Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7?03109 Конфликтология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Жанжалды зерттеудің теориялары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалды зерттеудің әдіснамалық негіздемесі және конфликтологиядағы зерттеу әдістері туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жанжалды зерттеудің негізгі теоретикалық тәсілдеі мен әдіснамалық принциптерін түсіндіру; 2. конфликтология прринциптері мен әдістерінің көптүрлілігінде бағдар алу; 3. жанжалдың түрлі теорияларын жүйелеу және қазіргі қоғамдағы жанжалдардың түрлерін анықтау; 4. зерттеу жұмыстарында жанжалдық жағдайды зерттеудің әдісі мен әдіснамасын тиімді пайдалану; 5. қазіргі әлемдегі жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының тиімділігін бағалау. Пәннің міндеті. «Жанжалды зерттеу теориясы мен әдістері» пәні әлеуметтік-саяси жанжалдардың түрлі теориясын және оларды зерттеу әдіснамасын оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: жанжал туралы ғылымның әдіснамасы және оның деңгейлері; шынайы жанжалдарды зерттеу әдістері және олардың жанжалдарды зерттеудегі мәні; әлеуметтік-саяси жанжалдар динамикасының ерекшеліктері; лабороториялық жағдайда жанжалды эксперименттік зерттеу; ойын процедуралары және жанжалды туындату; әлеуметтік әрекеттестіктің ерекше формалары жанжалдың үлгісі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Соғыс пен революцияның жанжалдың формасы ретінде
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттарда саяси жанжал формасы ретіндегі соғыс, болашақ кәсіби қызмет аясындағы саяси және өркениеттік үдерістің дамуы мәселелері және зерттеу әдістері туралы көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. тарихи ретроспективті және заманауи форматтағы соғыстар мен революциялар туралы түрлі материалдарды жинау және жүйелеу; 2. жанжалдың концепциясы мен мәнін түсіндіру, оның түрлері мен категорияларын ажырату; 3. соғыстар мен революцияларды саяси жанжалдар формасында бөлу, оларды сипатына қарай классификацйиялау; 4. соғыстар мен революциялардың пайда болу себептерін ашу, оның әлем үшін салдарларына қатысты нәтижелер шығару; 5. білімді интеграциялау, қолдану, оларды жанжалдық ортада конструктивті шешімдерді өңдеуде қолдану, әлем мен Қазақстандағы оқиғалардың қазіргі заманғы арақатынасын ескере отырып, қалыптасқан ұсынысты негіздеу. Пәннің міндеті. «Соғыс пен революция жанжалдың формасы ретінде» болашақ мамандарда жанжалдың динамикасын кәсіби түсіну, жанжалдардың алдын алу мен реттеуі үшін жанжалдарды басқарудың дұрыс жолдарын таңдау қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Аталмыш пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың дамуының негізгі үрдістрі. Саяси жанжалдар: анықтамасы және түрлері, оның алдын алу және реттеу жолдары, Соғыс пен революция жанжалдың бір түрі ретінде. Соғыс пен революцияның әскери және қарулы қақтығыстар, төңкеріс, көтеріліс және бүліктен айырмашылығы. Соғыстың пайда болу себептері. Революция теориясы. Соғыстың типологиясы: ретроспективті талдау. Қазіргі заманғы соғыстар. Революциялардың тарихи түрлері. Қазіргі жағдайдағы революциялар. Саяси жанжал қалпындағы соғыстар мен революциялардың ерекшеліктері. Саяси үдеріс кезіндегі соғыстар мен революциялардың орны. Өркениеттік үдерістерге соғыстар мен революциялардың әсері. БҰҰ және қарусыздану, халықаралық қауіпсіздік мәселелері. Қазақстанның сыртқы саясатының басымдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтологиядағы сараптама мен болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалды талдау тәсілдері, оларды болжау ерекшеліктері мен мүмкіндіктері туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. конфликтологиядағы сараптама мен болжаудың негізгі ғылыми әдістерін сипаттау; 2. жанжалды диагностикалау әдісін классификациялау; 3. қоғамның жанжалдық әлуетінің деңгейін бағалу; 4. жанжалдың сараптамасы мен болжауын жүргізу; 5. жанжалдық жағдайларды