Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02119 Көркем қыш в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Кескіндеме
  Несиелер: 4

  Түрлі-түсті және бейнелеу композициясын құру әдістерімен тәсілдерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сәндік композиция
  Несиелер: 5

  композициялар саласындағы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған, сондай-ақ әр студентке өзінің көркем шешімін табуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Материалдар технологиясы/Технология материалов/ Material Technology
  Несиелер: 5

  Керамикалық материалдың химиялық және физикалық қасиеттерi.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сурет
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Арнайы композиция
  Несиелер: 5

  Тұйық және ашық композицияларды құрудың заңдары мен заңдылықтары туралы білім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 4

  "Академиялық кескіндеме" курсы қағаздағы кескіндеме жұмысының түс құрылысын ұйымдастырудың техникалық тәсілдері мен принциптері жүйесін меңгерген шығармашылық тұлғаны қалыптастыру мен тәрбиелеуге ықпал ететін негізгі пәндердің бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктерін, ежелгі Шығыстан, антикалық әлемнен өркениеттің бейнелеу өнерінің бағыттары мен стильдерінің ауысуының логикасын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 4

  "Академиялық сурет" пәнін оқытудың негізі модель портретінің табиғатынан сурет салу болып табылады. көрінетін нақты форманың шынайы бейнесі және нақты жағдайларда натураның визуалды сипаттамасын беру...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Материалтану көркем өнер пәндерінің жалпы жүйесінде маңызды орын алады, себебі керамика технологиясы бойынша теориялық білімдердің негізін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 5

  "Композиция негіздері" пәні студенттердің көркем-бейнелі ойлауы мен шығармашылық қиялын дамытуға бағытталған. Композицияны оқу барысында студенттерде тұйық және ашық композицияларды құрудың заңдары мен заңдылықтары .....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық мамандық студенттерінің LSP (арнайы мақсаттарға арналған тіл, кәсіби-бағдарланған тіл) деңгейінде орыс (қазақ) тілін меңгерулеріне арналған. Болашақ мамандардың сөйлеу мәдениетін арттыруға

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің заманауи өнері және тарихы
  Несиелер: 5

  Пән бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктердің қалыптасуына септігін тигізеді. Бұл пәннің зерттеу тақырыбына мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және әрекет ету заңдылықтары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интерьерге арналған қыш бұйымдарын жобалау
  Несиелер: 6

  студенттердің көркемдік жобаларды кәсіби таныту дағдыларын меңгеруіне, ұсыну мәдениетін түсінуіне,графикалық безендіруге арналған. Берілген архитектуралық-кеңістіктік көлеммен үздіксіз байланыста интерьерге арналған композицияларды орындау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технология негіздері
  Несиелер: 6

  "Технология негіздері" пәні тоқыманың негізгі түрлері, оның техникалық ерекшеліктері-негізгі жіптерін станокқа созу, өрім түрлері және базалық өрім негізінде өрімнің жаңа түрлерін құру, анилин және табиғи бояғыштармен иірілген жіптерін бояу ...

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  - Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы - Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі - Кәсіпкерлік орта - Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндіріс технологиясы
  Несиелер: 6

  "Өндіріс технологиясы" пәні дәстүрлі және аралас тоқыманың баскұр, кілем)техникасының негізгі түрлерін меңгеруге бағытталған, соның ішінде технологиялық іскерліктер жоғары, орташа тығыздықты сақтай отырып, станокқа негіз жіптерін тарту, ......

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ою-өрнек тарихы
  Несиелер: 3

  "Ою-өрнек тарихы" пәні ою-өрнектің табиғаты мен ерекшелігін, Ежелгі әлем ою-өрнегін, араб-мұсылман әлемі, Византия және еуропалық орта ғасыр ою-өрнегін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге, сонымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдарды басқару қызметінің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдық мәдениет пен тұрмыс тарихы
  Несиелер: 3

  Отандық және әлемдік материалдық мәдениет пен тұрмыс заттары.Тән ерекшеліктері, типология және терминология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәндік – сәулет қыш жобалауы
  Несиелер: 6

  студенттердің бойында архитектуралық-сәндік керамиканы жобалау мен үлгілеу, сондай-ақ жобалау барысында нақты архитектуралық-кеңістіктік ортаны ескеру қабілетін дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік ұлгілерді жобалау
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік бағыттағы керамиканы жобалау. Керамикалық массаларды отырғызуды есептеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түстер теориясы
  Несиелер: 4

  Түс теориясы пәні түстің бейнелеу мүмкіндіктері туралы, үштондық ахроматикалық композициялардың негізгі бағыттары туралы білімді қалыптастырады. Жарық диапазондары және ахроматикалық және хроматикалық түстер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогиканың жалпы негіздері
  Несиелер: 2

  Педагогикалық ғылымның негізгі ұғымдары.Педагогикалық білім жүйесі педагогикалық үдерісте.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік оқыту
  Несиелер: 6

  Бұл пәннің мақсаты түрлі тәсілдер арқылы керамикалық бұйымдар жасау техникасын игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы технологиялар
  Несиелер: 6

