Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04108 Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Бухгалтерлік теорияны дамыту
  Несиелер: 5

  Әлемде есеп жүйесі дамуының негізгі кезеңдерін, бухгалтерлік есептің негізгі ұлттық мектептерін, бухгалтерлік есептің қазіргі жүйесінің құрылу мәселелерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика негіздері және оны экономикада қолдану
  Несиелер: 8

  Математикалық аппараттың көмегімен статистикалық ақпарат негізінде болжау Экономикалық объектілердің математикалық модельдерін құру және қолдану әдістемесін зерттеу Экономикалық талдауда қолданылатын типтік әдістер мен модельдерді қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік іске кіріспе
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметтің нақты түрін көрсету үшін қажетті мамандық этикасы және құзыреттілігі, біліктілігі және тәжірибесі туралы білімдерді қалыптастырады Қаржы-экономикалық және бухгалтерлік қызметтер командасында жұмыс істей білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық және эконометриялық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 8

  Пән математикалық аппараттарды меңгеру және қолданбалы есептерді шешу үшін қажет болады Оқытылатын тақырыптар келесідей: сызықтық алгебра, талдамалық геометрия, функция, функцияның шегі, бір айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері, математикалық статистика және ықтималдық теориясы элементтері,сызықтық регрессиялық модельдерді, сызықтық емес регрессиялық модельдерді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қызметін, шаруашлықы шешімдерді қабылдау үдерісін қарастырады Кәсіпорын тауарлар мен қызметтердің негізгі өндірушісі, басқа субъектілермен түрлі шаруашылық қатынастарға кіретін нарықтың негізгі субъектісі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Қазіргі микроэкономика-бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынастарын түсінуге, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды. Пән халықтың тауарлар мен қызметтерге қажеттілігін тікелей қанағаттандыратын өндірістік кәсіпорындар мен қызмет көрсету кәсіпорындарының жүйесін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс қоғамның экономикалық заңдарының әрекетімен анықталған мазмұнның, қаржылық көріністердің және дамудың ерекшеліктерін зерттейді Әлеуметтік-экономикалық сипаты және қаржы функциялары, олардың көбеюі, олардың қаржылық және экономикалық механизмдерінде қаржы қатынастарын пайдалану және оларды қаржы механизмі арқылы жүзеге асыру қарастырылады Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін зерделеу экономикалық ойлау негіздерін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 8

  Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін зерделейді, бұқаралық құбылыстардың даму заңдылықтарын анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қаржысы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын қаржысының мақсаты мен функцияларын зерттейді Кәсіпорынның инвесторлармен, жеткізушілермен, сатып алушылармен, қызметкерлермен, қаржылық делдалдармен, мемлекетпен қаржылық өзара қарым-қатынас жүйесін қарастырады Сонымен қатар, қаржылық жүйені ұйымдастырудың құрамы, құрылымы, принциптері, үздіксіз жетілдіру қажеттілігі талқыланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 8

  Экономиканың нақты секторының әр түрлі салаларында статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың негізгі принциптерін, тәсілдерін, әдістерін қарастырады Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есептің принциптері, негізгі түсініктері, әдісінің элементтерін оқытады Қаржылық есептің халықаралық стандарттарының іргелі тақырыптарын оқытады Өндірістік есепті, шығындар есебінің әдістерін және өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құнын калькуляциялауды зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық құқық
  Несиелер: 5

  Қаржылық құқықтың әрекет ету жүйесімен, негізгі ережелермен, қаржы - Құқықтық саясаттың тұжырымдамасымен таныстырады Қаржылық құқықтың негізгі мәселелерін, қаржылық-құқықтық категорияларды және негізгі қаржылық-құқықтық тұжырымдамаларды зерделейді, қаржылық-құқықтық институттарды баяндайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 5

  Аудиттің заңнамалық және нормативтік базасын ашып көрсетеді, аудитті ұйымдастырудың озық тәжірибесін, аудиторлық тексерулерді жүргізу әдістемесін және аудиторлық қорытындыларды ресімдеу тәртібін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банктердегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Банктегі бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарын, негізін, банкаралық корреспонденциялық қатынастар есебін, сонымен қатар банктің ішкі операцияларының, лизингтік, сенімгерлік, факторингтік операциялардың есебін, электрондық банкингті оқытады. Білім алушылар банктегі кірістер мен шығыстарды тану тәртібімен, салық салу есебімен және қаржылық есептілікті шоғырландырумен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп I
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының іргелі тақырыптарын, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының ережелерін, оның ішінде ақша қаражатын есепке алуды, негізгі құралдар мен қорларды есепке алуды, міндеттемелерді есепке алуды, сондай-ақ есеп саясатындағы өзгерістерді зерделейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік мекемедегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Активтер есебінің, бюджеттік төлемдер және бюджетпен, сатып алушылар мен тапсырыс берушілермен есеп айырысу бойынша есептің, категориялар бойынша қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу есебінің, кірістер мен шығыстар есебінің, сондай ақ мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу Ережесінің тәртібін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық бақылау
  Несиелер: 5

