Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Әлемдік экономика в "Тұран" университеті мекемесі

 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыру. Курста экономика қызметінің фундаменталды мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтары, Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс, мезоэкономика және әлемдік шаруашылық оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - студенттердің басқару мен экономикадағы математикалық және статистикалық әдістерді дамытуға арналған жалпы математикалық дайындық; студенттердің экономикалық жүйелерге қатысты абстрактілі ойлау мен талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, компьютерлік технологияны қолдана отырып қосымшалармен экономикалық проблемаларды моделдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті бағалау мақсатында макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курста қарастырылатыны: негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы, макроэкономикалық көрсеткіштердің жиынтығы, макроэкономикалық тепе-теңдік моделі, тепе-теңдік күйінен ауытқудың себептері мен формалары, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде жабық және ашық экономика жағдайында экономиканың қызмет ету ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микроэкономикалық модельдері және олардың бизнес-ортада өзін-өзі іске табысты асыруы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнде үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқы, олардың нарықтағы экономикалық қарым-қатынасы, фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлық ерекшелігі, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әр түрлі нарықтарының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін арттыруға, қазақ (орыс) тілін кәсіби (іскерлік және ғылыми) қызметте қолдануға, сонымен қатар өз білімін жетілдіру мақсатында, әлемдік экономикаға қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды дұрыс қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән компаниядағы экономикалық және әлеуметтік қатынастарды басқару және реттеу саласындағы қолданыстағы нормалар туралы білімді меңгеруге, басқару қызметінің инновациялық белсенділігін арттыруға, басқару процесі мен ұйымдастыру бойынша құзыреттерге, менеджменттің негізгі функцияларын іске асыруға, топтық динамика мен көшбасшылыққа, қақтығыстар мен өзгерістерді басқаруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде халықаралық тауарлар мен қызметтер, капиталдар, жұмыс күші, технологиялар және валюта алмасу саласында әртүрлі мемлекеттік иеліктегі экономикалық субъектілердің өзара іс-қимыл аясы қарастырылады. Оқыту нәтижесінде студенттерде әлемдік шаруашылық, оның әлеуеті, жұмыс істеу механизмі, үрдістері мен мәселелері туралы тұтас түсінік қалыптасады. Оқыту әдістеріне дискуссиялар, эссе, аналитикалық шолулар, презентациялар болмақ.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шетел тілі курсы студенттердің халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби ағылшын тілін әлемдік экономика саласында мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән аясында: маркетингтік орта; маркетингтік зерттеулер; нарықтарды саралау; тұтынушылардың мінез-құлқы; тауар саясаты; баға саясаты; тауарлар мен қызметтерді жылжыту; тауар қозғалысы және бөлу; маркетингті Стратегиялық жоспарлау және бақылау; қызмет маркетингі және коммерциялық емес қызмет саласында; халықаралық маркетинг оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас әдеттегі жағдайларда ауызша және жазбаша түрде оқытылады: ресми танысу, жұмысқа орналасу, іскерлік кездесу, іссапар, билет пен қонақ үйге тапсырыс беру, іскерлік келіссөздер жүргізу, төлем түрлері мен формалары. Нәтижесінде студент бойында тиімді бизнес коммуникацияны қамтамасыз ету, кәсіби мақсаттарда мәдениетаралық байланыстарды жүзеге асыру, өндірістік жоспардың міндеттерін шешу, одан әрі өз бетімен білім алу үшін іскерлік қарым-қатынас дағдылары мен іскерліктері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу нәтижесінде студент бизнесті ұйымдастырудың тиімді жүйесін құру үшін өз білімдерін қолданады, кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау инстурменттерін меңгереді, өндірісті ұйымдастыру дағдыларын игереді, кәсіпорынның экономикалық және коммерциялық қызметіне байланысты теориялық, практикалық, экономикалық, ғылыми тәсілдерді ескере отырып, өз бетінше шешім қабылдай алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Келіссөздер жүргізу техникасы
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде келіссөз үдерісін ұйымдастыру және жүргізу негіздері, ауызша, жазбаша сөйлеу және телефон арқылы сөйлесу дағдыларын жетілдіру, халықаралық аспектідегі келіссөз процесі: іскерлік келіссөздерді жүргізудің ұлттық стильдері оқытылады. Студент келіссөз процесінің қазіргі заманғы тактикалық тәсілдерін қолдануды, іскерлік кеңестерді, тиімді телефон келіссөздерін ұйымдастыруды және өткізуді, тұрақсыз және жанжалды жағдайларда келіссөздер жүргізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес-аналитика
  Несиелер: 4

