Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04125 Есеп және аудит в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мақсаты қаржы органдарының, банктік және банктік емес кредиттік институттардың, сақтандыру компанияларының, салық органдарының зейнетақы және инвестициялық қорларының практикалық қызметінде талап етуге мүмкіндік беретін есеп және аудит саласында сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілікті алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету және кез келген ұйымдық құрылымдар мен меншік нысанындағы кәсіпорындарда есепке алу-талдау және бақылау процестерін ұйымдастыру қағидаттарына ие кең бейінді экономистерді даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M073 Аудит және салық салу
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Коммерциялық қызметті ұйымдастыру нысандары
  Несиелер: 5

  Курста: коммерциялық кәсіпкерлік; тауар биржасы және оның қызметтері; тауарлар мен қызметтерді сатып алу – сату мәмілелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Организация и планирование научных исследований
  Несиелер: 4

  Танымның теориялық және эмпирикалық әдістері; Ғылыми таным процесі; ҒЗЖ жүргізу және күтілетін нәтижелер; жобалау негіздері; танымның теориялық және эмпирикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өтпелі экономика теориясы (озық курс)
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік және салықтық есеп элементтері. Кірістер мен шығыстарды дұрыс қалыптастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды, есеп кезеңдер бойынша кәсіпорындардың баланстарын дұрыс қалыптастыру, көтерме саудада бухгалтерлік есеп пен аудит құру принциптерін анықтау бойынша дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тереңдетілген салық есебі
  Несиелер: 5

  Салық теориясы және ұйымдастыру, салық және салық салу, бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік және салық есебінің элементтері. Табыстарды дұрыс қалыптастыру және есепті кезеңдер бойынша табыстар мен шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, салық төлемдерінің сомасын анықтау, салық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттің кадр саясаты (озық курс)
  Несиелер: 5

  студенттердің бухгалтерлік есеп және аудит негіздерін меңгеруі, қолданыстағы стандарттарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда оны жүргізу дағдылары мен техникасын алуы; дайындамалар, өндіріс циклінің аудиті, қаржылық нәтижелерді қалыптастыру және іске асыру циклінің өндірістік процестің жекелеген кезеңдеріне аудит жүргізу әдістемесін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есептің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Бухгалтерлік есептің теориясы мен әдіснамасы" курсының мазмұны магистранттардың бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы арнайы танымдарды қолдану бойынша практикалық дағдыларын дамыту мақсаты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадрлық консалтинг және аудит (озық курс)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есеп және аудит негіздерін меңгеруі, қолданыстағы стандарттарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда оны жүргізу дағдылары мен техникасын алу; дайындау, өндіріс циклінің аудиті, қаржылық нәтижелерді қалыптастыру және іске асыру циклінің аудиті ретінде өндірістік процестің жекелеген кезеңдеріне аудит жүргізу әдістемесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп (ілгері)
  Несиелер: 5

  ХҚЕС-ке сәйкес ұйымның қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын меңгеруден тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР cалық және салық жүйесі
  Несиелер: 5

  Салық теориясы және ұйымдастыру, салық және салық салу, бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік және салық есебінің элементтері. Табыстарды дұрыс қалыптастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру және есепті кезеңдер бойынша табыстар мен шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, салық төлемдерінің сомасын анықтау, салық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Танымның теориялық және эмпирикалық әдістері; Ғылыми таным процесі; ҒЗЖ жүргізу және күтілетін нәтижелер; жобалау негіздері; танымның теориялық және эмпирикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Магистранттардың кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруі, шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында кәсіпорындарды басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласында шешім қабылдау үрдістерін оқып білу, жүйелеу және бекіту, салалық бәсекелестік жағдайында қазіргі заманғы әдістермен және жұмыс тәсілдерімен танысу, өйткені нарықтық экономикалық қатынастарды қалыптастыру принципті жаңа міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы аппаратқа ие жаңа білімдер мен іскерліктермен қаруланған білікті мамандарды дайындауды талап етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми эксперимент негіздері
  Несиелер: 4

