Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01430 Құқық және экономика негіздері (7M01430) в Павлодар педагогикалық университеті

 • Экономикалық білім берудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  ҚР экономикалык білім жүйесінің қзіргі жағдайы, ҚР-дағы білім беру жүйесін ұйымдастырушылық-экономикалық реформалаудың басты бағыттары, ҚР-дағы ЖОО-ға дейінгі білім беру, ҚР экономикалык білім жүйесінің қзіргі жағдайы, ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық қамтамасыз ету, экономикалық мамандықтар бойынша оқытудың қашықтықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы, кәсіпорындардағы бухгалтерлік есептің ерекшелігі, бухгалтерлік құжатттардың кәсіпорындағы толтырылу тәртібі, қаржылық есеп берудің бір түрі – бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысының есебі, меншікті капиталдың өзгерестері туралы есеп, шаруашылық субъектісінің табыстары мен шығыстарының есебі, өнім өндіру және шығару есебі, салыстыру балансының құрылымы мен қорытынды есебі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Нарықтық жағдайларда ұйымдардың тиімді өмір сүруін (жұмыс істеуін) қамтамасыз етуге бағытталған ғылыми-практикалық бағыт. Менеджменттің анықтамасы және оның пайда болу тарихы, менеджменттің негізгі құрамдас бөліктері, менеджмент объектісі мен субъектісі, менеджментті басқарудың негізгі мектептері, менеджмент модельдері, мақсаты, міндеттері мен ғылыми тәсілдері, менеджменттің негізгі сипатты белгілері, менеджмент модельдері, менеджменттің принциптері мен функциялары, менеджмент түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теорияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Нарық инфрақұрылымының қалыптасуы. Фирма нарықтық қатынастардың субъектісі ретінде. Бәсекелестік және оның экономикалық жүйедегі рөлі. Нарықтағы бәсекелестік: оның даму формалары мен әдістері. Қазіргі экономикалық теорияның негізгі бағыттары мен өзекті мәселелері. Экономикалық теорияның үш мәселелері: Бұл жүргізілсін? Қалай? Кім өндіру үшін?

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы менеджменті
  Несиелер: 5

  Қаржылық менеджменттің теориялық негіздері. Қаржылық менеджменттің мазмұны, функциялары. Басқару стратегиясы мен тактикасы. Қаржылық менеджменттің негізгі міндеттері. Қаржылық менеджменттің негізгі принциптері. Кәсіпорынның қаржылық дербестігі. Басқару тәсілдері. Қаржылық менеджмент жүйесіндегі кешенді диагностикалық талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заң техникасы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясы құрылымындағы заң техникасы. Заң техникасы туралы ғылыми көзқарастың эволюциясы. Заң техникасының мәні. Заң техникасының әдіснамасы. Заң технологияларын қолдану тәжірибесі және заң техникасы ғылымы. Құқықтың даму кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заң ғылымының тарихы және методологиясы
  Несиелер: 4

  «Құқықтық ғылымның тарихы мен әдістемесі» салалық пәндерді сапалы дамытуға ықпал етеді, жалпы заң пәндерін оқу нәтижесінде алынған білімдер мен дағдыларды игеру мен нығайту үшін берік іргетас қалайды және одан әрі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін берік негіз қалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсылық
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлықтың түсінігі, мазмұны және түрлері. Терминология. Сыбайлас жемқорлықтың себептері, мазмұны және түрлері. Сыбайлас жемқорлық механизмі. Сыбайлас жемқорлықтың жіктелуі. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару психологиясының пәні мен негізгі міндеттері. Топтық процестерді басқару психологиясы. Қол астындағыларға әлеуметтік (әкімшілік) әсер ету, оның мүмкіндіктері мен шектеулері. Басшының коммуникативтік құзыреттілігі. Басшының кәсіби қызметінде қарым-қатынас жасау. Психологиялық ерекшеліктері қақтығыс ретінде үлгідегі өзара іс-қимыл. Жанжалда объективті мүдделер мен психологиялық факторлардың рөлі. Жанжалға эмоциялық тартылу. Конструктивтік және деструктивтік жанжал.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиацияның құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Медиацияның құқықтық негіздері - тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі мақсатында медиатордың жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды реттеудің жолдарын, құқықтық аспектілерін қарастыратын қоғамдық ғылым. Медиация отбасы құқығында, жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасында, қылмыстық және азаматтық соттарда тараптардың бітімгершілікке келіп, дауларды шешу үшін қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілді меңгеру деңгейі: В2-С1, жеткілікті және ілгері. Шет тіліндегі кәсіби терминология. Кәсіби ауызша және жазбаша коммуникацияны жүргізу. Іскерлік шет тілі. Ғылыми-зерттеу жұмысын шет тілінде жүргізу негіздері. Ғылыми-әдістемелік және педагогикалық терминология

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  елдегі және әлемдегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайды түсінеді

 • Код ON2

  экономикадағы және құқықта орта білімнің педагогикасы, әдістемесін, құрылымын мен мазмұнын біледі

 • Код ON3

  қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды қолданады, оқу үдерісін құрастырады, білім алушылардың өз бетінше білім беру үдерісін ұйымдастырады, білім алушылар мен білім беру ұйымдарының өзара іс-қимылын ұйымдастырады

 • Код ON4

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы түрлі ақпаратпен (мәтін, графикалық, аудио және бейне) жұмыс істей алады

 • Код ON5

  білім алушылардың кәсіпкерлік және құқықтық мәдениет дағдыларын, 1-С есепке алуды, компьютерлік модельдеу дағдыларын, логистикалық схемаларды меңгеру дағдыларын дамытады.

 • Код ON6

  білім беру тұжырымдамаларын, оқушылардың оқу жетістіктерін талдайды, олардың кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалайды және оларды жақсартуға дайын

 • Код ON7

  әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдайтын топта жұмыс істей алады, әлеуметтік, кәсіби және ғылыми қарым-қатынас саласында қазақ, орыс және шет тілдерін біледі

 • Код ON8

  қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, кәсіптік қызмет мәселелерін шешуге қабілетті, басқарудың тиімді әдістерін және басқару әдістерін қолданады, өмір бойы өзін-өзі дамыту және өзін-өзі дамыту процесін жүзеге асырады.

Top