  Студент экономикалық процестер мен құбылыстардың өзара байланысын сандық өрнек әдістерін зерттейді; бизнес-үдерістердің дамуын болжау және ақпаратты талдау әдістерін меңгереді. Экономикада және басқаруда статистикалық деректерді іздестіруді, жинауды, талдауды және жүйелеуді жүзеге асыруға; басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде статистикалық құралдарды қолдануға; кәсіби қызметте деректерді өңдеу мен талдаудың негізгі көп өлшемді статистикалық әдістерін пайдалана білуге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Макро-және микродеңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру. Пән шеңберінде: қаржыны ұйымдастыру және басқару; мемлекеттік қаржы; салық және салық жүйесі; бюджеттен тыс қорлар; мемлекеттің ақша-несие саясаты; ҚР Ұлттық Банкі; қаржы нарықтары және делдалдар; Екінші деңгейдегі банктер; сақтандыру нарығы; кәсіпорындардың қаржысы; шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістері мен шығыстары; үй шаруашылықтарының қаржысы; халықтың өмір сүру деңгейінің мемлекеттік индикаторлары оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем экономикасының тарихы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер әртүрлі тарихи дәуірдегі жекелеген елдердің экономикалық даму барысын ынталандыратын немесе тежейтін шаруашылық механизм эволюциясы, факторлар туралы түсінікке ие болады; әртүрлі тарихи дәуірдегі жетекші елдер мен Қазақстанның шаруашылық дамуының оң және теріс тәжірибесінің тарихын білу; әлемнің әр түрлі елдерінің экономикасына тән жалпы және ерекше қасиеттерді анықтай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық сауда теориялары
  Несиелер: 4

  Курсты меңгеру нәтижесінде студент халықаралық сауданың негізгі концепцияларын, оларды қазіргі жағдайда практикалық қолдану мүмкіндігін, сыртқы сауда процестерінің елдің экономикалық жағдайына және оның экономикасының негізгі субъектілеріне әсерін, халықаралық сауданың жарыс нысандарының ерекшеліктерін, елдердің сыртқы саудасының тауарлық және географиялық құрылымының ерекшеліктерін, сондай-ақ мемлекеттік сыртқы сауда саясатының басым бағыттарын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке, топтық, ұйымдастырушылық деңгейлерде көшбасшылық феномендерін тиімді басқару саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгеруге, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық және биліктің негізгі теорияларын қолдану дағдыларын, сонымен қатар топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Студент оқуды аяқтағаннан кейін әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың сандық жағын талдау әдістерін, статистикалық көрсеткіштерді көрсете алады. Статистиканың әдістерін, міндеттерін және ерекшеліктерін білу, статистикалық көрсеткіштерді жинау және өңдеу тәсілдерін, талдау және болжау үшін статистикалық есептілікті құрастыру нысандары мен тәртібін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі - I
  Несиелер: 4

