Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07202 Мұнай газ ісі в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Экономикалық теорияның пәні – ол адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін материалдық материалдық емес игіліктерді орындау үстінде шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика I
  Несиелер: 5

  Техника және технология саласында бакалаврларды кәсіби қызметінің негізгі базасы бойынша теориялық даярлау, олардың ғылыми дүниетанымы мен құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Сандық есептеулер және зерттеу әдістерімен, математикалық ұғымдармен, мамандығына байланысты қолданбалы есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру.Алгебра элементтері және аналитикалық геометрия және математикалық талдаудың негіздерін үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика II.
  Несиелер: 5

  Техника және технология саласында бакалаврларды кәсіби қызметінің негізгі базасы бойынша теориялық даярлау, олардың ғылыми дүниетанымы мен құзыреттілігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: білім беру және қазіргі физиканың құбылыстары мен заңдарын меңгерту, шығармашылық ойлауын; танымдық қызметтің дағдыларын; физикалық жағдайларды модельдей алуын; кәсіби міндеттерді шешудегі дағдыларды дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұнғыма құрылысының технологиясы және жабдығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты ұңғыманың құрылысын аяқтаудың технологиялық операцияларын, оны пайдалануға бергенге дейін оқытудан тұрады. Яғни өнімді қабатты бұрғылау арқылы ашу, перспективалы горизонттарды сынау, ұңғыманы шегендеу құбырларымен бекіту, өткізгіш горизонттарды бір-бірінен ажырату, өнімді қабатты перфорациямен екінші рет ашу, ұңғыманы сынау және игеру кіретін жұмыстар кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ (орыс) тілі пәні студенттің кәсіби қызмет ету ортасында коммуникативтік қажеттіліктерін анықтауға және маманның кәсіби ортада қарым-қатынас жасауын сөйлеу әрекетінің түрлері арқылы қалыптастыруына бағытталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - орта күрделі объектілердің суреттерін, бөлшектерін және құрастыру элементтерін оқып үйрену үшін қажетті білім беру және студенттердің кеңістіктік және логикалық ойлауын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбек қорғау
  Несиелер: 2

  Тіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбек қорғау курсының мақсаты – қауіпсіздік саласында жалпы біліктілікті көтеру, адамдардың ойлау қабілетін өмірдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағыттау – осылар барлық арнайы мамандықтардың қауіпсіздігінің ғылыми-әдістемелік іргесі болып саналады: – қауіп-қатерді тани білу: оның түрін, болып жатқан жерін, мүмкін зардаптың, зиянның шамасын, қатер болу мүмкіншілігін және т.б.; – болғалы тұрған қауіп-қатердің алдын алу; – қауіп-қатер болғанда төтенше жағдай кезінде білікті іс-әрекет жасай білу. Қауіптерді анықтайтын және зерттейтін қолданбалы техникалық ғылым және қызметкерлердің ��әсіби жарақаттануын және кәсіби аурушаңдығын, жазатайым оқиғаларды және өрттерді болдырмау үшін оларды болдырмау немесе азайту әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 5

  Геодезия — Жердің пішіні мен мөлшерін, қабылданған координаттар жүйесіндегі нүктелер орнын анықтаудың әдістері мен тәсілдерін зерттейтін, жер бетінің планы мен картасын салу, жер бетіндегі өлшеулерді жүргізумен айналысатын Жер туралы ғылымдардың бір саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 3

  Химияның негізгі стехиометриялық заңдарын білуге: массалар сақталу заңы, құрам тұрақтылық заңы, еселік қатынас заңы, Авагадро заңын білуі керек. Периодтық заңды атомның электрондық құрылысын, периодтық кестенің құр ылымын, Паули, Хунд және Клечковский ережелерін білуге тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Газ және газконденсат кен орындарын игеру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-табиғи газдардың физикалық қасиеттерін, газ және газ конденсатты кенорындарын игеру принциптерін білуге негізделген газ ұңғымаларын пайдалану технологиясына, газ бен конденсатты жинау және дайындауға байланысты білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік механика
  Несиелер: 5