үлгілеуге қабілетті болу, жанжалдарды шешу бойынша жобаларды өңдеу. Пәннің міндеті. «Конфликтологиядағы сараптама мен болжау» пәні болашақ мамандарда жанжалдарды сараптау және болжау қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Жанжалды талдау әдістері. Жанжалдарды сараптау үшін мәліметтерді жинау. Жанжалды диагностикалау. Жанжалдың көрсеткіштері мен деңгейін анықтау. Жанжалды бақылау, үлгілеу және болжау. Жанжалдардың профилактикасы және ерте алдын алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтология тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалдардың мәні, олардың пайда болу тарихы, себептері, әлемдік тарихтағы және қазіргі заманғы әлемдегі рөлі, сондай-ақ жекелеген өңірлерде және бүкіл әлемде жанжалдарды басқару мысалдары, сондай-ақ Еуропадағы қақтығыстың негізгі заңдары, Азия және Африка, олардың аймақтық сипаттамалары туралы біртұтас көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. конфликтологиялық ойлардың қалыптасуының негізгі кезеңдері мен даму үрдістерін анықтау; 2. конфликтологиялық идеялардың дамуындағы сабақтастық көзқарастарды дамыту; 3. адамзат дамуының бүкіл тарихындағы түрлі дүниетанымдық жүйелерде жанжалдардың сипатын талдау; 4. тарихи, экономикалық, саяси және мәдени даму факторларымен қандайда бір уақыттық немесе географиялық кеңістікте тарихи қалыптасқан конфликтологиялық тұжырымдамалардың байланысын анықтау және дәлелдеу; 5. пәнаралық білім ретіндегі конфликтологиялық білімнің институционализациялау үдерісінің принциптері мен негізгі үрдістерін түсіну және түсіндіру. Пәннің міндеті. «Конфликтология тарихы» курсы конфликтологиялық ойлардың қалыптасуының негізгі кезеңдерін, олардың мазмұны мен ерекшеліктерін, жанжалдардың табиғаты мен түрлері туралы теорияалды және теоретикалық идеяларды зерттеуге арналған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: конфликтологиялық білімнің алғышарттары мен көздері; түрлі діни және философиялық жүйелердегі жанжалдар мен зорлық-зомбылық мәселесі; жанжал туралы ілімдердің теориялық және тұжырымдамалық негіздері; ХХ ғасырдағы әлеуметтік білімнің жанжалдық парадигмасының қалыптасуы; шетелдік конфликтология дамуының негізгі бағыттары; КСРО-да конфликтология дамуының тарихы мен кезеңділігі; конфликтологиялық зерттеудің салалары; Қазақстанда конфликтологияның дамуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жанжалдарды шешу: стратегиялар және әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда қазіргі әлемдегі әлеуметтік-саяси жанжалдардың ерекшеліктері және оларды шешу мүмкіндіктері туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси жанжалдардың туындауы, өтуі және реттелу ерекшелігін түсіну; 2. жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының мақсатын, негізгі құрылымдық және процессуалды элементтерін түсіндіру; 3. жанжалды шешудің әкімшілік-құқықтық технологияларының кешенді талдамасын жүргізу; 4. қазіргі Қазақстандағы жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының тиімділігін бағалау. Пәннің міндеті. «Жанжалды шешу: стратегиялар және әдістер» пәні қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси жанжалдардың туындауы, өтуі және реттелу ерекшелігін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: саяси агрессияның алдын алу; әлеуметтік-саяси жанжалдар детерминантын зерттеудегі классикалық теоретикалық-пәндік тәсілдер; жанжалдық әрекеттестік және түрлі деңгейдегі жанжалдарды реттеудің әлеуметтік механизмдерінің стереотиптері; қазіргі заманғы саяси жанжалдардың алдын алу типологиясы мен механизмдері; жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының тиімді үлгілері және жалпы құзыреттілікті жанжалды шешуші институттардың рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси психология және халықаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың саяси психология мен халықаралық қатынастарды зерттеу әдістерін меңгеруі; саяси мінез-құлық және саяси сана заңдылықтарын талдау, жалпы әлемдік процестердің қазіргі қоғамның даму ерекшеліктеріне әсер ету факторлары. