Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04116 Экономика в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бизнес және экономикалық-басқару қызметі саласында; өндірісті жоспарлау, ұйымдастыру, инвестициялық және инновациялық қызметті басқару және мазмұны бойынша білімі мен біліктілігі бар; кәсіпорынның қызмет етуінің негізгі ғылыми-басқару, қаржы-шаруашылық, маркетингтік проблемалары туралы; бизнес жоспарлау, әр түрлі жобалардың тиімділігін есептеу, нарықтық жағдайды зерттеу және талдау, фирманың баға және бюджеттік саясатын әзірлеу дағдылары бар маман дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 6

  Экономикалық теория базалық пән бола отырып, қазіргі экономикалық ойлаудың негізін құрайтын принциптерді, әдістерді зерттейді және қоғамның дамуының экономикалық заңдылықтары және оның микро, макро және халықаралық деңгейлерде тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастырады, кейіннен салалық, функционалдық және салааралық пәндерді оқыту үшін іргетасты қалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  "Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия", "Математикалық талдау", экономикалық-математикалық модельдеудің негізгі әдістерін,математикалық бағдарламалау міндеттерін, қолданбалы математикалық модельдерді кездейсоқ шамалардың таралу заңдарын, таңдау әдісінің элементтерін,бөлу параметрлерін статистикалық бағалауды, гипотезаларды статистикалық тексерудідисперсиялық талдауды,корреляциялық-регрессиялық талдау элементтерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік-экономикалық статистика" әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің негіздері мен жүйесін, халық және еңбек ресурстарының статистикасын, ұлттық байлықтар, шығындар мен аралық тұтыну, тауарлық және ақша айналымы статистикасын, баға статистикасын, өндіріс тиімділігінің статистикасын, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Зерттейді: кәсіпорынның өндірістік құрылымын, өнеркәсіптік өндірістің түрлерін; шаруашылық стратегияны таңдау, капиталды қалыптастыру, пайдалану және кәсіпорынның пайдасын жинақтау; өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, қорларды қалыптастыру және оларды тиімді пайдалану; өндіріс шығындарын қалыптастыру, өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, баға саясаты; инновациялық қызмет, өнім сапасы, еңбек ақы төлеу жүйесі және еңбек өнімділігін арттыру; сыртқы экономикалық қызмет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Бұл нарықтың құрылымын, яғни экономиканың барлық субъектілері мен олардың арасындағы қарым-қатынасты, өзара байланысты институттардың, қызметтердің, кәсіпорындардың қарым-қатынас жүйесін зерттейтін және олардың қалыпты жұмыс істеу режимін қамтамасыз ететін ғылыми пән. Пәнде нарықтың барлық шаруашылық субъектілері, олардың арасындағы қатынастар, нарықтардың қажеттіліктері қызмет ету ортасы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Пән басқару мазмұнын ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін талдау және жобалау."Менеджмент және маркетинг негіздерін" зерттей отырып, студенттер нарық жағдайында басқару білімі мен дағдыларын, коммуникациялық процестерді тиімді жолға қою мақсатында Маркетинг негіздері мен концепцияларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистиканың негізгі ұғымдары мен категорияларын, статистикалық зерттеуді жүргізу үрдісі мен кезеңдерін, динамика қатарларын, индекстер, іріктеп бақылауды, сонымен қатар ағымдағы Әлеуметтік және экономикалық жағдайды талдау үшін қолданылатын статистикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Жекелеген экономикалық бірліктердің мінез-құлқын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынасын, үйлестіру, нарықтық механизмнің өзара іс-қимылын, баға белгілеуді зерделейді. Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты экономикалық қатынастар. Экономиканың жекелеген агенттерінің экономикалық таңдау жағдайында шешімдер қабылдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп және аудит пәні есептің қалыптасу тарихын, есеп пен аудиторлық қызметті заңнамалық реттеуді, есеп және аудит жүргізу принциптерін, есеп жүргізу нысандары, әдістері мен функцияларын, сондай-ақ шоттар мен қос жазбаны, есеп хат-хабарларды, қаржылық есеп беру түрлерін және балансты құруды, ішкі бақылау мен аудиторлық іріктеудің ережелерін үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мақсаты - өндіріс процестері және негізгі және қосалқы өндіріс түрлері. Курс өндірістік процестерді және технологиялық шешімдерді олардың тиімділігін қамтамасыз ету және өндірістік циклдің ұзақтығын қысқарту тұрғысынан ұйымдастыруды жетілдіру мәселелерін зерттеуге бағытталған. Пән өндірістегі материалдық ағымдардың қозғалысын ұйымдастырудың негізгі әдістерін және тәсілдерін, сондай-ақ оларды ұтымды жолдарын көрсетеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  "Қаржы" пәні қаржының теориялық негіздерін, қаржының құқықтық негіздерін, қоғамдық өндіріс жүйесінде қаржыны пайдалануды, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы саясаты мен қаржылық механизм құрылымын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларын, ғаламдық экономика жағдайында қаржы нарығының қызмет принципін, мемлекеттік Қаржы, Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, сыртқы экономикалық байланыс жүйесіндегі қаржы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән макро - және микро деңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін, қаржының мәні мен функцияларын, олардың өндіріс процесіндегі рөлін; ҚР қаржы жүйесінің мазмұны мен құрамын; қаржыны басқару негіздерін; қаржы-несие, инвестициялық және сақтандыру құралдарын тиімді пайдалануды; қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша шешім қабылдау үшін қаржыны басқару дағдыларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Экономикалық процестер мен құбылыстарды тану әдістерін зерттейді. Экономикалық талдаудың әдісі мен әдістемесін, тәсілдері мен тәсілдерін қарастыра отырып, пәні, мазмұны мен міндеттері. Факторлардың жіктелуі, өзара тәуелділігі және олардың арасындағы өзара байланысы. Нәтижелі көрсеткіштер мен факторлар арасындағы өзара байланысты модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Экономиканы біртұтас, тауарлар мен қызметтер шығарудың жалпы көлемі мен өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамдарын және төлем балансының жай-күйін, мемлекеттік бюджетті, мемлекеттік борышты қарай отырып, экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында негізгі макроэкономикалық үлгілер шеңберінде зерделейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Функционалдық - құндық талдау
  Несиелер: 4

