Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02138 Кітап графикасы в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
 • Реңді сурет
  Несиелер: 4

  Курс дақтармен сурет салудың негізгі ұғымдары мен дағдыларын береді. Курстың міндеттері студенттерді бейнелейтін нысананы тұтас көруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақ графика өнерінің даму этаптары
  Несиелер: 3

  Курс қазақ графика өнерінің қалыптасу және даму тарихын, оның түрлері мен негізгі ұғымдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бейнелеу өнері тарихы
  Несиелер: 3

  Курс алғашқы қауымнан ХХ ғасырға дейінгі әлемдік өнер тарихы бойынша дәрістерді қамтиды. Ежелгі әлем өнері. Батыс Еуропа өнерінің стильдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ графика өнері
  Несиелер: 3

  Курс қазақ графика өнерінің оның түрлері мен негізгі ұғымдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Графикалық композиция негіздері
  Несиелер: 3

  Курс композиция негіздерін, тәсілдері мен әдістерін оқып-үйретеді. Нақнұсқаны трансформациялау тәсілдерін, техникалық тәсілдерді және графикалық материалдармен жұмыс істеуді меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструктивті сурет
  Несиелер: 4

  «Конструктивті сурет» курсы адам денесінің құрылысын, дене бөлшектерінің өзара пропорциялық қарым-қатынасын салыстыра зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Портреттік кескіндеме
  Несиелер: 3

  Курс портретті бейнелеу кезінде кескіндеме білімі мен заңдылықтарын меңгереді. Нақнұсқаның бейнесі мен мінезі көрсету. Сыртқы ұқсастықты беріп, композициялық шешімді табу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Курс композицияның негізгі заңдары мен ережелерін зерттейді. Графикалық материалдарды пайдалана отырып, нақнұсқаны трансформациялаудың техникалық тәсілдерін меңгеру. Сюжеттік экслибрис орындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Портреттік сурет
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді адам басын кезең-кезеңмен бейнелеуге үйретеді. Портрет салуда, жалпылама пішінін анықтап. Оның бет-бөлшектерін зерделеуді, нақтылауды кезең-кезеңімен ұқсатып бейнелеуді үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция
  Несиелер: 3

  Курс қағаз бетінде композициялық ұйымдастырудың дәстүрлі тәсілдерін, сондай-ақ бейнелеу өнері тарихында қалыптасқан бейнелеу жүйелерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомиялық сурет
  Несиелер: 4

  Анатомиялық сурет адам құрылысының анатомиясын зерттеу мақсатында жасалады. Адамның қаңқасы, бұлшық еті және қозғалыс механикасын зерттеу нақнұсқасының қойылуы негізінде болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану және колористика
  Несиелер: 3

  Түстану ғылымының түрлері мен сипаттамалары, түс қабылдаудың психофизиологиялық факторы оқытылады. Көлемдік-кеңістіктік композициядағы түстер мен пішіндердің өзара әрекеттесуінің жалпы принциптері меңгеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Сандық технологиялар мен компьютерлік графиканың мүмкіндіктеріне назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Пластикалық анатомия
  Несиелер: 3

  Курс адамның сыртқы пластикалық формасын: қаңқа, бұлшық ет, статикадағы дене қозғалысы, фигураның пропорциясы, бет әлпетінің бөлшектерін, мимикасын және т.б. зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітап өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс кітап графикасының қалыптасу кезеңдерін жеке өнер жанры ретінде қарастырады. Кітап безендіру өнерінің тарихы. Әртүрлі елдерде кітап графикасының даму ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  «Компьютерлік графика» курсы тәжірибелік тапсырмалар негізінде компьютерлік графикадағы негізгі жұмыс әдістерін оқытады. Базалық мынандай бағдарламалар оқытылады: Photoshop; Illustration; InDesing.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме
  Несиелер: 3

  «Сәндік кескіндеме» курсы қоршаған ортада пластикалық өнер туындыларының эмоционалдық мәнерлілігін және көркем-ұйымдастырушылық рөлін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік верстка
  Несиелер: 3

  Курс баспа процесін ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен принциптерімен, басылымдарды компьютерлік беттеудің технологиялық тәсілдері мен әдістерімен, техникалық құралдарымен таныстырады. InDesign бағдарламасымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Cурет
  Несиелер: 4

