Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02176 Қуыршақ театры артисі в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • БИ І
  Несиелер: 3

  Би пластикасының негізгі элементтері. Классикалық бидің, халықтық-сахналық бидің, қазақ биінің экзерсисінің базалық қозғалысы. Гимнастика, шейпинг элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫНЫҢ АКТЕРЛІК ШЕБЕРЛІК ТЕХНИКАСЫ I
  Несиелер: 5

  Қол сымбаттылығын жетілдіруге арналған жаттығулар мен этюдтер. (сыңар, жұп, топтық) «Актер қолы – суреткер» цикліне этюдтер. Қолғапты қуыршақпен жұмыс. Қолғапты қуыршақты егжей-тегжейлі меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ВОКАЛ І
  Несиелер: 2

  Дауыс аппаратымен танысу. Ән айту дауысын қою. Тыныс алуды дамыту, интонирлеу тазалығы бойынша жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • САХНА ТІЛІ І
  Несиелер: 3

  Сөйлеу аппаратының қалыптасуы. Сөйлеу аппаратының анатомиясы мен физиологиясы. Дем. Сахна тілінің негізгі ерекшеліктері. Дикция.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫНЫҢ АКТЕРЛІК ШЕБЕРЛІК ТЕХНИКАСЫ II
  Несиелер: 5

  Қуыршақ өмірінің сымбатты технологиясын меңгеру. Нақты ұсынылған жағдайда қуыршақтың сахналық өмірінің туындауы барысындағы қаныққан, сымбатты, мазмұнды қозғалыстар мен әрекеттер. Затты «тірілтуге» арнайы этюдтер. Қуыршақ театры актерінің ерекшелігі бойынша көркемдік елестету қабілетінің жетілуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ВОКАЛ ІІ
  Несиелер: 2

  Дауыстың техникалық бірге орындалатын шығарма мән-мағынасының үндестігі. Осы бағытта орындалатын вокализдер, әндер, романстар және ариялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • БИ ІІ
  Несиелер: 3

  Халықтық-сахналық бидің базалық қозғалысы. Спорттық-бал биінің және заманауи бидің элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сахна тілі ІІ
  Несиелер: 3

  Сөз арқылы қарым-қатынас. Дикция және орфоэпия. Айтылудың әдеби нормалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ТӘН БИ І
  Несиелер: 3

  Пластикалық мүмкіндіктер мен көркемдік бейнені сентездеу. Өзін-өзі көрсету еркіндігін, ерік-жігерді, зейінді шоғырлануын, артистизмді көрсету. Қозғалыс үйлесуін, икемділігін, икемділігін және мәнерлілігін талап ететін қозғалыс міндеттерін орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақ театрының фольклорлық қайнар көзі. Кәсіби театрдың ашылуы. Қазақ театрының алғашқы актерлері. Соғыс кезеңіндегі театр. Соғыстан кейінгі театр өнері. Қазақ сахнасындағы ұлттық классикалар. Қазақ сахнасындағы шетел классикалары. XX ғасырдың екінші жартысындағы қазақтың актерлік өнері мен режиссурасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚОЛ ПЛАСТИКАСЫ I
  Несиелер: 2

  Пәннің негізгі міндеті-қуыршақ театрының актері-студенттер қолының әсемдігі мен көркемдігін дамыту. Гимнастикалық жаттығулар қолдың икемділігін дамытады, яғни саусақтың жүйке жолдарын жұмсартады және бұлшықеттерді жаттықтырады. Әртістің қолы икемді және бастамашыл болуы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫНЫҢ АКТЕРЛІК ШЕБЕРЛІК ТЕХНИКАСЫ III
  Несиелер: 5

  Тросты қуыршақты меңгеру. Механикасы жалаңаштанған гапиттермен тренинг. Тросты қуыршақты меңгеруге сыңар және жұп этюдтер. Ұсынылған жағдайдағы қуыршақтың әртүрлі екпін-ырғақ бойынша сымбаттылығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚЖҮРГІЗУ I
  Несиелер: 3

  «Қуыршақ жүргізу» пәні қуыршақ театры әртісі мамандығының басты пәндерінің бірі болып саналады. Аталмыш сабақ басқа базалық пәндермен кәсібилендіру кезеңдерімен тығыз координациялық байланыста жүргізіледі.Актер шеберлігі, сахна тілі,би, сахна қозғалысы . Студент қуыршақ кейіпкердің қыйсындылыққа құрылған, үзіліссіз жүріп отыратын қыймыл қозғалысының, психопластикалық партитурасын анықтауға, сөйлетуге, әрекет етуге, жалпы айтқанда жан бітіріп образ сомдауға тиісті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ВОКАЛ ІІІ
  Несиелер: 2