  Дене қозғалысының геометриялық қасиеттері туралы инерцияға және олардың әрекет ететін күштеріне теориялық білімдерін меңгерген студенттер, күштер әсерімен инерцияны есепке ала отырып, материалдық органдардың қозғалыс заңдары, сыртқы күштер мен қарапайым күштер әсеріндегі серпімді денелердің деформациясын зерттеу. есептеулер; құрылымдық элементтер мен құрылымдардың күші, қаттылығы және тұрақтылығы.«Инженерлік механика II» пәні дәрістер мен практикалық сабақтар, студенттердің өзіндік жұмысы және семестрлік жұмыстарды орындауды қамтиды. Пәндерді зерттеу міндеті - құрылымдық элементтер мен құрылымдарды жобалау кезінде туындайтын практикалық мәселелерді шешу үшін теориялық білімді қолдану.Бұл пәнді оқу аяқталғаннан кейін студенттер: білу керек: • нүктенің қозғалысын қалай анықтау керек; • динамика заңдары, динамика мәселелері, негізгі ұғымдар мен анықтамалар; • құрылымдардың элементтерін беріктік пен қатаңдыққа есептеудің негізгі әдістері мен принциптері, сондай-ақ инженерлік құрылымдардың ұтымды жобалау бойынша ұсыныстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика III
  Несиелер: 5

  Сандық есептеулер және зерттеу әдістерімен, математикалық ұғымдармен, мамандығына байланысты қолданбалы есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру.: Алгебра элементтері және аналитикалық геометрия және математикалық талдаудың негіздерін үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпшілік геофизика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Қабаттың параметрлерін анықтап, қысымның таралуын, қабаттың әр-түрлі режиміндегі сұйықтың, газдың және оның қоспасының фильтрация жылдамдығын, қабаттағы болатын фильтрация жағдайларының есебін шешу кезінде математикалық аппаратты қолдануын және қарапайым процесстерді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы гидравлика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: жер қыртысының құрамы орналасқан жер қыртысының құрылымын, тау жыныстары мен минералдар жөнінде түсінік, геологиялық карталарды тұрғызуға, жер қозғалыстарының пайда болуын үйретеді. Қысқаша мазмұны: - Студенттерге тектоникалық қозғалыстардың классификациясы, геосинклинальдардың негізгі қасиеттерінің пайда болу жолдарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 2

  Өзінің әдістері мен қабілеттерін табу және талдау, өз мүмкіншіліктерін анықтау, өзгеше әрекет етуді үйрену. Өз жеңісіңе сенуіңізге ешқандай негіз болмаса да, жеңіске жететініңізге сенгеніңіз жөн. Көшбасшылық - ең әуелі, өз бірегейлігіңді ұғыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру: қоғамдық сана мен тарихи сананы жаңғырту
  Несиелер: 2

  Қазақстан Республикасының «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының маңызды үш құрамдас бөлігі (этнос қалыптастырушы, азаматтық және жалпыұлттық) аясындағы маңызын, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының тарихи бастауларын, ұлт ағартушылары мен қайраткерлерінің тәуелсіздік жолындағы қоғамдық-саяси қызметтерін, қазіргі Қазақстандағы этносаясат және «Рухани жаңғыру» бағдарламаларының мәнін игереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы мұнай геологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Мұнай кеніштері орналасқан жер қыртысының құрылымын, тау жыныстары мен минералдар жөнінде түсінік, геологиялық карталарды тұрғызуға, мұнай-газдың химиялық қасиеттерін және де мұнайдың пайда болуын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • МГКОИ-де ЭЕМ-ді қолдану
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: Студенттерге әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Қысқаша мазмұны: Ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұнай және газ кен орны геологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мұнай-газ геологиясының негіздері туралы, геологиялық процестерді зерттеу, мұнай-газ кен орындарының геологиялық құрылымы, олардың пайда болу жағдайлары туралы студенттерге білім беру Қысқаша мазмұны мұнай мен газ геологиясының теориялық және практикалық жағдайларын зерттеу, көмірсутектердің жер қойнауын құралуын, орын ауыстыруын, жианқталауын, олардың шоғырларының кеңістікте орналасу заңдылықтарын және әр түрлі геологиялық-геохимиялық жағдайларда мұнай мен газдың құрамының өзгеру заңдылықтарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
  Несиелер: 2

  Сыбайлас жемқорлық – қауіпті әлеуметтік құбылыс. Осы құбылыспен күрестің тарихы тереңде жатыр. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы алғашқы таптық қоғамдар мен мемлекеттік құрылымдар қалыптасқан уақыттар қойнауына жетелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдени мұра
  Несиелер: 2

