Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02137 Сәндік қолданбалы өнер туындыларын қайта өңдеу в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Кескіндеме
  Несиелер: 4

  Түрлі-түсті және бейнелеу композициясын құру әдістері мен тәсілдерін меңгеру, түрлі-түсті композициялық ойлауды қалыптастыру, кескіндеме саласындағы практикалық дағдылармен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сурет
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - сурет саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыларды жетілдіру. Жоспарланған сәндік-қолданбалы өнер объектісінің эскиздік шешімін жасау дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 4

  Пән кескіндеме саласында бейнелеу өнері негіздерін практикалық тұрғыда меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қалпына келтіру мамандығына кіріспе
  Несиелер: 2

  Пән білім алушылардың мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңызы, кәсіби білімді меңгеруге саналы көзқарас түсінігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 4

  "Академиялық сурет" пәнін оқытудың негізі адам портретінін барлық анатомиялық элементтермен және мүсін модельдерін бейнелеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Алғашқы қауымдық кезеңнің өнері. Ежелгі Египет, Месопотамия, классикалық кезеңдегі антикалық Греция және эллинизм өнері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 4

  Курс оқиды СҚӨ заттарының құрылысы мен қасиеттері. Тоқыма жіптер мен талшықтардың жіктелуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 3

  "Композиция негіздері" пәні студенттердің көркем-бейнелі ойлауы мен шығармашылық қиялын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру теориясы мен тарихы
  Несиелер: 3

  Пән СҚӨ қалпына келтіру тарихының маңызды кезеңдерін және оның қазіргі концепцияларын оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сәндік композиция
  Несиелер: 5

  Пән сәндік композицияның техникаларын меңгеруге бағытталған. Жұмыстар орындалуда тоқыма ою-өрнек және табиғи мотивтер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • СҚӨ қалпына келтіру
  Несиелер: 7

  Курс реставрацияны қолданбалы және пәнаралық ғылыми пән ретінде зерттеуге. Қарастырылады қалпына келтірудің ерекше ерекшеліктері, СҚӨ заттарының жоғалуын ғылыми негізделген толықтыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қалпына келтіру технологиясының негіздері
  Несиелер: 7

  Ақпараттық технологиялардың рөлі қалпына келтіру, консервациялау және заттарды сақтауға жіберу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы алғашқы идеяларды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қалпына келтіру материалдары
  Несиелер: 4

  Курс игеруге бағытталған СҚӨ-дің көне және қазіргі заманғы көркем материалдарының құрылымы. Оқытылады Жабдықтар, аспаптар және көркем жабдықтар, СҚӨ үшін реставрациялық материалдар, олардың мақсаты мен қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қалпына келтірудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 4

  Курс тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау саласындағы мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы құрылымы оқиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық мамандықтар бойынша студенттердің кәсіби орыс тілін LSP деңгейінде меңгеруіне арналған (арнайы мақсаттар үшін тіл, Кәсіби-бағытталған қарым-қатынас).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қалпына келтірудің әдістері
  Несиелер: 6

  Курс қайта қалпына келтіру барысында СҚӨ заттарын зерттеу әдістемесін зерттейді Оқытылады СҚӨ туындыларын бұзу дәрежесін және консервациялау, қалпына келтіру немесе қайта құру қажеттілігін анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру қызметінің заңнамалық негіздері
  Несиелер: 4

  Қалпына келтіру қызметіндегі нормативтік-құқықтық құжаттар. Мәдени мұра объектілерін және тарихи ортаны сақтау саласындағы заңнама жүйесін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Синтетикалық қалпына келтіру материалдары
  Несиелер: 4

  Синтетикалық материалдармен қалпына келтіру процесі. Синтетикалық материалдардың техникалық сипаттамалары. СҚӨ заттарын экспонаттау шарттарына қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қалпына келтірудің ғылыми әдістері
  Несиелер: 6

  СҚӨ қалпына келтірілетін шығармаларына ғылыми көзқарас. Техника мен технологияны, қалпына келтіру әдістерін зерттеу. СҚӨ заттарын қалпына келтірудің техникалық-технологиялық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру және консервациялау үдерістерінің құжаттамасы
  Несиелер: 3

