Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02140 Сәндік өнер - Ағашты көркемдеп өңдеу в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Академиялық кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Кескіндеме бейнесін қалыптастыру заңдылықтарын және колорит негіздерін білу; - кескіндеме заңдары мен мәнерлі құралдарын білу; түс тану және колористика білім базасында академиялық кескіндеме негіздерін меңгеру; - кескіндеме және колористика бойынша жұмыс әдістемесін меңгеру – "натюрморт" және т. б. тапсырмалары негізінде композициямен екі үш заттан тұратын күрделі емес натюрморт

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Композицияның негізгі заңдылықтары. Статика және динамика. Контраст және нюанс. Симметрия және асимметрия. Сәндеу және ою-өрнек. Ою-өрнектің жіктеулуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 3

  Академиялық сурет курсы бастапқы курс ретінде базалық білім мен бейнелеу грамотасының дағдыларын береді. Академиялық сурет канондары. Мұнда бастапқы суретші-порфессионалдың конструктивтік-құрылымдық және көлемді-кеңістіктік ойлауының негізгі әдістері келтірілген. Баяндалған ұғымдар пропорциясын, көлемін, құрылымы, кезеңдерін құру. Тапсырмалар тізіміне ежелгі грек мифтік кейіпкерлердің гипсті антикалық басын салу кіреді (Аполлон, Давид, Сократ, Гомер, Диана, Венера, Афродита). Бет бөліктерін салу: көз, мұрын, ерін, құлақ.Бөлігінде тұлғалар. Адамның гипс торсын, дене бөліктерін кезең-кезеңмен орындау. Бүрмелеу қатпарларын үлгілеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 4

  Мамандандыруға кіріспе. Кәсіби қызметте қолданылатын материалдармен, құралдармен, станоктармен танысу. Шикізатты, табиғи материалдарды, ағаш түрлерін дайындау және өңдеу процесін зерттеу. Ағаштың құрылымымен танысу және қасиеттерін зерттеу. Қауіпсіздік техникасын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ I
  Несиелер: 4

  Ағаш бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған өңдеу құралдары мен станоктарды зерттеу. Ағаш бойынша жұмыс дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме Ii
  Несиелер: 3

  Көлемі мен формасы. Жарық, көлеңке. Портретті орындау кезеңдері. Натураның жеке портреттік сипаттамаларын беру. Үлгінің ұқсастығы, жарықтануы бойынша неғұрлым күрделі есептер. Қызықты жарық-көлеңке контрастын, колоритті немесе тыныш артқы фонды, ашық киімдерді, модельдің қозғалысын, яғни оның қандай да бір әрекетін қарастыратын кескіндеме нысаны, мысалы, бірдеңе немесе бұрылыста оқитын затты ұстаушы. Қандай да бір затты ұстап тұрған қолдар мен саусақтарды нақтылау, жарықпен қызықты ракурс. Жұмыс форматы А1-ден А-0 - ге дейін.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция негіздері I
  Несиелер: 3

  Стилизация. Стилизация түрлері. Тұйық және ашық композиция. Монокомпозиция. Ою-өрнектік композициялардың құрылымдық заңы. Раппорт түрдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық сурет I
  Несиелер: 3

  Жазықтықтағы адам портреті мен гипстік көшірменің академиялық бейнелеу заңдылдықтарын зерделеу. Көз бен ауыздың құрылысы. Мұрын және құлақ қалқанының құрылысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Көркем құралдарды сызық, дақ, штрих және т. б. пайдалана отырып, декоративті натюрморт суретін салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс технологиясы I
  Несиелер: 5

  Утилитарлық және эстетикалық мақсаттарда қолданылатын заманауи бұйымдарды орындау үшін Ағашты көркем өңдеу түрлерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұражай тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Мұражайдың сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарымен танысу. Көркем тоқу және көркем тоқыма дәстүрлі бұйымдарының көшірме суреттерін орындау және зерделеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түс теориясы
  Несиелер: 3

  Түс - физикалық және көркем құбылыс. Спектрлік түстер. Түстердің негізгі қасиеттері. Түстердің психологиялық әсері. Түс шеңбері. Түстерді араластыру. Түс шеңбері: негізгі және аралық түстер және олардың ашық реңктері, схемалық бейнесі. Колорит.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • СӘНДІК КОМПОЗИЦИЯ І
  Несиелер: 3