  Танымның теориялық және эмпирикалық әдістері; Ғылыми таным процесі; ҒЗЖ жүргізу және күтілетін нәтижелер; жобалау негіздері; танымның теориялық және эмпирикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Налоговый менеджмент (продвинутый курс)
  Несиелер: 5

  Салық менеджменті, салық саясаты және Қазақстан Республикасы мемлекетінің салық қызметі ұғымы және мәні. Салық менеджментінің құрылымы мен әдістері. Салық менеджментінің даму кезеңдері. ҚР Салық менеджментінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару консалтинг және аудит (ілгерінді курс)
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономиканың қазіргі заманғы жағдайында және басқаруды жетілдіруде бухгалтерлік басқару есебінің рөлі мен мәні күшейе түсуде. Басқарушылық есеп кіріс, шығыс және қажетті талдау қимасындағы шаруашылық қызметінің нәтижелерін есепке алу, жоспарлау, бақылау, талдау, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін оңтайландыру мақсатында әртүрлі басқарушылық шешімдерді жедел қабылдау жүйесін білдіреді. Оның негізгі мақсаты басқарудың әртүрлі деңгейлерінде басқарушылық шешімдерді дайындау, негіздеу және қабылдау үшін; субъектінің нарықтағы мінез-құлқын анықтау және бәс��келестер��і анықтау үшін қажетті субъектінің жабдықтау-жедел, өндірістік, қаржы-өткізу және ұйымдастыру қызметі туралы сапалы және уақтылы ақпаратты қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәнінің мазмұны негізгі мәселелерді қамтиды: басқару жүйесін зерттеу тәсілдері, басқару қызметінің мәні және оны зерттеудің негізгі тәсілдері, еуропалық, американдық, жапон басқару жүйесінің теориялық және практикалық психологиялық аспектілері, ұйым қызметкерінің тұлғасы психологиялық талдау және басшының басқарушылық әсер ету объектісі, басқару қарым-қатынас психологиясы, іскерлік келіссөздер психологиясы, экстремалды және стресстік жағдайлардағы басқару қызметі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иностранный язык (профессиональный)
  Несиелер: 2

  "Шетел тілі (кәсіби)" курсының негізгі мақсаты шет тілінде сөйлеу іс-әрекетінің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру, шетел тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін Болашақ маманның шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: ғылыми-зерттеу қызметінде кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруға және кәсіби өзге тілді қарым-қатынасты жүзеге асыруға ықпал ететін лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, дискурсивті, стратегиялық және басқа да құзыреттіліктерді қамтитын магистранттардың кәсіби өзге тілді коммуникативтік құзыреттілігін дамыту; тілдік қызметтің барлық түрлерінде және тілдік коммуникацияның кәсіби бағыттылығын ескере отырып, сөйлеу коммуникациясының формаларында іскерлікті жетілдіру.; кәсіби тезаурусты қалыптастыру, терминологиялық сөздіктер құрастыруға және әртүрлі анықтамалық ресурстарды пайдалануға үйрету; дәлме-дәл шетел дереккөздерімен дербес жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын дамыту және жетілдіру.

 • Код ON2

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: курсты оқу кезінде алған білімдерін қолданады; психологиялық ұғымдармен еркін әрекет етеді; басқару психологтары мен топтық процестер саласындағы құбылыстарды түсіндіру кезінде психологиялық білімдерді пайдаланады; менеджердің кәсіби қызметін оның психологиялық тиімділігін қамтамасыз ету тұрғысынан талдауды жүзеге асырады.; басқару қызметкерлерінің кәсібилігін, менеджердің тұлғасын дамытуға және басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған әдістерді, тәсілдерді қолдану.

