Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02114 Графика в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Әлемдік өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Өнердің негізгі түрлерінің дамуының негізгі тенденциялары, себептері мен перспективалары және олардың жалпы мәдениетпен өзара байланысы қарастырылады. Батысеуропалық және орыс бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясының негіздері. Өнертанудағы жалпы әлемдік үрдістерге негізделген барлық кезеңдердің тарихи, әлеуметтік-мәдени және иконографиялық ерекшеліктері. Бейнелеу өнеріндегі шығармашылық тұлғалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика және жобалау
  Несиелер: 4

  Сызу негіздері. Бұйымдардың сызбалары мен сызбаларын оқу және қолмен орындау. Тақырып беті. Сызбадағы қаріптер мен жазулар. Ауқымы. Сызба сызықтары. Сызбадағы материалдардың шартты бейнесі. ЕСКД стандарттары, графикалық құрылыс. Шеңберді бөлу. Өлшемдерді қою. Өлшем сызықтары. X,Y, Z координаттары. Сызуды құру. Аксонометрия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 6

  Сызықты және әуе перспективасының заңдары. Конструкцияны талдау, нақты орта және желілер, штрих құралдары арқылы жарық беру жағдайларында қарапайым формадағы пропорциялар мен көлемнің шынайы берілуі. Тоналды қатынастардың (өтулердің) әртүрлілігі. Геометриялық пішіндерден, тұрмыстық заттардан және әртүрлі материалдардан жасалған натюрморттар. Тақырыптық қойылымдар (натюрморт интерьерде, суретшінің шеберханасында және т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 5

  Өнердегі көркемдік композициялық заңдылықтары, пән ретінде композицияны қалыптастыру және композицияның теориялық негіздері, композициялық заңдар, ережелер, техникалары, көркемдік және экспрессивті құрамы, ұғымдардың мәні: көркемдік имидж, идея, тақырып, сюжет, өнер туындысында мотивация, бірлік мәселелері өнер туындысының мазмұны мен формасы. Материалда істейтін композицияны графика және түс ретінде ойдан шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 6

  Академиялық кескіндеменің практикалық және теориялық негіздері. Кенепте, картон қағазында бояу жұмыстарының түс жүйесін ұйымдастырудың принциптері мен әдістері. Студенттердің көркемдік-фигуративті шындықты қабылдау, оның түсі әртүрлілігімен және студенттердің өздерінің шығармашылық жұмыстарында қажетті білім мен дағдыларды игеруі. Жұмыстың барысында студенттер көрнекі сауаттылықтың элементтерін меңгереді: композиция, сурет, түс және тонна.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сурет
  Несиелер: 6

  Гипс қуймалары, тірі табиғат және кеңістіктік орта объектілері, пластикалық анатомия және конструктивтік сурет мысалында бейнелеу тілі әдістері; әртүрлі графикалық материалдарды пайдалана отырып, адам фигурасының суреттерін жасау дағдылары мен біліктерін, графикалық қабілеттерін дамыту. Композиция құрастыру және қайта өңдеу тәжірибесінде суреттерді пайдалана білу және сызықтық-конструктивтік құрастыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мүсін
  Несиелер: 4

  Мүсіні, адам тұлғасының композициясы./ Скульптура,композиционная фигура человека. Знание основ скульптуры и знакомство с пластическими массами (глина,гипс) Технология лепки и форм.Виды и жанры скульптуры. Разновидность рельефов-барельеф,горельеф,углубленный рельеф. Лепка. Материалы, приспособления и спец. инструменты. Заготовка сырья.Основы модельно-формовочного дела, изучение скульптурных способов в изготовлении гипсовых модели и форм.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Графика техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты графикалық материалдардың әдіс- тәсілдерін меңгеру, түрлі графикалық материалдармен жұмыс жасау жолдары, материалдардың ерекшелігін түсіну және салу әдістерін игеру.Бұл пәннің мақсаты графикалық материалдардың әдіс- тәсілдерін меңгеру, түрлі графикалық материалдармен жұмыс жасау жолдары, материалдардың ерекшелігін түсіну және салу әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • оқу практикасы( пленэр)
  Несиелер: 2

