Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10103 Мейіргер ісі в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты - түлекке (бакалавриат) оның сәтті жұмысына ықпал ететін кәсіби құзыреттіліктерді игеруге мүмкіндік беретін біліктілік мақсаттарына негізделген (бакалавриат деңгейінде) білім беру бағдарламасының мазмұнын дәйекті түрде қалыптастыру және оңтайландыру. Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты - қызмет саласы денсаулық сақтау саласындағы білікті маман даярлау, білікті мейірбикелік көмек көрсету, олардың өмір сүру сапасын жақсарту, халықпен профилактикалық жұмыстар жүргізу және денсаулық сақтау саласындағы белгіленген талаптарға және стандарттарға сәйкес мейірбике қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 242
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B084 Мейіргер ісі
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыру, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникация бағдарламаларын құру, салауатты өмір салтын қалыптастыру, өзін-өзі жетілдіру және кәсіби табыс
 • Жалпы практикада, терапияда, хирургияда, акушерияда және гинекологияда, психиатрияда, гериатрияда, оңалтуда, паллиативтік күтімде мейірбикелік процесті тәуелсіз жүзеге асыру (тексеру, мейірбикелік диагноз, мейірбикелік араласу жоспары, іске асыруды бақылау және тиімділігін бағалау).
 • Өз құзыреті шегінде негізгі әлеуметтік-маңызды аурулар бойынша мейірбикелерді жеке қабылдау. Науқасты/отбасын жалпы күтім рәсімдеріне және ауруды басқаруға үйрету.
 • Акушерлік және педиатриядағы Патронаж. Диспансерлік науқастардың патронажы. Қарттар патронажы. Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу бойынша қызметті ұйымдастыру. Дәрілік заттарды, қан препараттарын және қан алмастырғыштарды сақтауды қамтамасыз ету. Қауіпсіз аурухана ортасын ұйымдастыруды және инфекциялық бақылауды бақылау. ЕПМ-де мейірбикелік құжаттаманы қамтамасыз ету.
 • Дәлелді мейірбикелік басшылық пен хаттамаларды әзірлеуге қатысу. Мейірбикелік істегі сапаны жақсарту бойынша ұйымдастыру саясаты мен қызметін әзірлеуге қатысу. Медбикелердің, дәрігерлердің және басқа да денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіби жұмысын ұйымдастыруға қатысу. Электрондық денсаулық сақтау жағдайында мейірбикелік құжаттаманың ұйымдастырылуын бақылау.
 • Дәлелді медицина принциптеріне негізделген заманауи теориялық және клиникалық білімді пайдалана отырып, мейірбикелік диагнозды өз бетінше қоюға қабілетті, мейірбикелік күтімнің әр түрлі жағдайларында мейірбикелік процесті жүзеге асыру үшін озық және әр түрлі клиникалық, теориялық және технологиялық дағдыларға және білімге ие.
Top