Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B02138 Кітап графикасы в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Кітап өнері, бірегей және баспа графикасы саласында авторлық туындыларды жасау практикалық дағдыларына ие білікті мамандарды дайындау.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Шығармашылық емтихан және Шығармашылық емтихан
Білім беру саласы
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағыты
6B021 Өнер
Білім беру бағдарламаларының тобы
B030 Бейнелеу өнері
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
 • Реңді сурет
  Несиелер: 4

  Курс дақтармен сурет салудың негізгі ұғымдары мен дағдыларын береді. Курстың міндеттері студенттерді бейнелейтін нысананы тұтас көруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақ графика өнерінің даму этаптары
  Несиелер: 3

  Курс қазақ графика өнерінің қалыптасу және даму тарихын, оның түрлері мен негізгі ұғымдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бейнелеу өнері тарихы
  Несиелер: 3

  Курс алғашқы қауымнан ХХ ғасырға дейінгі әлемдік өнер тарихы бойынша дәрістерді қамтиды. Ежелгі әлем өнері. Батыс Еуропа өнерінің стильдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ графика өнері
  Несиелер: 3

  Курс қазақ графика өнерінің оның түрлері мен негізгі ұғымдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Графикалық композиция негіздері
  Несиелер: 3

  Курс композиция негіздерін, тәсілдері мен әдістерін оқып-үйретеді. Нақнұсқаны трансформациялау тәсілдерін, техникалық тәсілдерді және графикалық материалдармен жұмыс істеуді меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструктивті сурет
  Несиелер: 4

  «Конструктивті сурет» курсы адам денесінің құрылысын, дене бөлшектерінің өзара пропорциялық қарым-қатынасын салыстыра зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Портреттік кескіндеме
  Несиелер: 3

  Курс портретті бейнелеу кезінде кескіндеме білімі мен заңдылықтарын меңгереді. Нақнұсқаның бейнесі мен мінезі көрсету. Сыртқы ұқсастықты беріп, композициялық шешімді табу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Курс композицияның негізгі заңдары мен ережелерін зерттейді. Графикалық материалдарды пайдалана отырып, нақнұсқаны трансформациялаудың техникалық тәсілдерін меңгеру. Сюжеттік экслибрис орындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Портреттік сурет
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді адам басын кезең-кезеңмен бейнелеуге үйретеді. Портрет салуда, жалпылама пішінін анықтап. Оның бет-бөлшектерін зерделеуді, нақтылауды кезең-кезеңімен ұқсатып бейнелеуді үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция
  Несиелер: 3

  Курс қағаз бетінде композициялық ұйымдастырудың дәстүрлі тәсілдерін, сондай-ақ бейнелеу өнері тарихында қалыптасқан бейнелеу жүйелерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомиялық сурет
  Несиелер: 4

  Анатомиялық сурет адам құрылысының анатомиясын зерттеу мақсатында жасалады. Адамның қаңқасы, бұлшық еті және қозғалыс механикасын зерттеу нақнұсқасының қойылуы негізінде болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану және колористика
  Несиелер: 3

  Түстану ғылымының түрлері мен сипаттамалары, түс қабылдаудың психофизиологиялық факторы оқытылады. Көлемдік-кеңістіктік композициядағы түстер мен пішіндердің өзара әрекеттесуінің жалпы принциптері меңгеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Сандық технологиялар мен компьютерлік графиканың мүмкіндіктеріне назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Пластикалық анатомия
  Несиелер: 3

  Курс адамның сыртқы пластикалық формасын: қаңқа, бұлшық ет, статикадағы дене қозғалысы, фигураның пропорциясы, бет әлпетінің бөлшектерін, мимикасын және т.б. зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітап өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс кітап графикасының қалыптасу кезеңдерін жеке өнер жанры ретінде қарастырады. Кітап безендіру өнерінің тарихы. Әртүрлі елдерде кітап графикасының даму ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  «Компьютерлік графика» курсы тәжірибелік тапсырмалар негізінде компьютерлік графикадағы негізгі жұмыс әдістерін оқытады. Базалық мынандай бағдарламалар оқытылады: Photoshop; Illustration; InDesing.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме
  Несиелер: 3

  «Сәндік кескіндеме» курсы қоршаған ортада пластикалық өнер туындыларының эмоционалдық мәнерлілігін және көркем-ұйымдастырушылық рөлін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік верстка
  Несиелер: 3

  Курс баспа процесін ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен принциптерімен, басылымдарды компьютерлік беттеудің технологиялық тәсілдері мен әдістерімен, техникалық құралдарымен таныстырады. InDesign бағдарламасымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Cурет
  Несиелер: 4