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. психологиялық портреттеу саясаты, тұлғаны талдау әдістерін қолдану; 2. халықаралық қатынастар психологиясының психологиясының психологияның басқа салаларымен, әсіресе саяси психологиямен, сондай-ақ халықаралық қатынастар әлеуметтануымен, халықаралық қатынастар теориясымен өзара байланысын көрсету; 3. халықаралық қатынастардың ерекше саласында өз сөздерін табатын жеке және ұжымдық субъектілердің психикалық үдерістерін, қасиеттері мен жағдайларын зерттеу мен интерпретациялаудың психологиялық әдістерін қолдану; 4. қазақстандық және шетелдік ғалымдардың эмпирикалық зерттеулерінің теориясы мен нәтижелерін жүйелендіру, халықаралық қатынастардың негізгі субъектілерінің саяси санасы мен саяси мінез-құлқының қызмет ету заңдылықтарын ашатын; 5. әлемдік саяси дамудың қазіргі заманғы үрдістеріне бағдарлану, олардың перспективаларын және Қазақстан үшін ықтимал салдарын түсіну. Пәннің міндеті. "Саяси психология жэне халықаралық қатынастар" курсы жеке және ұжымдық субъектілердің психикалық процесстерін, қасиеттері мен жағдайын зерделеуді көздейді. Бұл курс" саясат психологиясы"," халықаралық қатынастар әлеуметтануы"," жанжал және консенсус әлеуметтануы","сыртқы саяси шешімдерді талдау"пәндері аясында қарастырылған саяси жүйенің қызмет ету факторларының тізімін кеңейтуге бағытталған. Курс осы пәнді оқу кезінде студенттер алған білімдеріне, сондай-ақ саясаттану, этносоциология, тарихқа негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи геосаяси жанжалдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттың геосаяси үдерісті, қазіргі заманғы геосаяси жанжалдардың пайда болуы мен дамуының логикасын түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. геосаяси жанжалдарды зерттеудің теориялық және әдіснамалық аспектілерін түсіндіру; 2. геосаяси жанжалдардың таралу себептерін анықтау; 3. қазіргі әлемнің жоғары геосаяси тұрақсыздығына байланысты қазіргі жағдайды талдау; 4. геосаяси жанжалдарды бейбіт жолмен шешу жолында Қазақстан Республикасының аралық рөлін айқындау; 5. геосаяси жанжалдардың оң және теріс қызметтерін айқындап, геосаяси жанжалдарды реттеудің ықтимал тәсілдері бойынша әдіс-жобаларды әзірлеу. Пәннің міндеттері. «Замануи геосаяси жанжалдар» пәні болашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау мен негізгі геосаяси тұжырымдамаларды түсіну қабілетін арттыруға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Геосаяси жанжалдардың пайда болуының алғышарттары. Даму тарихы және қазіргі геосаяси қақтығыстардың ерекшеліктері. Әлемдік геосаяси үрдістің даму үрдістері мен заманауи әлемдік даму тенденциялары. Геосаяси жанжалдарды шешудегі саяси институттардың қызметі. Геосаяси жанжалдарды шешудің технологиялары. Геосаяси жанжалдарды бейбіт жолмен шешудегі Қазақстан Республикасының делдалдық рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еуразия қазіргі элемдегі геостратегиялық аймақ ретінде
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Еуразия аймағының саяси тарихын, оның әлемдік саясаттағы орны мен рөлін, қазіргі дамудың негізгі үрдістерін зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Еуразия саяси тарихының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін анықтау; - аймақтағы қазіргі саяси үдерістердің ерекшеліктерін және олардың детерминанттарын түсіну; - Еуразиялық аймақтың базалық стратегиялық принциптерін жіктеу; - Еуразия мемлекеттерінің саяси, экономикалық, интеграциялық байланыстарының ерекшеліктерін анықтау; - Еуразия елдерінің өзара іс-қимылы туралы өз зерттеулерінің нәтижелерін таныстыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: "Еуразия Қазіргі әлемдегі геостратегиялық аймақ ретінде"курсына кіріспе. Әлемдік саяси тарихтағы Еуразия: тарихнама және саяси хронология. Еуразияны әлемнің саяси тарихындағы аймақ ретінде қалыптастыру. Еуразиялық аймақ мемлекеттері