулалық физика. Термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнетизм. Оптика. Атомдық және кванттық физика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганика және аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  Химияның негізгі заңдары мен заңдылықтары, Заттың құрылысы және химиялық байланыстың табиғаты, әртүрлі химиялық процестердің өту заңдылықтары. Периодтық жүйенің топтары мен кезеңдері бойынша қарапайым заттар мен элементтер қосылыстарының қасиеттерінің өзгеруінде негізгі элементтер мен үрдістер химиясы бойынша нақты материалды зерттеу. Сандық және сапалық талдау әдістері. Химиялық экспериментті орындау техникасы, ерітінділерді дайындау әдістемесі, химиялық талдау жүргізу, зерттеу экспериментін жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Жасушаның химиялық компоненттері. Организмдегі ақуыздардың рөлі. Амин қышқылдары. Нуклеин қышқылдары, ағзадағы функциялар. Ферменттер. Ферменттердің әсер ету механизмі, жіктелуі. Витаминдер, ағзадағы рөлі. Май еритін және суда еритін витаминдердің сипаттамасы. Денедегі мәні. Липидтер. Липидтердің рөлі және жіктелуі. Ас қорыту процесінде майлардың түрленуі. Зат және энергия алмасу. Алмасу түрлері. Көмірсулар алмасуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы жылумассаалмасу үрдістері
  Несиелер: 5

  Тірі организмде болатын және оның тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін заттар мен энергияның химиялық және физикалық айналуының жиынтығы. Заттар мен энергия алмасуы біртұтас және материя мен энергияны сақтау заңына бағынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнология нысандары
  Несиелер: 5

  Тірі жүйелердің ұйымдастыру деңгейлері және қасиеттері. Прокариотты және эукариотты организмдердің жасушалары мен метаболизмін ұйымдастырудың құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері. Өсімдіктер мен жануарлардың жасушаларының, тіндері мен ағзаларының өсінділері. Биообъектілер ретінде субжасушалық құрылымдар. Биотехнология үшін іс жүзінде маңызды Жаңа объектілерді алу үшін жасушалық және генетикалық инженерия әдістерін пайдаланудың негізгі бағыттары. Биотехнологиялық объектілерді таңдау принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  Молекулалық биология мен генетикаға кіріспе. Молекулалық биология және генетика дамуының тарихы, басқа ғылымдармен өзара байланысы. Геномның құрылымы мен ұйымдастырылуы. Тұқым қуалаушылықтағы ДНҚ рөлі. ДНҚ құрылымы. Репликация ДНК. ДНК полимераза. Генетикалық коды. Эукариот геномының құрылымы. Геномның мобильді элементтері. Мобильді элементтерді ашу және жіктеу. РНК құрылымы, РНК түрлері. Транскрипция. Амин қышқылдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы үрдістер мен жабдықтар
  Несиелер: 5

  Жылу және масса санын тасымалдау теориясының негіздері. Биотехнология процестерін модельдеу теориясы. Микробиологиялық өндірістерді, микробтық синтездің кейбір өнімдерін бөлу және тазалау процестерін аппаратуралық жабдықтау. Биотехнологиялық өндірістерді аппаратуралық жабдықтау. Биотехнологиялық өндірістерді аппараттық жабдықтау. Биотехнологиялық өндіріс қалдықтарын залалсыздандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық жабдықтар
  Несиелер: 5

  Араластыру, араластыру және жалған төмендету. Тұндыруға арналған жабдықтың құрылымы мен жұмыс принципі. Сүзуге арналған жабдықтың құрылымы мен жұмыс принципі. Сүзу процесін есептеудің негізгі ережелері. Жылу беру. Жылу беру негіздері. Қыздыру және салқындату. Булау және булау аппараттары. Сорбциялық процестер. Абсорбция және адсорбция. Абсорберлер мен адсорберлер-жұмыс істеу принципі және құрылысы. Кептіру және кептіру жабдығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  Кәсіпорын экономикасының пәні мен әдісі. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Экономикалық тиімділік көрсеткіштері. Баға жүйесі.. Кірістерді қалыптастыру және бөлу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі: түсінігі, маңызы, түрлері. Кәсіпорын классификациясының түсінігі және белгілері. Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары, олардың негізгі функциялары мен мақсаттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  "Биотехнология негіздері"пәнінің пәні мен міндеттері. Биологиялық объект және биотехнологиялық өндіріс кезеңдері. Жасушаларды өсіру. Моноклональды антиденелер. Дің жасушаларының биотехнологиясы. Клеткалық технологиялар мата инженерия гендік инженерия. Трансгеноз. Рекомбинантты ДНҚ. Биотехнологияның даму болашағы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тамақтану физиологиясы және гигиенасы
  Несиелер: 5