  Оқу қойылымдарын әртүрлі материалдарды қолдана отырып сурет салу құралдарымен, жарық түсіру арқылы пластикалық қозғалысын сомдау студенттің сурет салу дағдысын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Иллюстрациялаудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Курс кітап құрылымын, кітаптың түрлерін зерттейді. Кітаптың сыртқы элементтері. Кітаптың ішкі элементтері. Кітап иллюстрациясының түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітап және оны безендіру элементтерінің композициясы
  Несиелер: 3

  Курс кітап безендіру өнерін қарастырады. Кітап құрылымы, кітап түрлері оқытылады. Кітап құрылымын құрудағы кітап элементі ретінде шрифт оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Монтаж
  Несиелер: 3

  түрлі жанрдағы мазмұнды компьютерлік өңдеу технологиясын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс адам тұрпатын зерттеудегі кескіндеме әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Типографика
  Несиелер: 3

  «Типографика» курсы негізгі ұғымдар мен терминдер, теру мәтінінің көмегімен мәтіндік безендіру, графикалық безендіруде мәтіннің өзгеруін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 3

  «Шрифт» курсы қаріпті визуалды қабылдаудың жалпы заңдылықтарын, рәсімдеудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 3

  Жобалау графикасының негіздерін зерттейді, аксонометриялық проекцияларды (изометрия, димметрия және т.б.) зерттейді және құрастырады, перспективалы проекцияларды біледі және құрастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты академиялық кескіндеме техникасын меңгеріп, бейнеленетін нысананы мұқият зерттеп, заттың шынайы көрінісін бейнелеп беруді үйрету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызу
  Несиелер: 3

  Жобалау графикасының негіздерінде теориялық және практикалық білімдерді меңгеру, тұрғызу мен қарым-қатынастың негізгі элементтерін, проекцияның қасиеттерін, сызба геометриясының теориялық негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Теориялық курсты оқытудың негізі құру және қатынастар негізін, инженерлік графиканың тероиялық негіздерін білу болып табылады. Метрикалық есептерді шешеді, қашықтықтарды анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітап иллюстрациясының композициясы
  Несиелер: 4

  Шрифт және өзге безендіру элементтерін парақ бетіндеүлестірілуі. Ойыншық-кітап макетін жасау. Кітапты безендірумен жұмыс: кітаптың иллюстрациясын өңдеу және кітап макетін жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Каллиграфия және леттеринг
  Несиелер: 3

  Леттеринг ұғымы. Қазіргі дизайндағы Леттеринг. Каллиграфия ұғымы. Каллиграфиялық гаммалар. Каллиграфияның құрылымдық элементтері. Мәтіннің әсем және стилистикалық дұрыс шешімін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалық графика
  Несиелер: 3

  Жобалық графиканың бейнелеу құралдары мен техникалары туралы бастапқы түсініктің қалыптасуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шрифттік композиция
  Несиелер: 3

  Әр түрлі әріптер элементтерінен, сөздерден, сөз тіркестерінен, сандардан тұратын композициялық графикалық жұмыс орындауға дағдыландыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарды оқыту негізінде сурет салуда жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және байланыстырушы және негізін қалаушы пән болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Монотипия
  Несиелер: 3

  Эстамп монотипия техникасы баспа формасының тегіс бетіне қолмен бояуларды жағып, кейін станокта басу арқылы орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарнамалық плакат
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге қазіргі заманғы жарнамалық рлакаттарды жасау бойынша тәжірибелік дағдыларды береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдар технологиясы
  Несиелер: 3

  Графикалық баспа техникаларында қолданылатын арнайы тәсілдерді, материалдарды жүйелі игеру. Линогравюра, литография, офорттың техникалық тәсілдерін меңгеру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс цифрлық ортада сурет салудың практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Цифрлық кескіндеме Adobe Photoshop графикалық бағдарламасында жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық иллюстрация
  Несиелер: 3

  Журнал басылымдарындағы графикалық иллюстрацияның жанрлық ерекшелігін ескере отырып, компьютерлік иллюстрацияларды түрлі стильдер мен бағыттарда графикалық бағдарламалар арқылы иллюстрациялар орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітап графикасы
  Несиелер: 4

  Кітап графикасының қалыптасу тарихы. Кітап графикасының жеке өнер жанры ретінде қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі елдерде кітап графикасының даму ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьердегі адам тұрпатының академиялық суреті
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді интерьерде, бір немесе бірнеше зат аясында сурет салудың негізгі дағдыларын қалыптастырады. Бір тұтас зат ретінде заттардың натурамен байланысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам тұрпатының академиялық кескіндемесі
  Несиелер: 5