  Ежелгі тарихтың негіздерін бүгінгі күнмен қосатын жолды құрап, уақыттың үзіліссіз байланысын көрсететін қазіргі дау дамайдағы адамзатқа қажетті көп қырлы қоғамның тарихи тәрбиесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  Экологиялық тұрақтылықты дамыту ластаушы заттардың шығарындылары экожүйелердің ассимиляция қабілетінен аспауы керек өмірді ұйымдастыруды,экология табиғаттың экономикасын, сонымен қатар тірі организмдердің ортадағы басқа органикалық және органикалық емес заттардың арақатынасын зерттеуді меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Cтуденттерді бағдарламамен қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, лексикалық және құрылымдықты қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тау жыныстарын талқандау
  Несиелер: 4

  Бұрғылау жабдықтары мен құралдарын өз бетінше таңдауға үйрету, әртүрлі аралықтарды бұрғылау режимінің параметрлерін есептеу. Курстың қысқаша мазмұны: әр түрлі шарттарда бұрғылау тізбегінің құрамын білу, бірдей бұрғылау аралықтарда таңдауда аотық қысымдардың эпюраларын құру; технологиялық жұмыстар кезінде қауіпсіздік техника ережелерін сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұнай-газ кен орының геологиясы мен барлауы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: мұнай мен газ кен орындарының басты геологиялық даму кезеңдерін, ұқсастықтың негізгі сипаттары мен структура- тектоникалық аймақтардың маңызды ерекшелігін, мұнайлы көмірсулардың химиясын, стандартты және қабатты шарттарда мұнай мен газдың құрамы, параметрдің мәні, жыныстардың құрамын сипаттайтын – коллекторлар және өткізбейтін жыныстар, оларды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қабат флюидтерінің физика-химиялық қасиеттері
  Несиелер: 5

  "Қабат флюидтерінің физика-химиялық қасиеттері курсы студенттерді мұнай қабаттарын петрофизикалық жүйе ретінде анықтайтын және мұнай және газ кен орындарын модельдеу процесіне дайындалуға мүмкіндік беретін параметрлермен жан-жақты таныстыруға бағытталған. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент "мұнай-газ қабаты" жүйесі шеңберінде тау жыныстары мен флюидтердің физикалық қасиеттерін біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: машина бөлшектерін уйретуде бакалаврларды кәсіби қызметінің негізгі базасы бойынша теориялық даярлау, олардың ғылыми дүниетанымы мен құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұнай-газ ісі негідері
  Несиелер: 5

  Мұнай газ кен орындарын игеру және пайдалану, мұнайгаз ұңғымаларын бұрғылау, мұнай - газды жинау, дайындау, оларды магистралды құбырлар арқылы тасымалдау, сақтау процестерін, өндірістегі инженерлік тәжірибені арттыру жетілдіру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұнай өндіру техникасы және технологиясы
  Несиелер: 5

  Мұнай өндіру ұңғымаларын салу, мұнай мен газды өндіру технологиясының негіздерін зерделеу, өнімді қабаттарды ашу тәсілін сауатты таңдау, ұңғымалар конструкциясын жобалау, өнімді қабаттарға әсер ету әдістерін таңдау, ұңғыма-қабат жүйесінің жұмыс режимін есептеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина және механизмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Механизмдер мен машиналар теориясы ілімі механиканың жалпы принциптері мен заңдарына сүйене отырып, қазірде бар механизмдерді зерттейді және жаңа ерекше механизмдер жүйесін жасау методтарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпшілік геофизика
  Несиелер: 5

  Газ және газконденсатты ұңғымаларды игеру және зерттеу жұмыстарының жүйелілігін білу. Тәжірибелік-өнеркәсіптік жобалау үшін бастапқы деректерді алу үшін барлау ұңғымаларында геологиялық-кәсіптік зерттеулер жүргізе білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Материалдық денелердің тепе-тендігін және қозғалыстың жалпы заңдарын қарастырады. Әр түрлі күш жүйелерінің негізгі тепе-тендік шарттарын, дененің әр түрлі қозғалыстағы кинематикалық сипаттамаларын анықтауға арналған әдістерді сипаттайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электротехника
  Несиелер: 5