  Тамақтану физиологиясы мен гигиенасының теориялық аспектілері: тамақтанудың ғылыми теориялары мен концепциялары, тамақтанудың баламалы тәсілдерінің сипаттамалары, тағамдық аурулардың алдын алу бойынша алдын алу шараларын, тамақ өнімдерін қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау, сатуға қойылатын гигиеналық талаптарды зерттеу; қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша тамақ шикізаты мен дайын өнімнің сапасын бағалау жүйес

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Қоздырғыш жүйелердің физиологиясы. Реттеуіш функциялардың физиологиясы. ОЖЖ қозғалыс функциялары. Сенсорлық жүйелердің физиологиясы. Вегетативтік функциялардың реттелуі. Жүрек-қантамыр жүйесінің физиологиясы. Тыныс алу физиологиясы. Ас қорыту физиологиясы. Қан физиологиясы. Бөліну физиологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жасушалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Жасушалық биотехнологияның теориялық негіздері. Геномика, протеомика және биоинформатика. Құрылымдық, функционалдық және салыстырмалы геномика клеткалық деңгейде гендік инженерлік құрылымдарды құрудың негізі ретінде. Организмдердің әртүрлі түрлерінің протеомы, оның функционалдық ұйымдастырылуы және реттелуі. Биотехнологиялық міндеттерді жоспарлаудағы, ұйымдастырудағы және іске асырудағы Биоинформатика. Биоинформатика-тірі жүйелердің, биологиялық белсенді заттардың және олардың молекулалық нысаналарының құрылымы мен қызметі туралы деректер негізінде жаңа білім генерациясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тағам санитариясы мен гигиенасы
  Несиелер: 5

  Сыртқы орта факторларының гигиеналық сипаттамасы, Тамақ объектілерін абаттандыру үшін санитарлық-эпидемиологиялық талаптар, Тамақ объектілерін жобалау мен салудың гигиеналық негіздері, тамақ объектілерінің санитарлық режимі. Тағамдық аурулар, олардың алдын алу, Тамақ өнімдерінің бөтен химиялық заттармен ластануы. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стартап жобалардың экономикалық негіздемесі
  Несиелер: 3

  Жобаны басқарудың қазіргі заманғы әдіснамасын, жобаларды, бағдарламаларды және олардың басқару объектілері ретінде контекстін анықтау мен түсінігін, басқару субъектілері мен олар пайдаланатын құралдар, жобаның түрлі функционалдық салаларын басқару процестері мен құралдары туралы анықтамалар мен түсініктерді, жобаларды басқаруда пайдаланылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен ақпараттық технологияларды зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негізі
  Несиелер: 3

  Өнеркәсіптік дамыған елдердің экономикасындағы шағын және орта бизнестің орны. Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесі. ҚР шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін негізгі заңдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнімдерді өңдеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Шикізатты өңдеудің физикалық әдістері, ұсақтау, сұрыптау, қысыммен өңдеу, араластыру, біртекті емес жүйелерді бөлу, Тұндыру, сүзу. Тамақ өнімдерін өңдеудің электрофизикалық әдістері: әдістердің сипаттамасы, Тамақ өнімдерін инфрақызыл сәулемен өңдеу, АЖЖ-тамақ өнімдерін өңдеу, тамақ өнімдерін өңдеудің жоғары жиілікті әдісі, электр флотация. Тамақ өнімдерін өңдеудің акустикалық әдістері: ультрадыбыстық өңдеу, импульстік және пульсациялық өңдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гендік инженерия негіздері
  Несиелер: 5

  Рекомбинантты ДНҚ құрастыру. Рестрикция және модификация ферменттері. Клондау үшін векторлар. Векторлардың жалпы сипаттамасы. Прокариоттардың генетикалық трансформациясы. ДНҚ нуклеотидті бірізділігін анықтау. ДНҚ электрофорезі. Блоттинг. ПТР әдісі және оны тамақ өнеркәсібінде пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы заманауи әдістер және аспектілері
  Несиелер: 5

