Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06207 Мультисервистік телекоммуникациялық технологиялар (1 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Сигналдарды цифрлық өңдеу және бейнелерді кейінгі өңдеу әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 4

  Сигналдар. Дискретті жүйелер және Z – түрлендірулер. Сандық сүзгі. Сүзгінің импульстік реакциясы және беріліс функциялары. Сүзгілердің жиіліктік сипаттамалары. Өлшеу, жиіліктік таңдау әдістері. Оңтайлы, сандық сүзгі. Шу. Қашықтықтан зондтау және мәліметтерді талдау. Түсірілімнің пассивті, активті, жерсеріктік жүйелері. Сканердің сипаттамалары және оның картаның масштабымен байланысы. Лазерлік және радиолокациялық жүйелер. Ғарыштық түсірілімдердің геометриялық түзетуі. Түсірілімдерді өңдеу. Кеңістіктік рұқсаттың жақсартылуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Қазіргі ұйымдағы менеджердің рөлі, функциялары және міндеттері. Ұйымдағы негізгі бизнес-процестер. Ұйымдастыру жоспарлаудың түрлері мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері, ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен процедуралары. Басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері. Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен ұғымдары. Ұйымдастыру мәдениетінің түрлері және оларды қалыптастыру әдістері. Салааралық байланыс. Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологияларды басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік инжиниринг
  Несиелер: 5

  Инжиниринг және жүйелік жобалау, жүйелік жобалау негіздері. Талаптарды әзірлеу-жүйелік жобалау негізі жүйелік инжиниринг ұғымының мәні. Кәсіпорын өнімдерін әзірлеу барысындағы жүйелік инжиниринг орны. Кәсіпорында жүйелік инжинирингті ұйымдастыру. Жүйелік инжиниринг стандарттары.Жүйелік тәсіл және жүйелі ойлау. Өнімнің өмірлік циклі: мәні және негізгі ұғымдары. Практикаларды орындау әдістеріне нұсқаудың болмауы. Әдіс пен құралдарды таңдау қажеттілігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанда және шетелде ғылыми зерттеулерді дамытудың негізгі бағыттарына шолу. Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі. Ғылыми зерттеу бағыты мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдерін таңдау. Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыс нәтижелерін тіркеу және ақпарат беру. Ғылыми зерттеулерді енгізу және оның тиімділігі. Интеллектуалдық еңбекті ғылыми ұйымдастыру. Зерттеу тобын басқарудың негізгі принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АЖЖ мен оптикалық диапазон аспаптары
  Несиелер: 5

  Микротолқынды технологияның дамуына шолу. Баяулау жүйелерінің қысқаша теориясы. Транзит және рефлексиялық клистондардың құрылысы мен жұмыс принципі.Тура және кері толқындар шамдары құрылғысы мен жұмыс принципі. Ганн диодтың құрылысы мен физикасы, Ганн диод генераторлары, оның күшейтетін қасиеттері. Биполярлы микротолқынды транзисторлар. Лазерлер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Телекоммуникациялар желілерін метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Өлшеу технологиялары. Жүйелік және пайдаланатын өлшеуіш құрал-жабдықтары. Заманауи телекоммуникацияларды бақылаудың жалпылама моделі мен өлшеуіш технологияларын классификациясы. Бақылау әдістеріне шолу жасау. Өлшеу әдістері. Телекоммуникациялық компаниялары үшін өлшеуішжүйелерінің ақпараттық моделі. Цифрлық сигналдарын ұсынудың ерекшеліктері. Түрлі жіберу жүйелерінде өлшеу. Цифрлік АТС және аналогтық АТС өлшеу. Өлшеуіш SDH, PDH технологиялары. Түрлі жіберу жүйелеріндегі өлшеулер. Деректерді жіберуде жаһандық желілерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекомуникациялық желілер мен жүйелер сәулеті
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер сәулеті. Заманауи желілер дамуының негізгі үрдістері, желілер дамуының бағыты, жаңа буын желілерінің (NGN) жалпы сәулеті, жаңа буын желісіне ауысу мәселелері, IMS платформасындағы NGN үшдеңгейлі сәулеті, NGN-ге ауысудың негізгі сценариялары, дестелік көлік желілерін құру, қолжеткізім желілерін құру, талаптардың фрактальды (ұқсас) ағыны және олардың моделдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби мазмұндағы ақпарат алу үшін және өз идеялары мен кәсіби проблемаларды ауызша және жазбаша түрде шешудің нұсқаларын баяндау үшін қажетті көлемде мемлекеттік және шет тілдерін білу.

 • Код ON2

  Әлеуметтік және кәсіби салаларда тұлғаның толыққанды дамуы үшін қажетті жаратылыстану-ғылыми дүниетанымды қалыптастыру.

 • Код ON3

  Инфокоммуникациялық байланысты дамыту болашағы, құру, пайдалану саласындағы қазіргі заманғы жетістіктер арқылы білімін көрсету.

 • Код ON4

  Ғылыми және педагогикалық қызметке және әрі қарай өзіндік оқуға дайындығын көрсету.

 • Код ON5

  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар саласында модельдеудің, жобалаудың, симуляцияның, тестілеудің мамандандырылған әдістемелерін қолдана білуді көрсету.

 • Код ON6

  Радиотехникалық және инфотелекоммуникациялық жүйелер мен желілерді ұйымдастыру бойынша міндеттерді өздігінше шешу, берілген техникалық-экономикалық деректер бойынша аса жоғары жиілікті құрылғылар мен арнайы антенналардың түрін есептеу және дәлелді таңдау.

 • Код ON7

  Сигналдарды цифрлық өңдеу және бейнелерді кейінгі өңдеу, өлшеу нәтижелерін метрологиялық қамтамасыз ету және математикалық өңдеу әдістерін меңгеру.

Top