Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10105 Стоматология в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Стоматология" мамандығының білім беру бағдарламасының мақсаты - ересектерге және балаларға стоматологиялық көмек көрсету кезінде қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау, стоматологияда, ғылым мен практикада озық инновациялық технологияларды қолдану және дамыту, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін пайдалану, халықтың денсаулығын нығайту. Мамандар мемлекет және әлемдік қоғамдастық деңгейінде денсаулық сақтау жүйесінің өзгермелі жағдайларына бейімделуге, өмір бойы оқытуды жалғастыруға, қоғамның дамуына үлес қосуға дайын болуы тиіс.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 304
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B087 Стоматология
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
 • Молекулярлық биологиямен медициналық генетика негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Студенттерде ағзаның негізгі молекулалық-генетикалық және жасушалық механизмдері, генетика және экогенетика негіздері, олардың денсаулық сақтауды қамтамасыз етудегі рөлі туралы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру. Оқыту мақсаты: Гигиеналық және медициналық-профилактикалық шараларды жүзеге асыру және адамның қоршаған ортасын жақсарту үшін қалыпты жағдайдағы патологияның және молекулалық-генетикалық және жасушалық механизмдердің рөлі туралы түсінік қалыптастыру. Қазіргі теориялық және практикалық медицинада қазіргі заманғы молекулалық генетикалық әдістер мен технологияларды қолданудың негізгі принциптері туралы түсінік қалыптастыру Адамның жиі кездесетін тұқым қуалайтын ауруларының диагностикасы мен алдын-алу үшін тұқым қуалайтын патологияның негізгі белгілерін тануды үйрету Салауатты өмір салты мен қоршаған ортаны қорғау қағидаттарын жүзеге асыру үшін молекулалық-генетикалық зерттеулердің этикалық, заңды және гигиеналық нормалары туралы түсінік беру. Тұқым қуалайтын аурулар туралы ғылыми әдебиеттермен және электронды мәліметтер базасымен жұмыс жасау дағдыларын үйрету

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Клиникалық кафедраларда оқуын жалғастыруды қамтамасыз ететін және дәрігер стоматолог ретінде кәсіби машықтарды жетілдіруде адам организмі және оның құрамдас жүйелерінің морфо - фукционалдық ерекшеліктері жайлы жүйелі білімді қалыптастыру Пәннің міндеттері - Студенттерді физиологиялық ойлауға үйрету; - Дені сау адамның негізгі физиологиялық сипаттамасы жөніндегі түсінікті қалыптастыру - Бір тұтас реакциялардың қалыптасуының негізгі заңдылықтары және қалыптасу механизмдері туралы білім беру; - Жак- бет аймағы қызметтерінің қалыптасу заңдылықтары, сонымен қатар жақ - бет аймағы мүшелерінің организмдегі басқа жүйелермен өзара әрекеттесу үрдістері жөніңде білім беру - Жалпы клиникалық және стоматологиялық практикада диагностикалық максатта қолданылатын физиологиялық аспаптармен жұмыс жасаудың негізгі принциптеріне үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жас, жыныстық және жеке ерекшеліктерін, ағзалардың анатомиялық және топографиялық байланыстарын ескере отырып, адам ағзасы мүшелерінің құрылымын, оның жүйелерін зерттеу және клиникалық бөлімдерде алған білімдерін қолдану. Пәннің міндеттері: - клиникалық ойлауды дамыту үшін мүшелер мен мүшелер жүйесінің құрылымы мен топографиясы туралы білім негізін қалыптастыру; - қоршаған ортаның, еңбек және әлеуметтік факторлардың өзгеруіне байланысты адам ағзаларының, тұтастай алғанда организмнің құрылымы мен функциясының байланысы мен өзара тәуелділігі туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; - физикалық тексеру және алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын дамыту үшін ағзалар мен олардың бөліктерінің орналасуы мен проекциясын анықтай білу; - биологиялық материал ретінде адам денесі мен мәйітіне құрметпен және ұқыпты қарау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гистология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: клиникалық кафедраларда оқуын әрі қарай жалғастыруда және дәрігер стоматологтардың кәсіби дағдыларын игеруді қамтамасыз ететін, адам ағзасы және оның құрамдас жүйелерінің морфо-функционалдық ерешеліктері жайлы жүйелік білімді қалыптастыру. Пәннің міндеттері: 1. Гистологияда қолданылатын негізгі зерттеу әдістерін оқу. 2. Дамудың негізгі биологиялық заңдылықтарын, адам организмінің тіндері мен мүшелерінің анатенатальды және постнатальды даму ерекшеліктерін түсіну. 3. Адам организмі тіндері мен мүшелерінің, сонымен қатар ауыз қуысы, жақ – бет аймағы мүшелерінің микроскопиялық, ультрамикроскопиялық құрылысын, қызметтік ерекшеліктерін, регенерациялық қабілетін оқу. 4. Микроскопиялау техникасын меңгеру. 5. Студенттерге жарық микроскопымен клетка және клетка емес құрылымдарды, тіндер мен мүшелерді ажырата білу дағдысын үйрету. 6. Мүшелермен құрылымдық элементтердің жасқа байланысты, қызметтік және адаптациялық өзгерістерін оқыту. 7. Студенттерге ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру және өзінің кәсіби қызметінде оны қолдана білуге үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық биофизика мен биомедицина негіздері
  Несиелер: 3