  Микробтық клеткадағы метаболизмнің реттелуі, ферменттер синтезінің индукциясы және репрессиясы, мутанттардың бөліну әдістері мен мутагенезі, эукариотикалық микроорганизмдердің гибридизациясы, плазмидтер және бактериялардың конъюгациясы, протопласттардың бірігуі, векторлық молекулалар, микроорганизмдердегі бөтен текті гендердің экспрессиясы, өнеркәсіптік маңызды микроорганизмдердің гендік инженериясы, бастапқы метаболиттер продуценттерінің штаммдарын құрастыру, адам интерферондарының продуценттері штаммдарын құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ет өнеркәсібіндегі функционалдық бастапқы дақылдар
  Несиелер: 5

  Бастапқы дақылдардың биотехнологиясы, таксономия, ет өнеркәсібінде ашытқылар мен мицелиалды саңырауқұлақтар дақылдарын қолдану, Ет өнеркәсібінде нитриттер мен денитрификациялаушы микроорганизмдерді қолдану, бактериоциндер продуценттері, хош иісті қосылыстардың пайда болуы, бастапқы дақылдардың негізінде бактериялық препараттар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микроорганизмдер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдерді өсіру. Микроорганизмдерді өсіру әдістері. Микробиологиялық өндірісте пайдаланылатын шикізат. Микробиологиялық өндірістің технологиялық жабдықтары. Микробиологиялық өндірістің технологиялық процесінің кезеңдері. Микробтық биомассаны алу. Микробтық биомассаны алу. Вакциналар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шикізат сапасын зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерінің сапасын талдау әдістерінің жіктелуі. Сенсорлық талдау. Физика-химиялық әдістер. Полярографиялық, рефрактометриялық, спектрометриялық әдістер. Фотоэлектрлік колориметрия, атомдық-абсорбциялық спектрометрия, инверсиялық, вольтамперометрия, зерттеудің хроматографиялық әдістері. Зерттеудің реологиялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің жаңа формаларын, сызықтарын және будандарын жасау әдістері мен технологиялары. Қоршаған ортаның абиотикалық және биотикалық факторларына төзімді өсімдіктер желісін қалыптастыру. Егілетін және отырғызылатын материалды алу. Өсімдіктердің биоәртүрлілігін бағалау, сақтау әдістері. Жасушаларды өсіру. Өсімдіктердің қайталама метаболизмінің заттарын алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік биотехнология
  Несиелер: 5

  Биотехнологиялық өндірістің негізгі кезеңдері. Биотехнологиялық өндірістің типтік схемасы. Биотехнологиялық өндірісте қоректік ортаны құру принциптері. Зең саңырауқұлағын өсіру арқылы лимон қышқылын алу. Микроорганизмдерді сандық есепке алу әдістері. Өнеркәсіптік биотехнологияның негізгі бағыттары

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Протеомика негіздері
  Несиелер: 5

  Протеомиканың құрылымдық-функционалдық негіздері. Протеомика түсінігі, принциптері және бағыттары. Протеомдық карталау. Биологиядағы Протеомика. Медицинадағы Протеомика. Протеомика әдістері. Метаболомика. Протеомдық эксперименттер деректерін өңдеудің биоақпараттық технологияларын дамыту. Белгілі нуклеотидті тізбектер бойынша ақуыздардың физика-химиялық қасиеттері мен функцияларын модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің гендік инженериясы
  Несиелер: 5

