Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02143 Мультимедиялық сценография в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Бейнелі сурет
  Несиелер: 4

  Суретті кәсіби оқыту нәтижесі жазықтықтағы объектінің көлемді үш өлшемді нысанын құру заңдарын, жарықтық және жартылай тонды құралдармен бейнеленген объектілердің нысандарын моделдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің көркем-бейнелі кеңістіктік ойлауымен шығармашылық қиялын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Ежелгі Шығыстан, ежелгі дәуірден 20 ғасырға дейінгі бейнелеу өнері бағыттары мен стильдерінің даму заңдылықтары, логикасы. Шығарманы талдау және сәйкестендіру дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 3

  Суретті" оқыту студенттердің жалпы кәсіби дайындығының негізгі міндеттерін шешеді. Адамның дене пішімінің шынайы бейнесінің негізі ретінде сурет салу шеберлігін меңгеру, болашақ мамандарды дайындаудың маңызды кезеңі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кескіндеме
  Несиелер: 3

  "Кескіндеме" курсы "Сценография" мамандығы бойынша бакалавриаттың практикалық дайындығының жалпы жүйесіндегі базалық пән болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  «Қазақстан өнер тарихы» пәнінің бағдарламасы Қазақстан өнер тарихының негізгі кезеңдерінде бағдарлаудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлемді форманың тектоникасы
  Несиелер: 3

  Көлемді формалар тектоникасы курсы сахналық декорациялармен сахналық дизайнды безендіру де пішінмен көлемін, сценография өнерінің мәнерлілік құралдарының заманауи түрлерін зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы сурет I
  Несиелер: 4

  Арнайы сурет салу курсын кәсіби оқып-үйренудің нәтижесі адамның дене пішімінің жазықтықта көлемді үш өлшемді пішінінің құрылысын берік білу,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спектакльді жарықтандыру
  Несиелер: 4

  "Спектакльді жарықтандыру" пәні сахнаны жарықтандыруды оқытудың базалық пәні курсын бастайды және сахнаның барлық техникалық параметрлерін жарықтандыруды есепке ала отырып, сахнаны визуализациялау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Студиялық және студиядан сырт жарықтандыру
  Несиелер: 3

  Бұл курстың тұжырымдамасы Жарық эстетикасын анықтайтын факторларға негізделеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық сурет
  Несиелер: 3

  "Шығармашылық суретті"оқыту студенттердің жалпы кәсіби дайындығының міндеттерін шешеді адам фигурасының шынайы бейнесінің негізі ретінде сурет салу шеберлігін меңгеру болашақ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Artistic painting Көркем кескіндеме
  Несиелер: 3

  Студенттердің салып жатқан бейнені, түстерді, қалыпты көруде өзіндік шығармашылық кәсіби сауаттты көзқарасын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады. Аталған курстың оқу пәніне мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макеттеу
  Несиелер: 3

  "Макеттеу" курсы кеңістіктік көрініспен қиялды, конструктивтік-геометриялық ойлауды және кез келген күрделі кеңістіктік формаларды талдауға қабілеттілікті дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Понятие, предмет и значение юридической науки. Теория государства и права в системе юридической науки. Происхождение государства и права. Понятие, сущность и признаки государства. Социальное назначение, функции и механизм государства

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған шет тілі пәні үздіксіз білім беру жүйесінің қажетті буындарының бірі болып табылады және ол базалық шет тілі курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Кескіндеме пәнінің шығармашылық қабілеттері мен практикалық шеберлігін дамытуға бағытталған сценографиямен байланысы туралы студенттердің түсінігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Театрдың даму тарихы. Театрға құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру; ойлау дербестігін дамыту және әлемдік театр тарихының жалпы барысын баяндау дағдылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макет технологиясы
  Несиелер: 3

  Кеңістіктікті модельдеу тәсілдері, осы объектілерді құрайтын беттердің қасиеттері мен сапасын зерттеу, материалда үшөлшемді модельдеу әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы сурет Ii
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты арнайы сурет II студенттің өзіндік шығармашылық көзқарасын және қарындашпен, қаламмен, сангинамен, көмірмен сауатты кәсіби меңгеруін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Дамудың негізгі кезеңдері мен қалыптасу ерекшеліктері. XX ғасырдың екінші жартысы-реализм театры, тұлғаның психологиялық талдауы, ансамбльдік принципі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахна құрылымы
  Несиелер: 5