  Ағаштан жасалған бұйымдарды жобалау және декорациялау үшін өсімдік әлемінің стилизациясы. Оюды пайдалана отырып бұйымдарды эскиздеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мүсін негіздері
  Несиелер: 3

  Мүсін өнерінің негізін оқып меңгеру. Метод лепки т.б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - бейнелеу өнері тарихы бойынша қажетті жүйелік білім базасын құру. Курс студенттерге осы саладағы өз білімдерін тереңдетуге көмектеседі, мәдениет көкжиегін кеңейтеді және болашақ маманның өз қызметі саласындағы шығармашылық біліктілігін арттырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс технологиясы ІI
  Несиелер: 3

  Зергерлік әшекейлерді жобалау үшін жануарлар дүниесінің стилизациясы. Әшекейлерді эскиздеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның бейнелеу өнері тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақстан өнерінің даму заңдылықтары, оның әлемдік өнердегі орны. Таяу және Орта Шығыс мәдениеттерінің өзара қиылысуы, сондай-ақ Қазақстан өнерінің дамуына әсері етуі. Кескіндеме , мүсін өнерінің даму ерекшеліктерін анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы мүсін
  Несиелер: 3

  Шағын және ұсақ мүсін негіздерінің формаларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Колористика
  Несиелер: 3

  Спектрлі түстер. Түстердің негізгі қасиеттеріі. Түстердің психологиялық әсері. Түс шеңбері. Түстерді араластыру . Түс шеңбері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Декоративті композиция
  Несиелер: 5

  Ағаштан жасалған панноға хроматикалық шешімде композиция құру. Декоративті натюрморт жанры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Декоративті сурет
  Несиелер: 3

  Декоративті шешімдегі адам суреттерінің стилизациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫН ЖОБАЛАУ
  Несиелер: 5

  ұлттық кәдесыйлар жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ИНКРУСТАЦИЯ
  Несиелер: 4

  Әр түрлі материалдарды, металдарды, сүйекті, тастарды және т. б. қолдана отырып, ағаш бойынша инкрустация түрлерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық кәдесыйларды орыдау
  Несиелер: 5

  Мүсінше, панно, қобдиша және ағаштан жасалған басқа да бұйымдар түріндегі ұлттық кәдесыйларды орындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • МОЗАИКА
  Несиелер: 3

  Ағаштан мозаика жасау процесін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік-қолданбалы өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Ежелгі Египет, Антика әлемінің, Ежелгі Шығыс, Византия мен Ежелгі Ресей, алғашқы қауымдық кезең туындылары. Оңтүстік-шығыс Азия, Үндістан, Қытай, Корея, Жапония, Таяу Шығыс, Орталық Азия және елдері мен Қазақстанның сәндік – қолданбалы өнері. Африка халықтары, Океания, американдық үндістер тайпаларының сәндік – қолданбалы өнер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағашты кесу
  Несиелер: 5

  Ағаш оюдың әр түрлі түрлерін зерттеу. Сонымен қатар дәстүрлі ағаш кесу мектептерін зерттеу (жақын және алыс шет елдер))

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағаштан жасалған бұйымдарды безендіру
  Несиелер: 5

  Ағаштан жасалған бұйымдарды әр түрлі безендіру, лактау, күйдіру, ағашқа сурет салу және т. б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағаш сәулет және ДСӨ
  Несиелер: 3

  Ағаш сәулет өнерінің әлемдік архитектурасының белгілі үлгілерін және ағаштан жасалған ДПИ бұйымдарының үздік экспонаттарын зерттеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Суреттермен жұмыс істеу бойынша қолданбалы комьютерных бағдарламалар зерделеу, планшетпен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи стильдік бағыттар
  Несиелер: 3

  Бейнелеу өнеріндегі, XX және XXI ғғ. сәндегі стильдік бағыттардың қалыптасу алғышарттары туралы білім

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ОЮ-ӨРНЕКТІҢ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ
  Несиелер: 3

  Ою-өрнектің әртүрлі түрлерін, геометриялық, өсімдік, космогониялық, зооморфты зерттеу. Тарих Ежелгі әлемнің сәндік-қолданбалы өнерінен бастап әлем халықтарының ою-өрнектері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АҒАШ ЫДЫС ЖАСАУ
  Несиелер: 5

