Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M07102 Машина жасау в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Қазіргі заманғы машина жасау индустриясындағы озық технологияларды меңгерген, әлемдік машина жасау бизнесі жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік машина жасау нарығының әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті, инновациялық ойлауға ие машина жасау саласындағы магистрлерді даярлаудың кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін білім беру ортасын қалыптастыру
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
ЖОО атауы
Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағыты
7M071 Инженерия және инженерлік іс
Білім беру бағдарламаларының тобы
M103 Механика және металл өңдеу
 • Машина жасаудағы қазіргі заманғы технологиялық жабдықтар
  Несиелер: 6

  Пән курстың негізгі түсініктері мен ережелерін білуді қарастырады, жоғары өнімділікпен жоғары сапалы жауапты бөлшектерді алу үшін, машина жасауда қолданылатын қазіргі заманғы, жаңа технологиялық жабдықтар саласындағы ой-өрісін және түсінігін кеңейту үшін қажет.

  Селективті тәртіп
 • Сандық бағдарламалық басқарылатын станоктарда бағдарламалау және өңдеу орталығы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде СББ мен қамтамысыз етілген құрылғыларды бағдарламалау тәсілдері және әдістері жайлы акпараттар қамтылған. Әсіресе ISO кодында кодтау командаларына көңіл болінген. Пәнді оқу барысында студенттер СББ станоктарына бақылау бағдарламаларын өздігінен құру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Металдарды өңдеудің физика-механикалық процестері
  Несиелер: 5

  Пән машина жасаудағы металл өңдеу кезіндегі кесу үрдісінің физикалық-механикалық үрдістерін оқытады. Кесу процесін сүйемелдейтін пластикалық деформация заңдарын және құбылыстарды білу машина бөлшектерінің өңделген беттерінің сапасын және олардың сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Өндірісте қорғау жапқыштары
  Несиелер: 6

  «Машинажасаудағы қорғаныш жабындары» пәні таңдау бойынша компонент болып табылады. Бұл пәннің негізгі түсінігін меңгеру машинажасау саласында қолданатын маңызды машина бөлшектерін алудағы жаңа құрылымдық материалдар саласында ой-өрісті дамытуға өажетті болып табылады.

 • Станоктық жүйелердегі термодинамика
  Несиелер: 6

  Пән физикалық-аналитикалық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін зерттейді машина жүйесіндегі материалдарды кесу кезінде құбылыстар. Тәртіптік жүйе контактісіз және байланыссыз, кесу температурасын анықтау үшін эксперименталды әдістерді, термопардың түрлерін, температуралық өрістерді және термодинамикалық теңдеулерді есептеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
 • Машина жасаудағы басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнде машина жасау өндірісін және оны басқару жүйелерін жобалау әдістері туралы ақпарат бар. Машина жасау зауытының басты бөлімшесі цехтар болып табылады, олардың жұмыс сапасына зауыттың барлық өндірістік қызметінің тиімділігі байланысты.

  Селективті тәртіп
 • Өндірісті дамытудың бизнес жоспарын дайындау
  Несиелер: 5

  Бұл пән заманауи бизнес-жоспарлаудың теориялық аспектілерін зерттейді және зерттейді және әр түрлі бизнес-жоспарларды, сондай ақ стандартты және арнайы бизнес-жоспарлардың (белгілі бір қолданбалы мақсаттар үшін жаса) жеке бөлімдерін құрастыру бойынша практикалық ұсыныстарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасаудағы қазіргі замаңғы құрылымдық материалдар
  Несиелер: 5

  Пәнде Конструкциялық материалдардың әртүрлі түрлері туралы ақпарат бар. машина жасауда қолданылатын металдар мен қорытпалар, полимерлер, керамика және композиттер негізінде конструкциялық материалдарды пайдаланудың берілген жағдайларында ұтымды пайдалану білігі мен білігі кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасау өндірісінің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы машина жасаудың ерекшелігі машиналардың пайдалану сипаттамаларын қатаңдату, дайындау сапасына және олардың жұмыс сенімділігіне қойылатын жоғары талаптар болып табылады. Бұл үшін өңдеудің жоғары дәлдігін қамтамасыз ететін, қазіргі заманғы экологиялық қауіпсіздігі жоғары жабдықты қолдану қажет.

  Селективті тәртіп
 • Машина жасаудағы квалиметрия
  Несиелер: 5

  Негізгі түсініктер мен курстық ережелерді білу инженерлік-техникалық өнімдерді сапалы бағалау және жетілдіру деңгейі бойынша көкжиекті кеңейту үшін қажет, теориялық, әдістемелік және әдіснамалық мәселелер квалииметрия көмегімен шешіледі. Бұл индустриялық өнімді жобалау процесінде жаңа сапаны жақсарту және жасау, сапаны жақсарту.

 • Икемді автоматтандырылған өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Дисциплина қысқа мерзімде бүкіл өндірісті жаңа машина жасау өнімдерін шығаруға бейімдейтін икемді жылдам автоматтандырылған өндірісті дамыту қажеттілігін көрсетеді. Өнімдердің толық аяқталуының өндірістік циклі икемді модульдік модульдерді, соның ішінде дәнекерлеуді, металл кесуді, құрастыруды және басқа сандық бағдарламамен басқарылатын жабдықтарды жасауды және жасауды талап етеді

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым феноменін арнайы мәселе және талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылым теориясы мен техника және олардың постиндустриалды қоғам жағдайында дамуы туралы түсінік береді. Курстың өзектілігі ғылым философиясы мен жаратылыстану-техникалық ғылымдары интеграциясы негізінде ғылыми білім және ғылыми зерттеу әдістемесі саласында болып жатқан үрдістерге бағдармен байланысты.