  Бұл пән ұйымның функциялары, оның ресурстары мен шығындарын есепке алудың объектілерінің тиімділігін кешенді жүйелік зерттеу әдісін, сондай-ақ оны құру және пайдалану шығындарын барынша азайта отырып, объектінің функционалды пайдалылығын жақсарту (сақтау) мақсатын көздейді. Негізгі критерий анықтауда тұтыну қасиеттерінің ара қатынасы ерекшешығын бірлігін анықтау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кластерлік экономика
  Несиелер: 5

  Кластерлік экономика кластер ұғымын, кластерлік саясатты, кластерлік стратегияны, экономиканың түрлі салаларында кластерлерді құру ерекшеліктерін зерттейді. Кластерлік талдау әдістері, кластерлер қызметіне баға беру. Кластерлік экономика пәнін меңгеру бәсекеге қабілетті кластерлердің проблемаларын шешу және нақты салада, өңірде кластерлік саясатты іске асыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика салаларындағы логистика
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықтың және халық шаруашылығының шикізатқа және оларды қайта өңдеу өнімдеріне деген қажеттіліктерін толықтай қанағаттандыру мақсатында экономиканың жекелеген секторларының өнімдерін өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну саласындағы, соның ішінде ресурстарды қамтамасыз ету және дайын өнімдерді сату саласындағы материалдық ағымдарды басқарудағы ғылым мен практиканы зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын анықтау үшін кәсіпорынның барлық негізгі экономикалық процестерін талдауға болашақ маманның дағдыларын дамытуға бағытталған. Жақсарту жұмыстары үшін мүмкін болатын бағыттарды іздеу арқылы нәтижелердің себептері мен факторларын анықтау. Курс ресми (анықтамалық, статистикалық, экономикалық және математикалық) және бейресми (сарапшы және т.б.) талдау әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек қорларын басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән өндірістік менеджмент, өндіріс экономикасы, еңбек экономикасы және еңбек социологиясы сияқты ғылымдар қиылысында пайда болатын адам ресурстарын басқару саласындағы жаңа ғылымның ұсынылуын қамтамасыз етеді. Курс экономика мен еңбек нарығының негізгі ұғымдарын, еңбек мәселелерін басқарудың өзекті мәселелерін, сондай-ақ біздің елімізде және шетелде еңбек ресурстарын пайдалану тәжірибесін талқылауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіп кешенінде кластерлік дамуы
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық өсуге ықпал ететін әр түрлі формалардың, интеграцияның типтерінің әсерін, экономикалық дамудың тұрақтылығын, АӨК салаларының өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін көрсететін интеграцияланған шаруашылық формаларының даму үрдістерін қарастырады. Студенттерге АӨК кластерлік құрылымдарды ұйымдастыруға ерекше назар аудара отырып, интеграцияланған құрылымдардың даму эволюциясы ашылады. Курста олардың жұмыс істеу тиімділігі, қалыптасу міндеттері көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді еңбек нарығы саласындағы ғылыми зерттеулердің заманауи тақырыптарымен және әдістерімен таныстырады. Студенттер жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың қазіргі заманғы теорияларын, еңбек нарығының сипаттамасын, ұжымдық шарт жасасу туралы кәсіпкерлер арасындағы келіссөз процестерін, еңбек нарығының әртүрлі базарлардың түрлерімен байланысын, Қазақстандағы еңбек нарығының жағдайын,еңбек нарығын реттеу механизмін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АӨК-де еңбекті ғылыми ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі жағдайда аграрлық еңбек экономикасының мәселелерін тану саласындағы студенттердің білімін кеңейтуге мүмкіндік береді: еңбек қатынастарын ұйымдастырудың жаңа тәсілдері, еңбек қызметінің тиімділігін бағалау; жекелеген қызметкерлердің, бөлімшелердің, жалпы ұйымдардың еңбек тиімділігін есептеудің заманауи критерийлері мен әдістері; еңбекті ұйымдастырудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері; ауыл шаруашылық Еңбекті нормалау әдістемесі, еңбек нормативтері жүйесін есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті ғылыми ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Еңбекті ғылыми ұйымдастыру оның мәнін және оны ғылыми негізде жетілдіру қажеттігін зерделейді, сондай-ақ бәсекеге қабілетті өнім шығаруға жұмсалатын шығыстарды барынша азайту міндеттерін ескере отырып, қолайлы еңбек жағдайларын, ұтымды жұмыс режимін және қызметкерлердің демалуын қамтамасыз етеді. Еңбек процестерін ұйымдастырудың тәжірибелік әдістері, қызметкерлердің еңбек құрылымы, мазмұны, Еңбекті нормалауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компанияның инвестициялық қызметі
  Несиелер: 5

  "Компаниялардың инвестициялық қызметі" пәні компанияның инвестициялық қызметінің негіздерін, инвестициялық қызметті реттеуді: заңнама, нормативтік-құқықтық актілер, мемлекеттік бағдарламалар, инвестициялық жобалау, тікелей инвестициялар және оларды жоспарлау негіздерін, инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлауды, инвестициялық жобаны экономикалық бағалауды, инвестициялық саясатты қалыптастыру ерекшеліктерін және компанияның стратегиясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистика
  Несиелер: 5

  "Логистика" пәні материалдық, ақпараттық және қаржы ағымдарының қозғалысын ұйымдастырумен, басқарумен және оңтайландырумен байланысты қызметті жүйелі зерттеуге және игеруге бағытталған.. Курсты оқу барысында студенттер әр логистикалық ағынның мәні мен талдауына сүйене отырып, тиімділігі жоғары ұйымдық жүйелерді басқарудың жүйелі рационализациялану әдістері туралы білімді қолдана білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық мазмұны, инвестиция түрлері, нысандары, инвестициялық қызметті заңнамалық қамтамасыз ету, инвестициялық механизмді зерттейді. Инвестициялық саясат, инвестицияны қаржыландыру және несиелеу көздері, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу, инвестициялық жобаларды несиелеу ерекшелігі, инвестициялық жобалау кезеңдері, инвестициялық жобаларды сараптау тәртібі және бағалау әдістері, инвестициялық жобаның ТЭН құру, банктердің кәсіпорын жобаларын несиелендіру және оның тәуекелдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  Несиелер: 6