  Жаңа технологиялар мен инновациялық композициялық шешімдерді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркемөнер педагогикасының педагогикасына кіріспе
  Несиелер: 2

  "Көркем білім беру педагогикасына кіріспе" пәні көркем педагогика саласында біртұтас білім жүйесін, педагогикалық теорияларды қалыптастырады, педагогикалық қызмет дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кескіндеме I
  Несиелер: 5

  Арнайы кескіндеме I курстың негізгі мақсаты: студенттің үйреншікті нәрселерге абстрактілі ойлау тәсілін меңгеру, кескіндемедегі шығармашылық идеялар мен бейнелерді іс жүзінде жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гүлтану және түстану
  Несиелер: 4

  Түс теориясының негіздері, түстің негізгі сипаттамалары мен қасиеттері, колориметрия негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік қыш бұйымдарын модельдеу
  Несиелер: 5

  Өндірістік қыш бұйымдарын модельдеу өндірістік үлгілерді жобалауды білдіреді, оның негізінде керамикалық бұйымдарды орнату есебінің дағдылары жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік сурет I
  Несиелер: 5

  Әрі қарай қолдану үшін керамиканы сәндеу техникасын ескере отырып шығармашылық композицияларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме I
  Несиелер: 5

  Сәндік кескіндеменің негізгі принциптері мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет I
  Несиелер: 5

  "Арнайы сурет І" курс аясында теориялық мәліметтерді меңгеру мен тереңдетуде жалғастырушы курс болып табылады және суреттің техникасын меңгеру, бейнеленген объектілерді шартты бейнелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем білім берудің педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 2

  Курс шығармашылық және білім беру психологиясы, көркем өнер саласындағы Педагогикалық қызметті жүзеге асыруға дайындықты қалыптастыруға оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме II
  Несиелер: 4

  Арнайы сурет ІІ студенттердің көркемдік-образдық кеңістіктің ойлауы мен шығармашылық қиялын дамытуды мақсат етеді. Бейнелеудің жаңа көркем амалдарын іздеу, керамика бетіне эскиздік материалдарды кейіннен пайдалану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәндік сурет II
  Несиелер: 4

  Ұсынылған шынайы нысанды сәндік бейнелерді түрлендіре білу, мәнерлі композиция жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің педагогика және психологиясы
  Несиелер: 2

  Көркем педагогикамен психологиядағы білім беру ерекшеліғі Пәнді игерудің мақсаты: студенттерде білім алушының дамуына,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Монументалды-сәндік қышбұйымдарын жобалау
  Несиелер: 4

  монументалды-архитектуралық керамиканы жобалау саласындағы білімдер мен тәжірибелік дағдыларды меңгеруге қажет. Пән бойынша тапсырмалар болашақ маманды жаңа деңгейге көтереді және кәсібилігінің артуына септігін тигізеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік моделдеу
  Несиелер: 4

  3D лазерлік сканерлеу технологиясы.СҚӨ заттарының ақпараттық модельдерін құрастыруда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  "Компьютерлік графика" курсы компьютерлік графиканың даму тарихын, оны қолдану аясын, сонымен қатар компьютерлік технологияларды меңгеруге және тоқыма дизайны саласындағы олардың мүмкіндіктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік қыш бұйымдарын дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Өндірстік қыш бұйымдарын дайындау технологиясы курсы өндірістік үлгідегі керамиканы дайындаудың ерекшеліктерін зерттеу мен дағдыларын үйренуге бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығармашылық бизнес
  Несиелер: 2

  " Шығармашылық бизнес " пәні басқарудың теориялық негіздерін және мәдениет саласындағы креативті кәсіпкерлік жүйесінің жалпы принциптерін, сондай-ақ мәдени сала мекемелеріндегі басқару қызметінің практикалық дағдыларын оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту негіздері
  Несиелер: 2

  "Арнайы пәндерді оқыту негіздері " пәні жоғары және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығармашылық менеджмент
  Несиелер: 2

  Теориялық негіздерін және мәдениет саласындағы креативті кәсіпкерлік жүйесінің жалпы қағидаларын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы сурет II
  Несиелер: 4

  «Арнайы сурет II» курсы табиғаттан зерттеуге және сенімді орындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 2

  "Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі" пәні жоғары және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде, аралас көмекші пәндерді оқыту дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәндеу техникасы
  Несиелер: 5

  қыш бұйымдарды дәстүрлі техникалар мен технологиялар арқылы сәндеудің кең аясын игеруі, сондай-ақ жаңа бағыттарды зерттеу және қолдануы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қыш компьютерлік жобалау
  Несиелер: 5

  Қыш бұйымдарынкомпьютерлік жобалау пәні көркем керамиканы жобалау үрдісінде жаңа технологияларды пайдалану мен қажетті білімдерді алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлемді-кеңістікті қыш бұйымдар технологиясы
  Несиелер: 6

  «Көлемдік-кеңістіктік қыш бұйымдар дайындау технологиясы» курсы үлкен масштабты керамиканы орындаудың бұрын алған барлық дағдыларын көрсетумен сипатталады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосымша материалдармен жұмыс
  Несиелер: 6

