Академиялық жазба (ағылшын тілінде)

  • Мақсаты: ғылыми академиялық жазу дағдыларын дамыту. Мазмұны: академиялық мәтіндердің заңдылықтары, принциптері мен негізгі модельдері; ойларды дәлелдеу және академиялық мәтін құрылымын сауатты құру, арнайы терминологияны пайдалану және безендіру; аннотациялардың, рецензиялардың мазмұны мен құрылымы. Ғылыми мақалаларды, диссертациялық жұмыстарды жазу және рәсімдеу, эмпирикалық зерттеу деректерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру Құзыреттілігі: академиялық жазудың әр түрін дайындаудың дағдыларын меңгерген .
  • Образовательная программа 8D01513 Биология
  • Несиелер 5
  • Оқу жылы 1
  • Семестр 1
Top