  Студент екінші шет тілін – қытай, түрік, неміс, француз тілін - шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті төрт қызмет түрінде (тыңдалым, сөйлеу, оқу және жазу) қалыптастыру үшін; әлеуметтік – мәдени құзыреттілік-оқитын тілдің елдің әлеуметтік-мәдени ерекшелігі туралы білім көлемін арттыру, өзінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын осы ерекшелікке барабар құру дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік есеп негіздерін, оны ұйымдарда жүргізу дағдылары мен техникасын меңгеру. Пән шеңберінде: ақпараттық жүйе ретінде бухгалтерлік есеп; Бухгалтерлік есеп функциялары; бухгалтерлік балансты құру; шоттар мен қос жазбаны қалыптастыру; бухгалтерлік сымдарды құру; қаржылық есептілік түрлері мен нысандары оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Оқыту нәтижесінде студент жағдайларды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құра алады; алынған нәтижелерді, жағдайларды талдау және мазмұнды түсіндіру; экономикалық агенттердің мінез - құлқын, макро және микродеңгейде экономикалық процестер мен құбылыстардың дамуын болжап; аналитикалық және зерттеу жұмысының нәтижелерін сөз сөйлеу, баяндама, ақпараттық шолу, аналитикалық есеп түрінде ұсына алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі 1
  Несиелер: 4

  Білім алушылар фонетика, лексика, шет тілінің грамматикасы бойынша білімдерін және мәтінмен жұмыс істей білу дағдыларын көрсетеді. Мәтіннің әр түрлі түрлерін аудару ерекшеліктерін зерттейді. Жұмыста, оқуда, бос уақыттарда пайда болатын әртүрлі тақырыптарға әдеби тілде жасалған хабарламалардың негізгі идеяларын түсінеді. Көптеген туындауы мүмкін жағдайларда сөйлесе алады. ( В1 деңгейі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер экономикадағы математикалық моделдеу принциптерін, микроэкономика мен макроэкономиканың негізгі модельдерін оқып, осы модельдерді талдаудан туындайтын салдарды анықтайды. Студенттер сандық талдаудың негізгі әдістерін меңгереді, яғни сандық және сан емес экономикалық ақпаратты, экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі тәсілдерін біледі, қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып, әдістерді қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби этика саласындағы құзыреттілікті меңгеруге, сондай-ақ этикалық нормалар, принциптер, кәсіпкерлік ұстанымынан құндылық бағдарлары, сонымен қатар персоналды басқару саласындағы корпоративтік стандарттарды әзірлеу және енгізу негіздері, болашақ мамандарды кәсіби қызметтің коммуникативтік кедергілерін, дағдарыстық және даулы коммуникацияларын жеңуге мүмкіндік беретін тиімді іскерлік этиканың практикалық дағдыларына үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандану аймағы елдерінің экономикасы
  Несиелер: 4

  Студент маманданған елдер тобының табиғи-ресурстық әлеуеті, демографиялық процестері, экономиканың құрылымдық қайта құрылуы, экономикалық дамудың факторлары мен серпіні және сыртқы экономикалық байланыстары туралы білім алады. Зерттеу нәтижесінде экономикалық жүйелердің сипаты және мамандану елдерінің ұлттық шаруашылығының ерекшеліктері, мамандану елдерін әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне енгізу проблемасына әртүрлі тәсілдерді бағалау туралы терең түсінік қалыптастырылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік тауар нарықтары
  Несиелер: 4

  Студент тауарлардың халықаралық саудасының тенденциялары мен құрылымын; экспорттық маманданған тауарлардың әлемдік нарықтарының конъюнктурасын; әлемдік экономикадағы және маңызды тауар нарықтарындағы жағдай туралы статистикалық мәліметтерді іріктеуді және талдауды жүзеге асыруды, Қазақстан Республикасының экономикасына әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасының әсерін талдауды жүргізу үшін экономикалық білім жүйесін пайдалануды; тауар нарығын конъюнктуралық зерттеу әдістемесін қолдану дағдысының болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Студент халықаралық бизнес заңдылықтарымен, компаниялардың шетел нарықтарына шығу және бекітудің негізгі стратегияларымен танысады, бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін серіктестерді бағалау және таңдау әдістерін, іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктерін, халықаралық бизнесті көліктік-логистикалық қамтамасыз етуді зерттейді; фирмаларың артықшылықтарын зерттей келе, оның ел экономикасының дамуына және оның әлемдік экономикадағы жағдайына халықаралық операциялар қалай әсер ететінін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Осы курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі саласында теориялық білімдерді игереді, сондай-ақ халықаралық келісім-шарттарды жасау бойынша, делдалдармен келісімдер жасау, сыртқы сауда бағасын есептеу, кедендік төлемдердің негізгі түрлерін есептеу, лизингтік төлемдерді есептеу, кәсіпорынның сыртқы экономикалық стратегиясын әзірлеу, кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметіне талдау жүргізу бойынша практикалық дағдыларды алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 4