  Қаржылық бақылаудың мәнін, принциптерін, әдістемелік қамтамасыз етілуін, қаржылық бақылаудың құқықтық және ақпараттық негіздерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Азаматтық және еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық және еңбек заңнамаларының және азаматтық және еңбек құқықтық қатынастарды реттейтін ҚР басқа да нормативтік актілерінің ережелерін зерттейді Құқық пен мемлекет сияқты санаттарды ашады, Қазақстан Республикасының негізгі нормативтік құқықтық актілері туралы қажетті түсінік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бюджеттік жүйе және бюджеттік процесс
  Несиелер: 6

  Салық, жинақтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер сомасын есептеу бойынша теориялық және практикалық ілімнің қазіргі жүйесі туралы білімдерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 8

  Басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін Экономикалық талдаудың мақсаттары, міндеттері, ақпараттық базасы, тәсілдері мен әдістері туралы білімді қалыптастырады Экономикалық талдаудың әдіснамалық негіздерін, оның ішінде өнім көлемі мен құрылымының көрсеткіштерін, ұйымның материалдық және еңбек ресурстарын қамтамасыз ету мен пайдалануды, шығындарды, ұйым қызметінің тиімділігін талдауды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдағы менеджменттің тұжырымдамасын, кезеңдері мен қызметтерін, ұйым жетістігінің белгілерін ашып көрсетеді. Студент ұйымның микро және макро ортасының факторларымен, еңбекті ынталандыру критерииларымен, ынталандырудың мазмұнды және процессуалдық теориясымен танысады. Кәсіпорын тәуекелін, басқарудың объектісі ретінде қарастырады, менеджменттің психологиясы, әдебі және әлеуметтік жауапкершілігімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп 2
  Несиелер: 6

  Ұйымның қаржылық және шаруашылық операцияларының экономикалық табиғатын ХҚЕС-ке сәйкес зерттейді, 1 Қаржылық есептің жалғаспалы курсы болып табылады, бизнесті біріктіру, жалдау, пайда салығы, еншілес кәсіпорындарға инвестициялар, бірлескен кәсіпорындарға қатысу, валюталық бағамдардың өзгеру әсері, сондай-ақ есеп саясатындағы өзгерістер есебін ұйымдастыру мәселелерін қарастырады, сонымен қатар қаржылық есептілікті шоғырландыру ережелері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есебі 1
  Несиелер: 5

  Өндірістік есепті, шығындарды есепке алу және өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістерін игереді Өндірістік есепке алуды ұйымдастырады және жүргізеді, шығындарды есепке алу және өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістерінің негізгі айырмашылықтарын қарайды, халықаралық практикада өзіндік құнды калькуляциялау спобобтарын зерттейді, өнімді өндіруге арналған шығындардың талдамалы және синтетикалық есебін жүргізеді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік бюджет кірістерін қалыптастыру және оның шығындарын бөліп тарату, бюджеттік жоспарлау және болжамдау, елдің бюджеттік жоспарын қалыптастыру, қарастыру, қабылдау және орындау сатыларындағы бюджеттік үдерісті ұйымдастыру аумағындағы өзекті сұрақтарды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларға логистикалық жүйелерді және кәсіпорынның ресурстық ағындарын басқарудың логистикалық процестерін құрудың жалпы принциптері, логистикалық жүйелер мен процестердің тиімді ұйымдастырылуын, жұмыс істеуін және дамуын анықтайтын факторлар туралы түсінік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканың түрлі салаларындағы талдау
  Несиелер: 8

  Экономиканың әртүрлі салаларында талдау жүргізудің негізгі ұғымдарын, ақпараттық базасын, тәсілдері мен әдістерін зерделейді, ассортименттік саясатты, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін, оның қызметінің ерекшелігін ескере отырып, ұйымның қызметін талдауды жүргізу дағдыларын қалыптастырады Бизнес-үдерістерді модельдеу және талдау, оңтайландыру мәселелерін, сондай-ақ экономиканың түрлі салаларын модельдеу мен талдаудың қазіргі заманғы аспаптық жүйелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу өнеркәсібі салаларындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Экономиканың қайта өңдеу салаларындағы есеп және есептілікті ұйымдастырудың тәртібін, шығындар есебін ұйымдастыруға өндіріс технологиясының әсер етуін және олардың ерекшеліктеріне сәйкес тамақ және жеңіл өнеркәсіпте шығарылатын өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды, өндірістегі жоғалтулар есебін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Құрылысқа келісімшарт бойынша кірістер мен шығыстарды тану критериилерін қарастырады, «Құрылысқа жасалған келісімшарттар» 11 ҚЕХС сәйкес келісімшарт бойынша жұмыстың аяқталу деңгейін анықтайды. Құжаттық рәсімдеу сұрақтарын, құрылыс-жөндеу жұмыстарын калькуляциялау және шығындарының есебін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Биологиялық активтерді тану және бағалаудың белгілерін, сонымен қатар «Ауыл шаруашылығы» 41 ҚЕХС сәйкес олардың қаржылық есептілікте ашылуын қарастырады. Шығындар есебі және өнімнің шығуын калькуляциялауды құжаттық рәсімдеуді қарастырады. Мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы саласы өнімінің есебін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С Бухгалтерия: Кәсіпорын
  Несиелер: 8

  Бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша бағдарламалық өнімдердің жіктемесімен таныстырады, 1С: Кәсіпорын: технологиялық платформа және конфигурация, 1С:"Кәсіпорын" бағдарламасының жалпы жұмыс принциптерін, нұсқаларын (8.3), 1С бағдарламасының бас мәзірінің командасы, 1С Кәсіпорын конфигурациясы - Қазақстан үшін бухгалтерлік есеп шоттарының Типтік жоспарымен таныстырады. Сондай-ақ салық декларацияларының электрондық нысандарын МКМ серверіне беру бағдарламалары

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туристік жəне қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Туризм және қонақ үй бизнесіндегі есептің өзгешелігі мен ерекшелігін, туроператор мен турагент есебінің тәртібін зерттейді. Турөнімнің өзіндік құнын қалыптастыру және шығындар есебін, сондай-ақ баға қалыптастыруды, туроператорлар мен турагенттердің турөнімді жылжыту және сату бойынша есебін қарастырады. Қонақ үйлік қызмет және нөмірлік қор есебінің сұрақтарын, бизнестегі қаржылық нәтижелердің ашылуын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шағын және орта кәсіпкерліктің субъектілеріндегі есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Мемлекет экономикасындағы шағын және орта бизнестің мәнін, рөлін және мәнін, бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға әсер ететін қызметтің түрлері мен ерекшеліктерін зерттейді Шағын және орта бизнес кәсіпорындарында есепке алуды ұйымдастыру ерекшеліктерін, ХҚЕС сәйкес шағын және орта бизнес субъектілеріндегі қаржылық есептілік элементтерін тану және бағалау мәселелерін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі аудитті ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Ішкі аудиттің ерекшеліктерін, оның функциялары мен түрлерін, ішкі аудитті реттеу бойынша халықаралық стандарттарды, ұйымда ішкі аудитті регламенттеу мәселелерін, ішкі аудиторлардың кәсіби этикасын зерттейді Сондай-ақ ішкі аудитті жоспарлау тәртібін, ішкі аудиттің әдістері мен тәсілдерін, есепке алудың жекелеген учаскелерінде ішкі аудитті жүргізу тәртібін, ішкі аудит нәтижелерін қорыту мен іске асыруды зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару есебі 2
  Несиелер: 6

  Пән өндірістің шығындарын есепке алу әдістерін және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, соның ішінде попроцессная, позказная, функционалдық, нормативная, стандартты, абзорпшен-костинг, директ-костинг Шығынсыздыққа талдау жүргізеді, бюджеттеу рәсімдерін, бюджет түрлерін және бюджеттік бақылау проблемаларын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С Бухгалтерия: Салалық және мамандандырылған шешімдер
  Несиелер: 6

  Курс «1С: Бухгалтерия» бағдарламалар жүйесінің салалық және мамандандырылған шешімдері дайын шешімдер ретінде жеткізілетіндіктен енгізу кезінде тұтынушылардың шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарушылық талдау
  Несиелер: 6

  Басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, мақсаттары мен міндеттерін, оның ақпараттық базасын, есептеулерді жүргізудің тәсілдері мен әдістерін ашады Басқарушылық талдаудың әдіснамалық негіздерін, маркетингтік қызметке, өнімді өндіру мен өткізуге, материалдық және еңбек ресурстарын, негізгі құралдарды, сатылған өнімді өндіруге жұмсалған шығындарды және оның өзіндік құнын, инновациялық қызметті пайдаланудың талдауын жүргізу тәртібін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі
  Несиелер: 6

