Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04107301 7M04107301 - Есеп және аудит в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әр түрлі меншік түріндегі ұйымдарда, қызмет аялары мен салаларында есеп пен аудитті жүзеге асыратын, қаржылық және статистикалық есептілікті әзірлейтін және қалыптастыратын, басқарушылық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметте талдамалық әдістерді қолданатын жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M073 Аудит және салық салу
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп (ілгерілмелі)
  Несиелер: 3

  «Қаржылық есеп (ілгерілмелі)» пәні корпоративтік басқару модельдерінің эволюциясы және олардың бухгалтерлік есептілікке әсері туралы және корпоративтік басқару құралы ретінде бухгалтерлік есептілікті қалыптастыру жүйесі туралы түсінік береді. Корпорациялардың бухгалтерлік есебін қалыптастырудың әдіснамалық және әдістемелік ерекшеліктері. Инвесторлардың шешім қабылдау кезінде бухгалтерлік есептілік ақпаратының пайдалылығын талдау. Копоративтік есептілікті құру кезінде есептің креативті әдістерін қолдану. Бұл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлаудағы есеп және аудиттің ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Ғылым әлем туралы және мекеме ретінде идеялар жүйесі ретінде. Ғылымның жіктелуі. Ғылыми зерттеулердің теориялық негіздері. Зерттеудің логикалық негізі. Зерттеудің әдіснамалық негіздері. Зерттеуді ұйымдастыру. Зерттеуді жоспарлау. Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы зерттеулердің кезеңдері. Зерттеушінің қабілеттері мен дағдыларын дамыту жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Есеп және аудит пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Осы оқу пәнінің басты мақсаты-магистранттарды бухгалтерлік есеп пәндерін тануға білім беру үрдісін басқарудың жалпы түсініктері мен элементтерін қолдануға үйрету, әдістемелік тәсілдер арқылы студенттердің оқу үрдісінің негізгі формаларында ойлау қызметін талдау, студенттерге оқу сабақтарының әдістемелік әзірлемелерін дайындауға көмектесу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит саласында академиялық мақсаттар үшін шет тілі (ағылшынша)
  Несиелер: 5

  Пән магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындауға (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау, аннотация), халықаралық ынтымақтастықтың түрлі нысандары бойынша ресми құжаттарды рәсімдеу дағдыларын дамытуға (бірлескен бағдарламалар, жобалар, гранттар және т.б.), түсіндірме және екі тілді сөздіктермен, сонымен қатар мамандық бойынша анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары және қаржылық есеп
  Несиелер: 4

  «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары және қаржылық есеп» пәні корпоративті басқару модельдерінің дамуы және олардың бухгалтерлік есептілікке әсері, корпорацияның әдістемелік және әдіснамалық ерешеліктері туралы түсінік береді. Корпорациялардың бухгалтерлік есептілігін қалыптастырудың әдіснамалық және әдістемелік ерекшеліктері. Инвесторлар шешім қабылдау кезінде бухгалтерлік есептілік ақпаратының пайдалылығын талдау. Берілген курс корпорацияның бухгалтерлік есептілігін қалыптастырудың жаңа бағытта

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы инноватика
  Несиелер: 5

  Инновация табиғаты. Инновациялық қызметті қаржыландыру. Коммерциялық ұйымдардың бәсекелестік артықшылықтары. Инновациялық қызмет үдерістері аудитінің ерекшеліктері. Мемлекеттік аудит дамуының инновациялық аспектілері. Инновациялық экономика және ұлттық инновациялық жүйе. Шағын инновациялық кәсіпкерлік. Зияткерлік меншікті коммерцияландыру және басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудиттің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 4

  Аудиторлық қызмет тәжірибесіндегі халықаралық аудит стандарттарының түсінігі, маңызы. Аудитті ұйымдастыру кезеңдерін реттейтін халықаралық стандарттар. Аудиторлық дәлелдемелерді алуды реттейтін халықаралық стандарттар. Тексеру барысы туралы ақпаратты жинау мен қорытуды реттейтін халықаралық стандарттар. Аудиторлық қорытынды жасаудың халықаралық стандарттары. Арнайы тапсырмаларды орындауды және ілеспе қызметтер көрсетуді реттейтін халықаралық стандарттар. Халықаралық аудиторлық тәжірибесі туралы ережелер. Ау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық талдау және қаржылық менеджмент
  Несиелер: 4

  Қаржы мәні және кәсіпорындағы қаржыны басқару жүйесі. Қаржылық есептілікті талдау қаржылық шешімдерді қабылдау үшін негіз. Қаржылық менеджменттің базалық тұжырымдамалары. Тәуекел және табыстылық: негізгі ұғымдар және талдау әдістері. Активтерді бағалаудың негізгі модельдері. Кәсіпорынның айналым активтерін басқару. Кәсіпорынды қаржыландыру көздерін басқару. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. Қаржылық жоспарлау: мәні, қағидалары және кезеңдері. Кәсіпорындағы бюджеттеу. Стратегиялық және жедел қарж

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тереңдетілген эконометрика (ағылшынша)
  Несиелер: 4