  Сахнаның құрылысы мен жабдықтарын, сахналық механикаға қойылатын негізгі талаптарды, сахналық машиналар мен механизмдерді қауіпсіз пайдалану техникасын, театрдың барлық техникалық арсеналын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздер
  Несиелер: 3

  Театрдағы өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымы. Басқару әдістері. Тауарлық өнімі. Декорация жасау құнын жоспарлау.Бизнес жоспар. Демеушімен бірлескен жұмысы. Фандрайзинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Костюм тарихы
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік көркем мәдениеттегі театр мәдениетінің орнытуралы, театр мәдениетінің даму тарихы туралы түсінік береді ; студенттерді театр тарихының ерекше оқиғаларымен таныстырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме II
  Несиелер: 3

  Курс сәндік кескіндеме техникасында адам мен қоршаған әлем объектілерін бейнелеу процесінде шеберлікті одан әрі практикалық жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кино және ТВ-дағы киім тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл курстың тұжырымдамасы костюм тарихын материалдық мәдениет тарихы мен стильдер тарихы тұрғысынан қарастыруға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық мамандықтар студенттерінің кәсіби орыс тілін LSP деңгейінде меңгеруіне арналған (арнайымақсаттарүшінтіл, Кәсіби-бағытталғанқарым-қатынас).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахнаның жарық жабдықтары
  Несиелер: 5

  Сахнаның жарық жабдықтары ВК курсы студенттерде, жарық жабдықтарының жұмыс істеу принциптерін және сахналық жарықтандыру жүйесінің құрылымын практикалық білімдерді қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника, аналогтық құрылғылардың схемасы
  Несиелер: 5

  "Аналогты құрылғылардың сұлба техникасы" пәнін оқу мақсаты аналогтық электроника құрылғыларын зерттеумен жобалаудың білімімен дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Драматургия теориясы
  Несиелер: 3

  "Драматургия теориясы "курсының мазмұны біліма лушылардың дайынды қерекшелігімен анықталады. театр өнері туралы ақпаратты қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cценарийдің драматургиясы
  Несиелер: 3

  Драматургия теориясы драматургия компоненттерін және олардың бір-бірімен және жоғары мағынамен арақатынасын зерттейді. Драмалық шығарманы құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спектакльдің дыбыстық шешімі
  Несиелер: 5

  Имитациялық модельдеу жүйелерін құру принциптерін оқу, ақпараттық жүйелердің, компьютерлік желілердің және олардың жеке компоненттерінің тиімділігін Имитациялық модельдеу әдістерімен талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 6

  DevOps Әдістемесі. Нейманның Фон Принциптері. Алгоритмдер теориясының негіздері. Басқарушы операторлар және мәліметтердің базалық құрылымы: циклдар; ауысу операторлары; деректер құрылымы түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сценографиядағы компьютерлік графика
  Несиелер: 6

  БП ВК Курс театр-декоративтік өнердің қазіргі тәжірибесінде қолданылатын компьютерлік технологиялармен бағдарламасын қамтамасыз етуді зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ костюмінің тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты курс өнер жүйесіндегі театр өнерінің орнымен ерекшелігін анықтау, отандық театр өнерін, шығармашылығын дамытудың негізгі кезеңдерін бөлу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет пен тұрмыс тарихы
  Несиелер: 3

  Алғашқы қауым мәдениетi. Тұрмыстық заттардың өндірісі технологиясының дамуы. Тұрмыстағы өнер. Қазақстан халықтары мәдениеті мен тұрмысының ұлттық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алгоритмдер, берілгендер құрылымы және программалау
  Несиелер: 6

  Курс алгоритмнің іргелі ұғымдарын, есептің өлшемділігін, алгоритмдердің еңбек сыйымдылығын зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cценография тарихы
  Несиелер: 3