  Орындаушылық шеберлікті және вокалдық техниканы жетілдіру жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • САХНА ТІЛІ III
  Несиелер: 3

  Тіл техникасын дамыту. Монологтармен жұмыс істеу. Автордың стилі. Сөйлеу барысында кездесетін интонациялардың заңдылықтары. Әдеби-көркем мәтінмен жұмыс істеу тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚТАР ЖАСАУ II
  Несиелер: 5

  Қуыршақтар жасаудың жаңа материалдары мен технологияларын игеру. Бөліктерді дайындау, құрақ қуыршағын монтаждау және аяқтау. Қуыршақтың қарапайым бейнелі шешімі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахна тілі IV
  Несиелер: 3

  Бейне сомдау кезінде сахна тілімен дұрыс жұмыс істеу дағдысын тәрбиелеу. Сөз саптау мен бейне сомдауды меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ТӘН БИ ІІ
  Несиелер: 3

  Шығармашылық ізденісте, өз бетінше немесе топ құрамында алған білім мен дағдыларды іске асыру. Орындаушылық шеберлігін жүйелі түрде жетілдіру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚУЫРШАҚЖҮРГІЗУ II
  Несиелер: 3

  Қуыршақтардың кәсіби дәлдігі мен виртуоздығын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚОЛ ПЛАСТИКАСЫ II
  Несиелер: 2

  Қолды кәсіби қою. Қол мен саусақтардың икемділігін жаттықтырады. Кеңістіктегі қолды үйлестіру. Қолдың икемділігін, ептілігін, шапшаңдығын және мәнерлілігін дамытуға арналған жаттығулар мен этюдтар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IV ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫНЫҢ АКТЕРЛІК ШЕБЕРЛІК ТЕХНИКАСЫ
  Несиелер: 5

  Сөз әрекеті кезіндегі қуыршақ сымбаттылығы. Рөлдің сымбатты жинақтылығы. Бейнелі түрде кескіндеу барысындағы ойлау және елестету қабілетін әрі қарай жетілдіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ВОКАЛ ІV
  Несиелер: 2

  Әншінің жеке дара шығармашылық қабілетін ашу. Бағдарламаға оперетта, опералардан ансамбльдер мен көріністерді енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚОЛДЫ КӘСІБИ ҚОЮ
  Несиелер: 3

  Қолды кәсіби қою. Қол мен саусақтардың икемділігін жаттықтырады. Кеңістіктегі қолды үйлестіру. Қолдың икемділігін, ептілігін, шапшаңдығын және мәнерлілігін дамытуға арналған жаттығулар мен этюдтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ВОКАЛ V
  Несиелер: 2

  Студенттің репертуарын кеңейту жалғасуда. Студент шығармаларды өз бетінше үйренеді, 1,2 курстарда алған барлық дағдыларды қолдана отырып, көркем бейнені ойлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚТАР ЖАСАУ III
  Несиелер: 4

  «Қуыршақ жасау технологиясы»пәні- қуыршақ театрының актерларын кәсібилікке дайындаудың негізгі бөлімі.Студенттер суретшімен бірлесе отырып, спектакльде ойналатын қуыршақтардың техникалық мүмкіндіктерін және бейнелік ерекшеліктерін анықтауға қатысады. Соның нәтижесінде, қуыршақ жүргізу техникасын меңгеру әдісі жеңілдейді. Студент қуыршақтардың дәстүрлі жүйелеріне байланысты олардың: жіпті, қолғапты, тросты және ашық көріністе басқарылатын қуыршақтардың өзара айырмашылығын, жан бітіру тәсілдерін білуі шарт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХОРЕОГРАФИЯ І
  Несиелер: 3

  Пластикалық мүмкіндіктер мен көркемдік бейнені сентездеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахналық сайыс I
  Несиелер: 3

  Әртүрлі салқын қарулармен қауіпсіз сайысу. Ұлттық қаруларды пайдаланып сайысу. Актердің қимыл-іс және психофизикалық қасиеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚЖҮРГІЗУ III
  Несиелер: 3

  Қуыршақ жүргізу техникасын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қуыршақ театры артисінің шеберлігі V
  Несиелер: 6

  «Қуыршақ эстрадасының» негізімен танысу. Би арқылы сымбатты композициямен жұмыс істеу. Творчестволық зейінді, форманы сезінуді, образ бойынша ойлауды, бейнелеуді, суырып-салмалық қабілеттілікке жинақы түрде жетілдіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • СӨЙЛЕУ ТЕХНИКАСЫ І
  Несиелер: 3

  Сахна өнерінің ең басты құралы-сөз. Сахна тілі пәнінің мақсаты мен міндеттері болашақ өнер саласы мамандарының табиғи сөйлеу және дауыс мүмкіндіктерін жетілдіру, дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ШЕТЕЛДІК ТЕАТР ТАРИХЫ
  Несиелер: 3

