Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02109 Театр режиссурасы в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнертану, әлемдік және отандық өнертану, сын, тарих және теория саласындағы қазіргі ғылыми-практикалық мәселелерді шеше алатын, орта, арнайы орта және жоғары білім беру жүйесінде, басқару саласында жұмыс істей алатын; өз қызметінде кәсіби ғылыми білімді (соның ішінде инновациялық) және өнертану саласында және/немесе гуманитарлық білім салалары тоғысындағы тәжірибені синтездей алатын білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) – білікті маманын дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D029 Театр өнері
 • Дайындық бағыты 8D021 Өнер
 • Ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны пәнаралық тәсілдерді біріктіруге мүмкіндік беретін ғылыми зерттеудің әдіснамалық априориялылық принципіне негізделген: рефлексия тек жалпы категориялардың ғана емес, сонымен қатар әдістемелердің әр түрлі типтеріне негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер философиясы
  Несиелер: 6

  Әлемдік өнердің тарихи дамуындағы негізгі кезеңдер бойынша қажетті білім деңгейімен қамтамасыз ететін негізгі ғылыми терминология. Ғылыми жұмыс пен диссертация жазуға қатысты жалпы философиялық ақпарат...

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі әлем әдебиетінің іргелі мәселелері
  Несиелер: 6

  «Қазіргі әлем әдебиетінің іргелі мәселелері» курсы ауқымында ХІХ-ХХ ғасырлардағы әдебиет дамуының негізгі даму тенденциялары қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі өнердің эстетикалық бастаулары
  Несиелер: 6

  Бұл курста PhD докторанттарға шығармашылықтың дамуы мен басталуының эстетикалық негіздері қарастырылады. Әлемдік философиядағы осы бағыттағы ғалымдардың еңбектеріне талдаулар жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер семиотикасы
  Несиелер: 6

  Пән докторанттарды классикалық семиотиканың негізгі өкілдерімен және тұжырымдамаларымен, өнер туындыларын семиотикалық талдаудың негізгі әдістерімен, принциптерімен және рәсімдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының және Орта Азия халықтарының рухани мәдениеті
  Несиелер: 6

  Бұл курс қазақ халқының және Орта Азия халықтарының рухани мәдениеттеріндегі жалпы және ерекше сипаттарды көрсетіп, қазіргі кездегі инновациялық бағыттарға тоқталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени антропология
  Несиелер: 6

  Курс аясында мәдени антропологияның ұстанымдары, категориялары, оның рухани мәдениетін және қазақ мәдениетін дамытудағы ерекшеліктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Режиссурадағы шығармашылық ізденіс мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты режиссердің шығармашылығындағы көркемдік бейнелерді іздеудің заңдылықтарын анықтаудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Режиссердің шығармашылығында бейнені іздеу
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мақсаты режиссердің шығармашылығында бейнелерді іздеудің жалпы заңдылықтарын анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманауи театр режиссурасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты қазіргі режиссураның негізгі принциптерін оқыту. "Мектеп" қалыптасқан қойылым принциптері мен тәсілдерінің сабақтастығының көрінісі мен бағдарлама ретінде кейінгілерге беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Театр режиссурасын оқытудың педагогикалық принциптері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: режиссура тұрғысынан эстетикалық пәндер циклін оқытудың психологиялық-педагогикалық, аксиологиялық және тарихи-дидактикалық негіздерін зерттеу. Режиссурасының эстетикалық сабақтарының тұжырымдамасын әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық режиссураның мәні мен принциптері
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық режиссура мәселесін және қазіргі педагогтың қызметін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Код ON1

  Шығармашылықтың негізгі философиялық-эстетикалық мәселелерін шешуді жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Өзіндік ғылыми жұмыстардағы тарих пен стиль теориясын зерттеу мәселелерін талдау.

 • Код ON3

  Өткен кезеңдер мен қазіргі уақыттағы театр туындылары мен құбылыстарының жаңа зерттеулерін жасау.

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеуге әдіснамалық принциптер мен тәсілдерді білу.

 • Код ON5

  Театр туындыларын семиотикалық талдаудың негізгі әдістері мен принциптерін, классикалық семиотиканың концепцияларын түсіну.

 • Код ON6

  Рухани мәдениетті талдау кезінде мәдени антропология категорияларын қолдану, шығармашылық үдерістегі сабақтастық мәселелерін зерттеу.

 • Код ON7

  Өнертанушылық зерттеу мен педагогика тәжірибесін жетілдіру.

 • Код ON8

  Алынған білімдер мен дағдыларды жетілдіру.

Top