  Табиғат көріністерін салу. Қала, ауыл, саяжай, (Жан-жануарлар мен құстар, өсімдіктер)көріністерін бейнелеу. Зарисовки деревьев различных пород с целью изучения особенностей формы деревьев. Линейные зарисовки животных и птиц.Бұл пәннің мақсаты графикалық материалдардың әдіс- тәсілдерін меңгеру, түрлі графикалық материалдармен жұмыс жасау жолдары, материалдардың ерекшелігін түсіну және салу әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экономика және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық өндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Өндіріс шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес түсінігі. Кәсіпкерлік қызмет түрлері. Меншік теориясы, шаруашылық жүргізудің қоғамдық формалары. Тауар, ақша. Қоғамдық-экономикалық жүйе. Нарықтың пайда болуы. Қаржы жүйесі. Бизнесті дамытудағы мемлекеттің рөлі. Макроэкономика. Ресурс үнемдеу. Экономикалық дамудың циклділігі. Инфляция және жұмыссыздық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Конституцияның, ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; мемлекеттік басқару органдарының жүйесі, экономиканы мемлекеттік реттеудің өкілеттіктер шеңбері, мақсаттары, әдістері, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігі; сыбайлас жемқорлықтың мәні, оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік, құқықтық жауапкершілік шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Линогравюра негізі
  Несиелер: 5

  Түзу, қиғаш, үздік сызықтарға ойылу жаттығуларын жасау.Оқыту жоспарындаға басқа пәндермен байланысты, шығармашылық жұмыстарда түрлі түсте элементтерін іс жүзінде пайдалану.Акварель, гуащь, майлы бояулардың қосындысының түсін тану процессі. Жазықтықтағы графикалық бейнелеудің кеңістікті түс арқылы бейнелеу және құрылымын көрсетукесіндеме –оқу барысының барлық негізін қалаушы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Общественное производство. Сущность, формы, структура капитала. Издержки производства. Доходы производства в рыночной экономике. Понятие бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Теория собственности, общественные формы хозяйствования. Товар, деньги. Общественно экономическая система. Возникновение рынка.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Графикалық сурет
  Несиелер: 5

  Сурет –оқу барысының барлық негізін қалаушы болып табылады. Нақнусқаны зерттеудін басты бағытты ұзақ уақытты сурет салу болып табылады. Біраз уақыт қысқа уақытты суретке және нобайға бөлінеді; тағы да түрлі декорлы элемнттерді қолдану арқылы ойша және еске алып саладыөммұның бәрі дизайнер және қолданбалы мамандықтармен тікелей байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, оның негізгі ережелері. Қауіптер, төтенше жағдайлар. Тәуекелді талдау, тәуекелдерді басқару. Адам қауіпсіздігі жүйелері. Қазіргі заманғы тұрақсыздандыру факторлары. Әлеуметтік қауіптер, олардан қорғау: рухани саладағы, саясаттағы қауіптер, олардан қорғау: экономикалық саладағы қауіптер, тұрмыстағы, күнделікті өмірдегі қауіптер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • оқу практикасы( пленэр)
  Несиелер: 2

  Табиғат көріністерін салу. Қала, ауыл, саяжай, (Жан-жануарлар мен құстар, өсімдіктер)көріністерін бейнелеу. Зарисовки деревьев различных пород с целью изучения особенностей формы деревьев. Линейные зарисовки животных и птиц.Бұл пәннің мақсаты графикалық материалдардың әдіс- тәсілдерін меңгеру, түрлі графикалық материалдармен жұмыс жасау жолдары, материалдардың ерекшелігін түсіну және салу әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кескіндеме
  Несиелер: 6

  Түс қатынастарын шығармашылық интерпретациялау, олардың нюанстары мен үйлесімдігі, контраст пен динамизм. Нақты шындықты көркем-бейнелі қабылдау, оның түрлі-түсті алуан түрлілігі және өз бетінше шығармашылық жұмысында қажетті білім мен дағдыларды алуы. Жұмыс барысында студенттер бейнелеу грамотасының элементтерін меңгереді: композиция, кескіндеме, түсі және тон.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Арт білім беру
  Несиелер: 5

  Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білім. Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін, әдет-ғұрып элементтерін және қазіргі қазақстандық келбетін қалыптастыру үшін олардың маңызын құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Компьютерлік графика (Corel DRAW, Photoshop)
  Несиелер: 5

  Интерфейспен танысу. Интерактивті компьютерлік графиканың заманауи графикалық құралдарының көмегімен графикалық бейнелерді құру және өңдеу әдістері мен құралдары. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Компьютерлік графика түрлері. Векторлық графика. Растрлық графика. Фракталдық графика. Компьютерлік графиканың қолданбалы бағдарламалық құралдары. Компьютерлік графиканың аппараттық (техникалық) құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Композиция
  Несиелер: 4