  Оқыту нәтижесінде студенттерде мемлекеттің экономикадағы рөлі, елдің экономикалық және әлеуметтік дамуын реттеу әдістері туралы түсінік, макроэкономикалық реттеу және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау саласындағы білім қалыптасады. Экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы негізгі проблемаларды тұжырымдауға, оқиғалардың дамуын болжауға, қандай да бір жағдайдың туындау себептері туралы гипотезалар ұсынуға және оны шешу жөнінде әдістер ұсынуға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі Қазақстанның экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән аясында Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайын сипаттайтын экономикалық құбылыстар мен процестер оқытылады. Студенттер Қазақстан экономикасының дамуының экономикалық мәселелерін өз бетінше талдай алады, қазіргі экономика кездесетін сын-қатерлердің алуан түрлілігіне бағдар жасай алады, мемлекеттің ағымдағы экономикалық саясатының негізділігі мен тиімділігін талдай алады және сын тұрғысынан бағалай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндіргіш күштің әлемдік орналастыру
  Несиелер: 4

  Студент әлемдік шаруашылықта әртүрлі кеңістіктік жүйелерді орналастыру үрдісінің теориялық негіздерін және олардың арасындағы қайшылықтарды білуі керек; өндірістік күштерді орналастыру саласындағы шаруашылық саясаттың негіздемесін ұсына алады, ол үшін әлемдік шаруашылық салаларының маңызы мен олардың құрылымын; әлем елдерінің шикізат базасын экономикалық бағалауды; әлемдік салалардың бағалауды; олардың орналасуын, дамуының негізгі бағыттарын және экономикалық реформалардың барысын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты-білім алушыларда халықаралық маркетинг негіздері бойынша терең теориялық білімді қалыптастыру. Пән бойынша оқытылады: халықаралық маркетинг субъектілері; орта, сегменттеу және мақсатты халықаралық нарықтарды таңдау; халықаралық маркетингтік зерттеулер; халықаралық маркетингтік стратегиялар; фирманың шетел нарықтарына шығу тәсілдері; халықаралық тауар саясаты; халықаралық нарықтардағы өткізу саясаты; халықаралық маркетингті басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән ұлттық және мультинационалды сипаттағы іскер кәсіпорындарды басқару жүйесіндегі әр түрлі мәдениет өкілдерінің өзара әрекеттестігінің заңдылықтарын зерттеу бойынша құзыреттілікті меңгеруге, халықаралық бизнес саласындағы басқару қызметінің өзіндік түрі ретінде халықаралық менеджменттің әдістері мен тәсілдерін меңгеруге, сонымен қатар жеке фирмалар мен корпорациялар деңгейінде халықаралық бизнесті басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі - II
  Несиелер: 4

  Студент екінші шет тілін – қытай, түрік, неміс, француз тілін - шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті төрт қызмет түрінде (тыңдалым, сөйлеу, оқу және жазу) қалыптастыру үшін; әлеуметтік – мәдени құзыреттілік-оқитын тілдің елдің әлеуметтік-мәдени ерекшелігі туралы білім көлемін арттыру, өзінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын осы ерекшелікке барабар құру дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 4

  Курсты меңгеру нәтижесінде студент әлемдік экономиканың құрылымын әлемнің барлық елдерінің ұлттық экономикаларын біріктіретін ерекше экономикалық жүйе ретінде зерттейді, әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен мәні, оның дамуының басты тенденциялары, әлем елдерінің экономикалық дамуының типологиясы мен динамикасы туралы теориялық білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі - II
  Несиелер: 4