  Пәнін оқытудың мақсаты студенттердің электр және магниттік құбылыстар және оларды электр техникалық және электронды құрылғылар кеңінен қолданылатын әртүрлі өндірістік жабдықтарды пайдалану кезінде қолдану туралы білімдерін меңгеру болып табылады. Тұрақты және айнымалы токтардың электр тізбектері теориясының негіздері және оларды есептеу әдістері, электр өлшеу аспаптарының жұмыс істеу принциптерін және құрылысын кейіннен зерделеуге қажетті электромагниттік құбылыстар мен магниттік тізбектер теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірісті автоматтандыру негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-оқытудың соңғы кезеңінде техникалық жүйелерді автоматтандыру бойынша заманауи білім деңгейіне ие мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұнай кәсіпшілігінің құрал-жабдықтары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің қарапайым құрастыру және есептеу дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар жабдықтарды таңдау және пайдалану дағдыларын меңгеру болып табылады. Кәсіптік жабдық "технологиялық машиналар және жабдықтар"мамандығы бойынша бакалаврларды даярлаудағы негізгі пәндердің бірі болып табылады. Ол математика, физика, химия және механика (Материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы және машина бөлшектері) біліміне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Білім алушыларға материя қозғалысының заңдылықтарын теориялық тұрғыдан түсінуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұнай газ саласында өндіріс жұмыстарын автоматизациялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: "мұнай кен орындарын пайдаланудың автоматтандырылған жүйесін жобалау" Мұнай және газ кен орындарын игеруді жобалаудың теориялық және практикалық негіздеріне студенттерді оқыту болып табылады. Мұнай және газ өнеркәсібі дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері; технологиялық жобалық құжаттар; қаттық флюидтер туралы ұғымдар; қаттық жүйелер туралы ұғымдар; қаттар модельдері және мұнай мен газды ығыстыру процестері; мұнай мен газ коллекторлары; қаттарды корреляциялау; есептеу жоспарлары; қаттар режимдері; қазу жүйелері; әзірлеудің технологиялық көрсеткіштері және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерасты гидромеханикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: гидравликалық есептеулерде практикалық дағдыларды үйрету үшін студенттерді негізгі ұғымдар, заңдар, гидравлика, гидростатика, газ динамикасы және жер асты гидравликасы теңдеулерімен таныстыру. Мұнай-газ ісі мұнай мен газды сүзу, мұнай мен газ тасымалдау, мұнай мен газды сақтау, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, мұнай және газ кен орындарын игеру, мұнай және газ өндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Сандық есептеулер және зерттеу әдістерімен, математикалық ұғымдармен, мамандығына байланысты қолданбалы есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұнай кәсіпшілігінің машиналары мен механизмдері
  Несиелер: 5

  Мақсаты, құрылымы мен техникалық сипаттамаларын білу құрылғыларды, механизмдерді, жабдықтарды және қондырғыларды тиімді қолдана білу; Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану үдерістерін механикаландыруға арналған мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары; техника мен жабдықтарды таңдауды, мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтарын басқару және пайдалануды үйрену;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 3

  Технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі — бұл қабылданған өлшемге сәйкес технологиялық объектіні басқаруды оңтайландыру, қажетті ақпаратты автоматты жинау мен өңдеуді қамтамасыз ететін адам-машина басқару жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұрғылау қондырғылары мен агрегаттары
  Несиелер: 5

  Мұнай ұңғымаларын бұрғылау жабдықтарын оқып үйрену және жер қойнауынан мұнайды алу технологиясы мен қондырғыларды таңдауға, мұнай және мұнайгаз кен орындарының игеру жүйесiн жасауға, кен орындарын игеруде жобалаудың кешендi техника-экономикалық әдiстерiне, игерудi талдау және реттеу әдiстерiне оқытып үйретуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стандарттау, сертификаттау және метрология
  Несиелер: 4

  Стандарттау, сертификаттау және метрология пәнінің мақсаты студенттерде өлшеу процедуралары (өлшеулер) арқылы объектілердің сандық және сапалық қасиеттерінің жалпы заңдылықтарын білуді қалыптастыру және мұнай-газ өндірісі саласындағы мақсатты өндірістік, ғылыми, сынақ және басқа да іс-әрекеттер үшін объектілердің сандық қасиеттері туралы өлшеу кезінде алынған ақпаратты пайдалану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылу техникасының негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты мен міндеттері: энергияны түрлендіру үрдістерінің заңдылықтары туралы түсінік беру; жұмыс денелері мен жылу тасымалдағыштардың негізгі жылу физикалық қасиеттерімен таныстыру; жылу машиналарының жұмыс процестері мен циклдерін есептеу және талдау әдістерін меңгеру, олардың энергетикалық тиімділігін арттыру тәсілдері; жылу алмасу заңдарын зерттеу және оларды жылу алмасу құрылғыларын есептеу үшін қолдануды меңгеру, термодинамикалық процестердің энергетикалық сипаттамаларын есептеуді үйрету, тура және кері термодинамикалық циклдердің энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу, жылутехникалық есептерді орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 2

