Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04220 Халықаралық құқық в "Астана" Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты мемлекеттер мен халықаралық қарым-қатынастың басқа да субъектілері арасындағы билік тәртібінің қатынастарын реттейтін қағидаттар мен нормалар жүйесі. Осы анықтамадан халықаралық құқықтың ең маңызды белгілері ерекше қатынастар болып табылады, олар өз кезегінде қағидаттар жүйесімен және заңды нормалармен реттеледі және халықаралық қарым-қатынасқа қатысатын субъектілердің ерекше тобы.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 2

  Курс экологиялық дүниетанымды қалыптастырудың және одан әрі зерделеудің негізі болып табылады, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсінік алу, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білім алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Батыс елдерінің құқық тарихы
  Несиелер: 5

  Шет елдердің мемлекетінің тарихы мен заңдылықтары, олардың пайда болуы мен дамуы үдерісінде жеке (шетелдік) мемлекеттердің мемлекет пен заңдылығын зерттеп, тарихи дамудың тарихи дәуірлерін және олардың даму тарихын анықтайды, өткен дәуірдің үлкен мемлекеттік-құқықтық тәжірибесін жинақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 4

  Мемлекет және құқық теориясы - мемлекеттік-құқықтық құрылыс тәжірибесін жетілдіруге тікелей әсер ететін заң және мемлекет туралы білімнің барлық салалары үшін әдіснамалық маңыздылығы бар іргелі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР мемлекеті мен құқығының тарихы
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының мемлекет пен құқық тарихы» - Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде оқылатын ең маңызды пәндердің бірі. Бұл пәнді терең білу адвокаттың табысты кәсіби қызметі үшін қажет, оның көкжиегін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет елдерінің конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Шет елдердің конституциялық құқығының субъектісі, көздері және жүйесі. Оқу курсының күрделі сипаты. Оқудың араласуы және әртүрлі ұлттық құқықтық жүйелердің конституциялық құқығының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өмір қаупсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. Қауіпсіздік техникасы: Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Төтенше жағдайлар. Халықты қорғау. Шаруашылық объектілерінің тұрақтылығы. Төтенше жағдайлардың салдарын жою. Техносфераның жағымсыз факторлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ТМД елдерінің конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  ТМД-дағы конституциялық заңнаманы қалыптастырудың негізгі кезеңдерін, Шығыс Еуропа, Закавказстан, ТМД елдерінің Орталық Азия топтарының конституциялық құқығының ерекшеліктері, құқықтық мәдениет, белсенді азаматтық және кәсіптік құқықтық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тұтас гуманитарлық көзқарас қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Пән, Конституция теориясын, азаматтықты, дауыс беру құқығын және басқа адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтиды. Мұндай конституциялық заң институттарына: Қазақстан Республикасының саяси жүйесі, президенттік, парламентаризм, конституциялық әділеттілік, саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің рөлі мен жергілікті билік органдарына айрықша көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Травматикалық және зиянды факторларды анықтау. Техникалық жүйелердің және технологиялық процестердің қауіп-қатерлерінен қорғау әдістері мен құралдары. Экологиялық қорғаныс құралдары. Құқықтық кəсіпорында еңбекті қорғаудың нормативтік жəне ұйымдастырушылық негіздері. Еңбекті қорғауға арналған материалдық шығындар. Кәсіби қызмет саласындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтың жалпы ережелері. Азаматтық құқық субъектілері. Өкілдік және сенімхат. Терминдерді есептеу. Шектеу туралы ереже. Шарттар. Меншік құқығы және басқа да нақты құқықтар. Міндеттемелер туралы жалпы ережелер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ ойшылдарының саяси-құқықтық ілімдері
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдерінің мемлекеті мен құқығының тарихы
  Несиелер: 4

