Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04118 Мемлекеттік басқару в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Білім алушыларда практикалық және ғылыми жоспарда Менеджменттің дамуы туралы, ұйымдастырушылық менеджмент, оның түрлері мен қазіргі тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру және магистранттарда үдерістік, жүйелік және жағдайлық негізде заманауи ұйымдық менеджменттің принциптерін, әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдануға жалпы көзқарасты қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жария басқару
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси, әлеуметтік қажеттіліктері мен жеке мүдделерін іске асыру процесінде мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі даму үрдістерін, кәсіби міндеттерін және мемлекеттік басқару органдарының өзара іс-қимылын ұйымдастыруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Келіссөз процесін басқару
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас және тиімді коммуникация менеджментін зерттейді, тиімді іскерлік келіссөздерді дайындау және өткізу бойынша практикалық ұсынымдарды қамтиды, іскерлік келіссөздерді басқару, әртүрлі басқару жағдайларында келіссөздер жүргізу стилін таңдау бойынша инновациялық әдістемелердің кең ауқымы қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері
  Несиелер: 5

  Курс шешімдерді әзірлеу, жоспарлау, қабылдау және орындау үдерісінің практикалық аспектілерін зерттейді, оларды тиімді пайдалануды және мемлекеттік қызметте бақылауды ұйымдастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқарудың негізгі принциптері мен тетіктерін, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің дамуы мен жұмыс істеуіндегі дағдарыстардың рөлін зерделейді, дағдарысқа қарсы басқарудың әдістері мен құралдарын әзірлеудің, қолданудың әдіснамалық мәселелері талданады. Басқару үдерістеріндегі дағдарыстарды болжау мен бағалауға, дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын әзірлеуге көп көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аумақтарды тұрақты дамытуды басқару
  Несиелер: 5

  Экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының және өтудің қолданбалы аспектілерін зерттейді. Тұрақты дамуға көшудің негізгі тұжырымдамалары мен модельдеріне елеулі назар аударылады, макро-да, микродеңгейде де тұрақты дамуға көшуді басқару процестері талданады, сонымен қатар орнықты дамуды қамтамасыз етудегі компаниялардың рөлі айқындалды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды басқару және бағалау
  Несиелер: 5

  Инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды бағалау саласындағы инвестициялық жобаның жұмыс істеуі кезеңінде ақша қаражатының ағынын болжауды, ұтымды баламаларды анықтау мүмкіндігін зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру, жалпы саяси және экономикалық жүйемен байланысты адамдардың өнімді, әлеуметтік және рухани іс-әрекеттеріне әсер етудің формалары мен әдістерін зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Басқару процесінде кәсіби қызметте психологиялық әдістерді қолдануға, жобалау-зерттеу қызметін жүргізуге ұжымды басқаруға дайын болу

 • Код ON2

  Коммуникативтік технологияларды қолдану қабілеті, кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін деңгейде шет тілін меңгеру

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларға ие болу

 • Код ON4

  Уақыты ұтымды пайдалану үшін кәсіби қызметті басқарудың практикалық әдістерін пайдалану

 • Код ON5

  Кәсіптік қызметтің басымдықтарын айқындау, басқару шешімдерін әзірлеу және тиімді жүзеге асыру. Белгісіздікпен тәуекел жағдайында, басқару шешімдерін жүзеге асыруға реттеуші ықпал етудің тиісті құралдары мен технологияларын қолдану

 • Код ON6

  Қоғам мен мемлекеттің мүддесі үшін стратегиялық басқаруды жүзеге асыру, мемлекеттік саясатты талдау және бағалаудың тиімді құралдарын қолдану

 • Код ON7

  Еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың өзекті мәселелерін талдап, дұрыс шешімдерді қабылдай білу

 • Код ON8

  Oсы саладағы басқаруды жаңғырту үшін аумақтарды басқару шешімдерін оңтайландыруға қажетті ұлттық экономиканың салаларының элементтеріне кешенді талдау жүргізу

Top