  Студент екінші шет тілін – қытай, түрік, неміс, француз тілін - шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті төрт қызмет түрінде (тыңдалым, сөйлеу, оқу және жазу) қалыптастыру үшін; әлеуметтік – мәдени құзыреттілік-оқитын тілдің елдің әлеуметтік-мәдени ерекшелігі туралы білім көлемін арттыру, өзінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын осы ерекшелікке барабар құру дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнеске арналған кеңселік шешімдер
  Несиелер: 6

  Бұл курс қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың бастапқы білімі мен мүмкіндіктерін және студенттердің кәсіби қызығушылықтары саласында меңгеруін береді. Студент алынған білімді қарапайым және кешенді мәтіндік құжаттарды жасау үшін, кестелік процессордың көмегімен түрлі пәндік аймақтардағы есептерді шешу үшін қолдана білуі тиіс, Excel кестелік процессорының көмегімен зерттеу нәтижелерін өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 4

  Студент екінші шет тілін – қытай, түрік, неміс, француз тілін - іскерлік және таңдалған кәсіби салада коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін, сондай-ақ іскерлік және кәсіби сөйлеуде жиі қолданылатын грамматикалық және лексикалық құрылымдарды меңгеру, қайталау және бекіту мүмкіндігін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржы және сауда
  Несиелер: 4

  Зерттеу нәтижесінде студент халықаралық қаржыны басқарудың негізгі әдістері мен тәсілдерін, халықаралық сауда есептерінің технологиясын, төлем балансын құрастыру принциптерін және талдау әдістерін, халықаралық қаржы ұйымдарының қызмет ету ерекшеліктерін білу; әлемдік қаржы нарығын талдау үшін қажетті мәліметтерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру, қажетті есептерді жүзеге асыру, алынған нәтижелерді өңдеу, барлық құжаттарды құрастыру және рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 4

  Студент екінші шет тілін – қытай, түрік, неміс, француз тілін - іскерлік және таңдалған кәсіби салада коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін, сондай-ақ іскерлік және кәсіби сөйлеуде жиі қолданылатын грамматикалық және лексикалық құрылымдарды меңгеру, қайталау және бекіту мүмкіндігін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметтерді кеден-көліктік қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Курс аяқталғаннан кейін студент мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметінің тарифтік реттелуін реттейтін нормативтік құжаттардың негізгі ережелерін, "Инкотермс 2010" жеткізілімінің базистік шарттарын білуі; қолданыстағы ставкаларға сәйкес кедендік баж салығын және тауарлардың кедендік құнын есептеу; кедендік құжаттарды толтыру; сауда терминдерін түсіндіру және тауарды жеткізудің нақты базистік шарттары бойынша сатушы мен сатып алушының негізгі құқықтары мен міндеттерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару негіздері
  Несиелер: 6

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар жобаға қатысушылардың мақсаттары мен мүдделерін талдай алады; жобаның мақсатын, пәндік саласын және құрылымын анықтайды; жобаның күнтізбелік жоспарын есептеуге; жобаның жиынтық жоспарының негізгі бөлімдерін қалыптастыруға; жобаның тәуекелдерін сәйкестендіруге; MS Project бойынша пайдалануға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін "жоба менеджерінің ассистенті"кәсіби біліктілігін беруге сертификаттаудан өте алады. Оқыту әдістері – "ми шабуылы", кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-үдерістерді басқару
  Несиелер: 6

  Пән ұйымды үрдісті басқару негіздері бойынша білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған. Курс аяқталғаннан кейін білім алушы бизнес-процестерді моделдеуге, талдауға және оңтайландыруға, ұйымның бизнес-процестерін моделдеудің аспаптық жүйелерін пайдалануға, ұйымның үдерістерін басқару құралы ретінде көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін (СЖЖ) әзірлеуге және қолдануға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті сақтандыру
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін бағалауда, оларды басқаруда және барынша азайтуда, сақтандыруда, оның бағыттары мен сақтандыру компаниялары мен тәуекел менеджменті мен сақтандырудың өзге де субъектілерінің қызметінде практикалық тәсілдер мен әдістерге ие болады. Білім алушылар қолданыстағы бизнесті сақтандырудың оңтайлы үлгісін талдап, таңдай алады, тәуекелдерді хеджирлеудің қазіргі заманғы қаржы құралдарын қолдана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1 С: Кәсіпорын
  Несиелер: 6