  Студенттер ірі әлеуметтік және мәдени мекемелерде, жылжымайтын мүлік компанияларында, салық инспекцияларында, коммерциялық банктерде, консалтингтік фирмаларда, әртүрлі қаржылық ұйымдарда, әртүрлі меншік нысандары мен көлеміндегі өнеркәсіптік кәсіпорындарда, құрылыс компанияларында тәжірибеден өтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұңғыманы көлденең бұрғылау
  Несиелер: 4

  Студенттерді мұнай-газ ұңғымаларын көлденең бұрғылаудың негізгі технологиялық процестердің теориясын білуге және бұрғылау қондырғыларының есебі мен жұмыс істеу принципімен және қондырғылармен жұмыс істеуге үйретеді. Мұнай-газ ұңғымаларын көлденең бұрғылаудың негізгі технологиялық процестердің теориясын білуге және бұрғылау қондырғыларының есебі мен жұмыс істеу принципімен және қондырғы-лармен жұмыс істеуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнай газ саласында қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді қоршаған ортаның қазіргі жағдайы бойынша теориялық білімге үйрету, қоршаған ортаны ластанудан қорғау бойынша практикалық тәжірибені зерделеу болып табылады. Алынған білім бакалаврда скважиналарды бұрғылау, мұнай және газ скважиналарын әзірлеу және пайдалану, мұнайды өңдеу, мұнай мен газды тасымалдау және сақтау кезінде мұнай-газ объектілерін пайдалану кезінде пайда болатын қоршаған ортаның ластану мәселесі бойынша дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерлік: мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары.Кәсіпкерліктің мақсаттары мен міндеттері, белгілері және ұйымдастыру қағидалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнай-газ саласындағы стандарттау, сертификаттау және метрология
  Несиелер: 4

  "Мұнай-газ саласындағы стандарттау, сертификаттау және метрология" пәнінің мақсаты студенттерде өлшеу процедуралары (өлшеулер) арқылы объектілердің сандық және сапалық қасиеттерінің жалпы заңдылықтарын білуді қалыптастыру және мұнай-газ өндірісі саласындағы мақсатты өндірістік, ғылыми, сынақ және басқа да іс-әрекеттер үшін объектілердің сандық қасиеттері туралы өлшеу кезінде алынған ақпаратты пайдалану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұнғы өнімдерін жинау және дайындау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ұңғымаларды жинау және дайындау үдерісінің физикалық негіздерін білу, кен орындарында мұнай, газ және суды жинау және дайындау технологиясын есептеудің негізі, мұнай кен орындарында пайда болатын процестердің сипатын ашып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гидромашиналар мен компрессорлар
  Несиелер: 5

  " Сорапты және компрессорлы станцияларды жобалау және пайдалану " пәнін оқу мақсаты студенттердің газ, мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау кезінде сорғы және компрессорлық станцияларды тағайындау бойынша, станцияны жобалау негіздері бойынша, құрылыстардың құрамы бойынша және станциялардағы жабдықтарды пайдалану бойынша теориялық және практикалық білімді алуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қабаттағы мұнайбергіштікті арттырудың техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Қабаттардың мұнай беруін арттыру техникасы мен технологиясы" пәні Мұнай және газ қабаттарын ашу, пайдалану және қабаттың дебитін арттыру және сарқылатын шоғырдан мұнай мен газды қосымша алу үшін әдістер мен құралдарды дер кезінде қолдану барысындағы Мұнай және газ қабаттарының жай-күйі туралы түсінік беру және білім беру мақсатын қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Термодинамика және жылу техникасы
  Несиелер: 3

  Жылумен жабдықтауды ұтымды ұйымдастыру үшін электр және жылу энергиясын өндірудің ең жетілдірілген технологиялық тәсілі және көрсетілген энергия түрлерін өндіруге арналған отын шығынын төмендетудің негізгі жолдарының бірі болып табылатын жылудың үлкен маңызы бар Курстың мақсаты: термодинамикалық үрдістерді, циклдерді және жылу беру мәселелерін оқып үйрену, жобалау, сұлбалар мен жабдықтарды таңдау, жылу және гидравликалық есептеулер, жылу желілерін сынау және пайдалану бойынша іскерліктер мен дағдылар��ы қалыптастыру, нақты техникалық шешімдерді қабылдауға және негіздеуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік жүйелер
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерліктің мәні және мазмұны, кәсіпкерлік істің түрлері, кәсіпкерлік істі ұйымдастыру және дамыту, кәсіпкерлік іске салық, кәсіпкерлік тәуекел, кәсіпкерлік бәсекелестік, бизнес жоспар, кәсіпкерлік істің қаржылық жағдайын талдау және бағалау, кәсіпкерлердің шаруашылық байланыстары, кәсіпкерлік істі мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 6