  МАҚСАТЫ: Медицинада ғылыми дүниетаным мен ғылыми әдістемені қалыптастыру, клиникалық, зертханалық және функционалды зерттеу әдістерінің теориялық негізі, молекулалық диагностика және медициналық зерттеулер үшін заманауи техникалық құралдарды қолдану. Оқыту мақсаты: биомедициналық зерттеулердің міндеттерін шешу үшін биофизиканың іс жүзіндегі маңызды жетістіктерін көрсету; биомедициналық пәндерді зерттеудің теориялық негізін қамтамасыз етеді; биомедициналық зерттеулерде, гигиена және эпидемиологияда қолданылатын биофизикалық әдістердің негіздері туралы білім беру. студенттерге адам организмінде болып жатқан процестерді түсіндіру үшін кейбір физика-химиялық заңдылықтарды түсінуге және қолдануға үйрету; студенттерде логикалық ойлауды қалыптастыру, негізделген пікірлер мен тұжырымдар жасай білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 3

  Тірі организмдерге тән химиялық термодинамиканың негізін және химияық энергияның басқа түрлері мен байланысьш түсіндіруді қалыптастыру. Организмде жүретін биохимиялық процестерді сипаттауда физико-химиялық завдылықтарды қолдана білуді үйрету. Заттардың құрылысы, құрамы мен биологиялық активтілігі арасындағы өзара байланыс туралы түсінікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-саяси пәндер модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология)
  Несиелер: 8

  Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесі: мақсаттары, міндеттері, негізгі категориялары мен ұғымдары. Әлеуметтік-саяси, рухани-мәдениеттанулық және психологиялық теориялар: олардың Егемен Қазақстанның қазіргі даму кезеңіндегі практикалық қолданылуының ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының негізгі маңызды әлеуметтік-саяси құжаттар және Стратегиялық бағдарламалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр түрлі салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірбиелік жұмыс үшін, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Курс тәжірибелік мақсатымен қатар, білім беру және тәрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой-өрісін кеңейтуге жалпы мәдениеті мен білімділігінің өсуін іске асырады. Міндеттері: • қолданбалы бағдарламалар дестелерін пайдалану туралы түсірік беру; • есептеу жүйелерінің архитектурасы, операциялық жүйелер және желілер туралы түсінік беру; • негізгі желілік және веб-қосымшаларды әзірлеудің тұжырымдамасы мен ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен таныстыру; • ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың және электрондық оқыту қағидаттарын мазмұндау; • өзіндік шығармашылық ізденіс жүргізуді үйрену; • қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мен олардың даму тенденцияларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 3

  Пән мақсаты Адам организмінің физиологиялық қызметінің молекулалық механизмдері және олардың патологиялық жағдайлардағы бұзылыстары туралы, адамның денсаулығы мен оның ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгерістеріне бейімделуін анықтайтын метаболитикалық үдерістер жүруінің негізгі заңдылықтары туралы студенттерде заманауи білімді қалыптастыру; алынған білімді стоматологтың қызметінде қолдануды үйрету. Оқыту міндеттері  дәрігерлерді дайындауда медициналық биохимияның маңызы туралы ұғым қалыптастыру;  тірі организмдегі ақуыздардың, көмірсулардың, липидтердің және басқа да биологиялық белсенді қосылыстардың биологиялық қызметтері, қасиеттері және химиялық құрылысы туралы білімді қалыптастыру;  зат алмасу, энергия алмасу және метаболиттік процесстердің реттелуінің биохимиялық заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастыру;  организмнің маңызды мүшелері мен ұлпаларындағы метаболизм ерекшеліктері туралы түсінікті қалыптастыру;  ауруға диагноз қоюға және метаболизм ауытқуларына түзетулер енгізуде қазіргі заманғы биохимиялық әдістер туралы түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 4