арасындағы саяси және экономикалық диалог. Еуразия Қазіргі әлемдегі өңір және геосаяси жоба ретінде. Еуразиялық аймақтың мемлекеттері: тәуекелдер, серіктестік үшін проблемалар. Еуразияның геостратегиялық дамуының негізгі аспектілері. Еуразиялық одақты қалыптастырудың негізгі алғышарттары. Еуразиялық аймақтың өркениеттік сипаттамалары. Еуразиялық аймақтың интеграциялық үдерістеріндегі халықаралық саяси институттардың рөлі. Геостратегиялық аймақ ретінде Еуразияның қалыптасуына жаһанданудың әсері. Еуразиялық аймақтың әлеуметтік-саяси интеграциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бітімгершілік опреациялар және жанжалдан кейінгі қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалды шешуде бітімгершілік операциялар мен жанжалдан кейінгі қалпына келтіруге қатысу мәселесіндегі қазіргі заманғы үрдістер туралы көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі заманғы қақтығыстар аймағындағы бейбітшілікті қолдау операцияларын талдау; 2. бейбітшілікті қолдау күштерін қалыптастыруға, ҰҚШҰ бітімгершілік әлеуетін және Қазақстанның басқа да одақтарын дамытуға қатысу; 3. гуманитарлық және экономикалық көмек көрсету; саяси және әкімшілік өзін-өзі басқару құрылымын қайта құру; 4. әскери операцияларға бұрынғы қатысушыларды демилитаризациялауға және оңалуға жәрдемдесу; 5. халықаралық қатынастардағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ынтымақтастықтың жаңа нысандарын іздестіру. Пәннің міндеті. Пән аймақтық және халықаралық жанжалдарды реттеуді саяси талдауы үшін теоретикалық-әдіснамалық негіздерді қалыптастырады, халықаралық қатынастарда бітімгершілік қызметін түсінуді, бейбітшілікті орнықтыруға (қолдауға), қолдауына, мәжбүрлеуіне және қалпына келтірілуіне байланысты операцияларды жасау сияқты бейбітшілікті қолдау операцияларын жасайды. Курста жанжалдардағы бейбітшілікті сақтаудың кезеңдері, түрлері, типтері мен формалары, көпжақты дипломатияның тәжірибесі қарастырылады; халықаралық қоғамдастықтың бітімгершілік күш-жігерінің мақсаты ретінде ынтымақтастыққа негізделген қауіпсіздік жүйесін құру, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өңірлік ұйымдардың ынтымақтастығының жаңа нысандарын іздестіру. Қазіргі кезеңде БҰҰ-ның рөлі мен аймақтық ұйымдармен өзара іс-қимылға ерекше назар аударылып, ТМД-ның посткеңестік кеңістіктегі қақтығыстарды реттеу тетігін қалыптастыруға қатысуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық өмірдегі наразылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамдық және саяси өмірдегі наразылықтың рөлі, олардың туындау себептері мен шиеленістері, әлеуметтік жанжалдарға айналуы мүмкіндігі туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру. Курс Қазақстандағы және әлемдік қауымдастықтағы әртүрлі әлеуметтік топтардағы наразылықтың пайда болуының теориялық және эмпирикалық факторларын, сондай-ақ заманауи әлемдік тәжірибені ескере отырып, қоғамдағы наразылық көңіл-күйін реттеу әдістерін зерттеуге арналған. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. «Саяси наразылық мінез-құлқын» зерттеу үшін заманауи теориялық тәсілдер мен ұғымдарды білу; 2. саяси наразылықтың институционалдық рәсімдерін анықтау; 3. заманауи қоғамда наразылық нысандары мен әдістерін түсіндіру; 4. саяси наразылықтың дәстүрлі және инновациялық нысандарын сыныптау; 5. сайлау жүйесін реформалау тұрғысынан наразылық мінез-құлқының нақты нысандарын негіздеу. Пәннің міндеті. Заманауи қоғамдағы саяси наразылықтар. Мәселенің теориясы (депривация, эксппектация, құндылық мүмкіндіктері). Наразылықтың себептері. Наразылықтың әлеуметтік, экономикалық және діни факторлары. Саяси наразылықты институционалдық тіркеу. Ескі және жаңа саяси наразылық нысандары. Наразылықтардың сыртқы және ішкі факторлары. Наразылықтың (конструктивті және деструктивті) функциялары. Саяси наразылықтардың әлеуметтік базасы. Саяси қатысу және наразылық қызметі. Тоталитарлық қоғамдардағы қоғамдық-саяси наразылық. 1960 жылдары Франция мен Германияда магистранттардың наразылығы. «Араб көктемі» және Таяу Шығыстағы қоғамдық-саяси наразылық нысандары. Шығыс. Қазіргі Қытайдағы саяси наразылық эволюциясы. «Бархат» және «түсті» революциялар саяси наразылықтың нысаны ретінде. Қазіргі Ресей, Украина, Қырғызстан, Закавказ мемлекеттері, Балтық елдеріндегі саяси үдерістердің мазмұны мен динамикасы. Қазақстандағы әлеуметтік наразылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жұмылғыштық және көші-қон
