Медициналық-профилактикалық ісіндегі жобалық менеджмент

  • Жобалық менеджменттің пайда болу тарихы. Жобалық басқаруды дамыту факторлары мен алғы шарттары. Шет елде жобаларды басқару әдістерінің даму эволюциясы. Жобаның тұжырымдамасы мен мәні. Идеяны қалыптастыру және жоба тұжырымдамасын әзірлеу. Жобаларды басқарудың мәні. Жобаның өмірлік циклі. Жобалардың түрлері. Жобаның мақсаты мен стратегиясы. Жобалық орта. Жобаға қатысушылар. Жоспарлау процестері, олардыңж обаны басқару процестеріндегі орны мен рөлі. Жұмысты бөлу құрылымы. Жоспарлау принциптері. Жоспарлаудың негізгі және көмекші процедуралары. Жоба мазмұнын жоспарлау. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін, зерттеудің артықшылықтары мен кемшіліктерін тұжырымдай отырырып, зерттеу жүргізу алгоритмі. Ғылыми-практикалық зерттеулерді жоспарлау мен жүргізудің ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері (ғылыми-практикалық зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдап, оны іс жүзінде жүзеге асырудың жоспары мен бағдарламасын жасау).
  • Несиелер 4
  • Селективті тәртіп
  • Оқу жылы 1
  • Семестр 1
Top