  Трансгендік өсімдіктерді алу. Өсімдіктердің қосалқы ақуыздарының амин қышқылдық құрамын жақсарту үшін генетикалық инженерия әдістерін қолдану. Басқа ағзаға тасымалдауға арналған гендерді алу. Гендерді тасымалдауға арналған векторлар. Агробактерияның плазмидтері өсімдіктердегі вектор ретінде. Хлоропласт және митохондриялық ДНК.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микроорганизмдердің өнеркәсіптік штаммдарын құрудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Микробтық клеткадағы метаболизмнің реттелуі, ферменттер синтезінің индукциясы және репрессиясы, мутанттардың бөліну әдістері мен мутагенезі, эукариотикалық микроорганизмдердің гибридизациясы, плазмидтер және бактериялардың конъюгациясы, протопласттардың бірігуі, векторлық молекулалар, микроорганизмдердегі бөтен текті гендердің экспрессиясы, өнеркәсіптік маңызды микроорганизмдердің гендік инженериясы, бастапқы метаболиттер продуценттерінің штаммдарын құрастыру, адам интерферондарының продуценттері штаммдарын құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Тамақ өндірістерінің нарығын және шикізат базасының негізгі даму бағыттары. Ет өнімдерін өндіру технологиясы (шұжық, паштет, ет консервілерінің, дүмбілдер, мал сою, қоян және құс етінен жасалған өнімдер, тұзды және қақталған өнімдер технологиясы). Балық өнімдерін өндіру технологиясы (балықты алғашқы өндеу, консервы, дүмбілдер, паштет, уылдырық өндіру, теңіз өнімдерінің технологиясы). Сүт өнімдерін өндіру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 5

  Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының құрылымы. Тамақ өнеркәсібінің өндірістік ғимараттарына қойылатын талаптар. Құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесі. Өндірістік үй-жайларда ауаны баптау жүйелерін жобалау. Шикізатты есептеу және ассортиментті негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шикізатты және тағам өнімдерін өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерін өндіруге арналған шикізат. Шикізатты сақтау және оны өндіріске дайындау. Шикізатты сақтау режимдері. Мал шикізатынан жасалған Өнімдерді тоңазыту технологиясына енгізу. Тұздау технологиясына кіріспе. Ысталған өнімдер технологиясы. Стерильденген консервілер технологиясы. Тағам өндірісіндегі Биотехнологиялық процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ашыту өндірісінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Ашыту өндірісі технологиясының ғылыми негіздері. Ашытқылардың және микроорганизмдердің басқа да дақылдарының өсу заңдылықтары. Ашыту өндірісіндегі биохимиялық процестер. Ашыту өндірісінде қолданылатын шикізаттың сипаттамасы, этил спиртінің, нан пісіретін ашытқының өндірісі, сыра, шарап өндірісі, соңғы өнімдерді бөлу және тазалау тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ферменнты препараттар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік ферменттік препараттар. Ферменттердің биосинтезіне әсер ететін факторлар. Ферменттердің продуценттерін өсірудің тереңдік әдісі. Ферменттер продуценттерін өсірудің беттік әдісі. Ферменттік препараттардың тауарлық формаларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері. Ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері. Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау. Ғылыми ақпарат: іздеу, жинақтау, өңдеу. Техникалық және интеллектуалды шығармашылық және оны құқықтық қорғау. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың тиімділігі. Ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын жалпы талаптар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микробтық синтез өнімдері
  Несиелер: 5

  Қайта өңдеу өндірісінің сүт биотехнологиясы. Сыра қайнату өндірісінің биотехнологиясы. Нан пісіру өндірісінің биотехнологиясы. Амин қышқылдарын алу биотехнологиясы. Биологиялық белсенді қоспаларды алу биотехнологиясы. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және санитарлық бақылауы. Биомассаны алу биотехнологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ашытқы дақылдарын алу биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Функционалдық тамақтану үшін азық-түлік өндіру кезінде пайдаланылатын микроорганизмдер. Пробиотик, пребиотик, синбиотик терминін анықтау. Пробиотиктерге микроорганизмдерге қойылатын талаптар. Пребиотикалық қосылыстардың негізгі түрлері. Пробиотиктер мен пребиотиктер препараттарының қазіргі сипаттамасы. Биоөнімдер үшін ашытқы дақылдарын (ассоциаттарды) таңдау. Ассоциаттардың үйлесімдігі және оларды өсірудің оңтайлы шарттарын таңдау. Микробтық консорциум алу үшін ассоциаттардың оңтайлы арақатынасын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағамдық биотехнология
  Несиелер: 5