  Композицияның эстетикалық аспектісі, стиль және стильдік бірлік, ассоциативті композиция, көркем бейне және бейнені композициялық талдау, натюрморт, пейзаж композициясы, портрет композициясы, сюжеттік суреттің композициясы, композиция және көркемдік (жалпылау және типизация, эмоциялық толымдылық, бейне). Көркем сурет, идея, тақырып, сюжет, өнер шығармаларындағы мотив, өнер туындыларындағы мазмұн мен форманың бірлігі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Офорт (күйдірілген сызық)
  Несиелер: 6

  Портрет жанрындағы сызықтық күйдіру әдісін меңгеруОфорттың аралас техникасында (акватинта, күйдірілген сызық, құрғақ ине, жұмсақ лак ) мәнерлеін игеру.Материалдардың техникалық және көркемдік ерекшеліктерін қолдана алуды меңгеру керек дипломға байланысты эскиздерді жобалау.Материалды толығымен зерттеп, сапасын мүмкіндігін білу және диплом жұмысына қандай материалда жұмыс жасайтынын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар (3ds Max)
  Несиелер: 5

  Интерфейспен танысу. Кәсіби компьютерлік бағдарламаның ерекшеліктері. 3D-модельдеу, анимация және визуализация жасау және жобалау. Нысаны мен күрделілігі бойынша әртүрлі үш өлшемді компьютерлік модельдерді, қоршаған ортаның нақты немесе фантастикалық объектілерін жасауға арналған құралдар. Бағдарламаның әртүрлі техникасы мен механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өнеркәсіп графикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіби өндірістерде мамандық бойынша тәжірибе өту.Бұл пәннің мақсаты графикалық материалдардың әдіс- тәсілдерін меңгеру, түрлі графикалық материалдармен жұмыс жасау жолдары, материалдардың ерекшелігін түсіну және салу әдістерін игеру.Материалды толығымен зерттеп, сапасын мүмкіндігін білу және диплом жұмысына қандай материалда жұмыс жасайтынын анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақ (орыс) тілі(В2)
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениетін анықтау. Сөйлеу дұрыстығы. Сөзді дұрыс таңдау, сөздің формалары. Сөздің дәлдігі. Сөйлемдерді дұрыс құру. Сөйлеу мәнерлілігі. Экспрессивті синтаксис. Сөйлеу байлығы, тазалығы, логикасы. Айтылу және екпін нормалары. Практикалық стилистиканы анықтау. Кәсіби саладағы сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір коммуникативтік жағдайлардағы сөйлеу жаттығулары. Тілдік мінез-құлық этикасы. Іскерлік қарым-қатынас түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шығармашылық керамика (практикум)
  Несиелер: 5

  Көркем керамикалық бұйымдарды жасау технологиясы. Саздың қасиеттері және оны жұмысқа дайындау. Балшықты өңдеуге арналған негізгі құралдар. Керамика саласындағы базалық технологиялармен танысу - қалыптаудың негізгі тәсілдері. Керамика материалдары олардың түрлері. Жабыстыруға арналған жабдық; керамика мен мүсін үшін материал мен құрал-сайманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби практика
  Несиелер: 4

  Кәсіби өндірістерде мамандық бойынша тәжірибе өту.Кәсібей практиканы баспаларда ,арнайы өндірістік фирмаларда кітап безендіру жұмыстарымен. практиканы Кітапті құрастыру , ішкі және сыртқы элементтерін меңгеру, кітап өлшемін дұрыс табу, мұқабасын жасау, шрифтік құрылымын табу.дизайнерлік фирмаларда, жарнама фирмаларында практика өту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дүниежүзілік мұралар географиясы
  Несиелер: 5

  ЮНЕСКО. Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенция. Дүниежүзілік Мәдени мұра объектілері және шетелдік Еуропаның басқа да көрнекті орындары. Шетелдік Азия мен Австралияның ұлы мұрасы мен көрікті жерлері. Американың Дүниежүзілік Мәдени Мұрасының объектілері. Африка-тамаша кездесу. Қазақстандағы Дүниежүзілік мұра объектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ілгермелі шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тақырып бойынша толық баяндамалар. Жаңалықтар мен репортаждар. Қазіргі заманғы проблема бойынша мақалалар мен хабарламалар, қазіргі заманғы көркем проза. Таныс мәселе бойынша пікірталасқа белсенді қатысу, өзінің пікірін түсіндіру және қорғау. Өзекті мәселе бойынша «қолдаймын» және «қарсымын» барлық дәлелдерді айту. Ерекше маңызды оқиғалар мен әсерлерді көрсете отырып эссе, баяндама, хаттарды жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Станокты графика
  Несиелер: 5