  ВК ДБ әлемдік театр сценографиясын дамытудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін зерттеу және сценографияның адам шығармашылығының басқа түрлерімен тығыз байланысы туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық жазу және дыбысты өңдеу
  Несиелер: 7

  Бұл пәннің мақсаты аудио - және бейне ақпаратты редакциялау үшін заманауи бағдарламалық құралдарды, дыбыстық және бейне ақпаратты өңдеу әдістері мен принциптерін, тәсілдерін оқу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саунддизайн және саундтрек
  Несиелер: 7

  Дыбыстық сигналдың әр түрлі көздерінен дыбыстық сигналдарды жазу; трансляциялау және қабылдау: микрофон, аудио компакт-диск, MP3 дискі, деректер бар CD. Дыбыс қатарын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Студиялар мен залдардың акустикасы
  Несиелер: 6

  "Залдар мен студиялардың акустикасы" курсы студенттердің кәсіби дайындығына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технология профиль бойынша
  Несиелер: 7

  "Бейін бойынша Технология" курсы маман – сценографты дайындау кезіндегі негізгі пәндердің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудиовизуалдық саланың экономикасы
  Несиелер: 6

  Концерт залдары мен театрлардың дыбыс-діріл оқшаулауын және акустикалық ортасын жасау. Дыбыс оқшаулаудың кешенді әдістемесі, дыбыстың жоғары деңгейі бар үй-жайларды жабдықтау және жабдықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театрдағы сандық технологиялар
  Несиелер: 7

  Кіріс сигналдарына және уақыт мезетіне байланысты шығыс сигналдарын қалыптастыратын электрондық жүйе құрылғысының принциптері. Аналогтық сигнал, сандық сигнал, сандық шина.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық құрылғылар және микропроцессорлар
  Несиелер: 7

  "Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар" пәнін оқытудың мақсаты: цифрлық жаңа құрылғылар қолдану, логикалық, комбинациялық цифрлық техниканың есте сақтау құрылғылары, қазіргі микропроцессорлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Декорация технологиясы
  Несиелер: 7

  Заманауи ойын-сауық іс-шараларында қолданылатын спектакльдің декорациялық безендірілуін дайындау технологиясының негіздері; спектакльдің көркемдік бейнесін және режиссерлік тұжырымдаманы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спектакльді көркем безендіру технологиясы
  Несиелер: 6

  Технология курсының ерекшелігі-идеяларды функционалдық мақсаты мен құрылымын ескере отырып, материалдық формаға тікелей жүзеге асыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарықпен жұмыс жасау
  Несиелер: 6

  Жарық беретін арнайы әсерлер спектакльдің көркемдік бейнесін визуализациялау процесінде маңызды құрамдас болып табылады. Қолданылатын арнайы әсерлердің сапасы технологиялардың жақсы біліміне ғана емес

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Виртуалды кеңістіктің сценографиясы
  Несиелер: 6

  "Виртуалды кеңістіктің сценографиясы" курсын оқу үрдісінде"студенттер операциялық жүйелерді құрудың негізгі принциптері, оларды құру және қызмет ету бойынша дербес компьютермен жұмыс істеудің негізгі білімі мен дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахна жарықтандыру дизайндағы арнайы эффектілер
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу кезінде студенттерге декорацияның жазық және көлемді фигураларының перспективаларын құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Режиссермен жұмыс істеу
  Несиелер: 3

  "Режиссермен жұмыс" пәні болашақ сценографтарды театрдағы спектакльдің қоюшы-режиссерімен бірлесіп шығаруғ адайындауды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Курс ғылымның даму тарихын, ғылыми білімнің гносеологиялық негіздерін, ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдерін зерттеуге арналған,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Режиссердің қоюшы-суретшімен жұмысы
  Несиелер: 3

  Режиссер мен қоюшы- суретші - спектакльді көркемдік-декоративтік дүниеге айналдыратын авторлар ретінде бірлесіп жұмыс атқарудағы жұмыс қатынастары. Суретшінің спектакль шығарудағы қызмет аясы, аттқаратын жұмыс түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театрдағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 6

