Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04110 Мемлекеттік және нақты сектордың қаржысы (1 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты қаржы-банк саласында қаржы жүйесінің даму тенденцияларын, елдегі ұдайы өндіріс процестерін реттеудегі оның рөлін талдауға, ақша-кредит саясатының бағыттарын негіздеуге, инновациялық үлгідегі экономиканы қалыптастыру жөніндегі қызметті ынталандыру мақсатында банк, салық заңнамасын жетілдіруге қабілетті жоғары білікті басшылар мен мамандарды дайындау болып табылады
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Іске қосылған қаржы институттары мен елдердің әртүрлілігі, инвестициялау үдерістерінің жаһандануы және басқарудағы активтердің экспоненциалды өсуі жағдайында инвестициялаудың нәтижелілігін есептеу мен ұсынуды стандарттау. ГИПС стандарттары. Тәуекелді ескеретін, портфельді басқару тиімділігін өлшеу кезінде туынды критерийлерді қолдану. Шекаралық, дамушы және негізгі әлемдік қор алаңдарында инвестицияларды басқару. Қаржы менеджментінде Монте – Карло әдісін қолдану. VisualBasicforApplications кіріспе.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР салық жүйесі
  Несиелер: 4

  Пән ҚР салық жүйесінің даму кезеңдерін, салық саясатының ішкі мазмұнын, салықтық реттеудің әдістері мен тәсілдерін, салықтық жоспарлаудың сапалық және сандық көрсеткіштерін зерттейді. Салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу тәртібі. Шағын және орта бизнеске салық салу ерекшеліктері. Салықтық бақылау және салықтық әкімшіліктің өзге де нысандары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР мемлекеттік қазынашылық жүйесі
  Несиелер: 4

  Қазынашылық органдарының негізгі функцияларын, бюджетті атқару жүй��сіндегі қазынашылықтың рөлін зерделеу; бюджетті атқару қазынашылық жүйесінің негізгі кезеңдерін айқындау. Бюджеттің атқарылуына талдау жүргізу кезінде өзгерістерді бағалай білу; бюджетті атқарудың қаржылық және қазынашылық жүйелерін шектеу; алынған білім тұрғысынан мемлекеттік, саяси өмір оқиғаларын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АӨК қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Агроөнеркәсіптік кешен қаржыларын қалыптастырудың теориялық негіздерін зерделеу. АӨК жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық негізін және АӨК қаржыландыру мен несиелендірудің мемлекеттік бағдарламаларының мазмұнын зерделеу. ҚазАгро ҰБХ АҚ, коммерциялық банктер, кредиттік серіктестіктер, микронесиелік және лизингтік компаниялардың қорландырылу ерекшеліктерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Қазіргі ұйымдағы менеджердің рөлі, функциялары және міндеттері. Ұйымдағы негізгі бизнес-процестер. Ұйымдастыру жоспарлаудың түрлері мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері, ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен процедуралары. Басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері. Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен ұғымдары. Ұйымдастыру мәдениетінің түрлері және оларды қалыптастыру әдістері. Салааралық байланыс. Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологияларды басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • МСФО сәйкес қаржылық есеп
  Несиелер: 4

  Ақша қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның уақытша құны. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді есепке алу. Қорларды есепке алу. Негізгі құралдарды есепке алу. Материалдық емес активтердің есебі. Активтердің құнсыздануы. Ұйымның міндеттемелерін есепке алу. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану. Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банктің жеке қызметтері
  Несиелер: 3

  Экономиканы дамытудағы жеке банктік қызметтердің рөлін түсіну; VIP клиенттер үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін ұйымдастыру және олардың банк ресурстарын қалыптастырудағы рөлін түсіну, банк қызметінің нормативтерін есептеуді жүргізе алу, жеке пайыздық ставкаларды есептеу және белгілеу техникасын, VIP қарыз алушылардың несиеқабілеттілігін бағалау тәсілдері қолдана білу; VIP клиенттермен банк операцияларын жүргізу тиімділігін бағалай алу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есептілік көрсеткіштерін бағалау
  Несиелер: 4

  Қаржылық есептілікті қалыптастырудың әдістемелік негіздері және қаржылық есептілік көрсеткіштерін бағалау мәселелері бойынша кәсіби пайымдауларды әзірлеу саласында терең теориялық білімдермен және практикалық дағдылармен қамтамасыз ету. Көрсеткіштерді есептеу әдістемесі мен әдіснамасын түсіну және меңгеру, "Қаржылық есептілікті дайындау және ұсынуға арналған Тұжырымдамалық негізге" және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептер жасай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қаржы саласындағы терең білімі мен түсінігін көрсету

 • Код ON2

  Экономиканың мемлекеттік және мемлекеттік емес секторларының қаржыларын, қаржы-несие саласы институттарының қызметін талдау мен реттеудің қазіргі заманғы құралдары мен әдістерін меңгеру

 • Код ON3

  Қаржылық тұрақтылық пен ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қол жеткізу үшін ұйымдар қызметінің тәуекелдерін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте жобалық-экономикалық міндеттерді шешу қабілетін көрсету

 • Код ON5

  Қаржы органдарының, қаржы нарығының түрлі институттары мен инфрақұрылымының қызметіндегі проблемаларды анықтау

 • Код ON6

  Проблемаларды тиімді шешу, стратегиялық және басқа іс-қимыл жоспарларын әзірлеу

 • Код ON7

  Зерттеу нәтижелерін есептер мен ғылыми жарияланымдар түрінде рәсімдеу

Top