  Кәсіпорын қызметін жоспарлау негіздері бойынша теориялық білім беру, кәсіпорында өндірісті ұйымдастыруды зерттеу, кәсіпорын қызметін жоспарлау ерекшеліктерін қарастыру, кәсіпорын жоспарларының жүйесін талдау және оларды іске асыру тәртібі. Кәсіпорынның және компанияның ағымдағы жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі өндірістік жоспарлау және бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді кәсіптік жоспарлаудың негізгі әдіснамалық, ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілері бойынша білімдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру, оларды ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде кәсіпорынның бюджеттік жүйесін енгізу проблемаларын шешу, бюджеттік жоспарлау технологиясы мен экономикалық механизмімен танысу, әлеуметтік жобаларды дамыту дағдыларын дамыту. кәсіпорынның экономикалық дамуы, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық бөлімшелерінің білікті басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорында еңбекті ұйымдастыру және төлеу
  Несиелер: 6

  Курс іскерлік ортаны дамытудың өзекті тенденцияларын ескере отырып, қазіргі заманғы компаниядағы еңбекті ұйымдастыру, нормалау және төлеу, ғылыми ұйымдастырудың тұжырымдамалық және практикалық мәселелеріне арналған. Мақсаты студенттердің кәсіпорынның еңбек ресурстарын басқарудың прогрессивті жүйесін құрудағы заманауи тәсілдер туралы, еңбекті ұйымдастыру, еңбек әлеуетін тиімді пайдалану мақсатында жалақыны ұйымдастыру туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық реттеу
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық-бюджеттік саясат
  Несиелер: 6

  Бұл пән мемлекеттің салық-бюджет саясатының негіздерін, бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың рөлін, бюджет шығыстары саласындағы мемлекеттің саясатын, мемлекеттің бюджет қаражатын басқаруды, мемлекеттің фискалдық саясатын зерттейді, мемлекеттің фискалдық саясатының тиімділік көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызметтер экономикасы
  Несиелер: 5

  Курста жаһандану жағдайындағы қызметтер нарығының теориялық негіздері, қызметтердің жіктелуі, олардың эволюциясы, қызметтердің ерекшеліктері қарастырылады. Курстың мақсаты студенттерге қызмет көрсету саласындағы теориялық білімді қалыптастыру және қызмет көрсету саласындағы ағымдағы үрдістер мен проблемалар туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 6

  Осы пән бойынша студенттерді оқыту көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарында қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруді қамтамасыз етеді,практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздеу және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салалық экономика
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі нарықтық құрылымдарда жұмыс жасау жағдайларын зерттейді, бизнес жоспарын, стратегиялық жоспарды, корпоративтік жоспарларды әзірлейді, кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептейді, талдайды және түсіндіреді, факторларды анықтайды және оларды өсіру немесе оңтайландыру үшін резервтер табады; келешек оқу үрдісінде бизнес-жоспарлау бойынша алынған теориялық білімді шығармашылықпен қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есепті автоматтандыру және компьютерлендіру
  Несиелер: 6

  "Қазақстан үшін Бухгалтерия" конфигурациясының негізгі функционалдық мүмкіндіктерін, банктік және кассалық операцияларды есепке алуды жүргізу, ТМҚ және кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтерін есепке алу, кадрлық есепке алу және қызметкерлердің еңбекақысын есепке алу, өндірісті есепке алу, ұйымның салық міндеттемелерін есепке алу, стандартты және регламенттелген есептерді толтыру дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоспарлау және бюджеттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бюджеттік жоспарлау жүйесін, бюджеттерді қалыптастыру және бюджеттік бағдарламаларды тиімді жұмсауды, жоспарлау және бюджеттеу түрлерін, бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігін бағалау,аумақты дамыту және инвестициялық жобаларды іске асыру бағдарламасын жасау, жеке инвестицияларды тартуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салалар мен фирмалардың бәсекелестік қабілетіі
  Несиелер: 5

  Салалар мен фирмалардың бәсекеге қабілеттілігі елде, салада, өңірде және кәсіпорындарда бәсекеге қабілеттілігін реттеу мен басқарудың жүйелік ұйымдастырушылық және экономикалық механизмін енгізу арқылы кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелерін қалыптастыруға және практикалық шешуге ғылыми көзқарасты қалыптастыруды зерттейді. Саланың бәсекеге қабілеттілігінің факторларын және компанияны,кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату үдерістерін қамтамасыз етудің және ынталандырудың нысандары мен әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 5