  Оқу қойылымдарын әртүрлі материалдарды қолдана отырып сурет салу құралдарымен, жарық түсіру арқылы пластикалық қозғалысын сомдау студенттің сурет салу дағдысын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Иллюстрациялаудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Курс кітап құрылымын, кітаптың түрлерін зерттейді. Кітаптың сыртқы элементтері. Кітаптың ішкі элементтері. Кітап иллюстрациясының түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітап және оны безендіру элементтерінің композициясы
  Несиелер: 3

  Курс кітап безендіру өнерін қарастырады. Кітап құрылымы, кітап түрлері оқытылады. Кітап құрылымын құрудағы кітап элементі ретінде шрифт оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Монтаж
  Несиелер: 3

  түрлі жанрдағы мазмұнды компьютерлік өңдеу технологиясын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс адам тұрпатын зерттеудегі кескіндеме әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Типографика
  Несиелер: 3

  «Типографика» курсы негізгі ұғымдар мен терминдер, теру мәтінінің көмегімен мәтіндік безендіру, графикалық безендіруде мәтіннің өзгеруін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 3

  «Шрифт» курсы қаріпті визуалды қабылдаудың жалпы заңдылықтарын, рәсімдеудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 3

  Жобалау графикасының негіздерін зерттейді, аксонометриялық проекцияларды (изометрия, димметрия және т.б.) зерттейді және құрастырады, перспективалы проекцияларды біледі және құрастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты академиялық кескіндеме техникасын меңгеріп, бейнеленетін нысананы мұқият зерттеп, заттың шынайы көрінісін бейнелеп беруді үйрету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызу
  Несиелер: 3

  Жобалау графикасының негіздерінде теориялық және практикалық білімдерді меңгеру, тұрғызу мен қарым-қатынастың негізгі элементтерін, проекцияның қасиеттерін, сызба геометриясының теориялық негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Теориялық курсты оқытудың негізі құру және қатынастар негізін, инженерлік графиканың тероиялық негіздерін білу болып табылады. Метрикалық есептерді шешеді, қашықтықтарды анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітап иллюстрациясының композициясы
  Несиелер: 4

  Шрифт және өзге безендіру элементтерін парақ бетіндеүлестірілуі. Ойыншық-кітап макетін жасау. Кітапты безендірумен жұмыс: кітаптың иллюстрациясын өңдеу және кітап макетін жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Каллиграфия және леттеринг
  Несиелер: 3

  Леттеринг ұғымы. Қазіргі дизайндағы Леттеринг. Каллиграфия ұғымы. Каллиграфиялық гаммалар. Каллиграфияның құрылымдық элементтері. Мәтіннің әсем және стилистикалық дұрыс шешімін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалық графика
  Несиелер: 3

  Жобалық графиканың бейнелеу құралдары мен техникалары туралы бастапқы түсініктің қалыптасуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шрифттік композиция
  Несиелер: 3

  Әр түрлі әріптер элементтерінен, сөздерден, сөз тіркестерінен, сандардан тұратын композициялық графикалық жұмыс орындауға дағдыландыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарды оқыту негізінде сурет салуда жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және байланыстырушы және негізін қалаушы пән болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Монотипия
  Несиелер: 3

  Эстамп монотипия техникасы баспа формасының тегіс бетіне қолмен бояуларды жағып, кейін станокта басу арқылы орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарнамалық плакат
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге қазіргі заманғы жарнамалық рлакаттарды жасау бойынша тәжірибелік дағдыларды береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдар технологиясы
  Несиелер: 3

  Графикалық баспа техникаларында қолданылатын арнайы тәсілдерді, материалдарды жүйелі игеру. Линогравюра, литография, офорттың техникалық тәсілдерін меңгеру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс цифрлық ортада сурет салудың практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Цифрлық кескіндеме Adobe Photoshop графикалық бағдарламасында жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық иллюстрация
  Несиелер: 3

  Журнал басылымдарындағы графикалық иллюстрацияның жанрлық ерекшелігін ескере отырып, компьютерлік иллюстрацияларды түрлі стильдер мен бағыттарда графикалық бағдарламалар арқылы иллюстрациялар орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітап графикасы
  Несиелер: 4