  Пән "шетел театрының тарихы"курсы жүйесіндегі маңызды болып табылады. Оның негізгі ерекшелігі-еуропалық театрдың даму кезеңі біздің көз алдымызда қалыптасады және үнемі өзгереді. Әлемдік театр үдерісі саласында қалыптасқан бағыттар мен эксперименттер қызықты және көрнекі үрдістер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ВОКАЛ VI
  Несиелер: 2

  Студенттің репертуарын кеңейту жалғасуда. Студент шығармаларды өз бетінше үйренеді, 1,2 курстарда алған барлық дағдыларды қолдана отырып, көркем бейнені ойлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • САХНАЛЫҚ САЙЫС II
  Несиелер: 3

  Сахналық сайыста серіктеспен қарым-қатынас, әр түрлі ырғақта әрекет ете білу, эмоционалды сияқты актерлік техниканың элементтері барынша толық көрінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • СӨЙЛЕУ ТЕХНИКАСЫ ІІ
  Несиелер: 3

  Жанрлық және стильдік жағынан өзгеше әдеби шығармаларды талдау, образ арқылы ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Студент, мәтіндегі сөздің мән мағанасына терең ой жіберіп, кейіпкердің дұрыс, әрі анық сөйлеуіне басты назар аудару керек.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХОРЕОГРАФИЯ ІІ
  Несиелер: 3

  Өзін-өзі көрсету еркіндігін, ерік-жігерді, зейінді шоғырлануын, артистизмді көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ГРИМ
  Несиелер: 3

  Тері түсінің өзгеруі бар жас грим.Латекспен ескі грим. Жұқа бейненің гримі және анықтамасы. Толық әсер гримі. Беттің жекелеген бөліктерін өзгерістермен Гримировка. Гримнің теледидарға ерекшелігі.Гримнің көркем кинодағы ерекшелігі. Сахналық эстрадалық гримнің ерекшелігі. күндізгі жарықтандыру үшін грим спецификасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қуыршақ театры артисінің шеберлігі II
  Несиелер: 5

  Диплом алдындағы спектакльмен жұмыс жасау. Спектакльдің көркеми бір бүтінділік деңгейіне жету. Актер техникасындағы барлық элементтерді спектакль жанрына, әрекет арқауына, екпін мен ырғаққа және түпкі мақсатқа бағындыру. Қуыршақпен жұмыс жасау барысындағы негізгі орындаушыға ассистенттік көмек.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • СӨЙЛЕУ ТЕХНИКАСЫ ІІІ
  Несиелер: 3

  Студенттердің туа біткен сөйлеу және дауыстық мәліметтерін ашу және одан әрі дамыту. Сахналық сөйлеу саласында кәсіби дағдыларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ВОКАЛ VII
  Несиелер: 2

  4 курста жұмыс жалғасуда. Бұрын алған вокалдық-техникалық және Көркемдік-орындаушылық дағдылардың барлығы дамиды және тұрақтанады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика, құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделген интегративті сипатқа ие, оның мәні өмірдің түрлі аспектілері, адам мен қоғамның дамуы, әлеуметтік факторлардың әр адамның өміріне әсері туралы ғылыми білім болып табылады. Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіпкерлік-білімсіз қазіргі экономикалық өмірде бағдарлануға қиын ғылым. Алайда, экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп негіздері туралы түсінік болу, әсіресе жастар үшін – уақыт талабы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ АКТЕРІНІҢ ШЕБЕРЛІГІ III
  Несиелер: 5

  Дипломдық спектакльге дайындық. Стиль және пьесаның жанрын оқып үйрену. Рөлдің түпкі мақсаты мен әрекет арқауын анықтау. Кейіпкерлердің өзара қарым-қатынасын және негізгі қақтығысын талдау. Қуыршақ жүргізу барысындағы кәсіби дәлдік және асқан шеберлік екеуінің бірбүтіндігі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚТАР ЖАСАУ
  Несиелер: 6

  «Қуыршақ жасау» пәні- қуыршақ театрының актерларын кәсібилікке дайындаудың негізгі бөлімі.Студенттер суретшімен бірлесе отырып, спектакльде ойналатын қуыршақтардың техникалық мүмкіндіктерін және бейнелік ерекшеліктерін анықтауға қатысады. Соның нәтижесінде, қуыршақ жүргізу техникасын меңгеру әдісі жеңілдейді. Студент қуыршақтардың дәстүрлі жүйелеріне байланысты олардың: жіпті, қолғапты, тросты және ашық көріністе басқарылатын қуыршақтардың өзара айырмашылығын, жан бітіру тәсілдерін білуі шарт.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • САХНАЛЫҚ САЙЫС III
  Несиелер: 3