  Тағам өнімдерін алудың теориялық негіздері. Негізгі тамақ өндірісі. Тағамдық қоспалардың түрлері. Оларды жіктеу, кодтау, алу әдістері, тамақ өндірісінде қолдану. Биологиялық белсенді заттар, оларды тамақ өндірісінде қолдану. Тамақ өнеркәсібінде пайдаланылатын микроорганизмдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Жасушалар мен ұлпалардың дақылы, өсімдіктердің оқшауланған ұлпаларын өсіру және дақылға енгізу техникасы, каллус ұлпаларының дақылы, гормонға тәуелді өсімдік ұлпалары, жасушалық суспензия дақылы, жеке жасушалардың дақылы, каллус ұлпаларындағы морфогенез, клональды микроразмдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақуызды заттардың биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Ақуыз заттарын микробтық синтезбен өндіру технологиясы. Жемдік биомассаны алудың принципиалды технологиялық сұлбасы. Көмірсутекті шикізатта азықтық биомассаны өндірудің технологиялық ерекшеліктері. Төмен спирттерде микробтық ақуызды алу. Көмірсулар шикізатына ақуыз заттарын алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологиядағы иммобилизацияланған ферменттер
  Несиелер: 5

  Иммобилизацияға арналған тасығыштар, физикалық иммобилизация әдістері, ферменттердің химиялық иммобилизациясы, иммобилизацияланған ферменттермен Катализдің кинетико-термодинамикалық заңдылықтары, иммобилизацияланған ферменттердің тұрақтылығы, иммобилизацияланған ферменттермен жүйе компоненттерінің регенерациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энзимологияның қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 5

  Қазіргі практикалық медицинадағы ферменттер: энзимопатология, энзимодиагностика және энзимотерапия. Ферменттерді бөлу және тазалау әдістері. Ферментативті белсенділікті анықтау әдістері. Жартылай синтетикалық ферменттердің құрылымы, әсер ету механизмі және белсенділігінің реттелуі. Синтетикалық ферменттердің әрекет ету механизмі мен активтілігі. Ферменттердің тұрақтылығы. Ферменттердің денатурациясы және инактивациясы. Ферменттерді тұрақтандыру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азық өндірісіндегі Биотехнология
  Несиелер: 5

  Мал азығын өндірудің негізгі технологиялары, мал азығының түрлері. Ауыл шаруашылығы жануарлары үшін әр түрлі жемнің құнарлылығын арттыру және байыту әдістері, консервілеу және дайындау әдістері, Жем өндірісінде қолданылатын микробты препараттарды алу. Азық препараттары, премикстер, белокты-витаминді концентраттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологиялық белсенді заттарды алудың теориялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Биологиялық белсенді заттарға қажеттілік. Өндірісті қарқындату және қоршаған ортаны экологиялық сауықтыру, әртүрлі мақсаттағы өнімдердің жаңа түрлерін алу, профилактикалық және терапевтік әсер ететін препараттарды алу; өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы қалдықтарын кәдеге жарату; ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғаудың экологиялық қауіпсіз құралдарын алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сүт және сүт өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Қышқыл сүт өнімдерінің әртүрлі топтарын өндірудің технологиялық сұлбалары мен тәсілдері. Өндіру және сақтау кезіндегі биохимиялық және физика-химиялық процестер, жіктелуі. Тауартану және қышқыл сүт өнімдерін сараптау, олардың толық сипаттамалары беріледі. Сапаның негізгі көрсеткіштері, ақаулары және олардың пайда болу себептері келтірілген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және өлшеу құралдары
  Несиелер: 5

  Стандарттардың мемлекеттік жүйесі, өлшеу құралдары мен әдістерін стандарттау, ҚР метрологиялық қызметі, өлшеу бірліктерін стандарттау, өлшеу әдістері мен құралдарын жіктеу, өнімнің сапасын бақылау және сертификаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Консервілеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Тағамдық өнімдерді консервілеу өндіріснде жануарлар және өсімдік шикі заттарының ерекшеліктерін, консерві жасаудың әдіс мен тәсілін студенттерге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Консерві өндірісінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Концентраттарды өндіруге арналған шикізат. Тамақтанатын тағам концентраттарын өндіру технологиясы. Ет-өсімдік консервілері, құс және қоян етінен консервілер технологиясы. Балық консервілерінің технологиясы. Су кәсіпшілігінен консервілер өндіру. Балалар және диеталық консервілер өндірісінің ерекшеліктері. Консервіленген өнімдер өндірісінің қалдықтарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттау және сәйкестікті растау
  Несиелер: 5