  Спектакльдің көркем-жарықпен безендірудегі мультимедиялық технологияларды практикалық меңгеру.Театрдағы жарық аппаратурасының параметрлері мен техникалық сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр өндірісін басқару
  Несиелер: 6

  Спектакльді шығару процесін жоспарлау, жүргізу және басқару: бастапқы іздеу фор-эскиздерінен, сызбалардан, жұмыс макетінен, декорация эскиздерінен және кейіпкерлер костюмдерінен спектакльге дейін,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ғылыми зерттеулердің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеу нәтижелерін өз бетінше жүргізу және дәлелді ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Ғылыми білімнің гносеологиялық негіздерін, ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдерін зерттеу,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльді жобалау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты студенттерді заманауи ойын-сауық іс-шараларында қолданылатын спектакльдің декорациялық безендірілуін дайындау технологиясын сауатты орындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльді ұйымдастыру мен жобалау
  Несиелер: 6

  The study of the discipline forms students ' understanding of the relationships and patterns of the creative and production process of the organization and creation of theatrical productions.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сектакльді компьютерде жобалау
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы театрлық қойылым үрдісіндегі компьютерлік технологияларды зерттеумен тәжірибелік қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қойылымның жарақтық кеңістігін модельдеу
  Несиелер: 6

  "Спектакльдің Жарық кеңістігін модельдеу" пәні-спектакльді жобалау әдістерімен міндеттері арасындағы өзара байланысты және үш өлшемді Жарық үлгілеу бағдарламаларының мүмкіндіктері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жоба
  Несиелер: 3

  "Жоба" – "Сценография"мамандығының студенттерін дайындаудың жалпы жүйесінің бөлімі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әлеуметтік-тұлғалық , коммуникациялық басқарушылық және кәсіпкерлік білімді және заңды құқықтың негізгі ережелерін қолдану

 • Код ON2

  барлық спектакльдерді, сахналық және экспозициялық алаңдарға арналған жобаларды, перформанстарды, эксперименталды және мультимедиялық театрды, инсталляциялық өнерді, театр-квест, мультимедиялық сценография құралдарымен безендірудің жоғары бейнелі, көркемдік деңгейін қамтамасыз ету

 • Код ON3

  иммерсивті-мультимедиялық және заманауи музыкалық театр форматындағы жобаларды жасауда перформативті тәжірибе әдістерін қолдану

 • Код ON4

  спектакльдің көркемдік бейнесінің жалпы тұжырымдамасын әзірлеу

 • Код ON5

  спектакльді шығару процесін жоспарлау және басқару: бастапқы іздеу фор-эскиздерінен, сызбалардан, жұмыс макетінен, декорация эскиздерінен және кейіпкерлер костюмдерінен спектакльге дейін, спектакльдің сметасы мен төлқұжатын есептеуге және құрастыруға дейін

 • Код ON6

  әлемдік және ұлттық театр дамуының эволюциялық тұжырымдамасында сценографияның даму тарихы мен драматургия теориясын, даму заңдылықтарын, театрдың эстетикалық басымдықтарын және өзекті мәселелерін білу

 • Код ON7

  әлемдік өнердің даму тарихын, түрлері мен жанрларының жіктелуін, бағыттары мен стильдерінің жалпы кезеңділігін, сондай-ақ материалдық мәдениетте костюмдік формалардың қалыптасу және өзгеру ерекшеліктерін, көне заманнан қазіргі уақытқа дейін сол немесе басқа дәуірдің эстетикалық көріністері мен идеалдарын түсіну

 • Код ON8

  өзінің шығармашылық ойларын әртүрлі бейнелеу құралдарымен, материалдармен, графикалық немесе көркем техниканың тәсілдерін еркін беру

 • Код ON9

  композицияның негізгі заңдары мен ережелерін білу, өзінің шығармашылық ойларын еркін жеткізе білу, декорация жасау процесінде қоршаған ортаның кез келген ойдан шығарылған немесе нақты объектісін бейнелеу кезінде көркем-мәнерлі тәсілдер кешенін меңгеру

 • Код ON10

  оптикалық иллюзиялар, анимациялар, арнайы эффекттер және көлемді архитектуралық декорациялардың графикалық бейнесінің технологиясын қолдану

Top