  Салық есебін, салық және бухгалтерлік есептің өзара байланысын қалыптастырады, олардың өзіндік ерекшеліктерін, соның ішінде тіркелген активтер бойынша шегерімдерді, ҚҚС және акциздерді есепке алуды ашады Сондай-ақ Халықаралық Есеп және есептілік жүйесінің, бухгалтерлік есептің халықаралық кәсіби ұйымының принциптерін қарастырады Салық есебінің орнын, рөлін және мәнін, есеп және салық саясатының айырмашылығын, салық есебінің әдістерін, жылдық жиынтық табысты қалыптастыруды зерттейді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Қаржылық талдаудың әдіснамасы туралы білімді қалыптастырады, қаржылық талдаудың әдістері мен тәсілдерін, қаржылық талдаудың түсінігі мен мәнін зерттейді. Ұйым қызметінің қаржылық нәтижелеріне талдау жүргізу тәртібін, капиталды қалыптастыру көздерін және ұйымның мүліктік жай-күйін, қаржылық жай-күйін бағалауды ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Калькуляция және бюджеттік бақылау
  Несиелер: 6

  Факторлардың өзіндік құнға және шығындар құрамына әсерін зерттейді. Калькуляцияның түрлерін және калькуляциялаудың әдістерін, өнім өндіруге қатысты шығындарды, шығыстарды топтау белгілерін ашып көрсетеді. Білім алушылар шығындарды басқару тиімділігін бағалаудың ресми және бейресми процедураларының логикалық өзара байланыстылығы ретінде бюджеттік бақылау түрлерімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С Бухгалтерия: Мемлекеттік мекеме
  Несиелер: 6

  1С:Бухгалтерия бағдарламасында мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізудің әдістемесі мен әдістері туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің теориялық және әдіснамалық негіздерін ашады Мемлекеттік аудиттің мәні мен мәнін, қалыптасуын, даму үрдістерін, мемлекеттік аудиттің заңнамалық-нормативтік базасын зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 6

  Курс экономиканың нақты секторында қаржылық есептілікке аудит жүргізудің ақпараттық базасын, мақсаттары мен тәсілдерін қарастырады Құрылтай құжаттарына аудит жүргізу тәртібін және ұйымның есеп саясатын, сатып алу, өндіру, іске асыру және қаржылық нәтижелерді қалыптастыру, инвестициялау, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер, міндеттемелер мен капитал циклдерін зерттейді Сондай-ақ аудиттің басқа түрлерін зерттейді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Экономикалық даму заңдылықтарын, микроэкономикалық модельдерді, кәсіпорынның стратегиялық дамуын жоспарлауды, қаржыны қалыптастыру негіздерін, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу теориясы мен практикасы жүйесін, бюджет жүйесін, соны мен қатар менеджмент пен логистиканың негіздері мен функцияларын қалыптастырады

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы математика әдістерін қолданып, ЭММ элементтерін және ықтималдық теориясы мен математикалық статистика негіздерін қолданып, тәуелділіктер мен заңдардың теориясы мен бақылауына негізделген нақты экономикалық есептерді жүргізу үшін деректерді жинау, өңдеу және талдау

 • Код ON8

  Бухгалтерлік істің мәнін бағалау, қаржылық есеп берудің халықаралық және ұлттық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есептің принциптері мен әдістерін жүзеге асыру және қолдану, шығындарды есепке алу әдістерін анықтау және өндіріс шығындарын есептеу, басқару есептерін жүргізу және экономиканың әртүрлі салаларында қаржылық есептілікті қалыптастыру, 1 С: Бухгалтерия бағдарламасында есептеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON9

  Салық есебін жүргізу және салық есептілігін қалыптастыру, шаруашылық операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және шағын, орта кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті құру; мәмілелерді синтетикалық және аналитикалық есепке алу, регистрлерде бухгалтерлік ақпаратты жинақтау, ШОК үшін ХҚЕС-қа сәйкес қаржы есептілігін жасау

 • Код ON10

  Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржы және басқару есептерінің көрсеткіштерін талдау, ішкі және сыртқы ақпарат негізінде қаржы-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру тенденциясын анықтау; белгілі бір кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдайтын ақпарат көздерін жинау, қызмет нәтижелерін белгілеу, қаржылық есептіліктің көрсеткіштерін талдау және оларға қорытынды жасау

 • Код ON11

  Аудиттің негіздері, аудиттің кәсіптік стандарттары және аудитордың этикалық нормаларының ережелері, сондай-ақ ақпараттың дұрыстығын анықтау үшін кәсіби пікірталас құралы болуы, аудит жүргізуге, соның ішінде ішкі аудит нәтижелерін шығаруға қабілетті болуы; кәсіпорынның іскерлік операцияларына бастапқы құжаттар дайындау, 1 С:Есеп бағдарламасында есеп және есептеу жұмыстарын жүргізу, қаржылық есептілікпен түсіндірме жазу; операциялық компаниялардың қаржылық есептілігінің мониторингі мен аудитін жүргізу барысында нормативтік құжаттардың ережелерін кәсіби түрде пайдалану, ұйым қызметін жақсарту үшін резервтерді іздеу және қызметті бағалау үшін талдау есептерін жасау

Top