Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01407 Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Бейнелеу өнеріндегі жаңа технологиялардың теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнеріндегі жаңа технологияларды игеру, сурет салу техникасын жүйелі түрде меңгеру, жанартылған білім мазмұнын оқу үдерісіне бағытталған әдіс-тәсілдерді жинақтау қарастырылады.Шығармашылық шекарасын дамытуға, өнерге деген жаңа бағыттағы зерттеулерін енгізуге, зерттеулердің кешенді процестерін жобалауға, шығармашылық мәдени дамуындағы академиялық және кәсіптік тұрғыда дамуы сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет өнерінің теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнерінің теориясы мен әдіснамасы ғылыми-педагогикалық әрекеттерді ұйымдастыру, теориялық және практикалық тәжірибелер жасау қарастырылады.Білім саласындағы зерттеу мәселелерін анықтауда және шешуде теориялық -практикалық білімін жүйелі қолдануға, академиялық және кәсіптік тұрғыда мәдени дамуына ықпал етуі, өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, зерттеулердің кешенді процестерді жобалау, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа дәйектеу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнеріндегі герменевтикалық тәсілдер әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнерінде герменевтикалық тәсілдер әдіснамасыныңтеориялық және шығармашылық бағытта дамуы қарастырады.Ғылыми бағытта сыни ойлауды,зерттеудің кешенді процессін жобалау, білімге негізделген қоғамның технологиялық, «өмір бойы» білімге негізделген қоғамның кәсіби тұрғыда дамуына ықпал ету, мәдени шығармашылық ғылым мен негізгі кезеңдері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми бағыттағы кескіндеме және композицияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнерінде ғылыми бағыттағы кескіндеме техникаларын меңгеру, оларды практикада қолдана білу, композиция құрастыру қабілетін дамыту,түрлі техникаларды меңгеру қарастырылады. Заманауй техникаларды меңгеру, әртүрлі ғылыми ойлар мен теорияларды шығармашылық тұрғыда жобалау және сыни бағалау, жаңа технологияларды қолдана отырып, өзінің кәсіби дамуын жоспарлауды және болжау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнеріндегі интеграциялық үдеріс негіздері
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнеріндегі білім беру педагогының мәдениеті мен этикасын талдау,белгілібір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін, мәдени дамуында академиялық және интеграциялық үдеріс негіздері қарастырылады.Оқытудың дағдылары мен зерттеу әдістерін меңгеру жолдары,халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, оқу процестер ғылыми көзқараспен ойлау, жобалау, интеграциялық үдеріс негіздерін енгізу және бейімдеу қабілеті сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет өнерінің ғылыми- теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнерінің ғылыми- теориялық негіздерін жүйелі түрде түсінуін, сурет өнерінің зерттеу әдістерінің пән аралық білімдері қарастырылады. Заманауи сурет салу техникаларын практикада қолданаотырып, жаңа түрлі техниканы дамыту және шығармашылық идеяларды сыни талдау, мамандыққа бейімдеу қабілеті көрсету, кәсіби деңгейдегі мәселелер сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогиканың философиясы және әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Педагогикалық ғылымның философиясы мен әдістемесі идеологиялық позицияларды, сыни ойлауды, әлемнің ғылыми көрінісін жүйелі түрде түсінуді қалыптастырады; жалпы ғылыми және арнайы зерттеулердің әдістемелік, теориялық және эмпирикалық деңгейлерін білу. Педагогиканың заманауи тұжырымдамаларын жаңа және күрделі идеяларды жобалауға, бейімдеуге қабілеттілігі кәсіби қызметке интеграцияланған зерттеу процесін енгізу және ұлттық пен халықаралық деңгейдегі нәтижелерді тануды қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің әртүрлі нысандарының интеграциялық негіздері
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнерінің әртүрлі нысандарын,білім беру педагогының мәдениеті мен этикасы мәселелерін және интеграцияның нысандарын қарастырады. Интеграциялық негіздерін бағалау және синтездеуге, күрделі идеяларды сыни талдауға,теориялық және практикалық тәжірибелер жасауға, зерттеулердің кешенді процестерді жобалауға, әлеуметтік немесе мәдени дамуында академиялық және кәсіптік тұрғыда, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа жеткізу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми бағыттағы суретті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми бағыттағы суретті оқыту әдістемесінзерттеу саласын жүйелі түрде меңгеруін, осы салада қолданылатын дағдыларын сыни тұрғыдан машықтау, бейнелеу өнерінің дәйектеу формалары қарастырылады. Маңызды ғылыми процестерді ғылыми көзқараспен ойлау, жобалау, енгізу және бейімдеу қабілеттерін көрсету, күрделі идеяларды өзінің шығармашылық өсуін жоспарлай алу, әлеуметтік немесе мәдени дамуында академиялық және кәсіптік тұрғыда бағалау мәселелері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  бейнелеу өнері саласындағы жүйелі түрде түсінуін, дағдылары мен зерттеу әдістерін меңгеруінкөрсету

 • Код ON2

  ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық ғылым саласының шекарасын кеңейтуге өздерінің ерекше зерттеулерін енгізу

 • Код ON3

  жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, ғылыми көзқараспен сыни ойлауды, зерттеудің кешенді процестерді жобалау, бағалау және синтездеу

 • Код ON4

  өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, енгізу және бейімдеу қабілетін көрсету, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа жеткізу

 • Код ON5

  – «өмір бойы» білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуында академиялық және кәсіптік тұрғыда дамуына ықпал ету

Top