  Ұлттық шаруашылық жүйелердің типтерін; ұлттық экономикадағы өзара байланысты; Ұлттық экономика әлеуеттерінің жүйесін; инвестициялық процестің көрсеткіштерін; ұлттық экономиканы болжау принциптерін, стратегиялық жоспарлауды; ұлттық экономикадағы пропорцияларды; экономикалық өсу мен ұлттық экономиканы дамытудың макромодельдерін; экономиканы мемлекеттік реттеу, монополияға қарсы реттеу; ұлттық экономиканың экономикалық қауіпсіздігін; ұлттық экономиканы дамыту стратегиясын таңдауға жаһанданудың әсерін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Консалтинг және ілеспе қызметтер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыған кезде білім дербес кәсіпкерлерді және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді тіркеу, салық төлеушілерді есепке алу және салықтық есепке алуды оңайлатылған және жалпы белгіленген тәртіпте тіркеу, декларацияны толтыру, кәсіпорынның статистикалық есептерін жасау, жобалау-сметалық құжаттарды ресімдеу және бизнес-жоспарларды құрастыру, жылдық қаржылық есептілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-жоспарлардың түрлері мен мақсаты, құралдары, әдістері және жоспарлы шешімдерді негіздеу технологиялары туралы негізгі ақпарат беру; стратегиялық жоспарларды әзірлеу дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу барысында студенттер келесі міндеттерді шешеді: ішкі және сыртқы ортаға талдау жүргізу дағдыларын меңгеру; бәсекелік талдау жүргізу және бәсекелестік стратегияны анықтау; кәсіпорынның даму стратегиясын әзірлей білу; іс жүзінде Стратегиялық талдау құралдарын (портфельдік матрицалар, SWOT-талдау және т.б.) қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес және активтер құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Құндық бағалау теориясын, бағалау мақсаттарын, принциптерін, құн стандарттарын зерттейді. Бағалау қызметі саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілері. Бағалау жүргізу әдістемесі. Нақты объектіні бағалау мақсатында нарықты зерттеуді ұйымдастыру. Ішкі және сыртқы ақпаратты пайдалана отырып, бизнесті талдау. Дисконттау ставкалары және капиталдандыру коэффициенттері. Есептің талаптарға сәйкес дұрыс рәсімделуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Контроллинг
  Несиелер: 5

  Контроллинг ғылыми пән ретінде ресурстардың өзгеру теориясымен, өндірістік-шаруашылық қызметтің және процестердің нәтижесімен айналысады. Контроллингтің міндеті студенттерді әртүрлі деңгейдегі өлшеу теориясы, әдістері мен құралдарына оқыту болып табылады: ресурстар (материалдар, еңбек, негізгі құралдар, қаржы және т.б.); функционалдық салалар мен процестер (өндіріс, сатып алу, өткізу және т. б.); басқару элементтері (есеп, жоспарлау, бақылау, талдау)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты тыңдаушының бизнес құнын бағалау әдістерін қолдану дағдыларын тәжірибелік мысалдарды қолдана отырып қалыптастыру болып табылады.. Пәнді оқу барысында жалпы бағалаудың және бизнесті бағалаудың негізгі ұғымдарының экономикалық мазмұны ашылады; компанияның капиталын және оған қатысу үлестерін, бағалаудың теориялық аспектілері қарастырылады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономиканың дамып келе жатқан жаһандану жағдайында операциялық қызметті басқару негіздерін ашады.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер операциялық және үдерістік стратегияларды қалыптастыру, сапаны басқару, болашақ операциялық жүйені болжау, жаңа өнімдер мен қызметтерді әзірлеу негіздері, өндіріс пен жабдықтарды орналастыру, адами және материалдық ресурстарды, жобаларды басқару сияқты тақырыптарды оқиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АӨК-нің салалар мен фирмаларының бәсекелестік қабілеті
  Несиелер: 5

  Пән агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі экономикалық қатынастардың ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған, осы курсты оқушылар бәсекелес фирмалардың мүмкіндіктері мен қызметтерін ескере отырып, экономикалық қызметтің жоғары дамуын қамтамасыз ету үшін агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру және талдау дағдыларын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық консалтинг
  Несиелер: 5