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттың көші-қон үдерістерінің теориялық және қолданбалы концепцияларын түсінуін қалыптастыру, олар әлемде де, қазіргі Қазақстан аумағында да кең тарихи кезең ішінде орын алған халықтың аумақтық қозғалыстарын талдауда қалыптасқан. Магистранттар жаңа әлемнің, Еуропаның, Азия мен Африканың бейбіт және даулы аймақтарындағы ұтқырлық пен көші-қонның пайда болу, реттеу және ынталандыру теорияларымен танысады. Ұтқырлық және көші-қон мәселелерін зерттеу нәтижесінде магистранттар Құзыретті болады: 1. көші-қон процестерінің қақтығыстарын пәнаралық Талдау әдістемесін қолдану; 2. Халықаралық көші-қон қақтығысы тұрғысынан және көші-қон процестерінің көпфакторлы көрсеткіштерін анықтау үшін Гуманитарлық ғылымдардың категориялық аппаратын пайдалану; 3. көші-қон үдерістеріндегі қақтығыстарды болжау және оларды шешу жолдарын ұсыну; 4. Еңбекші-мигранттар мен босқындар мәселелері бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 5. саяси даму және ұлттық мүдделерді сақтау мақсатында қақтығыстар аясында туындаған ұтқырлық пен көші-қон процестерін зерттеу және болжау. Пәннің міндеті. "Қозғалыс және көші-қон" курсы көші-қон жанжалдарын, көші-қон теориясын, көші-қон саясатының заманауи концепцияларын, көші-қон уәждерінің алуан түрлілігі мен ерекшелігін, көшіп-қонушылар мен босқындардың экономикалық, әлеуметтік және психологиялық мәселелерін зерделеуге арналған факультативтік пән болып табылады. Теориялық негіздерден басқа, пән аспиранттарды көшіп-қонушылардың күнделікті қиындықтарының принциптерімен, оларды орналастыру, бейімдеу және жаңа қоғамға кіріктіру тетіктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік саясаттағы Орталық Азия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың эскалация және деэскалация кезеңдерінің ғылыми-теориялық аспектілері, концепциялар, Орталық Азия аймағындағы қауіпсіздік контекстіндегі қақтығыстарды зерттеу туралы тұтас түсінігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: 1. саясаттану және қақтығыстарды зерттеу саласындағы аймақтық қақтығыстардың негізгі ұғымдарының мәнін кәсіби деңгейде зерттеу; 2. Орталық Азия елдерінде пайда болатын әр түрлі қақтығыстардың факторлары мен конфликтогенезін саралау, сондай-ақ олардың саяси ерекшеліктерін ғылыми зерттеу және жіктеу; 3. Орталық Азия өңірінің энергетикалық, ресурстық, экономикалық, саяси әлеуеті мен мүмкіндіктерін түсіну және Орталық Азиядағы қақтығыстың түрлі аспектілерін ажырату; 4. Орталық Азия өңіріндегі қақтығыстарды болдырмау және шешу жөніндегі өңірлік қауіпсіздік және тұрақтылық стратегияларының парадигматикалық негіздерін талдау; 5. Орталық Азия елдеріндегі қақтығыстарға әкелуі мүмкін факторларды бөліп көрсету: жер асты суларының, энергетикалық ресурстардың, шекаралық, этностық қақтығыстардың және олардың алдын алудың түрлі проблемаларын кәсіби бағалау. Пәннің міндеті. Ұсынылып отырған курс саяси қақтығыстарға, ғылыми теорияларға, эскалация мен деэскалация кезеңіне, ең алдымен Орталық Азиядағы қауіпсіздік контекстінде аймақтық қауіпсіздіктің тұжырымдамалары мен зерттеулеріне арналады. "Орталық Азия тәжірибесіндегі даулы факторлар" курсы Энергетика, шекаралық, су ресурстары және этникалық диаспораның қауіпсіздігі кешенді аспектілерінен тұрады. Бұдан басқа, осы арнайы курс шеңберінде өткенді шолатын және басқа да ғылыми бағыттар әдістерін пайдалана отырып, досоветтік, кеңестік және посткеңестік Орталық Азияда қақтығыстардың туындауының бірқатар