Жаңа білім беру бағдарламасы

8D07113 Аддитивті өндіріс в Satbayev University

 • Аддитивті өндірістің технологиялық процестері
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқытудың тұжырымдалған нәтижесі курс аддитивті өндірістің технологиялық процестері саласындағы студенттердің базалық білімін нивелирлеуге бағытталған оқыту бағдарламасын қамтиды. Процестерді оңтайландыруға, өндіріс уақытын қысқартуға, өнім сапасын арттыруға және шығындарды қысқартуға ұмтыла отырып, аддитивті технологияларды пайдалана отырып, бөлшектерді дайындаудың белгілі бір технологиясын таңдау бойынша практикалық міндеттерді шешудің барабар модельдері мен әдістерін қолдануға үйрету.

  Оқу жылы - 1
 • Газ және плазмалық ұнтақтау
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқытудың тұжырымдалған нәтижесінде газ және плазмалық атомизация саласындағы студенттердің базалық білімдерін нивелирлеуге бағытталған оқу бағдарламасын қамтиды. Курс магистранттарды газ және плазмалық атомайзерлердің теориялық негіздерінің негізгі ұғымдарына үйретіп қана қоймай, сонымен қатар қолданбалы және ғылыми сипаттағы есептерді шешу үшін осы құралдарды пайдалануды үйрету үшін құрылған. Процестерді оңтайландыруға, өнімнің сапасын арттыруға және шығындарды қысқартуға мүмкіндік беретін бөлшектерге қойылатын талаптарға сәйкес 3D баспаға арналған қандай да бір атомайзерді таңдау бойынша практикалық міндеттерді шешудің барабар модельдері мен әдістерін қолдануға үйрету.

  Оқу жылы - 1
 • Аддитивті өндірісте операциялық жүйелер
  Несиелер: 3

  Курс модельдерді басып шығару үшін ең танымал операциялық жүйелермен танысуды қамтитын оқыту бағдарламасын қамтиды. Курс магистранттарды принтерге арналған G-кодты құру және редакциялау тұрғысынан ең әмбебап және өңделген өнімдердің негізгі ұғымдарына ғана емес, сонымен қатар тікелей басып шығарудың барлық функцияларын баптауды, бірнеше сопелдерді және қолданылатын материалдардың бірнеше түрлерін қолдауды білуіне үйрету үшін құрастырылған. G-кодты редакциялаудың түсінікті мүмкіндіктеріне, беттік объектілерді редакциялаудың қарапайым тәсілдеріне, баспаның тікелей функцияларын көрнекі басқару құралдарына үйрету.

  Оқу жылы - 1
 • Аддитивті өндіріс
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқытудың тұжырымдалған нәтижесі аддитивті өндіріс саласында білім мен дағды алу арқылы оқушылардың интеллектуалдық, шығармашылық және кәсіби дамуына қажеттіліктерін қанағаттандыру.

  Оқу жылы - 1
 • Фотоникс және озғыр лазерлік жүйелер мен технологиялар
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқытудың тұжырымдалған нәтижесі лазерлік жүйелер мен технологиялардың заманауи және перспективалық технологиялық процестері саласындағы негізгі білімін жетілдіруге бағытталған оқу бағдарламасын үйретеді.

  Оқу жылы - 1
 • 3D сканерлеу және цифрлау
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқытудың тұжырымдалған нәтижесі 3D-сканерлеу технологиялық процестердің заманауи және перспективалық түрлері бойынша негізгі білімдерін нақтылауға бағытталған оқу бағдарламасын үйретеді.

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  докторанттарда аддитивті өндіріс аясында зерделенетін және талқыланатын мәселелерге сыни баға беруге мүмкіндік беретін жүйелі білімді тереңдету

 • Код ON2

  заманауи сандық технологияларды қолдану негізінде аддитивті машиналар мен жабдықтардың құрылымдарын талдау дағдыларын дамыту

 • Код ON3

  қазіргі заманғы шетелдік және отандық ғылыми әдебиеттермен жұмыс істей білуді тереңдету және аддитивті машиналар мен жабдықтарды құрудағы оқиғаларға өзіндік баға беру

 • Код ON7

  ғылыми мақалалар жазу, шетелдік ғылыми әдебиеттерді оқу, шетелдік оқу орындарында оқуды жалғастыру, халықаралық конференциялар мен шетелдік серіктестермен келіссөздерге қатысу үшін қажетті ағылшын тілін еркін меңгеруді кеңейту

 • Код ON8

  бірегей ғылыми зерттеу есебінен аддитивті машиналар мен жабдықтарды цифрландыруда жаңа бағыттарды дамытуға үлес қосу қабілетін дамыту

 • Код ON9

  өндірістік қызметті, жобаларды жасау кәсіпорынды (кәсіпорын бөлімін) дамыту бағдарламаларын жаңарту бойынша жұмыстарды орындау;

 • Код ON10

  теориялық, эксперименталды және зертханалық ізденістерді орындау, эаманауй ақпараттық технологияларды қолдану арқылы алынған нәтижелерді өңдеу;

 • Код ON11

  патенттік ізденіс жасау, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік ғылыми-техникалық ақпараттарды оқып үйрену;

 • Код ON12

  үдіріс пен құбылыс модельдерін құрастыру және құрастырылған модельдердің заманауй әдістер мен ақпараттық талдау жабдықтарын қолдану арқылы дрыстылығын бағалау;

 • Код ON10

  технологиялық процестердің, жұмыстарды кешенді механикаландырудың техникалық жабдықтарының өнімділігінің, , жұмысты ұйымдастыру графигі мен өндірісті дамытудың күнтізбелік жоспарын жасау;

 • Код ON11

  Аддитивті өндіріс кезіндегі өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, өндірістік экономикалық тиімділік бойынша жобалық шешімдерді негіздеу;

Top