  Осы пән бойынша студенттерді оқытуда олар көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарында қолданылатын заманауи ақпараттық технологияларға ие болуын қамтамасыз етеді және практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздестіру және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Институционалдык экономика
  Несиелер: 5

  Институционалдық экономика қазіргі нституционалдық экономикалық теорияның негізгі ұғымдарын, институционалдық деңгейдегі экономикалық өзара әрекеттесудің мәнін зерттейді. Институционалдық экономиканы меңгеру экономика мамандығында оқитын студенттерге ұсынылған көлемде іргелі, әлеуметтік, экономикалық ғылымдар саласындағы меншік құқығының теориясы, мәмілелер бойынша шығындар, келісімшарттар, институционалдық өзгерістер, практикалық қызметтегі дағдыларды қалыптастыру үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қаржылық нәтижесін қалыптастыру шығындарының әсер етуінің рөлі; шығындарды есепке алу және талдау әдістері мен тәсілдері; шығындарды талдау негізінде басқару шешімдерін анықтау үшін практикалық дағдыларды қалыптастырады. Зерттеу нәтижелерін жүйелеу үшін: кәсіпорынның шығындарын басқаруды қамтамасыз ету мүддесінде талдау жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық әлеуетті бағалау
  Несиелер: 4

  Инновациялық потенциалды басқару және бағалау инновациялық менеджменттің ажырамас бөлігі болып табылады және кәсіпорынның тұрақты дамуын қамтамасыз ететін инновациялық стратегияларды жоспарлау және іске асыру мәселелерін шешеді. Пәндерді оқу негізінде студенттер кәсіпорынның әлеуетін бағалау және оның инновациялық әлеуетін бағалау негізінде компанияның инновациялық стратегияларын дамыту дағдыларын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық экономикасы
  Несиелер: 3

  Пән экономикалық ғылымдар жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ол ауыл шаруашылығы экономикасының негізгі мәселелері бойынша теориялық материалды қамтиды. Объективті экономикалық заңдарды қолдану дағдыларын қалыптастыруға, олардың ауыл шаруашылығында көрініс табуына, ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге бағытталған. Пән Болашақ ауыл шаруашылық мамандарының кәсіби құзыреттілігін дамыту мәселелеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Табиғатты қолдану экономикасы
  Несиелер: 4

  Зерттеу пәні осы жүйе шеңберінде туындайтын және табиғи ресурстарды пайдаланумен байланысты экономикалық өзара іс-қимыл болып табылады. Пән экономика мен экологияның синтезі болып табылады және өндіріс үрдістерін, тауарлар мен қызметтерді қайта бөлу мен тұтынуды, сондай-ақ оларға адамның шаруашылық қызметінің әсерін ескере отырып экожүйелердің жағдайын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қор сақтау экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, ресурстарды сақтау проблемаларын және ресурстарды үнемдеудің тиімділігін арттыруға бағытталған халықаралық тәжірибені ескере отырып, ресурстарды үнемдеу мәселелерін шешуде ұлттық экономиканы табысты басқаруға бағытталған. Осылайша, менеджменттің түрлі деңгейлерінде ресурстарды сақтау проблемаларын іске асыру бойынша тиімді басқару шешімдерін негіздеу жүйелік экономикалық ойлауды дамытады және күрделі экономикалық мәселелерді шешеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агробизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Пән аграрлық бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін, ҚР аграрлық саласындағы заңдарын, ауылшаруашылық кәсіпорындары мен олардың бірлестіктерінің ұйымдастыру-экономикалық негіздерін, оларда мамандандыру және өндірісті жоспарлау, жерді және өндірістің өзге де құралдарын ұтымды пайдалану, өндірістің барлық аспектілерінің өзара байланысы мен өзара байланысын, ұйымның ғылыми негіздерін, еңбек тәртібін реттеу және ауылдық өндірістерді экономикалық талдау әдістерімен үй шаруашылықтарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 4