  Офорттың аралас техникасында (акватинта, күйдірілген сызық, құрғақ ине, жұмсақ лак ) мәнерлеін игеру. Техникалық әдістерді меңгеру күйдіру, басылымдарын алу.Портрет жанрындағы сызықтық күйдіру әдісін меңгеру.Көркем тұлғалы композициялық құрылым және түрлі графикалық материалдармен салу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік типологиясы; кәсіпкерлік шешімдер; фирманың сыртқы, ішкі ортасы; кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары; құрылтай құжаттары; мемлекеттік тіркеу, лицензиялау; жұмыс істеу тетіктері; кәсіпкерлік тәуекелдер; кәсіпкерлікте еңбек ақы төлеу; кәсіпкерлік қызмет мәдениеті; қорғауға жататын мәліметтер, кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні түрлері; қаржылық талдау әдістері; кәсіпкерлік қызметтің көрсеткіштері, тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Офорт(акватинто)
  Несиелер: 6

  Офорттың аралас техникасында (акватинта, күйдірілген сызық, құрғақ ине, жұмсақ лак ) мәнерлеін игеру / Изучения смешанной техники офорта ( «акватинта», травленый штрих, сухая игла, мягкий лак). Техникалық әдістерді меңгеру күйдіру, басылымдарын алу.Владение техникой, травление и получения оттиска

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көшбасшылық: тиімді басшылықтың дағдылары
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық негіздері. Көшбасшылықтың тұлғалық теориясы. Мінез-құлық және ситуациялық көшбасшылық. Көшбасшы және команда. Функционалдық (рөлдік) көшбасшылық. Көшбасшылық стиліндегі PAEI функциялардың үйлесімсіздігі. Тиімді көшбасшылық стильдері. Тиімсіз көшбасшылықтың архетиптері. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асыру.Көшбасшылық: тиімді басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Түсті гравюра
  Несиелер: 5

  Шектелген үш-төрт түстік ерекшелікпен тақта бетінде линогравюра орындау.Академиялық сурет –оқу барысының барлық негізін қалаушы болып табылады. Нақнусқаны зерттеудін басты бағытты ұзақ уақытты сурет салу болып табылады. Біраз уақыт қысқа уақытты суретке және нобайға бөлінеді; тағы да түрлі декорлы элемнттерді қолдану арқылы ойша және еске алып саладыөммұның бәрі дизайнер және қолданбалы мамандықтармен тікелей байланыстыю.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 8

  Бітіру біліктілік жұмыстарын орындау үшін теориялық білімді бекіту және материал жинау. Нақты жобалармен жұмыс тәжірибесін материалдармен меңгеру. Дипломдық жобаны орындау үшін қажетті материалдар мен құжаттарды жинау. Кәсіби позицияны, оның дүниетанымын, мінез-құлық стилін қалыптастыру, кәсіби этиканы меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этиканың принциптеріне бағынады, графика саласындағы кәсіби қызметтегі білімді, баспа медиа технологияларын дамыту үрдістерін, сондай-ақ кәсіби саладағы ережелер мен құжаттарды пайдалана алады

 • Код ON2

  графикалық индустрияның барлық субъектілерінің қызметін талдау, графикалық өнімдерді жасаудың технологиялық үрдістерін модельдеу және оларды іс жүзінде жүзеге асыру, баспа өнімін дайындау және шығару процесін жүзеге асыру, ұйымдастырушылық-технологиялық есептерді жасау

 • Код ON3

  өндірісті басқаруға, жабдықты ұтымды жүктеуді жүзеге асыруға, стандартты емес технологиялық жағдайларда ұйымдастырушылық және басқару шешімдерін табуға қабілетті

 • Код ON4

  нормативтік құқықтық базаның, халықаралық тәжірибенің, ішкі факторлардың ықпалын ескере отырып, мәдени және көркем процестерді дамытудағы үрдістерді эстетикалық және мәдени түсіндіруге қабілетті

 • Код ON5

  жаңа ғылыми білімдер мен инновациялық технологияларды ескере отырып, ақпаратты пайдалана алады, кәсіпкерлікті дамыту стратегиясын жоспарлайды

 • Код ON6

  қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың сипатын және маңыздылығын түсінуге, осы үдерісте туындайтын қауіптерді білу, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, оның ішінде мемлекеттік құпиялардың қорғалуын қамтамасыз етуге қабілетті

 • Код ON7

  этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, поли мәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру жолдарын меңгерген

 • Код ON8

  кәсіптік проблемаларды шешуде пәнаралық және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатысуға қабілетті, өзгеретін еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті біліктілікті дамытуға үйренуге және ұтқырлыққа қабілетті

Top