  Стандарттау тиімділігі. Стандарттаудың мақсаты мен принциптері, әдістері мен түрлері. Стандарттау деңгейлері. Стандарттау саласындағы құжаттар. Сәйкестікті растаудың мәні мен формалары. Сәйкестікті растау жүйесін нормативтік-құқықтық реттеу. Азық-түлік тауарларының сәйкестігін растау. Тамақ шикізаты мен азық-түлік тауарларының сәйкестігін растау әдістері. Азық-түлік тауарларының сапасын растау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Метрологиялық қамтамасыз етудің жағдайын талдау, өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстау, өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау және орындау; өлшеулерді орындау, метрологиялық сынау және өлшеу құралдарын аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың нақты жағдайларында қателіктердің сипаттамаларын есептеу, метрологиялық қамтамасыз етудің жай-күйін талдау, өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстау, өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау және орындау.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балық өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Балық өсіру биотехнологиясының заманауи жетістіктері. Балықтардың өнімділігін арттыру үшін заманауи зерттеу әдістерін қолдану. Биотехнологияның заманауи әдістерін қолданудың қолданбалы аспектілері. Жыныстың генетикасын, полиплоидияны, сүйекті балықтардың даму биологиясын іргелі зерттеу болашағы. Өсу қарқыны ұлғайған трансгендік балықтарды және суррогатты балықтарды алу. Суррогатты балықтарды алу үшін оогония мен сперматогонияны трансплантациялау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агроөндіріске арналған биопрепараттар
  Несиелер: 5

  Пестицидтердің зертханалық, өндірістік және тіркеу сынақтары, олардың жіктелуі туралы, оларды алу тәсілдері мен әдістері, фитопатогендер мен ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестерін бақылау агенттерінің биологиялық белсенділігін бағалауға бағытталған зертханалық және далалық эксперименттерді қою алгоритмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін консервілеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Банкалық консервілердің ассортименті. Дайын өнімге, шикізатқа және қосалқы материалдарға, ыдысқа қойылатын талаптар. Банкалық консервілер технологиясы. Ет консервілерінің сапасына бастапқы шикізат пен материалдардың әсері. Консервілерді өндіру кезінде термоөңдеу. Қыздырудың микрофлораға әсері. Стерильдеу режимін таңдауға өнімнің физикалық-химиялық және жылу-физикалық қасиеттерінің әсері. Консервілерді стерильдеу режимін есептеу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиялық белсенді заттардың және препараттардың микробиологиялық өндірісі
  Несиелер: 5

  Биологиялық белсенді заттардың (ББЗ) сипаттамасы мен жіктелуі. Биологиялық белсенді заттардың әртүрлі топтарын, ББЗ синтезінің әдістерін зерттеу, ББЗ өндірісінің биотехнологиялық тәсілдерін, ББЗ продуценттерін зерттеу. Биологиялық белсенді заттарды қолданудың экологиялық және генетикалық қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нан өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Бидай нанының сапасына әртүрлі биологиялық қопсытқыштардың әсері. Бидай нанының сапасына ашытқыларды белсендірудің әртүрлі әдістерінің әсері. Қара бидай ұйытқысының биотехнологиялық қасиеттерін арттырудың әртүрлі әдістерінің қара бидай және бидай ұны қоспасынан жасалған нанның сапасына әсері. Күрделі нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді дайындау; сапасын бақылау; күрделі нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді өндіру процесін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндірісті бақылау және бағалау
  Несиелер: 5

