Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07400 Қаржы в Университет КИМЭП

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Докторантура (PhD) бағдарламасы келесі мақсаттарға жетуге бағытталған: 1. Бизнес және қаржы саласында және ғылыми зерттеулер жүргізудің заманауи әдістері бойынша кең білімді жоғары білікті кадрлар даярлау; 2. заманауи оқыту технологиялары мен бизнес саласында терең білімі бар жоғары білікті оқытушылар құрамын даярлау; 3. Әлеуметтік жауапкершілік пен этикалық нормаларды ескере отырып, серпінді және бәсекеге қабілетті іскерлік ортада стратегиялық және практикалық бизнес мәселелерін шешуге қабілетті, ғылыми зерттеулердің алдыңғы қатарлы әдістерімен жоғары білікті бизнес-көшбасшыларды даярлау. 4. Диссертацияны оқу және жазу барысында алған теориялық және практикалық білімдерін ескере отырып, шешім қабылдауға қабілетті жоғары білікті әлеуметтік жауапты мемлекеттік қызметшілер мен қоғам қайраткерлерін даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Бизнес зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  This course develops conceptual frameworks in research methodologies and emphasizes business applications of modern software in research design. Main themes of this course are role of business research, acquiring research skills in both qualitative and quantitative aspects of analysis. Students will be exposed to survey instrument design, questionnaire design, sampling methods, data collection and research design, basic inference analysis, research ethics, exploratory research, qualitative analysis, measurement and scaling of data attributes as well as business applications and interpretation of statistical techniques.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару және ұйымдастыру теориясы
  Несиелер: 5

  The objectives of this course are to (1) familiarize student with seminal works and theories of management and organization studies, (2) identify the research gaps in existing literature and recommend future research opportunities. The student will study elements of theory and model development from macro and macro perspectives. The intent will be to understand how these different concepts of modern business organizations are meant and shape the generalist point of view into management theory and practice in both a national and global context. The classical management theories, cultural theories, institutional theories, regulation theories, modernism and post-modernism debate, Fordism, Toyotaism, TQM, Six Sigma, Lean Production, etc. will be included in this course. Further it will look into grounded theory approach to understand the development of new theories and approaches in management and organization analysis.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржыдағы заманауи ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 5

  The main objective of this course is to provide a broad overview of contemporary finance research topics. By emphasizing current trends and emerging issues in finance research, the course provides doctoral students with relevant theoretical and methodological tools required for conducting high quality theoretical and empirical research in accounting, finance, and other related fields. The course exposes students to a wide range of topics, including corporate reporting and capital markets, capital market efficiency, corporate governance, stability of banking system, financial regulation, exchange rates and energy market, asset pricing and valuation, capital budgeting and real options, capital structure and dividend policies, information asymmetry and agency theory, term structure of interest rates, option valuation, international parity relationships, etc.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық деривативтер
  Несиелер: 5

  The course examines the theories and application of financial derivatives in modern finance. The course focuses on three general classes of derivatives: forwards, futures, options, and swaps. Characteristics of widely used derivatives such as interest rate futures, index futures, stock options, interest and currency swaps are introduced. Emphasis is placed on organization of derivatives market, arbitrage pricing and strategies, trading and hedging techniques. The more advanced topics include option valuation models (Binominal tree and Black-Sholes models), options’ Greek letters, swap valuation methods, regulations and recent innovations in derivative markets.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инвестицияларды басқару
  Несиелер: 5

  This course examines the theories as well as empirical evidence on investment environment and the investment process. An investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits. The investment process involves identifying objectives and constraints, formulating and implementing strategies, and monitoring and updating the portfolio as needed. Major topics include investment alternatives, securities markets and trading mechanism, risk and return analysis, modern investment theory, valuation, analysis and management of bonds, common stocks and derivative securities, and investment performance evaluation

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  The course focuses on intensive review and study of theories and practices of modern corporate financial policies and strategies. Areas of study include complex capital budgeting under certainty and uncertainty, valuation of projects and firms, capital structure and cost of capital, dividend policy and stock repurchases, corporate risk management, mergers, acquisitions and corporate restructuring, working capital management, corporate governance and control, agency conflicts and information asymmetry in contract theory, etc. Case study may be utilized to examine, analyze, and integrate corporation decision-making.  Also, theoretical and empirical literature on advanced corporate finance issues will be reviewed.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы нарықтары және институттары
  Несиелер: 5

  The course focuses on intensive review and study of the financial environment, including securities, markets, and institutions. Emphasis is on interest rate determinants, fixed income, equity and derivative securities, and the operations and management of all types of financial intermediaries. Theoretical and empirical literature on models and behavior of financial intermediaries, structure and regulation, interest rate theories, financial markets, and the impact of macroeconomic policies and procedures on financial markets and institutions are explored. Regulatory structure over capital markets and institutions, central banking, market developmental issues, market microstructure issues, creation of capital market infrastructure, and impact of globalization and technological development are also discussed

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы теориясы
  Несиелер: 5

  The course engages intensive study and critical examination of modern finance theory, emphasizing the integration of firm investment and financing decisions under certainty and uncertainty, as well as, under perfect and imperfect capital markets. Major topics may include, but are not limited to, asset pricing and valuation, capital budgeting and real options, capital structure and dividend policies, capital market efficiency, information asymmetry and agency theory, term structure of interest rates, option valuation, international parity relationships, etc. Empirical studies that have bearing on modern finance theories are also explored.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жергілікті және ғаламдық деңгейде ғылыми мәселелер мен бизнес мәселелерін шешу үшін теориялық және тұжырымдамалық білімді қолдана біледі

 • Код ON2

  Зерттеуді қажет ететін маңызды ғылыми проблемаларды анықтай білу

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеу әдістерін қолдана отырып шешуді талап ететін іскери және стратегиялық мәселелерді анықтай білу

 • Код ON4

  Анықталған проблемаларды шешудің заманауи зерттеу әдістерін анықтай және қолдана білу және оларды қолдану нәтижелерін сыни тұрғыдан бағалау

 • Код ON5

  Зерттеу нәтижелерін әлемдік деңгейдегі ғылыми журналдарда форматтау және жариялау мүмкіндігі

 • Код ON6

  ғылыми жұмысқа, педагогикалық қызметке, бизнес мәселелерін шешуге және мемлекеттік органдардың бағдарламаларын жасауға қатысты этикалық, құқықтық және әлеуметтік аспектілерді анықтай және бағалай алады

 • Код ON7

  Заманауи оқыту технологияларын оқу-педагогикалық қызметінде қолдана білу

 • Код ON8

  Халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес мамандану бағыты бойынша академиялық пәндер бойынша курстарды құруға және жүргізуге қабілетті

 • Код ON9

  Инвестициялық зерттеулерде сандық құралдар мен әдістемелерді тиімді пайдалану;

 • Код ON10

  Экономикалық және қаржылық есеп деректерін пайдалана отырып, инвестициялық мүмкіндіктерге талдау жасау;

 • Код ON11

  Әр түрлі инвестициялық құралдарды қолдана білу керек, яғни: акциялар, тіркелген кірістер, туынды қаржы құралдары және балама инвестициялар;

 • Код ON12

  Инвестициялық мақсаттарды, уақыт көкжиегін, тәуекелдерге төзімділікті, салықтар мен басқа да ерекшеліктерді ескере отырып, әр түрлі инвесторлар үшін тиісті және оңтайлы инвестициялық портфельдер құру;

 • Код ON13

  Тиімді инвестициялық және шешім қабылдау үшін әр түрлі қаржы құралдары мен әдістерін сипаттау және қолдану;

Top