  Өндірістік практика мақсаты: студенттердің алдыңғы оқу кезеңдерінде алған теориялық білімдерін бекіту; студенттерді өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылымымен, техникалық қызметтермен және олармен шешетін міндеттермен, сондай-ақ жабдықтармен таныстыру;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жер үстілік жөндеу жұмыстары
  Несиелер: 4

  Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын және жер қойнауынан мұнайды алу технологиясын және жабдықтарды таңдауды, Мұнай және мұнай-газ кен орындарын игеру жүйелерін әзірлеуді, кен орындарын игеруді жобалаудың кешенді техникалық-экономикалық әдістерін, игеруді талдау және реттеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҒЗЖ негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Мұнай және газ саласындағы күрделі, шешілмеген мәселелер бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу тәртібімен және реттілігімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 3

  Материалдар кедергісі пәні конструкция элементтері мен машина тетіктерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін жан- жақты зерделеу мақсатын ұстанады. Әр түрлі жүктеу жағдайларында ішкі күштердің өзгеру заңдылықтарын зерделеу; кернеулі және деформацияланған күйлерді зерттеу және талдау; конструкция элементтері мен машина тетіктерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану
  Несиелер: 4

  Өнімді қабаттың ерекшеліктеріне, толық зерттелмегендігінде, кен орынды игеру теориясы және кен орынды игеру барысындағ бастапқы және соңғы өнімді қабаттың мұнай бергіштігін зерттеу жолдарын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • AutoCAD (Автокад)
  Несиелер: 3

  Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге. Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге Мұнай және газ скважиналарын бұрғылаудың қазіргі тәсілдері, бұрғылау режимдері, оларды жобалау әдістері, бұрғылау колоннасын құрастыруды таңдау және оның есептеулері туралы, бұрғылау және жуу сұйықтығы режимі параметрлерінің қашаудың жұмыс көрсеткіштеріне және 1 м ұңғыма пайдалану шығындарына әсері туралы, Ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі қиындықтар және олардың алдын алу және жою әдістері туралы, ұңғыманы көлбеу - бағытталған бұрғылау туралы білімді беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қабаттың мұнай бергіштігін арттырудың техникасы
  Несиелер: 5

  Мұнай және газ қабаттарын ашу, пайдалану және қабаттың дебитін арттыру және сарқылатын шоғырдан мұнай мен газды қосымша алу үшін әдістер мен құралдарды дер кезінде қолдану барысындағы Мұнай және газ қабаттарының жай-күйі туралы түсінік беру және білім беру мақсатын қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұнай кен орындарын игеру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты жоғарыда көрсетілген мамандық студенттеріне игеру объектісі ретінде мұнай қабаттарын модельдеу және зерттеу әдістерін, жер қойнауынан мұнай алу технологиясын, Мұнай және мұнай-газ кен орындарын игеру жүйелерін құруды, кен орындарын игеруді жобалаудың кешенді техникалық-экономикалық әдістерін, игеруді талдау және реттеу әдістерін оқытудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпшілік және магистралды құбырлар
  Несиелер: 5

  Арнайы пәндер циклына жатады және студенттердің құбыр көлігі жүйелерін интегралдау және жұмыс режимін жобалау, пайдалану және зерттеу әдістері бойынша білім мен дағдыларды алуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жер асты және жер үсті жабдықтары
  Несиелер: 5

  Мұнай кәсіпшілігіндегі жабдықтар мен қондырғыларды оқып үйрену және жер қойнауынан мұнайды алу технологиясы мен қондырғыларды таңдауға, мұнай және мұнайгаз кен орындарының игеру жүйесiн жасауға, кен орындарын игеруде жобалаудың кешендi техника-экономикалық әдiстерiне, игерудi талдау және реттеу әдiстерiне оқытып үйретуден тұрады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұрғылау кешендері
  Несиелер: 5

  Скважиналарды бұрғылаудың мақсаты жер беті мен жер қойнауы арасында гидравликалық немесе ақпараттық байланыс арнасын құру болып табылады. Бұл ретте технологиялық процесті іске асыру кезінде авариясыз болу, қоршаған ортаның табиғи жай-күйін сақтау, одан әрі пайдалану процесінде белгіленген қызмет мерзімін, оқпанның берілген мөлшері мен конфигурациясын және құрылыс мерзімдерін қамтамасыз ету бойынша жалпы талаптар орындалуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау
  Несиелер: 5