негізгі факторлары қаралатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Келіссөздер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – келіссөздер мен оны жүргізу туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. келіссөздердің негізгі ғылыми тәсілдерінің салыстырмалы талдауын жүргізу; 2. келіссөздерді дайындауға қатысу, келіссөздік концепцияны құру; 3. келіссөздік үдерістің шиеленістік деңгейі мен тиімділігін бағалау; 4. келіссөз жүргізудің ұлттық стилінің ерекшеліктерін анықтау; 5. келіссөздік үдеріс кезінде конструктивті әдістерді қолдану. Пәннің міндеті. «Келіссөздер» пәні болашақ мамандарда келіссөздерді тиімді жүргізе алу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Келіссөздердің түрлері мен қызметтері. Келіссөздік үдеріс кезеңдері. Келіссөз жүргізудің стратегиясы мен тактикасы. Келіссөздердің ұлттық және жеке бастық стилі. Келіссөздердің тиімділігін арттыру мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениет және әлеуметтік қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарда жаһандану жағдайында тіл жүйесінің мәнін, әлеуметтік байланыстар мен коммуникациялардың әдістерін жүйелі түсінуді қалыптастыру. Курс әлеуметтік байланыстардың әртүрлі салаларының мәдениеті мен байлығы ұғымының алуан түрлілігі туралы түсінік беруге, мәдениеттің мәні, құрылымы, функциялары, механизмдері мен тарихи типтері туралы теориялық білімнің қажетті көлемін беруге арналған. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. мәдениетаралық коммуникацияның қазіргі заманғы процестеріне зерттеу жүргізу; 2. қоғамдық пікірді қалыптастыруға әлеуметтік байланыстардың әсер ету деңгейін анықтау мақсатында пәнаралық талдау әдіснамасын қолдану; 3. жаһандық деңгейде коммуникациялық байланыстардың даму үрдісін болжау; 4. мәдениетаралық өзара түсіністік мәселелері бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеу; 5. XXI ғасырдың халықаралық қоғамдастығының коммуникациялық процестерінде бағдарлануы. Пәннің міндеті. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Қазіргі заманғы мәдени қоғамдастықтардың құндылық-мағыналық және нормативтік-реттеушілік орнауы. Мәдениеттің мәні, құрылымы, функциялары, механизмдері және тарихи типтері. Мәдени платформалардың функционалдық маңызы. Әлеуметтік байланыстардың әртүрлі салаларының мәдениеті мен байлығы ұғымының мәндерінің алуан түрлілігі. Мәдениетаралық коммуникация жаһандану үдерісіне тән әлеуметтік құбылыс ретінде. Жаһандық әлемдегі Коммуникация. Адамзат тарихындағы коммуникативтік байланыстардың өзгеру тенденциялары. Мәдениетаралық коммуникациядағы мәдени релятивизм ұстанымының мәні. Қазіргі мәдениеттегі коммуникацияның электрондық дәуірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дипломатиялық семинар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда дипломатиялық және консулдық қызметтердің қызметі туралы түсінік қалыптастыру, олардың теориялық, әдістемелік және практикалық дайындығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету, елдің сыртқы саяси мүдделерін жүзеге асыру бойынша Мемлекеттік органдардың қызметін кәсіби сүйемелдеу мәселелерін шешу үшін практикалық дағдылар мен іскерлікті дамыту. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. дипломатиялық қатынастарды қолдаудың жетекші принциптерін көрсету және дипломатиялық және консулдық қызметтерді ұйымдастырудың маңыздылығын атап көрсету; 2. дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістері мен тәсілдерін ашу; 3. дипломатиялық және консулдық қызметтердің дипломатиялық стратегиясы мен тактикасын, сипаттамасын, ерекшеліктерін қолдану; 4. дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерін ажырату; 5. сыртқы саяси шешімдерді дайындау және қабылдау процесін талдау; жоғарыда көрсетілген оқу пәні бойынша негізгі теориялық және нақты материалдарды білу. Пәннің міндеті. Курста қарастырылатын сұрақтар бірқатар шектес пәндердің түйіскен жерінде және әртүрлі көзқараспен талдануы мүмкін: дипломатия тарихы және халықаралық қатынастар тарихы, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің қазіргі сыртқы саясаты, мемлекеттік институттар, Құқық, Әлеуметтік психология, этикет және хаттама және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу үшін іргелі білім мен дағдылар жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қоршаған орта туралы ғылыми білімнің толыққанды жүйесінің негізінде математикалық, жаратылыстанулық, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар саласында зерттеу жүргізу барысында іргелі және арнайы білімді қолдану; 2. ғылыми жұмыс, жобалық қызмет және экспериментті жобалау салаларында терминологияны меңгере білуге; 3. теориялық және практикалық ғылыми зерттеулер нәтижесінде алынған дәлелдемелік базаны қолдана отырып ғылыми пікірталас жүргізе алу; 4. сараптама және зерттеу жұмысы қорытындыларын баяндама, ақпараттық шолу, сараптамалық есеп, мақала түрінде көрсету; 5. эксперименталдық зерттеуді жоспарлау, жүргізу және нәтижелерін өңдеу әдістерін білу. Пәннің міндеті. Пән жалпымәдени және кәсіби құзіреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді: ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу және ұйымдастыру дағдылары, ұйымдарды, топтарды, жобаларды, желілерді басқару; ғылыми үдерістерге басшылық жасау үшін сараптамалық материалдарды дайындау және олардың нәтижесіне баға беру. Пәнді оқыту барысында келесі астарлары қарастырылады: Ғылым және оның қоғам дамуындағы рөлі; Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері, Ғылыми білімнің әдістемелік негіздері, Ғылыми ақпарат: іздеу, жинақтау, өңдеу, поиск, Техникалық және интеллектуалды шығармашылық және оны құқықтық қорғау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі әлемдегі ақпараттық соғыс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда біркезекте өз ақпараттары мен ақпараттық жүйесін қорғай отырып, ұлттық стратегия мүддесіне сай ақпараттық артықшылыққа жету мақсатында қарсыласының ақпараты мен ақпараттық жүйесіне әсер етудің коммуникациялық технологиялары ретіндегі ақпараттық соғыстың ғылыми-теоретикалық негізері туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ақпараттық соғыстардың мәнін, ерекшеліктерін, құрамдас бөліктері мен формаларын түсіну; 2. ақпараттық соғысты көрсететін кешенді ақпараттық ағымдарды анықтау және оны жүргізу әдістері мен тәсілдерін айқындау; 3. қазіргі дәуірдегі кең ауқымды ақпараттық соғыстардың салдарларын, сонымен қатар әлемдегі ақпараттық басымдылық пен ақпараттық қарсылықты талдау; 4. ақпараттық соғыстардың болашақтағы қаупін, олардың алдын алудың мүмкіндіктері мен келешегін бағалау; 5. оңтайландыру мен қолдану тиімділігін арттыру мақсатында ақпараттық кеңістікті бақылау бойынша жүйелі қызметті жүзеге асыру. Пәннің міндеті. «Қазіргі әлемдегі ақпараттық соғыстар» пәні қазіргі замандағы ақпараттық соғыстардың ерекшеліктері мен олардың салдарларын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: ақпараттық соғыстардың мәні, ерекшеліктері, құрамдас бөліктері және формалары; қазіргі дәуірдегі ақпараттық қарсыластықтың көзі, түрлері және мақсаттары; қазіргі қоғамда ақпараттық соғыс жүргізудің құралы ретіндегі ақпараттық соғыстың жаңа коммуникациялық технологиялары, әдістері және тәсілдері; ақпараттық соғыстардың салдарлары және қазіргі заманғы ақпараттық соғыстардың ерекшеліктері; қазіргі қоғамдағы қарсылықтар мен жанжалдар барысындағы жаңа коммуникациялық технологиялар; қоғамдық сананы басқару және манипуляциялаудың әрекет алаңы мен мүмкіндіктері, ақпараттық соғыстар арқылы адам еркін бағындыру; этикалық және әлекметтік жауапкершілікті ескере отырып ақпараттық кеңістікті трансформациялаудың технологиялары мен белсенді әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  жүйелік талдау, сауалнама жүргізу, тестілеу, дерекқорларды жүйелі басқару және т. б. арқылы олардың дамуының әртүрлі кезеңдерінде әлеуметтік-саяси жанжалдарды дербес талдауды жүзеге асыру.;