  Ұйымдастыру қабілеттерін және мүмкіндіктерін дамытуда дене шынықтыру-спорттық қызметтегі түрлі формалар.Спорт түрлерін және дене жаттығуларын салауатты өмір сүруде қолдану. - дене шынықтырудың сауықтыру-реабилитациялық, туризмнің спорттық-сауықтыру, жаттығулар жүйесінің әдістерін қолдануға үйрену, жаттығулар жүйесі, (дамытқыш, сақтандырғыш, қалпына келтіргіш) кәсіби аурулардың емделуінен сақтандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Отан тарихының концептуалды негіздері, кезеңделуі, тарихнамасы. ХХ ғасыр басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси ахуал. 20-40 жж. мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін жүзеге асыру. Қазақстан ХХ ғ. 2-жартысында.Экономикалық дамудың қазақстандық моделі, әлеуметтік жаңғыру, этнодемографиялық үдерістер, ұлтаралық келісімнің нығайтылуы, рухани жаңғыру. Жаңа тарихи сананы қалыптастыру саясаты. Н.Назарбаев – тарихи тұлға.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Білім және түсіну: - стоматологияның қалыптасуының тарихи кезеңдері, - негізгі бағыттар   қазіргі стоматологияның салалары Білімдер мен түсініктерді қолдану: - стоматологтың кәсіби қызметі туралы тиісті үміт пен идея қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 4

  Ұйымдастыру қабілеттерін және мүмкіндіктерін дамытуда дене шынықтыру-спорттық қызметтегі түрлі формалар.Спорт түрлерін және дене жаттығуларын салауатты өмір сүруде қолдану. - дене шынықтырудың сауықтыру-реабилитациялық, туризмнің спорттық-сауықтыру, жаттығулар жүйесінің әдістерін қолдануға үйрену, жаттығулар жүйесі, (дамытқыш, сақтандырғыш, қалпына келтіргіш) кәсіби аурулардың емделуінен сақтандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Мазмұны Еңбекті қорғау пәнінің медициналық жоғары оқу орнында оқытудың негізгі мақсаты студенттерде әртүрлі өндіріс саласында жұмыс істейтін жұмысшылардың еңбек жағдайының қауіпсіздігі мен қолайлы жағдай жасауда гигиеналық көзқарас қалыптастыру болып табылады. Еңбекті қорғау – бұл жұмыс барысында жұмысшының өміріне қауіпсіздігін және денсаулығын қамтамасыз ететін жүйе. Еңбекті қорғау жүйесі құқықтық, әлеуметтік – экономикалық, ұйымдық – техникалық, санитарлы – гигиеналық, емдік – профилактикалық, реабилитациялық және басқа да іс шаралардың қосындысы. Пәннің мақсаты: Өндіріс қарқындылығы жағдайында еңбек жағдайының қауіпсіздігін жеңілдету және оның зиянсыздығының теориялық және практикалық негіздерін білетін жас мамандар дайындау. Оқыту міндеттері: -студенттерді жұмыс орнында техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарымен таныстыру; -өндірістің қауіпті және зиянды көздеріне сипаттама беру; -студенттерді еңбек жағдайының қауіпсіздігін ұйымдастыруда дұрыс шешім қабылдауға үйрету; -студенттерге қауіпті және зиянды өндіріс факторларынан қорғану жолдарын үйрету; -өндірісте жарақат алу және оның себептері мен патологиялық жағдайлардың пайда болу механизмін түсіну, өндірісте бақытсыз жағдайлар мен кәсіби ауруларды тексеруді өткізуде болған технологиялық бұзылыстарды жою; -улану және жарақаттану, сонымен қатар тұрғындар арасындағы жұмыскерлердің кәсіптік аурушаңдығының алдын-алу, жалпы аурушаңдығын төмендетуге мүмкіндік ететін, факторларының қауіптерін анықтау мақсатында жүргізілетін мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық шаралары туралы білім беру; -бақылау объектілерінде алдын-алу шараларының жүйесін өңдеу мақсатында еңбек процессінің факторларын және өндірістік ортаның жағдайын талдауға және бағалауға үйрету; -кәсіби жарақаттар мен кәсіби аурулардың алдын алуда салауатты өмір салтының негіздерін және принциптерін насихаттау; -өндірістік мекемелерде кәсіптік қауіптілікті бағалауды үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Патологиялық анатомия
  Несиелер: 3