 • Код ON3

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: мемлекеттік және шет тілінде кәсіби қарым-қатынастың қажетті дағдыларын меңгереді. Қазақ және орыс тілдерінде кәсіби жазбаша және ауызша коммуникацияға қабілетті болу; кәсіби міндеттерді орындау үшін қажетті деңгейде шет тілін білу; экономикалық құбылыстар мен процестерді басқару және бағалау менеджменті саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру; эволюция процесінде психиканың пайда болуы мен дамуының психологиялық теорияларын талдай білу; қалыпты және психикалық ауытқулар кезінде психиканың әртүрлі құрамдас бөліктерінің даму және қызмет ету деңгейінің өзгеруін және динамикасын болжау;

 • Код ON4

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдап, түсіндіре алады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтайды; отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып, қабілеттерді білуі, оларды талдап, ақпараттық шолу және/немесе талдамалық есепті әзірлеуі қажет; бухгалтерлік есепті автоматтандыру мәселелерін шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану қабілеті болуы тиіс.

 • Код ON5

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: - есеп жоспарын білу және есеп хат-хабарын құру, бухгалтерлік есеп тіркелімдерін жүргізу; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу мәселелерін білу; - қаржылық деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің сақталуын қамтамасыз ететін бақылау концепциясын, әдістері мен процестерін білу; - салық және салық салу мәнін және салық есебінің ерекшеліктерін білу және түсіну; -- Таңдаған мамандығының ғылыми бағыты бойынша дағдылар мен қабілеттерін дамыту. - ХҚЕС 1 "Қаржылық есептілікті ұсынуды" толық білу. Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп. - Магистранттар нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есептің принциптерін, әдістері мен тәсілдерін тәжірибеде меңгеруі және шебер пайдалануы тиіс; - қаржылық есептілік стандарттарының, ХҚЕС мен ХАС үйлесімділігін білуі және есеп қағидаларының жалпы сипаттамасын анықтайды.

 • Код ON6

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:- кәсіпорындарда қаржылық, бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру саласындағы білімді меңгереді; -басқарушылық шешімдерді қабылдау процесінде осы білімдер мен түсініктерді қолданады; -осы салалардағы мәселелерді тұжырымдайды және шешеді; - экономиканың барлық мәселелерінде құзыреттілікке ие болады, Есеп және аудит жүйесін пайдалану саласында басқарушылық тетіктерді қолдану жағдайында нарықтық қатынастардың негізгі заңдарын түсінеді және меңгереді. Салық ережелерін, экономикалық жағдайлардың заңдарын, салық жүйесінің әсерін және қаржы және бюджеттік ұйымдардың салық салуын есепке ала отырып экономикалық тиімділікті анықтау әдістерін зерделеу кезінде басқару және пайдалану.

 • Код ON7

  Осы бағдарламаны табысты аяқтағаннан кейін білім алушы: - экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру қабілеттеріне ие болады; - әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және интерпретациялау және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалана алады; мемлекеттік және жергілікті билік органдарының мемлекеттік және жергілікті бюджеттерін толықтырудың құрамы мен құрылымын білуі тиіс. - сақтандыру компаниялары мен қорлардың инвестициялық саясаты жағдайында алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде қолдана білу;

 • Код ON8

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтау қабілеттеріне ие болады; ХҚЕС 1 "Қаржылық есептілікті ұсыну" нақты біледі. -Магистранттар нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есептің принциптерін, әдістері мен тәсілдерін тәжірибеде меңгеруі және шебер пайдалануы тиіс; қаржылық есептілік стандарттарын, ХҚЕС және ХАС үйлестіруді білу және есепке алу қағидаттарының жалпы сипаттамасын анықтайды. Экономикалық бағыт бойынша ғылыми жобаны қалай жүзеге асыруды білу, зерттеу жобалары бойынша ғылыми әдебиетті талдай білу, ғылыми аппарат жасау, библиографияны рәсімдеу, ғылыми зерттеуді рецензиялауды біледі.

Top