  Курстың қысқаша мазмұны: Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын және жер қойнауынан мұнайды алу технологиясын және жабдықтарды таңдауды, Мұнай жән�� мұнай-газ кен орындарын игеру жүйелерін әзірлеуді, кен орындарын игеруді жобалаудың кешенді техникалық-экономикалық әдістерін, игеруді талдау және реттеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістегі скважина құрлысының жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Мұнай газ өндірісінің экономикалық және басқару обьектісін, салалық құрылысын, экономикалық ресурстарын, негізгі және айнымалы капиталы мен экономикалық көрсеткіштерді, салық төлеу жолдарын, ең бастысы өндірістің қаржылық мәселелерін шешумен процестерді ұйымдастыра білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шельфті кен орындарын меңгеру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Шельфте орналасқан мұнай кеніштерін игеру әдiстерiне, жер қойнауынан мұнайды алу технологиясына, мұнай және мұнайгаз кен орындарының игеру жүйесiн жасауға, кен орындарын игерудi жобалаудың кешендi техника-экономикалық әдiстерiне, игерудi талдау және реттеу әдiстерiне оқытып үйретуден тұрады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұңғыны жөндеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Ұңғыманы бұрғылау барысында және жөндеу кезінде газмұнайсу көрінісімен күресу, қиыншылықтарды жою және алдын-алу жолдарын қарастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұрғылау қондырғыларын жабдықтау
  Несиелер: 5

  ұңғыманың құрылысының технологиялық операцияларын, оны пайдалануға бергенге дейін оқытудан тұрады. Яғни өнімді қабатты бұрғылау арқылы ашу, перспективалы горизонттарды сынау, ұңғыманы шегендеу құбырларымен бекіту, өткізгіш горизонттарды бір-бірінен ажырату, өнімді қабатты перфорациямен екінші рет ашу, ұңғыманы сынау және игеру кіретін жұмыстар кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді бақылаудың теориялық негізі
  Несиелер: 5

  Республиканың мұнай-газ өнеркәсібін қалыптастыру және дамыту болып табылады. Қазақстан нарықтық қатынастар мен қалыптасқан нарыққа көшу жағдайында тарихи үдерісті талдап, жаңа тұжырымдамалық тәсілдер негізінде мұнай - газ кешенін жетілдіру бойынша теориялық-әдіснамалық тәсілдер мен ғылыми-практикалық ұсынымдар әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұрғылау процесстерінің тәсілдері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Мұнай және газ скважиналарын бұрғылаудың қазіргі тәсілдері, бұрғылау режимдері, оларды жобалау әдістері, бұрғылау колоннасын құрастыруды таңдау және оның есептеулері туралы, бұрғылау және жуу сұйықтығы режимі параметрлерінің қашаудың жұмыс көрсеткіштеріне және 1 м ұңғыма пайдалану шығындарына әсері туралы, Ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі қиындықтар және олардың алдын алу және жою әдістері туралы, ұңғыманы көлбеу - бағытталған бұрғылау туралы білімді беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мамандарды еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік базаға ең жоғары өнімділікпен еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың теориялық және практикалық негіздерінде оқыту болып табылады. Заң актілері. Өмірдің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастыру-теориялық негіздері. Тұжырымдар мен анықтамалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби практика
  Несиелер: 8

  Өндірістік практиканың мақсаты: студенттерді өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік жағдайында конструкторлық, технологиялық, басқарушылық және басқа да міндеттерді тәжірибелік шешумен байланысты жұмыстарды орындаудың тәжірибелік тәсілдерін үйрету; кен орнын игеру және игеру, мұнай өндіру және мұнай мен газ тасымалдау техникасы мен технологиясын зерттеу;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бұрғылау жабдықтарын және мұнайгаз құрылғыларын пайдалану және монтаждау
  Несиелер: 5

  Объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстарды механикаландыру құрылыс машиналары, жабдықтар жиынтығымен шағын механикаландыру құралдарымен, қажетті монтаждау жабдықтарымен, құрылғылармен жүзеге асырылуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сораптық және компрессорлық станциялар
  Несиелер: 5