  Курс студенттер арасында сапа менеджментін заманауи басқару тұжырымдамасы, сондай-ақ өнімдерді, қызметтерді, жұмыстарды, отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін сапалы басқару саласындағы дағдыларды қалыптастырудың тұтас жүйелік көрінісін қалыптастырады. Пәнді оқытудың өзектілігі нарықтық экономиканың қажеттіліктерімен негізделеді, кәсіпорынның табысты қызметі шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Экономикалық саламен байланысты негізгі ұғымдарды анықтау , нарықтардың барлық түрлерін және кәсіпкерлік қызмет пен бизнесті ұйымдастыру түрлерін тізімдеу; кәсіпорын шығындарының барлық негізгі түрлерін жіктеу, нарықтық экономиканың экономикалық заңдары және олардың пайда болу нысандары туралы мәліметтерді қалыптастыру; қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану және интернализация үдерістерін сипаттау; кәсіпорындардың қызмет етуінің негізгі ғылыми-басқарушылық, қаржы-шаруашылық, маркетингтік мәселелерін тізбектеу; кәсіпкерлік қызметте, сонымен қатар кәсіби салаадағы құқықтық, экономикалық ақпаратты жүйелендіру

 • Код ON2

  Баға белгілеу, салық салу және кәсіпорындардың қызметін мемлекеттік реттеудің нысандары туралы деректерді анықтау; кәсіпорын деңгейінде басқару қызметінің барлық функционалдық бағыттарының іргелі негіздерін сипаттау, іскерлік этика мен этикеттің халықаралық және отандық нормаларын атап көрсету; Әртүрлі экономикалық және бизнес жүйелердің ерекшеліктерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін тану;экономиканың әртүрлі санаттарын олардың ерекшелігіне, салалық тиістілігіне және басқа өлшемдерге қарай жіктеу; әр түрлі процестер мен операцияларды ұйымдастыру әдістері мен тәсілдерін ажырату ; баға белгілеу, салық салу, инвестициялау, калькуляциялау және нарықты зерттеу әдістемесінің ерекшеліктерін тану

 • Код ON3

  Макро және микроэкономика саласындағы әртүрлі жіктелімдерді жалпылау;шетелдік басқару жүйелерімен фирмаларды басқарудың отандық әдіснамасын салыстыру ; саланың, кәсіпорынның, өңірдің және басқа да факторлардың ерекшеліктерін ескере отырып, өндірістік процестер мен операцияларды ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдері мен әдістерін қолдану мүмкіндіктерін бағалау

 • Код ON4

  Халық пен қоғамның экономикалық өміріндегі қалыптасқан нарықтың негізгі экономикалық даму заңдары мен тенденцияларын өз сөзімен жеткізу, одан әрі дамытудың ықтимал бағыттарын көрсете отырып, жеке фирманың, саланың және елдің экономикалық көрсеткіштерінің өзгеру серпінін көрсету; Ұйым қызметінің тиімділік деңгейін есептеу және сала немесе аймақ қызметінің негізгі экономикалық параметрлерін есептеу мен талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану; қауіпсіздік нормадарын және эконмикалық ақпаратты жүйелендіру

 • Код ON5

  Еңбекті және өндірісті ұйымдастырудың әртүрлі әдістерін қолдану негізінде жекелеген операциялар мен процестер бойынша ғылыми негізделген нормалар мен нормативтерді әзірлеу; тиімді логистикалық жүйелер мен институционалдық құрылымдарды құру және енгізу әдістемесінің ерекшеліктерін ашу; өз жұмысында әлеуметтік –гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін практикада қолдану; фирманың өндірістік саласында технологиялық және техникалық процестер мен операцияларды ұйымдастыру

 • Код ON6

  Компанияның қызметін әртүрлі қызмет мерзімдеріне жоспарлау, басшылықтың әртүрлі әдістері мен стильдерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін жалпы сипаттау; кәсіпорынның өндірістік, коммерциялық қызметі үшін ақпарат жинау мақсатында нарықтарды зерттеу және эксперимент жүргізу; жиналған деректерді, жиналған мәліметтерді, статистиканы және фактілерді жұмыс нәтижелерін шығара отырып интерпритациялау

 • Код ON7

  Компанияның немесе тұтастай саланың қызметіне байланысты ақпараттың үлкен көлемін талдау, талдау жұмысының әртүрлі әдістерін қолдана отырып, кәсіпорын жұмысының нәтижелеріне әсер ететін әртүрлі факторларды жіктеу зерттеу объектісінің күшті және әлсіз жақтарын анықтау, оларды мүмкіндіктер мен қауіптермен салыстыру; нарықтағы нақты жағдайды ескере отырып, зерттеу объектісінің жұмысын және оның нәтижелерін сынға алу және талқылау