  Керамиканы металл, шыны, ағаш, тоқыма және т.б. қосымша материалдармен үйлестірудегі шығармашылық тәсілдерге баса мән беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобалаудагы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Керамика дизайында компьютерлік технологияларды пайданалу. Өнер саласындағы инновациялық технологияларды зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа технологиялар
  Несиелер: 6

  СҚӨ саласында жаңа технологияларды зерттеу және пайдалану. Қурамдастырылған техника мен материалдарды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 3

  -Бұл пәннің мақсаты түлектерді сәндік-қолданбалы өнер саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруға дайындау, өнерді зерттеудің жалпы ғылыми әдіснамасының тұжырымдамасын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 5

  " Перспектива " пәні суретшінің кеңістікті түсінуі мен бейнелеуінің негізі болып табылады. Бағдарламаның мазмұны мақсатқа жетуге бағытталған: қаріптердің түрлерін білу және пайдалану, жазықтықты кеңістіктік құру әдістерін меңгеру,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кескіндеме
  Несиелер: 5

  Курс пәні мен міндеттері. Жалпы мәліметтер. Сәндеу түрлері мен оларды қыштан жасалған материалдарда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  "Ғылыми зерттеулер негіздері" курсы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және мазмұны, ғылыми-техникалық шығармашылық негіздері, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аксонометриялық сызу
  Несиелер: 5

  Формалардың кәсіби кеңістіктік түсінігін, жазық фигураларды құруда сызба дағдыларын практикалық білімдерді алуды қалыптастырады. - интерьер мен көлеңкелердің алдыңғы перспективасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қыш дизайн
  Несиелер: 4

  Өндірістік әрі жоғары өнер туындысы ретінде маңызды үлгілер мен жобаларды жасау барысында көркемдік мәні бар шаралар мен әдіс-тәсілдерді жетік меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • қыш бұйымдарының дизайн жобасы
  Несиелер: 6

  Эксклюзивті қыш бқйымдарыныңдизайн-жобасы пәнінің мақсаты нақты тапсырыс берушіге арналған бірегей бұйымдардың жобасын жасау қабілеті

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шеберлікті таңдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән дипломдық жұмысқа көмек көрсетуге бағытталған, яғни студент дипломдық жобаға сәйкес белгілі бір техниканы таңдайды және эксперименталды сынамалар орындайды,

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломдық жұмысты жобалау
  Несиелер: 4

  Дипломдық жобаны жобалау ең күрделі және маңызды пәндердің бірі, аталған пәнде қойылған міндеттерді шешу сәндік өнер студенттерінің оқуды сәтті аяқтауының негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ON1Қазақстанның көптілді және полимәдениетті әлеуметіндегі коммуникация және халықаралық деңгейде тілдесу мәселелерін тиімді шешу

 • Код ON2

  Басқару және кәсіпкерлік білімдері мен дағдылардын қалыптастыру

 • Код ON3

  Кезең-кезеңі бойынша жоба жасау, материалда жобаны жүзеге асыру тәсілдері мен мәселені ықтимал шешімдерінің топтамасын сараптау, сызықтық көрініс пен реңктік үлгілеудің көмегімен бейнеленген объектілерді анық жеткізу дағдыларына ие болу

 • Код ON4

  Өз жобалық идеяларын концептуалды және шығармашылық тәсілдеменің көмегімен негіздеу, ғылыми зерттеулердің категориялық аппаратын меңгеру, таңдалған тақырыпқа байланысты негізі түсініктер мен мәселелердің мәнін білу

 • Код ON5

  Жоғары шығармашылық деңгейдегі авторлық туындылар шығару, Негізгі бағдарламаларды игеру: Corel draw, Photoshop және басқалары

 • Код ON6

  Өз бетінше керамикалық бұйымдар жасау үрдісінде материалтану, арнайы технология, орындау шеберлігі салалары бойынша білімі мен дағдыларын пайдалану

 • Код ON7

  Керамикалық көлемдерді аралас қалыптау техникаларын меңгеру, керамикалық бұйымдарды сәндеудің дәстүрлі және заманауи техникаларын меңгеру

 • Код ON8

  Заманауи өнердің стильдері мен бағыттарын игеру Бейнеленетін нысанның фактурасы мен материалдың сапасын жеткізу дағдыларына ие, реңктік және түстік байланыстардың градациясын білу

 • Код ON9

  Бейнелеу өнерінің бағыттары мен жанрларының даму тарихын білу, әлемдік өнердегі түрлі көркемдік мәнерлердің оюлы композицияларының ерекшеліктерінен хабардар болу

 • Код ON10

  Бейнелеу өнерін оқыту негіздерін меңгеру, визуалды өнерлер, дизайн мен технология саласындағы көркемдік-тәжірибелік қызметтің әдістері мен технологияларын меңгеру

 • Код ON11

  Сәндік композицияны бейнелеу тілінің әдістерін игеру, облы суреттің негізгі түрлерін және мотивтері мен элементтерін меңгеру

Top