  " Сораптық және компрессорлық станциялар" пәнін оқу мақсаты студенттердің газ, мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау кезінде сорғы және компрессорлық станцияларды тағайындау бойынша, станцияны жобалау негіздері бойынша, құрылыстардың құрамы бойынша және станциялардағы жабдықтарды пайдалану бойынша теориялық және практикалық білімді алуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мұнай газ саласындағы техника мен технология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мұнай және газ ұңғымаларының технологиясы саласында теориялық білімді беру; жер асты және жер үсті қойнауқаттық жабдықтарды іріктеу және мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану режимдерін құру. Пәндерді оқыған кезде стажер мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану саласында білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мұнай газ қондырғыларын коррозияға қарсы қорғау
  Несиелер: 5

  Қысқаша мазмұны: Мұнай өндіруде тұздың комплексті жүйеде пайда болуын ғылыми әдістемелік тұрғыда және геолого – физикалық жағдайларын анықтай отырып алдын алу жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мұнай базалары мен газ сақтау қоймалары
  Несиелер: 5

  "Мұнай базалары және газ қоймалары" пәнін оқытудың мақсаты газ қоймаларының және мұнай базаларының (Мұнай және мұнай өнімдері қоймаларының) жобалау негіздері, Негізгі технологиялық жабдықтарды таңдау және есептеу және өндірістік процестерді ұйымдастыру негіздері бойынша қатты теориялық және практикалық білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мұнай мен газды сақтау және тасымалдау
  Несиелер: 5

  "Мұнай және газды сақтау және тасымалдау" пәнін игерудің мақсаты студенттерді Мұнай және газды өндіру, тасымалдау және сақтаудың негізгі технологияларымен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасты реттейтін гуманитарлық мәдениетті, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениеті мен өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білуді меңгерген. Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық

 • Код ON2

  Мұнай-газ өндірісін технологиялық жүйе ретінде жобалау негіздерін түсіну үшін жалпытехникалық пәндердің іргелі бөлімдерінің білімін пайдаланады

 • Код ON3

  Мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарының геологиясы мен кәсіптік геофизика негіздерін, геофизикалық, геологиялық, гидродинамикалық және басқа да зерттеу технологиясын біледі.Ұңғымалардың құрылымын жобалауды, қашаудың ұтымды түрін және бұрғылау режимінің негізгі параметрлерін таңдауды, бұрғылау қондырғысы мен жабдығын басқаруды және пайдалануды біледі. Газ-мұнай құбырларын (құрлықта және қайраңда), мұнай базалары мен газ-мұнай қоймаларын, мұнай мен газды айдауға арналған сорғы және компрессорлық станцияларды жобалауды және салуды, құбыр жасау материалдарын таңдауды және олардың экономикалық тиімділігін есептеуді біледі

 • Код ON4

  Мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарын (құрлықта және қайраңда) игеру технологиясын таңдауға, жабдықты таңдауға және кен орындарын, құбырларды, газ-мұнай қоймаларын пайдалану үшін оның жұмыс режимін белгілеуге және олардың экономикалық тиімділігін есептеуге қабілетті. Мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен құрылыстарын, мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймаларын, қалдығы аз, энергия үнемдейтін, экологиялық таза технологияларды пайдалана отырып, мұнай мен газды бастапқы және қайталама өңдеу қондырғыларын салу, пайдалану, ұстау, жөндеу бойынша негізгі технологиялық операцияларды орындау.

 • Код ON5

  Көмірсутек шикізатын өндіруді арттыру үшін ұңғымалардың түп маңы аймағын өңдеудің және қабаттық қысымды ұстап тұрудың тиімді технологияларын қолдана алады, ұңғымалар жұмысының сипаттамасын алып, ажыратып, газ-мұнай құбырларының өткізу қабілетін арттыру технологиясын таңдай алады

 • Код ON6

  Кәсіпшілікте мұнай, газ және су жинау және оларды тасымалдауға дайындау схемасын, аз қалдықты, энергия үнемдейтін, экологиялық таза технологияларды пайдалана отырып, өнімнің берілген ассортиментін алу мақсатында мұнай мен газды терең өңдеу схемасын таңдау

 • Код ON7

  Технологиялық процестердің қауіпсіздігі мен экологиялығын қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтай алады, мұнай-газ саласындағы қоршаған ортаны қорғау, мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен құрылыстарын, мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын (құрлықта және қайраңда) коррозиядан қорғау бойынша технологияларды таңдай алады.

 • Код ON8

  Алған білімдерін мен техникалық әдебиеттерді пайдалана отырып мұнай өндіру үрдісінде кездесетін қиыншылықтардың шешімін таба біледі, флюдті өндіру процесін жеңілдетеді. Мемлекеттік емтихан тапсырады

Top