Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02130 Кинотеледраматургия в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Өнертану» мамандығының «кинотеледраматургия» мамандандыруының магистранттарына кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылым тоғысындағы іргелі білімді қамтамасыз ету, заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын, жоғары кәсіби ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, жоғары оқу орындарында сабақ беру, зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асырады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M034 Искусствоведение
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Креативті ойлау психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс өнер саласына қатысты мамандықтардың бәріне креативті ойлау психологиясының теориялық және практикалық аспектілерін игеру үшін оқытылады. Креативті ойлау психологиясының негізгі идеяларымен, ұғымдарымен және категорияларымен танысады

  Селективті тәртіп
 • Көпшілік алдында сөйлеу технологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты магистранттардың көпшілік алдында шығып сөйлеу шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру, шешендік өнер, дискуссия жүргізу қабілеттерін дамыту, вербальды және вербальды емес қарым-қатынас құралдарын пайдалануды меңгеру

  Селективті тәртіп
 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың принциптері мен әдістері
  Несиелер: 3

  Курс наукометриялық базалар мәліметтерімен және негізгі наукометриялық көрсеткіштермен таныстырады, жас зерттеушілерді ғылым мен өнер саласындағы міндеттерді шешуге.

  Селективті тәртіп
 • Кинематографтың дамуы және қазіргі киноөнер философиясы
  Несиелер: 4

  Курс кинематографтың философиялық-эстетикалық табиғатымен, қазіргі кинодағы философиялық проблемалармен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Деректі киноның мәселелері мен перспективалары
  Несиелер: 4

  Курс деректі киноның көркем мәселелерін, деректі кинематографиядағы жанрлардың эволюциясын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми шығармашылық әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Курста теориялық және практикалық материалдарды зерттеудің тәсілдерін меңгеру мен кәсіби дағдыларды дамыту мақсатында эмпирикалық зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Өнер саласында жобаларды басқару технологиясы
  Несиелер: 6

  «Өнер саласындағы технологиялық жобаларды басқару» таңдап алған пән магистранттарды өнер саласында технологиялық жобаларды басқару туралы негізгі ұғымдар мен заңдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Бұл пән магистранттардың кәсіби шеттілдік сөр саласындағы дереккөздермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру арқылы білім бағдарламасының өзге пәндерін меңгеруге ықпал етеді.....

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи әлем киносындағы мектептер мен ағымдар
  Несиелер: 4

  Пән әлем заманауи кино өнеріндегі жеке тұлғалардың шығармашылығымен, әлемдік заманауи кино өнеріндегі түрлі мектептер мен ағымдардың көркемдік ізденістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс кәсіби міндеттерді табысты жүзеге асыру үшін басқарудың отандық және шетелдік психологиясының, менеджменттің, ұйымдастырушылық және басқару қызметінің қазіргі заманғы даму аспектілерін қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды жобаларды басқару бойынша негізгі түсініктер мен заңдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да кинотеледраматургия оқытудың әдістері
  Несиелер: 4

  Курс магистранттарды оқу үдерісінің заманауи әдісі және әдістемелерімен таныстырады, сондай-ақ, өнертанудың теориялық пәндерін жүргізуді, кино өнерінің тарихы пәндерін оқытуды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды жоғары мектеп педагогикасының жалпы проблематикасымен, оның әдіснамалық және теориялық негіздерімен, талдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының қалыптасуының өзекті мәселелерімен, ғылыми қызметтің принциптерімен, әдістерімен, ғылымның даму құрылымымен және моделдерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды білімнің ерекше саласы ретінде өнер психологиясының қалыптасуының негізгі кезеңдері мен тарихы туралы таныстырады, өнер психологиясының негізгі мәселелерінің мәнін ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды ғылыми зерттеудің тәсілдерімен, ғылыми ізденіс қызметінің негізгі категорияларымен, ғылымды дамытудың жаңа модельдерімен, концепцияларымен, ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу тәсілдерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер және киноның заманауи теориясы
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларды қазіргі заманғы өнер жүйесіндегі кино, сондай-ақ қазіргі кино өнердегі бейнелік шешім, көркем шығармашылық тұжырымдамаларымен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кино философиясы
  Несиелер: 4

  Кино философиясы заманауи кезеңдегі қарқынды дамып келе жатқан өнер философиясының дербес саласы. Кино теориясының негізгі ұғымдарын философия тұрғысынан қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи кинодраматургияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Курс заманауи әлемдік кинодраматургияның өзекті мәселелерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Өнер философия ретінде. Стильдердің типологиясы және интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Ұсынылған пән типология, жүйелеу және бейнелеу өнерінің стилистикалық ерекшеліктерін интерпретациялау бойынша мәселелер мен сұрақтар кешенін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Кинематографтың социологиялық зерттеулері
  Несиелер: 4

  Пән киноны әлеуметтанулық зерттеу пәні ретінде оқытады, кино әлеуметтануындағы қазіргі заманғы әдістермен, киноаудиторияны зерттеу мәселелері мен перспективаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Заманауи қазақ кинотеледраматургияның теориялық аспектісі
  Несиелер: 6

  Заманауи заманғы қазақ кинодраматургтарының шығармашылық даралықтарының алуан түрлілігі, теоретиктер мойындаған фильмдер мен спектакльдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Заманауи кинотеледраматургияның теориялық аспектісі
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы әлемдік кинотераматургияның теориялық аспектілерін, әлемдік кинематограф және театрдың модельдері мен көркем бағыттарын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи қазақ кинодраматургиясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Курс кейіпкерлердің негізгі және екінші дәрежелі архетиптік суреттерімен, қазіргі қазақ драматургиясының дүниетанымдық, әлеуметтік және тұлғалық-маңызды философиялық мәселелерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи контекстегі көркемдік стильдердің интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Пән Постмодернизм дәуірінің полистильдік алуан түрлілігімен сипатталатын өнер мәселелерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кино семиотикасы
  Несиелер: 4

  Киноның таңбалық табиғаты – кино семиотикасының негізі.Кинематографиялық белгінің теориялық аспектілері. Кадр мәселелері. Кино тілінің эволюциясы. Кино семиотикасы және кино эстетика мәселелері. Бүгінгі кино тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи өнердің өзекті мәселелері бойынша шолулық мақалалар, ғылыми баяндамаларды жүзеге асырады.

 • Код ON2

  Кинотеледраматургия, кино және театрдың тарихы мен теориясын ғылыми талдау мен синтездеудің инновациялық әдістері мен әдістемелерін қолдану.

 • Код ON3

  Кино философиясының теориялық мәселелерін және киношығарманың семиотикалық негізгі белгілерін талдай алады.

 • Код ON4

  Өнер саласындағы жобаларды басқара алады, сондай-ақ, шығармашылықтағы психологиялық маңызды мәселелер мен үрдістерді және жеке шығармашылық тұлғаның қоғам мәдениетіндегі ролін талдай алады.

 • Код ON5

  Ағылшын тілін халықаралық стандартқа сәйкес ғылыми мақала жазу және табысты коммуникация деңгейінде меңгерген.

 • Код ON6

  Көркем үдерістер мен бағыттарда, кинотелдраматургия, театр, кино және басқа да аудиовизуалды өнер түрлеріне бағытталады.

 • Код ON7

  Пәндердің оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерін, білім беру процесінің сапасын диагностикалау мен бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін әзірлеу.

 • Код ON8

  Кешенді зерттеулер бойынша, соның ішінде, пәнаралық жобаларды теориялық-концептуальды факторлар негізінде және ғылыми зерттеулер нәтижесінде жүзеге асырады.

Top