  Сахна қозғалысы пәні - дене қозғалысының икемділігін, актердың фундаменталды дайындығын толықтырады. Сабақтың негізі сол, - ол болашақ актерге тек ойлап қозғалыс жасау ғана емес, сол қозғалысты сахнада жүйелі түрде әдемі жеткізе білуге баулиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХОРЕОГРАФИЯ ІІІ
  Несиелер: 3

  Қозғалыс үйлесуін, икемділігін, икемділігін және мәнерлілігін талап ететін қозғалыс міндеттерін орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ АКТЕРІНІҢ ШЕБЕРЛІГІ IV
  Несиелер: 5

  Кәсіби театрдың күн тәртібі бойынша жұмыс істеу. Спектакльді ең қажетті декорация, жарық және қуыршақтармен жабдықтау. Спектакльдің декорациясын ауыстыру кезіндегі техникалық және дыбыс эффектілерін тудыру барысындағы жұмыс. Спектакльдің көрермен алдында кәсіби деңгейде орындалуы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • АКТЕРДІҢ РЕЖИССЕРМЕН ЖҰМЫСЫ
  Несиелер: 5

  «Режисерлің актермен жұмысы» пәні- драмалық театр актерларын кәсібилікке дайындайтын маңызды пәндердің бірі.Пәннің оқу-әдістемелік құралының негізгі бағдарламасы актерлік мамандықты меңгеру,актерлік шеберліктің ішкі техникасынан бастап көркем бейне жасауға бағыттау болып табылады. «Режисердің актермен жұмысы» пәнінің мақсаты-болашақ актерге өз мамсандығын саналы түрде игеруіне көмектесу.Студентке сахнада толықтай шынайы жұмыс жасауды үйрету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • САХНАЛЫҚ САЙЫС IV
  Несиелер: 3

  Театр тек сөзден ғана емес, - сонымен қатар әдемі, икемді дене қимылынан тұрады. Дененің буын икемділігіне дайындық, - яғни студент шығарманы күрделендіре отыра шеберлігін шындау. Адам табиғатының күрделілігін, ақыл-ойын, іс-әрекетін, сезімін, толғаныстарын, қуаныш-қайғысын дәл беру үшін шәкірт сөз құдіретін терең түсініп, сахналық қозғалыс іс-әрекетті жетік меңгеруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • БАЛЕТМЕЙСТЕРМЕН ЖҰМЫС
  Несиелер: 4

  Қозғалыс үйлесуін, икемділігін, икемділігін және мәнерлілігін талап ететін қозғалыс міндеттерін орындау. Шығармашылық ізденісте, өз бетінше немесе топ құрамында алған білім мен дағдыларды іске асыру. Орындаушылық шеберлігін жүйелі түрде жетілдіру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • КАЛ VIII
  Несиелер: 2

  Сыныптағы барлық жұмыс репертуарды таңдау бойынша жұмысқа жіберіледі. Дипломдық спектакльге дайындық жүріп жатыр.V

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Театрлардың әдебиет бөлімінде, кино- телестудияларда, сонымен қоса мектептер мен коледждерде осы пәндерден дәріс беру.

 • Код ON2

  Кәсіби қуыршақ театр актеры, сонымен қатар кино және телестудияларда балалар бағдарламасын жүргізе алады, осы пәннен өнер коледждері мен мектеп үйірмелерінде дәріс береді.

 • Код ON3

  Қуыршақ театр өнері, радио телеэкранда, дубльяж маманы, осы пәннен өнер коледждері мен мектеп үйірмелерінде дәріс беру

 • Код ON4

  Қуыршақ театрларында, теле бағдарламаларда, өнер көрсете алады

 • Код ON5

  Драма театрлармен өзгеде өнер ошақтарында, телевизиялық бағдарламаларда, концерттік ұжымдарда өнер көрсете алады.

 • Код ON6

  Қуыршақ театрларында, телеэкранда, балалар бағдарламасында қызмет етіп, өнер колледждерімен мектеп үйірмелерінде дәріс бере алады

 • Код ON7

  Театр сахналарында, кино түсіру алаңдарында қимыл қозғалыс іс әрекет қою, концерттік ұжымдарда өнер көрсету,арнаулы өнер мектептері мен коледждерде студияларда осы пәннен дәріс беру

 • Код ON8

  Барлық театр саласында, киностудияларда, тағыда басқа өнер ұжымдарының грим бөлімдерінде қызымет етулеріне, сонымен қоса сән салондарында, және осы пәннен колледждер мен студияларда дәріс бере алады

 • Код ON10

  Бизнес-жоспарлар құру, оны жүзеге асыру жолдарын табу. Кәсіпкерлікті қаржыландыру және мемлекеттік реттеу негіздерін білу.

 • Код ON11

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында этикалық және құқықтық тәртіп нормаларын қолдану және ұстану.

Top