  «Шетел мемлекеттерінің мемлекет және құқық тарихы» - Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде оқылатын ең маңызды пәндердің бірі. Бұл пәнді терең білу адвокаттың табысты кәсіби қызметі үшін қажет, оның көкжиегін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық - Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқылатын негізгі пәндердің бірі. Қылмыстық құқықты оқыту қылмыстық құқықтың қоғамдық-саяси мағынасын және заңды мазмұнын, оның құрамдас нормалары мен институттарының өзара байланысын, олардың ғылыми талдау әдістерін меңгеруін қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық - Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде оқу орындарында оқыған ең маңызды мамандықтардың бірі. Қылмыстық құқықты терең білу Қазақстан Республикасының құқық қорғау және сот органдарының табысты кәсіби қызметі үшін қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Антикоррупция
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы" пәні студенттерді әлеуметтік, экономикалық және саяси құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың ерекшеліктерімен және осы құбылыспен күресу әдістерімен таныстыру болып табылады. Демократиялық мемлекеттің жас азаматтарын өз құқықтарын іске асыра отырып, басқа адамдардың құқықтарына құрметпен қарауға, білім алушыларға күнделікті өмірде тап болуы мүмкін сыбайлас жемқорлық түрлері туралы айтуға үйрету. Жеке тұлға мен бүкіл мемлекет үшін сыбайлас жемқорлық құбылыстарының қауіптілігін көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  « Кәсіби-бағытталған шетел тілі »(ағылшын тілінде) пәндер бойынша грамматика, лекциялық материалдың кәсіби сипаты және кәсіби кәсіби бағыттағы мәтіні бар, міндетті общеобразовательной дисциплиной болып табылады. Оқу барысында студенттің білімі жоғары және шет тілдерін меңгеруді үйренуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекшебөлім)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: құқықтық институттарды зерттеу, экономикалық нарықтық қатынастарды бейнелейтін кешенді және оларды мемлекеттік реттеу. Азаматтық, әкiмшiлiк-құқықтық, заңнама тұтастай зерттелмейдi, бiрақ кәсiпкерлiк (шаруашылық) қызметпен және экономикалық процесстердi мемлекеттiк басқарумен байланысты жекелеген лауазымдардан ғана.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР әкімшілік құқығы
  Несиелер: 4

  Курстың негізгі мақсаттары: студенттерді Қазақстан және шет елдерде қалыптасқан әкімшілік құқықтың негізгі принциптерін, санаттары мен ережелерін тереңірек білу, студенттерді ағымдағы әкімшілік заңнамаға сәйкес бағдарлауға үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсібі қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби қазақ (орыс)» пәні - білім беру үрдісінде оқитын студенттерге болашақ мамандықтар бойынша қажетті білім мен дағдыларды меңгеру үшін кәсіби салада қолданылатын пән. Техникалық профильдегі ғылыми лексика және ғылыми құрылымдарды зерттеу; - түрлі жанрдағы мәтіндерді шығаруға арналған ережелер; - қызметтің техникалық саласының сөйлеу нормалары; - Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқаруы
  Несиелер: 4

  Саяси көзқарасқа сәйкес, мемлекеттік басқарудың негізгі міндеті - халықтың ерік-жігерінің ең жақсы көрінісі. Мемлекеттік қызметшілер азаматтардың қазіргі мүдделерін ескере отырып, саяси жауапты болуы керек. Оны қалыптастыру үшін кейде «өкілді бюрократия» тұжырымдамасын іске асыру ұсынылады, оған сәйкес атқарушы билік миниатюралық қоғамның әлеуметтік үлгісі болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР экологиялық құқығы
  Несиелер: 4

  қоғамның қоршаған табиғи мекендеу ортасымен өзара іс-қимылының шарттары мен заңдылықтары; экологиялық құқық көздерінің ерекшеліктері мен жіктелуі. Қазақстан Республикасының Конституциясы және экологиялық-құқықтық нормалар мен талаптар. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы жалпы және арнайы заңнама. Табиғат объектілеріне мемлекеттік меншік құқығы. Табиғат пайдалану құқығының принциптері мен негізгі белгілері. экология саласындағы мемлекеттік басқару функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық келісімшарттар құқығы
  Несиелер: 5

  Халықаралық шарттардың мақсаты халықаралық шарттың халықаралық құқық субъектілері жазбаша түрде жасаған және халықаралық құқықпен реттелетін халықаралық келісімдердің бірі болып табылады, мұндай келісім бір құжатта қамтылған ма, екі немесе одан да көп байланысты құжаттарда, сондай-ақ оның нақты тақырыптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық көші-қон құқығы
  Несиелер: 5