  Қалпына келтірушінің күнделігі мен паспорты. Сақтау және қалпына келтіру жұмыстарының кезеңдерін күнделікке жазу. Паспорт-реставратордың негізгі есептік құжаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік-қолданбалы өнер заттарын қалпына келтіру және консервациялау
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-консервациялау жұмыстарын меңгеру. СҚӨ заттарының құрылымын нығайту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қалпына келтіру құжаттары
  Несиелер: 3

  Курс қалпына келтіру құжаттарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Техникалық сурет
  Несиелер: 3

  Пән техникалық сурет дағдыларын практикалық тұрғыда Меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет пен тұрмыс тарихы
  Несиелер: 3

  Отандық және әлемдік материалдық мәдениет пен тұрмыс заттары. Тән ерекшеліктері, типология және терминология. Материалдық мәдениет және тұрмыс ескерткіштерін ғылыми сипаттау ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түстер теориясы
  Несиелер: 3

  Түс теориясы пәні түстің бейнелеу мүмкіндіктері туралы, үштондық ахроматикалық композициялардың негізгі бағыттары туралы білімді қалыптастырады. Жарық диапазондары және ахроматикалық және хроматикалық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ қол өнерінің тарихы мен теориясы
  Несиелер: 4

  Курс реставрациялық қызметте қолдану мақсатында дәстүрлі қазақ қолөнерін зерттеуге бағытталған.....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік-қолданбалы өнер теориясы
  Несиелер: 4

  Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің мәні. СҚӨ дәстүрлі түрлері. Халық өнерінің көркем жүйесінің ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогиканың жалпы негіздері
  Несиелер: 3

  Педагогикалық ғылымның негізгі ұғымдары. Педагогикалық білім жүйесі педагогикалық үдерісте. Тәжірбиенің педагогикалық теорияның әдіснамалық мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік-қоданбалы өнер материалдарын қайта құру және қалпына келтіру
  Несиелер: 4

  Курс реставрацияны қолданбалы және пәнаралық ғылыми пән ретінде зерттеуге. Қарастырылады қалпына келтірудің ерекше ерекшеліктері,.....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикаға кіріспе
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің саналы түсінуі көркем білім беру жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Нысан және нысан көркем білім беру педагогикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қалпына келтіру және қайта құру әдістері
  Несиелер: 4

  СҚӨ пәндерін талдаудың әдістемелік негіздері. Қазіргі қалпына келтіру қызметінің мәселелері мен даму перспективалары. Қалпына келтіру қызметінде жобалық шешімдерді әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұражай заттарын консервациялау
  Несиелер: 4

  Консервациялық қызметтің даму тарихы. Мұражайлардың консервативтік қызметінің бағыттары. Тастан, сүйектен, ағаштан, қоладан, темірден және басқа да материалдардан жаслған СҚӨ заттарын консервациялау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ою-өрнек тарихы
  Несиелер: 3

  Курс ою-өрнектің табиғаты мен ерекшелігі және оны кәсіби қызметте пайдалану туралы оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • СҚӨ нысандарын фото фиксациялау
  Несиелер: 4

  Пән оқытады Фотоаппаратураның көмегімен СҚӨ заттары мен олардың бөлшектерін фиксациялау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалпына келтірудегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Ақпараттық технологиялардың рөлі. Мәдени мұраны сақтау саласындағы міндеттерді шешуде 3D-сканерлеу. СҚӨ заттарын тасымалдау кезінде құжаттарды ресімдеу кезінде цифрлау және картотекалар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Пән арнайы сурет техникасын практикалық тұрғыда меңгеруге бағытталған. Жұмыс орындалуда: графикалық күзгі натюрморт; өсімдік формаларынан жасалған натюрморт; ......