 • Мехатрондық жүйелер
  Несиелер: 6

  Механика және робототехника, роботтар құрылғысы, жобалау принциптері, модульдер мен жүйелерді құру және басқару қағидалары. Ол келесі пәндермен тікелей байланысты: Информатика; «Ақпараттық технологиялар»; «Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия»; «Математикалық талдау»; «Физика»; «Инженерлік және компьютерлік графика».

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік процестегі математикалық модельдеу
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде инженерлік жүйелерін математикалық үлгілеудің және технологиялық кешендердің заманауи әдісі туралы мағлұмат мазмұндалған. Инженерлік процесстерді үлгілеу үшін таңдалынатын математикалық формулаларға айрықша көңіл бөлінеді. Пәнді үйрену барысында магистранттар өздігінен білдіктік жүйелерді және ТКді үлгілеуге дағдыланады

  Селективті тәртіп
 • Металкескіш құралды жобалау және есептеу
  Несиелер: 5

  Құралдардың өндірісі машина жасау мен металл өңдеуші өнеркәсіптің дамуымен тығыз байланысты. Әрбір өнеркәсіптің айтарлықтай деңгейде табысты дамуы, оның қаншалықты қажетті құралдармен қамтамассыз етілуімен (кескіш және өлшегіш), айлабұйымдармен, қалыптармен және т.б. байланысты. Бұл өндірістің дұрыс құрылуына арналған негізгі база болып табылады.

 • Машина жасаудағы бақылаудың бұзылмайтын әдістері
  Несиелер: 6

  Курстың негізгі түсініктерін білу машина жасау және дәнекерленген құрылымдарда өндірістің барлық кезеңдерінде машина жасау бұйымдарын дайындаудың технологиялық үрдістерінің сапасын бақылаудың ролін түсіну үшін қажет, өнімнің пайдалану сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін негізгі құраушы ретінде.

  Селективті тәртіп
 • Жаңашылдық пен ғылымизерттеу қызметтерін жоспарлау мен ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Пән - инженерия саласындағы зерттеулерді, инновацияларды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселелерімен айналысатын магистранттарды даярлаудағы негізгі пәндердің бірі. Пән эксперимент қалай жоспарланып жатқанын, эксперименталды және зерттеу жабдықтары қалай таңдалып жатқанын және эксперименттердің математикалық моделін жасайды

 • Машина жасаудағы информациялық технологиялар
  Несиелер: 6

  Пәнде ақпараттық технологияны және оның жұмыс жағдайын ескере отырып, дәнекерлеу өндірісінің түрлі жабдықтары туралы ақпарат бар. Оның объектідегі жұмысының нақты жағдайларын ескере отырып, дәнекерлеу жабдығының әр түрін жобалаудың және есептеудің қазіргі заманғы әдістемесіне елеулі көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән магистрдің кәсіби дайындығының маңызды элементі болып табылады. Психологиялық-педагогикалық мәдениет арнайы дайындық (жоғары оқу орнынан кейінгі) нәтижесінде қалыптасатыны белгілі. Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі өзекті мәселелерінің бірі - жоғары оқу орны магистрантының оқу-танымдық қызметі жағдайында өзіндік тұлғалық сипатын қалыптастыру.

 • Код ON1

  Ғылыми танымның даму үрдістері туралы; жаратылыстану ғылымдарының өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы базалық білімді меңгеру

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

 • Код ON3

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі туралы базалық білімді меңгеру, өзінің педагогикалық қызметінде Педагогика және психология білімін қолдану

 • Код ON4

  Жоғары оқу орындарында базалық пәндерді оқытуды жүзеге асыруға және әдеби дереккөздерге шолу жүргізуге мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру

 • Код ON5

  Енгізілген жаңа жабдықты қолдану, Жабдықтың техникалық жағдайын тексеру, қажет болған жағдайда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету

 • Код ON6

  Машина жасау өндірісінің бұйымдарын дайындау кезінде технологиялық құжаттаманың барлық талаптарын сақтауды қамтамасыз ету

 • Код ON7

  Ғылыми жаратылыстану пәндерінің заңдарын, Математикалық талдау және модельдеу әдістерін, эксперименталды зерттеу теориясының негіздерін пайдалану

 • Код ON8

  Бөлшектер мен тораптарды есептеу әдістемесін қолдану, жобалау жұмыстарын орындау және техникалық және экономикалық құжаттаманы ресімдеу

 • Код ON9

  Машина жасау мен құрылыста шикізат, энергетикалық, еңбек, отын және басқа да ресурстар түрлерін ұтымды пайдалану тәсілдерін қолдану

 • Код ON10

  Нәтижелерді өңдеу және талдаумен эксперимент жүргізе білу, технологиялық көрсеткіштерді анықтау бойынша стандартты сынақ әдістерін қолдана білу