  Көші-қон процестерін халықаралық-құқықтық реттеудің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері; көші-қон саласында жұмыс істейтін ірі халықаралық ұйымдар, әсіресе олардың құзыреті мен қызметі; халықаралық деңгейде көші-қонның жекелеген түрлерін реттеу ерекшеліктері; мигранттардың әртүрлі санаттарын қорғау ерекшеліктерін қоса алғанда, мигранттардың құқықтарын қорғаудың халықаралық құқықтық құралдары мен тетіктері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық жария құқығы
  Несиелер: 5

  «ХЖҚ» курсының мақсаты студенттерді халықаралық қатынастар саласындағы теориялық және тәжірибелік сабақтардың кешенін және олардың құқықтық реттеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ пәнді адамзат өркениеті дамыған және гуманизм, ізгілік пен әділдік идеяларымен толтырылған пән ретінде қарастыратын курсқа оң көзқарас қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заңгердің кәсіби этикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіби этика адвокаты бүгін көптеген зерттеулердің тақырыбы. Бұл тақырып өте үлкен және осы мақалада тек осы мәселе бойынша негізгі түсінік береміз, бұл заң мамандығы үшін өте маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР отбасы құқығы
  Несиелер: 4

  Отбасылық құқық - отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жүйесі, яғни азаматтардың некеден, туыстықтан, асырап алудан, баланы асырап алудан туындайтын жеке және мүліктік қатынастар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық заңнама
  Несиелер: 4

  Негізгі ұғымдардың мазмұны, Азаматтық құқық нормаларын талдау, алған білімдерін кейіннен Азаматтық құқық және азаматтық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық мәртебесі туралы басқа қазіргі заманғы салалық пәндерді оқу кезінде қолдану. Азаматтық кодекс және оқу құралдары мен монографиялармен жұмыстың теориялық және практикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Банк құқығы
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны банктік заңға қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Банктер алдында тұрған басты міндет - артық ақша қаражатын жинақтау, депозиттерге қаражат тарту және тартылған қаражаттарды бөлу, өндірісті кеңейту және тұтыну нарығын дамыту үшін олар қолданатын әр түрлі субъектілерге несие беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқықтық мәдениет және құқықтық сана
  Несиелер: 5

  Қоғамдағы теориялық, ғылыми ойдың, құқықтық ғылымның деңгейі; заңнама деңгейі (ғылыми негізділік, тиімділік және т. б.); азаматтар мен лауазымды тұлғалардың құқықтық сана-сезімінің деңгейі; құқық қолдану, оның ішінде құқық қорғау органдары жұмысының деңгейі; құқықтық білім берудің, құқықтық тәрбиенің жағдайы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы ҚР
  Несиелер: 4

  Студенттердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы мәселелері бойынша негізгі теориялық білімдерді меңгеру; әлеуметтік қамсыздандыру туралы қолданыстағы заңнамаларға бағдарлай білу; қазақстандық заңнаманың осы саласының тәжірибелік рөлі туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек даулары
  Несиелер: 4

  «Еңбек даулары» пәнін меңгеру мақсаты бакалаврлар арасында еңбек дауларын шешу саласында тұрақты және терең теориялық және практикалық білім қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Азаматтық құқығының мәселелері
  Несиелер: 4

  Мынадай проблемалар зерделенеді: 1) шарт алдындағы қатынастар; 2) Қазақстан және басқа да посткеңестік елдер заңнамаларындағы талап қою мерзімі: мифтер мен шындық; 3) үлесті иеленушіде шаруашылық серіктестіктегі үлеске құқықтың туындауы; 4) Банк шарттарының ашықтығы: Қазақстанның халықаралық тәжірибесі мен банктік практикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қаржы құқығы
  Несиелер: 4