  Кітап графикасының қалыптасу тарихы. Кітап графикасының жеке өнер жанры ретінде қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі елдерде кітап графикасының даму ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьердегі адам тұрпатының академиялық суреті
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді интерьерде, бір немесе бірнеше зат аясында сурет салудың негізгі дағдыларын қалыптастырады. Бір тұтас зат ретінде заттардың натурамен байланысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам тұрпатының академиялық кескіндемесі
  Несиелер: 5

  Курс жалпы колоритті, парақтың композициясын, өз түсінің қойылымын түсіндіреді. Курста студенттер фигураны зерттеу бойынша көркем дағдыларды алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инфографика
  Несиелер: 3

  Күрделі деректерді қолжетімді графикалық форматта жеткізе білу. Инфографика түрлері мен оны қолдану спектрі. Инфографика катеогриясы. Инфографика жасау принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам тұрпатының академиялық суреті
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студенттер алдыңғы жиналған білімді пайдалана отырып, адам тұрпатын кезең-кезеңмен сурет салу туралы білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық материалдардың техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Әр түрлі практикалық жаттығуларды орындау арқылы эстамп техникаларын меңгеру. Графикалық материалдардағы жұмыстың технологиялық процестері: эстамп басу тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьердегі адам тұрпатының академиялық кескіндемесі
  Несиелер: 5

  Курс интерьерде фигураны жазуда негізгі практикалық дағдыларға үйретеді. Жалпы колоритті сақтау, кенепте заттардың композициясын табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Иллюстрация
  Несиелер: 3

  Кітап иллюстрациясының түрлерін қарастырады. Графикалық бағдарламада кітапқа иллюстрация орындау. Кітап мұқабасын безендіру тәсілдері. Әр түрлі кітап элементтерін жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Плакат
  Несиелер: 3

  Практикалық жұмыс жарнамалық плакаттарды, афишаларды әзірлеуге, саяси, цирк плакаттарын және экологиялық тақырыптарға плакаттар жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеу» түсінігінің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы мәні. Ғылым және ғылыми әдіс. Ғылымдағы «әдіс» түсінігі. Әдістің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағынегізгі функциясы....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық материалдардағы жұмыс
  Несиелер: 3

  Графикалық баспа техникаларында қолданылатын арнайы тәсілдерді, материалдарды жүйелі игеру. Баспа тәсілі, өңдеу тәсілі бойынша гравюралар түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бірегей графика
  Несиелер: 3

  Курс автордың идеясын жеткізу тәсілі ретінде графикалық жұмыстардың бірегей сериясын орындауға бағытталған. Курс графиканың көркем тілінің ерекшелігін ажыратып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Абстракті композиция
  Несиелер: 3

  Курс абстрактілі композицияда сезімдік және эмоциялық ассоциацияны білдіруге бағытталған. Курс абстрактінің жүйелі құрылу әдісімен абстрактілі композиция жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітап конструкциясы мен макеттеу
  Несиелер: 4

  Курс толық көлемде кітап рәсімдеуді жүзеге асыруға, классикалық әдебиетке иллюстрация жасауға, шрифт пен түрлі безендіру элементтерін парақ бетінде орналастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сюжеттік композиция
  Несиелер: 3

  Практикалық курс эпикалық сипаттағы мәдени-этнографиялық, лирикалық тақырыптарда сюжеттік композиция жасау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтың дәстүрлі мәдениет тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл пән ХІХ-ХХ ғ.ғ. рухани және материалдық өнермен таныстыру арқылы студентерде еліміздің өміріне сүйіспеншілігі мен азаматтық сезімін оятуға септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспа графикасының техникасы (эстамп)
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің гравюраларды орындаудың техникалық тәсілдерін меңгеруіне бағытталған. Офорттың көркем құралдары. Литография және линогравюралар техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени салт-дәстүр тарихы
  Несиелер: 3

  Курс материалдық мәдениеттің дамуындағы негізгі үрдістер қарастырылады. Әртүрлі этникалық қауымдастықтарға жататын және әртүрлі шаруашылық жүргізуші халықтың топтарының материалдық мәдениетін салыстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми білім жүйесін қалыптастыру
  Несиелер: 3

  Бұл пән бакалаврлардың ғылыми зерттеу негіздерін зерттеуге ықпал етеді. Пән бакалаврларды ғылыми қызметтің негізгі принциптерімен таныстыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем және қазақ әдебиетінің арнайы курсы
  Несиелер: 3