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдық мәдениеттің тарихы
  Несиелер: 5

  Курс қалпына келтіру қызметі барысында қазақ халқының тарихи құндылығын анықтау мақсатында материалдық мәдениетін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика және бейнелеу өнерінің психологиясы
  Несиелер: 3

  "Көркем білім берудің педагогикасы мен психологиясы" пәні білім беру процесін тиімді ұйымдастыру білім алушылардың шығармашылық дамуына, тұлғалық және кәсіби дамуына жағдай жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көшпелі өркениеттің материалдық мәдениеті Материальная культура кочевой цивилизации Material culture of nomadic civilization
  Несиелер: 5

  Көшпелі өркениеттің материалдық мәдениеті эволюциясының негізгі заңдылықтары. Жерлеу рәсімі, костюм, қару-жарақ кешені. Көшпенділердің материалдық мәдениеті эволюциясының негізгі заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гүлтану және түстану
  Несиелер: 3

  Түс теориясының негіздері, түстің негізгі сипаттамалары мен қасиеттері, колориметрия негіздері. Түстерді қабылдау психологиясы мен физиологиясы. Түстің символикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс бейнелеу өнерін оқу орындарында оқыту әдістемесі деген сұрақтарды зерттейді (мектеп, колледж).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру үдерістерін құжаттау
  Несиелер: 4

  Фотофиксация реставрациялау үдерістерін иллюстрациялық Құжаттаудың негізгі нысаны ретінде. Макрофотографиялау. Рентгенографиялау-жиынтықтың негізгі құжаты. Туындыны тұрақты сақтау орнында рентгенографиялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме
  Несиелер: 3

  Пән арнайы кескіндеме техникасын практикалық меңгеруге бағытталған. Орындалуда жұмыс: жылы және суық гаммадағы сәндік портрет;.....

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Реставратордың тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Қалпына келтірушінің жұмыс орнының қауіпсіздігі. Қалпына келтірушінің өндірістік ортасындағы қауіптің себептері. Өндірістік ортаның зиянды физикалық, химиялық, биологиялық факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалпына келтірудегі заманауи аспаптар мен жабдықтар
  Несиелер: 3

  3D лазерлік сканерлеу технологиясы. СҚӨ заттарының ақпараттық модельдерін құрастыруда Кәсіби бағдарламалық кешенді қолдану. Заманауи жабдықтар арқылы зерттеу моделін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалпына келтірушінің портфолиосы
  Несиелер: 3

  Курс оқу жобалары мен арнайы және көркем пәндер бойынша жұмыстардан репродукцияларды жүйелендірілген іріктеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іс жүргізу негіздері
  Несиелер: 5

  Құжаттау және құжаттармен жұмысты ұйымдастыру. Тәртібін регламенттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілер құжаттармен жұмыс істеу ережелері. Құжаттарды жасау тәртібі мен ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СҚӨ заттарын сараптаудың табиғи-ғылыми әдісі
  Несиелер: 5

  Курс СҚӨ пәндерін зерттеудің ғылыми әдістерінің даму тарихын зерттеуге бағытталған. СҚӨ пәндерін зерттеудің табиғи-ғылыми әдістеріне шолу беріледі...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қалпына келтіру заттарын көшіру
  Несиелер: 5

  Пән қалпына келтіру барысында СҚӨ заттарын көшіру техникасын практикалық меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кескіндеме туындыларын көшіру
  Несиелер: 5

  Кескіндеме туындыларының көшірмелерін орындаудағы техникалық тәсілдерді үйрену. Түпнұсқаның технологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, суреттердің көшірмелерін орындау. Кескіндеме туындысын қайта жаңарту кезінде жоғалған фрагментті қайта құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Менеджменттің әдіснамалық негіздері. Менеджмент функциясының табиғаты мен құрамы. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары мен ұйымдастыру формалары. Менеджмент жүйесіндегі коммуникация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени жәдігерлер аумағындағы менеджмент және сараптама
  Несиелер: 5

  Курс мәдени мұра саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұрағат ісі
  Несиелер: 5