  Курс жалпы колоритті, парақтың композициясын, өз түсінің қойылымын түсіндіреді. Курста студенттер фигураны зерттеу бойынша көркем дағдыларды алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инфографика
  Несиелер: 3

  Күрделі деректерді қолжетімді графикалық форматта жеткізе білу. Инфографика түрлері мен оны қолдану спектрі. Инфографика катеогриясы. Инфографика жасау принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам тұрпатының академиялық суреті
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студенттер алдыңғы жиналған білімді пайдалана отырып, адам тұрпатын кезең-кезеңмен сурет салу туралы білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық материалдардың техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Әр түрлі практикалық жаттығуларды орындау арқылы эстамп техникаларын меңгеру. Графикалық материалдардағы жұмыстың технологиялық процестері: эстамп басу тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьердегі адам тұрпатының академиялық кескіндемесі
  Несиелер: 5

  Курс интерьерде фигураны жазуда негізгі практикалық дағдыларға үйретеді. Жалпы колоритті сақтау, кенепте заттардың композициясын табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Иллюстрация
  Несиелер: 3

  Кітап иллюстрациясының түрлерін қарастырады. Графикалық бағдарламада кітапқа иллюстрация орындау. Кітап мұқабасын безендіру тәсілдері. Әр түрлі кітап элементтерін жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Плакат
  Несиелер: 3

  Практикалық жұмыс жарнамалық плакаттарды, афишаларды әзірлеуге, саяси, цирк плакаттарын және экологиялық тақырыптарға плакаттар жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеу» түсінігінің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы мәні. Ғылым және ғылыми әдіс. Ғылымдағы «әдіс» түсінігі. Әдістің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағынегізгі функциясы....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық материалдардағы жұмыс
  Несиелер: 3

  Графикалық баспа техникаларында қолданылатын арнайы тәсілдерді, материалдарды жүйелі игеру. Баспа тәсілі, өңдеу тәсілі бойынша гравюралар түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бірегей графика
  Несиелер: 3

  Курс автордың идеясын жеткізу тәсілі ретінде графикалық жұмыстардың бірегей сериясын орындауға бағытталған. Курс графиканың көркем тілінің ерекшелігін ажыратып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Абстракті композиция
  Несиелер: 3

  Курс абстрактілі композицияда сезімдік және эмоциялық ассоциацияны білдіруге бағытталған. Курс абстрактінің жүйелі құрылу әдісімен абстрактілі композиция жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітап конструкциясы мен макеттеу
  Несиелер: 4

  Курс толық көлемде кітап рәсімдеуді жүзеге асыруға, классикалық әдебиетке иллюстрация жасауға, шрифт пен түрлі безендіру элементтерін парақ бетінде орналастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сюжеттік композиция
  Несиелер: 3

  Практикалық курс эпикалық сипаттағы мәдени-этнографиялық, лирикалық тақырыптарда сюжеттік композиция жасау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтың дәстүрлі мәдениет тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл пән ХІХ-ХХ ғ.ғ. рухани және материалдық өнермен таныстыру арқылы студентерде еліміздің өміріне сүйіспеншілігі мен азаматтық сезімін оятуға септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспа графикасының техникасы (эстамп)
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің гравюраларды орындаудың техникалық тәсілдерін меңгеруіне бағытталған. Офорттың көркем құралдары. Литография және линогравюралар техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени салт-дәстүр тарихы
  Несиелер: 3

  Курс материалдық мәдениеттің дамуындағы негізгі үрдістер қарастырылады. Әртүрлі этникалық қауымдастықтарға жататын және әртүрлі шаруашылық жүргізуші халықтың топтарының материалдық мәдениетін салыстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми білім жүйесін қалыптастыру
  Несиелер: 3

  Бұл пән бакалаврлардың ғылыми зерттеу негіздерін зерттеуге ықпал етеді. Пән бакалаврларды ғылыми қызметтің негізгі принциптерімен таныстыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем және қазақ әдебиетінің арнайы курсы
  Несиелер: 3

  Арнайы курс негізгі әлеуметтік-тарихи үдерістерге байланысты қазақ және әлемдік әдебиетінің тарихын баяндайды; әдеби стильдер мен бағыттардың дамуы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық портрет
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді психологиялық портретті сурет салудың негізгі практикалық дағдыларына үйретеді. Адамның анатомиясын білу, бейнеленген объектінің психологиясы мен сипатын терең түсінуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән негізгі әлеуметтік-тарихи үрдістердің өзгеруіне байланысты, сонымен қатар философиялық концепцияларға байланысты қазақ әдебиетінің даму тарихын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрлі-түсті гравюра
  Несиелер: 3