  Эконометрика қазіргі кездегі экономикалық ЖОО-ның оқу бағдарламаларының «ядросына» кіреді. Ол абстрактілі-формальды емес, қолданбалы білім бере отырып, аталған курстармен тығыз байланыста болады. Заманауи кезеңде Қазақстан Республикасының экономикасын басқару экономистің базалық дайындығын: статистикалық дайындық дәрежесін талап етеді. Осы пәнді игеру барысында алынатын білім экономист үшін базалық болып табы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығындар мен өнімнің өзіндік құнының есебі (ағылшынша)
  Несиелер: 4

  Басқару есебінің мәні мен қызметтері. Шығындардың жіктелу тәсілдері. Өзіндік құн және оның элементтері. Тікелей шығындар есебі. Үстеме шығындар есебі және үлестірілуі. Тапсырыстар бойынша шығындарды басқару жүйесі. Шығындарды үрдістер ойынша басқару. Шығындарды есептеу жүйелері. Қызмет түрлері бойынша шығындарды есептеу жүйесі. Шығындарды нормативтік есептеу. Шығындарды факторлық талдау. Шығындарды басқарудың тиімді жүйелерін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның статистикалық есептілігі және ұлттық есеп
  Несиелер: 5

  Курс Есеп және аудит мамандығының магистранттарын дайындауға арналған. Пәнді оқыту мақсаты болып статистикалық бағалау мен әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдаудың, сондай-ақ бастапқы мәліметтерді жинақтау мен өңдеудің, макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу және елдің тұтасымен алғанда экономикасының, оның салалары мен секторларының жағдайы мен дамуын талдаудың, салааралық теңгерімді құрастырудың заманауи әдіснамасын игерген мамандарды дайындау табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Есеп және аудит саласындағы ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлерінің замануи даму деңгейінің ерекшеліктеріне сәйкес кәсіби қызметті талдау. Кәсіби қызметте философия мен ғылым тарихының идеяларын, қағидаларын және санаттарын қолдану. Дамып келе жатқан есеп және аудит жүйесінде ғылыми білімді іске асыру.

 • Код ON2

  Педагогикалық технологиялар мен коммуникацияларды моделдеу. Жоғары мектепте оқыту мен тәрбиелеудің қағидаларын, әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдану, есеп және аудит саласындағы ғылыми зерттеулерге білім алушыларды тартудың педагогикалық тұжырымдамаларының алуан түрлілігін жүзеге асыру

 • Код ON3

  Есеп және аудит саласындағы келіссөздерді және жалпы іскерлік коммуникацияны басқару; басқарудың жеке стилін қалыптастыру. Қарым-қатынастың әртүрлі деңгейлерінде психологиялық және басқару құралдарын қолдану.

 • Код ON4

  Шет тілінде стандартты құжаттарды, оның ішінде жылдық және аралық есептерді құру. Қаржылық (бухгалтерлік) және аудиторлық ақпаратты шет тілінде, сондай-ақ ХҚЕС, GAAP және т.б. еркін пайдалану, қаржылық жағдайларды талдау. АССА, CFA және т. б. емтихандарға дайындалу үшін базаны қалыптастыру.

 • Код ON5

  Оңтайлы әдістемені әзірлеу және ғылыми зерттеулер жүргізу. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тауарлар, процестер мен қызметтер нарығына шығару, инновациялық жобаларды іс жүзінде іске асыру, табыс табу. Ең өтімді және қажетті жобаларды есептеу; тәуекелдер мен шығындарды есептеу; өтімділік; жобаны әзірлеуге қаржыландыру көздерін іздеу.

 • Код ON6

  Аудиторлық тексерудің әртүрлі сатыларында Аудиттің халықаралық стандарттарын қолдану: аудит стратегиясын таңдау, аудит жоспары мен бағдарламасын құру, аудит жүргізу, аудит нәтижелері бойынша аудиторлық қорытынды және есептілік жасау және т.б. Басқа ақпарат аудиті және ілеспе қызметтер көрсету үшін қаржылық есептілік аудитінің халықаралық стандарттарын бейімдеу.

 • Код ON7

  Тжірибелік қызметте ХҚЕС қағидалары мен ережелерін қолдану, есептік және талдамалық ақпаратты қалыптастыру, қаржылық есептерді құру, шоғырландырылған қаржылық есептілікті құру. Өнімнің өзіндік құны мен шығын есебін жүргізу. Шаруашылық операцияларды есепте көрсету.

 • Код ON8

  Қаржы-экономикалық объектінің эконометриялық моделін құру. Процестер мен тәуелділікті моделдеу. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың дамуындағы заңдылықтар мен өзара байланысын анықтау. Микро және макродеңгейде нақты экономикалық процестердің даму болжамдарын қалыптастыру.

 • Код ON9

  Кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық қызметі мәселелері бойынша статистикалық есептілік нысандарын толтыру. Салалар, секторлар және тұтастай экономика бойынша шоттар, Ұлттық шоттар жүйесінің жиынтық кестелерін құру. Елдің, өңірлер мен секторлардың дамуына экономикалық-статистикалық талдауды жүзеге асыру. Болжам жасау, макроэкономикалық саясатты әзірлеу.

 • Код ON10

  Қолда бар ақпарат негізінде қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдау. Ұзақ мерзімді жоспарлау және тиімділік критерийлерін бағалау бойынша ұсыныстар қалыптастыру.

Top