  Пәндерді меңгеру мақсаты қаржы заңдары мен оның қосалқы секторларындағы негізгі санаттар мен тұжырымдамаларды студенттердің білімдерін қалыптастыру болып табылады: бюджеттік құқық, салықтық құқық, қаржы қызметтері нарығын құқықтық реттеу, бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу, банктік құқық, валюталық құқық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР жедел-іздестіру қызметі
  Несиелер: 4

  «Операциялық-іздеу қызметі» пәнін оқу мақсаты: - қылмыстарды табу, тергеу және алдын-алуда жедел-іздестіру іс-әрекетінің мүмкіндіктері туралы теориялық білімді алу; - студенттердің жедел-іздестіру қызметінің негіздері бойынша негізгі теориялық принциптерін иелену (мән, құқықтық негіз және қағидалар); - жедел-тергеу қызметін жүзеге асыратын органдар мен субъектілердің құрылымын зерттеу; - жедел-іздестіру іс-шаралары туралы білімдерін, олардың жалпы сипаттамаларын және жекелеген түрлерін білу; - жедел-іздестіру тактикасының мазмұнымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық жеке құқық
  Несиелер: 5

  Жеке халықаралық құқық тұжырымдамасы. Халықаралық жеке құқық көздері. Халықаралық жеке құқықтағы қақтығыстың ережелері мен байланыстары. Жеке халықаралық құқықтың субъектілері. Халықаралық жеке меншікке меншік құқығы. Халықаралық жеке құқықтағы зияткерлік меншік. Шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеу. Сыртқы сауда операциялары. Халықаралық несиелік және есеп айырысу қатынастары. Зияннан туындаған міндеттеме. Шетелдік элементпен отбасылық қарым-қатынас.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық қорғау органдары
  Несиелер: 4

  «Құқық қорғау органдары» пәні «Құқықтану» мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білімі бар мамандарды даярлаудың білім беру бағдарламасына енгізілген. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының ажырамас бөлігі болып табылады. Жоғары білікті адвокаттарды даярлауда осы курстың рөлі қазіргі мемлекеттік басқару және құқық қорғау жүйесін жетілдіру қажеттілігіне байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстың алдын алу
  Несиелер: 5

  Студенттермен профилактикалық жұмыс - күрделі, көп өлшемді, уақытты қажет ететін процесс. Мектеп қылмыстың алдын алу саласындағы нақты міндет - ерте алдын алу, яғни балалардың қалыпты дамуы үшін жағдай жасау - моральдық-құқықтық нормаларды бұзуға бейім студенттерді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Криминология оқу пәні ретінде болашақ мамандар үшін қажет криминологиялық теорияның жалпы мәселелерін ғана емес, сондай-ақ белгілі бір қылмыс түрлерінің алдын-алуымен байланысты нақты мәселелерді де қамтиды. Курсты оқып білу - жоғары білікті мамандарды даярлаудың қажетті бөлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден ісі
  Несиелер: 3

  Кедендік және кедендік саясат сыртқы сауда-саттық құралы ғана емес, сондай-ақ басқа мемлекеттермен экономикалық байланыстардың жаңа түрін құрудың реттеушісі және құралы болып табылады. Сондықтан, кеден саласында құқықтық реттеу қажеттілігі артты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық ғарыш құқығы
  Несиелер: 4

  Халықаралық ғарыш құқығы - бұл халықаралық құқықтың саласы, ғарыш кеңістігін барлау және пайдалану, Ай мен басқа аспан денелерінің арасындағы қатынастарды реттейтін халықаралық құқық нормалары мен қағидаларының жиынтығы, сонымен қатар ғарыш кеңістігінің халықаралық-құқықтық режимін белгілейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР жедел-іздестіру қызметінің негіздері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасында жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің негізгі нысандарын, әдістерін, құралдарын зерттейтін академиялық пән ретінде жедел-іздестіру іс-әрекеттерінің негіздері өндірістік ортаны, субъектілерді, жедел қызмет объектілерін қамтиды. Ол қылмыстық істер бойынша дәлелдеу үдерісімен өзара байланыстың бірі ретінде ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден құқығы
  Несиелер: 3