  Графикалық материалдардағы жұмыстың технологиялық процестері: эстампты басып шығару түрлері, олардың техникалық, технологиялық және көркемдік ерекшеліктерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ескі шеберлердің жұмыстарын көшіру
  Несиелер: 4

  Материалдарды дайындаудан бастап аяқтауға дейін технология негіздерін кезең-кезеңмен өтумен жұмыс жүргізу аспектілерін егжей-тегжейлі қарастыра отырып, белгілі шебердің жұмыстарынан көшірмені орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперменталды кескіндеме
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында оқытушы оқу қойылымдарын күрделі етіп қояды. Студенттер әртүрлі көркем материалдармен, техникамен, стильдермен тәжірибе жасайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперменталды сурет
  Несиелер: 4

  Курс шығармашылық еркіндікті, сурет салуда креативті көзқарасты және қазіргі уақыттың болмысын түсінуді қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тақырыптық сурет
  Несиелер: 5

  Курс натурадан салынған адам тұрпатынан шығармашылық тақырыптық суретін жасау үшін алдыңғы жинақталған тәжірибені пайдалану және қолдану дағдысын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітап дизайны
  Несиелер: 4

  Кітап дизайны және каноны туралы түсінік қалыптастыру. Тарихи тақырыптағы кітаптың жобасын орындау. Көркем-полиграфиялық өнер туындысы ретінде безендірудің ішкі бірлігіне көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Пәннің міндеті - әрбір болашақ суретшінің шығармашылығында графикалық сурет композициясындағы графикалық ерекшеліктерді ашу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме
  Несиелер: 3

  Арнайы кескіндеме сәндік силизациялық шешімді, түстің және сызықтың синтезін және басқа да әдістерді түсіндірудің тәсілдері мен жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Граффити
  Несиелер: 5

  Курс пән бойынша қажетті білім мен практикалық дағдыларды береді. Студенттер әдеттегі қағаз бен кенептің орнына басқа бетті пайдаланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Графикалық сурет
  Несиелер: 3

  Түрлі тондық градациялары бар текстураны қағазға түсіре отырып, штрихтың белгілі бір мәнерін салу арқылы графикалық суреттің пластикалық мүмкіндіктерін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Графикалық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Курс нақнұсқаның объективті бейнелеудің ережелері мен тәсілдерін колористік байлығын қолдана отырып, меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мемлекеттің даму заңдылықтарын және құқығын, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздерін білу, заң мәселелерінде сауатты және хабардар болу, өнер саласында жұмыс істеу кезінде заңды қызмет жүргізу.

 • Код ON2

  Қазақстанның көп тілді және көп мәдениетті қоғамында коммуникация міндеттерін және халықаралық деңгейде қарым-қатынасты тиімді шешу.

 • Код ON3

  Басқарушылық және кәсіпкерлік білім мен дағдыларды қалыптастыру.

 • Код ON4

  Бейнелеу өнері, кітап және эстамп өнерінің даму тарихын білу.

 • Код ON5

  Пластикалық анатомияның теориялық және практикалық тұрғыдан меңгеру.

 • Код ON6

  Адамның портреті мен фигурасын бейнелеу кезінде сурет және кескіндеме бойынша академиялық білімдерді меңгеру.

 • Код ON7

  Тақырыптық графикалық жұмыстарды құру барысында композицияның теориялық және практикалық білімін қолдану.

 • Код ON8

  Қаріптік графиканың әр түрлі түрлерін жасау және қаріптің эстетикасын меңгеру.

 • Код ON9

  Графика, плакат және эстамп саласында авторлық туындылар орындау.

 • Код ON10

  Кітап және баспа өнімдерін безендіруді жүзеге асыру, кітап дизайнын жобалау.

 • Код ON11

  Графикалық компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, графикалық сандық бейнені жасау.

 • Код ON12

  Кәсіби қызметте жүйеленген мәдени-тарихи және әдеби білімді пайдалану.

 • Код ON13

  Шығармашылық жұмыс барысында перспектива құруда кеңістіктікте ойлау қабілетін меңгеру.

 • Код ON14

  Эксперименттік-зерттеу қызметін жүзеге асыру.

Top