 • Код ON2

  қоғамдық-саяси саладағы даулы жағдайлардың алдын алу, реттеу және шешу жөніндегі жобаларды, бағдарламаларды әзірлеу;

 • Код ON3

  дауларды реттеу және шешу жөніндегі медиаторлық және кез келген басқа қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру;

 • Код ON4

  жанжалдардың пайда болу, эскалация себептеріне және ықтимал салдарларына сараптамалық баға беру;

 • Код ON5

  ақпаратты жинау, үлкен деректерді жүйелендірілген талдау (Big data), қоғамдық сауалнама жүргізу, әлеуметтік процестерді зерттеу және т. б. арқылы экономикалық, әлеуметтік-саяси қақтығыстардың салдарын болжау.;

 • Код ON6

  жүйелік талдау, сауалнама жүргізу, тестілеу, фрейм-талдау және т. б. арқылы қақтығыстарды басқару және шешу саласында стратегиялық және тактикалық сипаттағы ұсынымдарды әзірлеу.;

 • Код ON7

  жанжалдарды болжауды дербес жасау, жүйелік талдау, сауалнама жүргізу, тестілеу, деректер қорын жүйелі басқару және т. б. арқылы жанжалдарды диагностикалау мен сараптауға қатысу.;

 • Код ON8

  Конфликтология саласындағы жаңа ғылыми теорияларды, гипотезаларды, идеялар мен тұжырымдамаларды жанжалдарды жүйелеудің, талдаудың және сараптаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып қолданбалы зерттеуді дамыту барысында ұсыну;

 • Код ON9

  бағдарламалық қамтамасыз ету және т. б. жүйесі негізінде жанжалдардың алдын алу, реттеу және шешу мақсатында деректер базасын құру.;

 • Код ON10

  келіссөздер жүргізу барысында жанжалдардың алдын алу, реттеу және шешу мақсатында консультациялық қызметтер көрсету және талдамалық сүйемелдеуді жүзеге асыру;

 • Код ON11

  Конфликтология және онымен байланысты пәндерді ЖОО-да оқыту, оқу жоспарларын, білім беру бағдарламаларын және т. б. құру.;

 • Код ON12

  арнайы және мамандандырылған емес аудиторияларды түсіндіру мақсатында белгілі бір әлеуметтік-саяси жанжалдарды зерттеу бойынша командада жұмыс істеу.

Top