  Арнайы курс негізгі әлеуметтік-тарихи үдерістерге байланысты қазақ және әлемдік әдебиетінің тарихын баяндайды; әдеби стильдер мен бағыттардың дамуы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық портрет
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді психологиялық портретті сурет салудың негізгі практикалық дағдыларына үйретеді. Адамның анатомиясын білу, бейнеленген объектінің психологиясы мен сипатын терең түсінуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән негізгі әлеуметтік-тарихи үрдістердің өзгеруіне байланысты, сонымен қатар философиялық концепцияларға байланысты қазақ әдебиетінің даму тарихын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрлі-түсті гравюра
  Несиелер: 3

  Графикалық материалдардағы жұмыстың технологиялық процестері: эстампты басып шығару түрлері, олардың техникалық, технологиялық және көркемдік ерекшеліктерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ескі шеберлердің жұмыстарын көшіру
  Несиелер: 4

  Материалдарды дайындаудан бастап аяқтауға дейін технология негіздерін кезең-кезеңмен өтумен жұмыс жүргізу аспектілерін егжей-тегжейлі қарастыра отырып, белгілі шебердің жұмыстарынан көшірмені орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперменталды кескіндеме
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында оқытушы оқу қойылымдарын күрделі етіп қояды. Студенттер әртүрлі көркем материалдармен, техникамен, стильдермен тәжірибе жасайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперменталды сурет
  Несиелер: 4

  Курс шығармашылық еркіндікті, сурет салуда креативті көзқарасты және қазіргі уақыттың болмысын түсінуді қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тақырыптық сурет
  Несиелер: 5

  Курс натурадан салынған адам тұрпатынан шығармашылық тақырыптық суретін жасау үшін алдыңғы жинақталған тәжірибені пайдалану және қолдану дағдысын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітап дизайны
  Несиелер: 4

  Кітап дизайны және каноны туралы түсінік қалыптастыру. Тарихи тақырыптағы кітаптың жобасын орындау. Көркем-полиграфиялық өнер туындысы ретінде безендірудің ішкі бірлігіне көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Пәннің міндеті - әрбір болашақ суретшінің шығармашылығында графикалық сурет композициясындағы графикалық ерекшеліктерді ашу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме
  Несиелер: 3

  Арнайы кескіндеме сәндік силизациялық шешімді, түстің және сызықтың синтезін және басқа да әдістерді түсіндірудің тәсілдері мен жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Граффити
  Несиелер: 5

  Курс пән бойынша қажетті білім мен практикалық дағдыларды береді. Студенттер әдеттегі қағаз бен кенептің орнына басқа бетті пайдаланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Графикалық сурет
  Несиелер: 3

  Түрлі тондық градациялары бар текстураны қағазға түсіре отырып, штрихтың белгілі бір мәнерін салу арқылы графикалық суреттің пластикалық мүмкіндіктерін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Графикалық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Курс нақнұсқаның объективті бейнелеудің ережелері мен тәсілдерін колористік байлығын қолдана отырып, меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мемлекеттің даму заңдылықтарын және құқығын, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздерін білу, заң мәселелерінде сауатты және хабардар болу, өнер саласында жұмыс істеу кезінде заңды қызмет жүргізу.

 • Код ON2

  Қазақстанның көп тілді және көп мәдениетті қоғамында коммуникация міндеттерін және халықаралық деңгейде қарым-қатынасты тиімді шешу.

 • Код ON3

  Басқарушылық және кәсіпкерлік білім мен дағдыларды қалыптастыру.

 • Код ON4

  Бейнелеу өнері, кітап және эстамп өнерінің даму тарихын білу.

 • Код ON5

  Пластикалық анатомияның теориялық және практикалық тұрғыдан меңгеру.

 • Код ON6

  Адамның портреті мен фигурасын бейнелеу кезінде сурет және кескіндеме бойынша академиялық білімдерді меңгеру.

 • Код ON7

  Тақырыптық графикалық жұмыстарды құру барысында композицияның теориялық және практикалық білімін қолдану.

 • Код ON8

  Қаріптік графиканың әр түрлі түрлерін жасау және қаріптің эстетикасын меңгеру.

 • Код ON9

  Графика, плакат және эстамп саласында авторлық туындылар орындау.

 • Код ON10

  Кітап және баспа өнімдерін безендіруді жүзеге асыру, кітап дизайнын жобалау.

 • Код ON11

  Графикалық компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, графикалық сандық бейнені жасау.

 • Код ON12

  Кәсіби қызметте жүйеленген мәдени-тарихи және әдеби білімді пайдалану.

 • Код ON13

  Шығармашылық жұмыс барысында перспектива құруда кеңістіктікте ойлау қабілетін меңгеру.

 • Код ON14

  Эксперименттік-зерттеу қызметін жүзеге асыру.