  Ағаш ыдыстардың түрлерін жобалау және жасау. Қазақ ҚПҚ үлгілерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Интегративті сипатқа ие, экономика, құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделген ,әр түрлі өмір аспектілері, адам мен қоғамның дамуы, әлеуметтік факторлардың адам өміріне әсері нысаны ретінде. Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика заңдылықтары мен негізгі ұғымдарының қалыптасуына негізделген. Кәсіпкерлік – қазіргі заманғы экономикалық өмірде қиын болатын ғылыми білім. Алайда, экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп туралы білу – уақыт талабы, әсіресе жастар үшін

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  ғылыми зерттеу, зерттеу әдістері, ғылыми жұмыстар мен жобалар жазу тәртібі мен көзқарасы туралы бастапқы білім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерьдегі декоративті сәнді обьекттер
  Несиелер: 5

  Көлемді арт обектілер, инсталляция, ұсақ пластика, металдан және басқада материалдан жасалған панно интерерді безендіруге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәндік –қолданбалы өнер бұйымдарын реставрациясы
  Несиелер: 3

  сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын қалпына келтіру технологиясы мен әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби пәндерді оқыту әдістері
  Несиелер: 5

  Кәсіби пәндерді оқыту әдістері кәсіби пәндер оқыту әдістері, әр түрлі тоқыма материалдарымен жұмыс істеу ерекшеліктері, кәсіби пәндерді жас ерекшеліктеріне байланысты оқыту әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАРДЫ ЖАСАУ
  Несиелер: 5

  Музыкалық аспаптар, домбыра, қобыз және т. б. материалдарды оқу және орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығармашылық жоба
  Несиелер: 5

  Дипломдық жұмыс жазуға алдын ала дайындық. Әдебиет таңдау, оның зерттеу, тарихи материалдарды зерттеу. диплом жұмысының тақырыбы үшін идея табу.Ұқсас үлгілерді іріктеу, оларды зерделеу, талдау. шығармашылық дипломдық жұмысты жобалау үшін бастапқы ақпаратты жасау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Материалдағы эксперименттік жұмыс
  Несиелер: 3

  Дипломдық жобаның тәжірибелік бөлігін материалда орындау. Атап айтқанда, Ағашты көркем өңдеу технологиясында формаларды, фактураларды жасау, инкрустация декорасын ою бойынша іздестіру жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломалды талдау
  Несиелер: 5

  дипломдық жұмысты (жобаны) рәсімдеу ережелері мен дипломдық жұмыстың кезең-кезеңмен орындау технологиясын зерттеу. Тиісті өнер саласының қолда бар жетістіктерінің анализі және материалды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Академиялық бейнелеу өнері сауаттылығы техникасы және дағдыларын меңгерген.

 • Код ON2

  Бейнелеу және сәндік-қолданбалы өнер тарихы, Ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейін негізгі теориялық білімі бар.

 • Код ON3

  Кәсіби қызмет саласында арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдана алады.

 • Код ON4

  Орта және орта арнайы білім беру көркем бейіндегі мекемелерде педагогикалық қызметте қолдану үшін Кәсіптік пәндерді оқыту білімі бар.

 • Код ON5

  Қазақстанның салт-дәстүрлері мен өнері мен жалпы әлемдік мәдениеттің құндылықтарының теориялық білімі бар.

 • Код ON6

  Ағаш өңдеу түрлі техникаларын меңгерген

 • Код ON7

  Ағашты көркем өңдеу технологиясының практикалық дағдыларын меңгерген.

 • Код ON8

  Стилистика ерекшеліктерін біледі және қазақтың дәстүрлі сәндік өңдеу және ағаш ою өнерінің тәсілдері мен техникаларын біледі.

 • Код ON9

  Материалда ағаштан жасалған сәндік-қолданбалы өнердің авторлық шығармаларын жобалай және жасай алады.

 • Код ON10

  Ағаш және басқа да түрлі материалдарды пайдалана отырып, сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын дайындаудың заманауи технологиялары мен техникаларын меңгерген.

 • Код ON11

  Заманауи әшекейлердің, аксессуарлардың, кәдесый өнімдерінің, жаппай өндіріс үшін ағаштан жасалған шағын сәндік пластика туындыларының өнеркәсіптік дизайнын жасай алады.

 • Код ON12

  Өзінің кәсіби қызметінің түрлі салаларында әлеуметтік - гуманитарлық, экономикалық және құқықтық ғылымдар әдістерін меңгерген және қолданады, алған білімдерін қазіргі қоғамды талдауға қолданады

Top