  Кедендік және кедендік саясат сыртқы сауда-саттық құралы ғана емес, сондай-ақ басқа мемлекеттермен экономикалық байланыстардың жаңа түрін құрудың реттеушісі және құралы болып табылады. Сондықтан, кеден саласында құқықтық реттеу қажеттілігі артты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық қорғау қызметі
  Несиелер: 4

  құқық қорғау қызметі - заңдылықты қамтамасыз ету және қоғамдық тәртіпті сақтау, алдын алу, анықтау, жолын кесу, құқық бұзушылықты тергеу және жазалауды қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асыруда құқық қорғау органдарында Қазақстан Республикасының азаматтарының кәсіби қызметі болып табылатын мемлекеттік қызметтің ерекше түрі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық гуманитарлық құқық
  Несиелер: 4

  Халықаралық гуманитарлық құқықтың көздері, адам құқықтары мен бостандықтарының халықаралық стандарттары, адам құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау тетіктері, азаматтардың, шетел азаматтарының мәртебесі, халықаралық гуманитарлық құқықтағы босқындар, қарулы қақтығыстар туралы заңнама көздері, соғыс басталу ережелері, әскери іс-қимылға қатысушылардың түрлері, құралдар мен әдістер бойынша шектеулер соғыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адвокаттық қызмет ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Заңгерлік көмек қажет немесе заңгерлік кеңес қажет болса, заңгерлік мәселелер бойынша білікті сарапшы қажет - адвокат. Адвокат тиісті білім алған маман, сондай-ақ құқықты қолдану құқығы. Тәуелсіз құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстардың ғылыми біліктілігінің негіздері
  Несиелер: 5

  «Қылмыстардың біліктілігінің ғылыми негіздері» пәнін оқу арнайы әдебиет, қылмыстық құқық және сот тәжірибесінің материалдары арқылы жүргізіледі. Білім берудің негізгі ұйымдастырушылық формалары лекциялар, семинарлар және практикалық сабақтар. Дәрістер оқып жатқан тақырыптың негізгі мәселелерін көрсету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Прокурорлық қадағалаудың негізгі бағыттары
  Несиелер: 5

  Прокурорлық қадағалау прокуратураның негізгі функциясы және оқу пәнінің атауы ретінде қолданылады. «Прокурорлық қадағалау тақырыбы» - құқық бұзушылыққа байланысты прокурорлық қадағалаудың негізгі бағыттарын айқындауға арналған тұжырымдама. Прокурорлық қадағалаудың әрбір бағыты заңды тұлғалар мен лауазымды тұлғалардың заңдарын жүзеге асыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нотариаттық өндіріс
  Несиелер: 5

  Нотариаттық әрекеттің негізгі заңды ерекшеліктері: нотариаттық іс-шаралар арнайы рәсім - нотариалдық өндіріс шеңберінде жүзеге асырылады, ол оны іске асырудың қатаң түрде байланысты тәртібімен ерекшеленеді. Нотариаттық іс-әрекеттер жасау кезінде нотариаттық іс жүргізу тәртібіне сәйкес келу қажетті құқықтық нәтижеге қол жеткізуге және нотариустардың міндеттерін орындауға кепілдік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару қызметі
  Несиелер: 5

  Біздің ойымызша, ғылыми айналымға ену және «қылмыстық атқару қызметі» санатындағы заңнама жазаны кең және тар мағынада ажырата білу қажеттілігін жойып тастайды. Мұндай лауазымдардан қылмыстық атқару қызметі жазалау-тәрбиелеу үдерісін қамтиды, бірақ онымен шектелмейді, өйткені қылмыстық-атқару қызметі саласында екі топ немесе екі деңгейдегі әлеуметтік қатынастар бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура
  Несиелер: 5

