Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02119 Сәулет дизайны в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және ше шуге, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және дизайнерлік қызметті сәулет саласында табысты жүзеге асыруға қабілетті, бәсекеге қабілетті білім беру ортасындағы ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес қазіргі экономика саласында терең білімі бар магистрлерді дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M035 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер

Оқыту нәтижелері

 • Өзінің кәсіби құзыреттілігі саласында міндеттерді қою және шешу және Сәулет дизайны қызметінде қаржылық дамуға әсер ететін факторларды анықтай білу, сондай-ақ өз идеяларын жобалау және жүзеге асыру.
 • Теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын меңгеру, болжау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдана білу, сондай-ақ мамандық бойынша білімді және зерттеу және практикалық есептерді шешу үшін пәнаралық білімді синтездей білу;
 • Ортаның сәулеттік дизайнына, сондай-ақ еңбек нарығының жағдайына әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сыни бағалау және жаңа идеяларды жасау қабілеті;
 • Қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына бейімделу және әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау;
 • Әртүрлі салаларда орта жобаларының дизайн жүйесін ұйымдастырудың теориялық мәселелері туралы түсінікке ие болу;
 • өндірістік ортада дизайнның қызметі туралы ақпараттың экономикалық және шығармашылық идеяларын табу және пайдалану;
 • Сәулет дизайны саласында кәсіби білімдерін заманауи, технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамыту мүмкіндіктеріне ие болу;
 • Мемлекеттік және орыс, шет тілдерінде дизайн саласындағы ақпаратарды талдап, сауатты қорытындылар тұжырымдар жасай біледі.
Top