  Жүйе 1С:Кәсіпорын пайдаланылады міндеттерді шешу үшін есепке алу, компаниялар байланысты қол жетімді құнын жүйесінің бар болуын және орыс тілді қолдау әзірлеушілер. Осы курс аясында 1С:Кәсіпорын жүйесінің негізгі объектілерімен, олардың жұмыс істеу принципі және келесі есептік есептерді шешу үшін Қолдану тәсілдері: жалақы есебі, кадрлық есеп, қоймалардағы тауарлардың кіріс және шығыс есебі және т.б. танысу жүргізіледі. Курсты аяқтағаннан кейін оқушылар сертификаттаудан өте алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті қаржылық қолдау
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар бизнесті қаржыландырудың тиімді әдістерін таңдауға және қолдануға, ұйымдық-құқықтық нысаны мен бизнес санатына байланысты компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға, бизнес-жобаны қаржыландырудың оңтайлы моделін құруға және ықтимал тәуекелдерді бағалауға қабілетті болады. Білім алушылар компания капиталын қалыптастыру көздерін анықтай алады, кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қазіргі заманғы қаржылық құралдарын пайдалана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән бизнес модельдерін, мәнін, әдіснаманың мазмұнын және бизнес-жоспарлауды ұйымдастыруды, бизнес-жоспарлаудағы маркетингтік зерттеулердің рөлін зерделеуді қамтиды. Бұл пәнді оқу бизнес жоспарды құру әдістемесі, бизнес-жоспардағы тәуекелді бағалау, бизнес-жоспардың шығынсыздық нүктесін есептеу бойынша құзыреттілікті алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фирмаішілік жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән басқарудағы жоспарлаудың мәні мен функцияларын, жоспарлаудың негізгі принциптері мен әдістерін, жоспарлы есептеулерді, көрсеткіштерді, кәсіпорын жоспарларының жүйесін, кәсіпорынның потенциалын жоспарлау және ресурстық қамтамасыз ету, өнімді өндіру және өткізу, шығындар мен нәтижелер, кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау бойынша құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсете отырып, тұлғааралық және кәсіби өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін мультитілді және мультимәдени коммуникацияға қабілетті, өз позициясын дәлелді баяндай біледі

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте мақсаттарға жету үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға қабілетті

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жан-жалсыз қарым-қатынас жүргізу дағдыларын меңгерген

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге және дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті

 • Код ON5

  Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON6

  Аймақ дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуге, қоршаған ортаны жақсартуға қабілетті

 • Код ON7

  Сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда шешім табуға, жеке кәсіби қызметті жоспарлауға қабілетті

 • Код ON8

  Кәсіби есептерді шешуде тиісті цифрлық технологияларды, құралдарды, базалық әдістерді, теорияларды қолдануға қабілетті

 • Код ON9

  Экономиканың негізгі салаларын сипаттайды және осы салалармен экономикалық принциптерді, теориялар мен модельдерді салыстырады, нарықтарға және олардың субъектілеріне әсер ететін іргелі қағидаттарды түсіндіре алады

 • Код ON10

  Әлемдік нарық конъюнктурасын дамыту, халықаралық нарық қатысушыларының мінез-құлқын бағалау саласында білім мен іскерлікті қолдануға қабілетті

 • Код ON11

  Халықаралық қызметті ұйымдастыруға қатысты және әлемдік интеграциялық процестерге қатысу үшін қажетті экономикалық процестердің тиімділігін әзірлеу және талдау іскерлігін көрсетеді

 • Код ON12

  Ұйымның сыртқы экономикалық қызметіне әсер ететін құқықтық және этикалық ортаны, сондай-ақ қабылданатын шешімдердің этикалық салдарын түсіну мен бағалауды көрсетеді

Top