  Бақылау әдістері. Құрғақ заттар мен ылғалдылықты анықтау. Ақуыздарды анықтау. Майларды, көмірсуларды, спиртті, күлдің, минералды қоспалар мен хлоридтердің құрамын, қышқылдығын, С витаминінің құрамын, бірінші және екінші тағамдар мен сусындардың сапасын, қамырдан жасалған бұйымдардың сапасын, тағамның химиялық құрамы мен энергетикалық құндылығын, құрамында азот бар заттарды, шикізаттың, дайын өнімнің сапасын, дегустация жүргізу ережесін анықтау. Дайындалатын сүтті, балмұздақты, консервілердің, тағамдық майлардың, қанның, жұмыртқаның және жұмыртқа өнімдерінің сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ет және ет өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Биохимиялық процестердің әсерінен ет құрамының, қасиеттерінің және құрылымының өзгеруі. Бу етін технологиялық пайдалану ерекшеліктері. Ет эмульсияларын дайындаудың техникалық-технологиялық аспектілері. Белокты-майлы және белокты-коллагенді эмульсиялар. Ет өнімдерін термиялық өңдеу. Шұжық қабықтарын пайдалану ерекшеліктері. Тұтас қолтық және қайта құрылымдалған ет өнімдерін өндіру ерекшеліктері. Тағамдық фосфаттар. Тағамдық гидроколлоидтер. Тағамдық талшықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өнімдердің сапасын мемлекеттік бақылау. Бұрмалау әдістері және оны анықтау, тауарды сәйкестендіру сараптамасы, тауардың түпнұсқалығын сараптау, өнімнің сапасы туралы деректерді талдау әдістері; азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын гигиеналық талаптар. Өнімнің сапасы туралы деректерді талдау әдістерін және ақау себептерін табу тәсілдерін пайдалану; өнім мен процестердің сапасын бақылау әдістерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биоэтика және биоқауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Қолданбалы этикалық білім жүйесіндегі биоэтиканың орны мен рөлі. Биомедициналық технологиялар және тамақ өнімдерінің биотехнологиясы саласындағы этикалық және нормативтік-құқықтық мәселелерді шешу мәселелері (гендік инженерия, генетикалық түрлендірілген организмдер және олардың өнімдері). ГМО-ның босатылуына және таратылуына байланысты экологиялық тәуекелдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экологиялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Энергетикадағы Биотехнология. Ағынды суларды тазалау. Ағынды суларды қарқынды тазалау. Биотехнологиялық зерттеулердің Аймақтық аспектілері. Ауаны, суды және топырақты ластаушылардың жіктелуі. Табиғи суларды ластанудан қорғау ережесі. Өнеркәсіптік сарқынды сулардың құрамы мен қасиеттері. Ағынды суларды тазартудың биотехнологиялық әдістері мен құрылысы. Суды тазартудың электрохимиялық, флотациялық, сорбциялық және мембраналық әдістерінің негіздері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Табиғаттың негізгі заңдарын білуін көрсетеді, физикалық, химиялық параметрлердің биотехнологиялық процестердің тиімділігіне әсерін бағалауға қабілетті

 • Код ON2

  Әдеби деректерді жинауға, арнайы жабдықтармен және әртүрлі биотехнологиялық объектілермен жұмыс істеуге қабілетті

 • Код ON3

  Экономикалық талдау мен бизнес-жобаларды құрудың, тәуекелдерді кешенді бағалаудың базалық дағдыларын, кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздерін меңгерген

 • Код ON4

  Генетиканың негізгі заңдылықтары мен қазіргі жетістіктері, геномика, протеомика негіздері бойынша білімді қолданады

 • Код ON5

  Биотехнологиялық процестердің мәнін және өндірістік жабдық жұмысының теориялық негіздерін білуін көрсетеді, өнімнің шығуын типтік есептеу дағдыларын меңгерген

 • Код ON6

  Кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін қамтамасыз ету үшін қажетті іс-шараларды, өнім сапасын бақылау әдістерін білуін көрсетеді.

 • Код ON7

  Еңбекті қорғау, санитарлық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша білімді қолданады

 • Код ON8

  Энзимология, ферменттерді иммобилизациялау әдістері, ферменттерді тамақ өндірісінде қолдану бойынша білімді қолданады

 • Код ON9

  Ақуыз заттардың биосинтезінің ықтимал жолдарын анықтауға, биотехнологиялық процесс үшін оңтайлы жағдайларды таңдауға қабілетті

 • Код ON10

  Биотехнологиялық өндірістердің жекелеген сатыларында ресурс үнемдейтін және қалдықсыз технологияларды қолдануға қабілетті

 • Код ON11

  Биомассаның микроорганизмдерін, органикалық қышқылдарды, этанолды, аминқышқылдарды, антибиотиктерді сәйкестендіру, бөлу және өсіру жағдайларын таңдауға және жүргізуге қабілетті

 • Код ON12

  Өсімдіктердің клональды микро көбеюі, жасушалардың соматикалық гибридизациясы, өсімдіктердің жаңа түрлерін алу дағдыларына ие

Top