  «Адвокатура» пәні қазіргі кезеңде маман заңгерді қалыптастыруға арналған маңызды мамандықтардың бірі болып табылады. «Адвокат» пәнін оқытудың мақсаты - қазіргі заманғы заңдарды адвокаттық және насихаттау бойынша қазіргі заманғы заңдарды білетін және өз білімдерін іс жүзінде қолдануға қабілетті жоғары білікті мамандар даярлау, сондай-ақ заңның және мемлекеттің құқықты дамыту жолындағы үздіксіз үдеріс ретінде дамыту мен жетілдіруді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Сот-криминалистика - бұл қылмыс механизмі, қылмыс туралы ақпараттың құрылымы және оның қатысушылары, ғылыми зерттеулерді жинау әдістері мен әдістері, қылмыстарды ашып, тергеу және алдын-алу үшін дәлелдемелерді қолдану туралы ғылыми білім саласы. әдістер мен әдістер. Тергеу іс-шараларын жүргізу барысында дәлелді ақпаратты алудың теориялық және әдіснамалық негіздері, оларды жасау бойынша ұсынымдар мен тактикалық тәсілдер анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи сот-медициналық технологиясы
  Несиелер: 5

  Сот-сараптамалық технологиялардың заманауи дамуы интеграция және ғылыми білімді саралау үрдістерімен, білімнің қолданбалы әдістерінің ауқымын кеңейтуге байланысты. Сот-сараптамалық зерттеулердің әдіснамасы саласындағы ғылыми зерттеулерді жандандыруға бағытталған күш-жігер жұмсалуда, жаңа сот-сараптамалық технологияларды қалыптастыру қажеттілігі негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық-орындаушылық құқығы
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгерудің мақсаты: студенттердің тұрақты білімін қалыптастыру және құқықтық нормаларды әзірлеу мен жүзеге асыруда практикалық дағдыларды қалыптастыру; құқық және тәртіпті қамтамасыз ету; күзету қызметіне мамандарды даярлау; құқық қорғау органдары; құқық қорғау органдары; сарапшылық кеңес беру бағыттары. Қылмыстық-атқару заңының тұжырымдамасы, қылмыстық-атқарушылық құқық көздерінің принциптері, қылмыстық-атқарушылық құқықтың дамуының негізгі бағыттары. Жазалауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен органдардың жүйесі және олардың қызметкерлері. Жазасын өтеп жүрген адамдардың сипаттамасы, олардың құқықтық мәртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 5

  Сот сараптамасы - психикалық аурулардың клиникалық көріністерін зерттейтін, олардың емдеу әдістерін әзірлейтін және психикалық бұзылулары бар адамдар үшін емдеу мен оңалту шараларын ұйымдастыратын сала. қылмыстық істердегі жәбірленушілердің іс-әрекеттерге қатысуы туралы сұрақтарды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Нотариаты
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы нотариустың офистік қызметі - студенттердің оқу орындарында заң факультеттері мен факультеттерін оқуға арналған оқу бағдарламасының маңызды курстарының бірі. Қазақстан Республикасындағы нотариат Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» Заңында көзделген құқықтар мен фактілерді, сондай-ақ басқа да міндеттерді куәландыратын нотариаттық іс-әрекеттер жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың жарғылық жүйесі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау» пәні базалық пәндер цикліндегі элективті курстардың тізіміне енгізілген. Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау - бұл тәуелсіз құқық саласы және Қазақстан бірыңғай құқықтық жүйесінің ажырамас бөлігі. Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау Қазақстан Республикасының заң мектептерінде оқылатын арнайы, негізгі пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  әртүрлі тілдердегі құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру, қажетті рәсімдік құжаттарды құрастыру және әзірлеу.

 • Код ON2

  азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қорғау үшін құқықтық көмек көрсете білу.

 • Код ON3

  фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс анықтау;

 • Код ON4

  экологиялық проблемалар мен қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттесу жүйелерін диагностикалау

 • Код ON5

  кәсіби қызмет аясындағы құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарға талдау жасау;

 • Код ON6

  халықаралық сауда, бірлескен өндірістік қызмет саласында келісімшарттар жасау;

 • Код ON7

  заңдарды, халықаралық шарттарды және өзге де құқықтық актілерді түсіндіру және қолдану;

 • Код ON8

  Халықаралық құқық нормаларын білу негізінде туындайтын жағдайларды жүйелендіре алады, заңдар Кодекстерін және басқа да нормативтік құқықтық актілерді дұрыс пайдалана алады; халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу үшін қолданылатын заңдарды білу негізінде құқықтық проблемаларды шешудің оңтайлы нұсқаларын таба алады.

Top