 • Код ON8

  Төлем қабілеттілігі сияқты параметрлерді есептей отырып, фирманың қаржылық жағдайын талдау, өтімділік, рентабельділік; еңбекақы төлеудің орташа деңгейін есептей отырып, еңбек ресурстарын пайдалану деңгейін бағалау, кәсіпорында еңбек өнімділігін арттыру мәселесінде оның маңыздылығын анықтау

 • Код ON9

  Экономикалық субъектілердің болжамды модельдерін, мінез-құлқын құру; бәсекеге қабілетті және бәсекеге қабілетсіз нарықтық құрылымдардың типологиясын талдау; нарықтағы және елдің экономикалық саласындағы өзгерістер туралы мәліметтер жинау; алынған нәтижелерді өңдеу, қолда бар статистикалық және есептік деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну; шығынсыздық нүктесін, сыни нүктелерді, жобалардың өтелімділік мерзімін есептеу және талдаудың схемалық әдіснамасын бейнелеу және т. б

 • Код ON10

  Түрлі инвестициялық, инновациялық және бизнес жобалар мен жоспарларды олардың тиімділігі мен енгізу мүмкіндігі тұрғысынан бағалау; фирманың нақты тәжірибесінде қолдану үшін менеджмент және маркетинг әдістері мен тәсілдерін жүйелеу; фирманың бәсекеге қабілеттілігін бағалау және талдау тәсілдерін бөлу және оны арттыру мен дамытудың бағыттарын бөлу. Елде және әлемде өтіп жатқан үрдістерді анықтау мақсатында экономикалық және нарықтық заңдардың іс-әрекеттері туралы барлық білімді жүйелендіру; кешенділік, жүйелілік, тиімділік және объективтілік өлшемдері мен принциптері бойынша өңірлік, салалық және микроэкономикалық процестерді жіктеу

 • Код ON11

  Процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау және болжау үшін модельдерді интеграциялау, бұл ретте олардың сапалық сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыру; түрлі қадағалау органдары алдында қаржылық және экономикалық-статистикалық қызмет бойынша әртүрлі есептер жасау;олардың тиімділік көрсеткіштерін есептей отырып, инвестициялық және бизнес жобаларды құру;басқару жүйесін жетілдіру үшін қайта жаңарту және қайта құру

 • Код ON12

  Процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау және болжау үшін модельдерді интеграциялау, бұл ретте олардың сапалық сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыру; түрлі қадағалау органдары алдында қаржылық және экономикалық-статистикалық қызмет бойынша әртүрлі есептер жасау;олардың тиімділік көрсеткіштерін есептей отырып, инвестициялық және бизнес жобаларды құру;басқару жүйесін жетілдіру үшін қайта жаңарту және қайта құру

 • Код ON13

  Әр түрлі бағалау әдістерін пайдалана отырып, бизнестің нарықтық құнын бағалауды жүргізу,жүргізілген талдау және орындалған есептер бойынша негізгі қорытындыларды дәлелдеу ; жүргізілген талдау мен алынған деректер негізінде бизнестің немесе кез келген шаруашылық жүргізуші субъектінің болашақ жай-күйін болжау

 • Код ON14

  Компанияның жай-күйін бағалау тәсілдері және оның банкроттығының ықтималдығын анықтауды ұсыну; экономиканың қазіргі жай-күйін және зерттеу объектісінің сыртқы орта факторларын ескере отырып, ықтимал қаржылық және экономикалық тәуекелдерді ұсыну; әр түрлі сарапшылар мен институттардың алынған нәтижелері мен қорытындыларын түсіндіру

 • Код ON15

  Сметалық есептер және калькуляциялық есептер жасау;талдау және бағалау нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау;қызметкерлерді басқару әдістерін, баға белгілеу әдістерін және талдау және бағалау негізінде кәсіпорынның есептік-кредиттік саясатын таңдау;экономика, маркетинг, басқару және қаржы мәселелері бойынша экономикалық кеңестер беру ; экономикалық құбылыстарды дамытудың институционалдық факторларын бағалау

Top