Білім беру бағдарламасы өзекті емес

7M06119 Информатика в Halyqtar dostyǵy

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистратураның білім беру бағдарламаларының мақсаттары Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 7 деңгейіне сәйкес келеді, "7m015 - техника және технологиялар магистрі" бағыты бойынша магистранттарды даярлау бағдарламасы информатика бойынша сапалы білім беру саласында мамандарды даярлауға бағытталған; қазақстандық патриотизмді, төзімділікті, жоғары мәдениетті тәрбиелеу, мемлекеттік тілді басым дамыту; отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде білім беру мазмұны мен құрылымын жаңарту.; ғылыми философиялық, әлеуметтік - саяси білімі, ақпараттық үдерістер мен компьютерде жұмыс істеуді талдау дағдылары мен іскерліктері бар, дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының рөлін көрсететін үйлесімді және жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау. Қоғамның сұраныстарын және аймақтық талаптарды есепке алатын ақпараттық технологиялар саласында ғылыми, кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі бар, ақпараттық жүйелерді жобалау, әкімшіліктендіру және тестілеу саласында білімді меңгерген бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау. Ақпараттық және компьютерлік технологиялар (АКТ) негіздері, АКТ саласында ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары, кәсіпорындардағы кәсіби қызметтің тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламалар мен интернет технологиялар құралдарымен ақпаратты өңдеу, іздеу, талдау саласында білімді қолдана білетін дайындау. Жалпы және арнайы компотенцияларды, сондай-ақ информатика және ақпараттық технологиялар саласындағы инновациялық амалдар мен зерттеу дағдыларын меңгеру үшін жағдай жасау. Оқушылардың әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру: мақсатқа талпынушылық, ұйымшылдық, еңбекқорлық, коммуникабельділік, ұжымда жұмыс істей білу, жауапкершілік, төзімділік: өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеті, белсенді өмір сүру ұстанымы.  Ақпараттық және желілік технологияларды, қазіргі заманғы бағдарламалау технологияларын қолдану саласында, сондай-ақ компьютерді қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау, жасау, енгізу және сүйемелдеу саласында бітірушілерді кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындау  Магистратураның білім беру бағдарламаларының мақсаттары Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 7 деңгейіне сәйкес келеді, "7m015 - техника және технологиялар магистрі" бағыты бойынша магистранттарды даярлау бағдарламасы информатика бойынша сапалы білім беру саласында мамандарды даярлауға бағытталған; қазақстандық патриотизмді, төзімділікті, жоғары мәдениетті тәрбиелеу, мемлекеттік тілді басым дамыту; отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде білім беру мазмұны мен құрылымын жаңарту.; ғылыми философиялық, әлеуметтік - саяси білімі, ақпараттық үдерістер мен компьютерде жұмыс істеуді талдау дағдылары мен іскерліктері бар, дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының рөлін көрсететін үйлесімді және жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау.  Қоғамның сұраныстарын және аймақтық талаптарды есепке алатын ақпараттық технологиялар саласында ғылыми, кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі бар, ақпараттық жүйелерді жобалау, әкімшіліктендіру және тестілеу саласында білімді меңгерген бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.  Ақпараттық және компьютерлік технологиялар (АКТ) негіздері, АКТ саласында ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары, кәсіпорындардағы кәсіби қызметтің тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламалар мен интернет технологиялар құралдарымен ақпаратты өңдеу, іздеу, талдау саласында білімді қолдана білетін дайындау.  Жалпы және арнайы компотенцияларды, сондай-ақ информатика және ақпараттық технологиялар саласындағы инновациялық амалдар мен зерттеу дағдыларын меңгеру үшін жағдай жасау.  Оқушылардың әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру: мақсатқа талпынушылық, ұйымшылдық, еңбекқорлық, коммуникабельділік, ұжымда жұмыс істей білу, жауапкершілік, төзімділік: өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеті, белсенді өмір сүру ұстанымы.  Ақпараттық және желілік технологияларды, қазіргі заманғы бағдарламалау технологияларын қолдану саласында, сондай-ақ компьютерді қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау, жасау, енгізу және сүйемелдеу саласында бітірушілерді кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындау
  • Академиялық дәреже Магистратура
  • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
  • Оқу мерзімі 2 года
  • Кредиттер көлемі 120
  • Білім беру бағдарламаларының тобы M094 Ақпараттық технологиялар
Top