  Пән негізінде құжаттарды өңдеу әдістері мен технологияларын білу есептеу техникасын пайдалануды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СҚӨ теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Материалдық мәдениет дәстүрлер мен қазіргі заманғы диалог формасы ретінде. СҚӨ түрлі материалдарын көркем өңдеу бойынша базалық білім. СҚӨ пәндерін құру техникасы мен технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұражайтану
  Несиелер: 5

  Мұражайтану саласындағы негізгі ұғымдар. Мұражайлардың жіктелуі. Мұражайлардағы қалпына келтіру жұмыстарының негізгі түрлері мен өзгешеліктері. Музей экспозицияларының мазмұны мен құрылу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СҚӨ туындыларын сақтау және музеефиксациялау
  Несиелер: 5

  Курс мұражай ісі мен мұражайлардың жіктелуін таныстырады. Оқытылады музейлерді жинақтау және зерттеудің ғылыми принциптері коллекциялар. ҚПҚ заттары қарастырылады....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музей заттарының атрибуциясы және сараптамасы
  Несиелер: 5

  Музей заттарының ғылыми атрибуциясы мен сараптамасының әдістемелік тәсілдері. Мұражай ескерткіштерін жіктеу критерийлері. СҚӨ заттарын дайындаудың техникалық-технологиялық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СҚӨ заттарын өңдеу тарихы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс матадан, былғарыдан, ағаштан, саздан, металдан жасалған СҚӨ заттарының тарихи дамуы және көркем өңдеу технологиясы оқиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Диплом жобасын жобалау
  Несиелер: 6

  Курс дипломдық жобада – планшеттердің, иллюстрациялық блоктың графикалық бөлігін әзірлеу, жобалау және орындауға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, қалпына келтіру және консервациялау
  Несиелер: 3

  Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету әдістемесі, қалпына келтіру және консервациялау. ҚР және шетел мұрағаттарында құжаттардың сақталуын қамтамасыз етудегі мұрағат ісінің жағдайы. Құжаттардың зақымдануының негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жобамен жұмыс
  Несиелер: 6

  Курс жобамен жұмыстың негізгі процесстері мен кезеңдерін және зерттеу жұмыстарын жүргізудің қажеттілігін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қалпына келтіруші паспроты
  Несиелер: 3

  Курс барлық консервациялау-қалпына келтіру процедураларын сипаттау принциптері (материалдар, құралдар, техникалық тәсілдер, зерттеудің физикалық-химиялық тәсілдері) оқытады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну

 • Код ON2

  СҚӨ заттарын қайта жаңғырту және қалпына келтіру, консервациялауды жүзеге асыруға арналған материалдар және оның технологиясы мен әдістемесін қолдана білу қабілеті болуы керек

 • Код ON3

  СҚӨ заттарының техника-техникалық параметрлерін оқыту бойынша эксперименталдық және зерттеу жұмыстарын жүргізу қабілеті

 • Код ON4

  Мұрағат ісі және қалпына келтіру қызметінің ғылыми-жобалық, өндірістік, техникалық құжаттамасын жүргізу қабілеті

 • Код ON5

  Мәдени мұра ескерткіштерді қорғауды қамтамасыз етуддің заңнамалық білімін көрсете білу

 • Код ON6

  Қалпына келтіру кезіндеқұқықтық және нормативтік құжаттарды пайдалану қабілеті

 • Код ON7

  Қалпына келтіру қызметінде бейнелеу өнерінің, ою-өрнектің, материалдық мәдениет пен дәстүрлі қазақ қол өнерінің тарихынан алған білімдерін қолдана білу

 • Код ON8

  Көркем білім беру саласында педагогикалық қызметті жүзеге асыра алуға дайын болу

 • Код ON9

  Композиция негіздері және академиялық сурет, кескіндеме саласында бейнелеу өнеріның негіздерін меңгеру

 • Код ON10

  Түстер теориясы, арнайы кескіндеме және суреттің техникаларын меңгеру

 • Код ON11

  Техникалық сурет, сәндік композиция, қөалпына келтіру заттарын көшіру техникаларын меңгеру

 • Код ON12

  Мәдени мұра саалсында басқарудың ерекшеліктері жөнінде түсінігі болуы тиіс

Top