  жас, жыныс және жеке ерекшеліктерін, ағзалардың анатомиялық және топографиялық байланыстарын ескере отырып, адам ағзасы мүшелерінің құрылымын, оның құрылтай жүйелерін зерттеу және клиникалық бөлімдерде алған білімдерін қолдану. Пәннің міндеттері: - клиникалық ойлауды дамыту үшін мүшелер мен мүшелер жүйесінің құрылымы мен топографиясы туралы білім негізін қалыптастыру; - қоршаған ортаның, еңбек және әлеуметтік факторлардың өзгеруімен адамның, тұтас организмнің құрылымы мен функциясының өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; - физикалық тексеру және алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын дамыту үшін ағзалар мен олардың бөліктерінің орналасуы мен проекциясын анықтай білу; - биологиялық материал ретінде адам денесі мен мәйітіне құрметпен және ұқыпты қарау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Терапиялық стоматология негіздері
  Несиелер: 3

  Аннотация: «Терапиялық стоматологияның негіздері» - эргономика қағидаларын зерттейтін, стоматологиялық материалдарды залалсыздандыру алгоритмі, әртүрлі кластағы жегі қуысын егеудегі негізгі қағидаларды оқытатын пән. Терапиялық стоматологияның негіздері «Стоматология» мамандығындағы студенттерді клиникалық кафедрада одан әрі оқытуға және дәрігер-стоматолог-терапевттің кәсіби дағдыларын игеруге дайындау үшін әзірленген. Пәннің мақсаты: Студенттерде терапиялық стоматология кабинетіндегі жұмысты ұйымдастыру, эргономика қағидалары, стоматологиялық материалдарды залалсыздандыру алгоритмі, әртүрлі кластағы жегі қуыстарын егеу қағидаларының негізін білу және дағдыларды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: - стоматологиядағы емханадағы терапиялық кабинетті ұйымдастыру алгоритмін үйрету; - стоматологиядағы эргономика мәселесімен таныстыру; - жегіленген қуыстардың әртүрлі класын егеудің негізгі қағидаларын үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Иммунология
  Несиелер: 3

  Иммундық жүйенің құрылысы мен қызметі туралы студенттердің ғылыми түсініктерін қалыптастыру орган, жасушалық және молекулалық деңгейлерде, сондай-ақ иммундық жүйенің және иммунопатологиялық процестердің пайда болуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Стоматологиялық аурулар алдын алу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: халыққа стоматологиялық көмекті ұйымдастыруды және заманауи жоспарлауды, аймақтық және кешенді профилактикалық бағдарламаларды жасауды, негізгі стоматологиялық аурулардың көп деңгейлі профилактикасын жасау үшін қажетті теориялық білім көлемін тереңдету және кәсіби дағдылар мен практикалық дағдыларды жетілдіру. Пәнді оқудың міндеттері: - денсаулық сақтау жүйесіндегі негізгі директивалық құжаттармен және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің заңнамалық актілерімен, тіс дәрігерінің қызметін реттейтін нормативтік құжаттармен танысу - тіс кариесінің, пародонт ауруы мен ауыз қуысының шырышты қабатының эпидемиологиялық аспектілерімен таныстыру, стоматологиялық денсаулықтың негізгі көрсеткіштерін талдау - тістің, периодонтальды және ауыз қуысының қатты тіндерінің ауруларын диагностикалау мен алдын-алудың негізгі принциптерін үйрету - стоматологиялық аурулардың бастапқы эндогендік және экзогендік алдын-алу әдістерін, гигиеналық дайындық пен тәрбиені, теңдестірілген тамақтану элементтерімен және салауатты өмір салтын қалыптастыруға үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Патологиялық физиология
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттердің ауру және науқас ағза туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру, тісжегі зақымдануының этиологиясы мен патогенезі, ауыз қуысы тіндеріндегі патологиялық процестердің ерекшеліктері, ауыз қуысы мен тіс функциясының бұзылуының басқа дене жүйелерінің бұзылуымен тығыз байланысы. Оқыту мақсаты: жалпы нозология, типтік патологиялық процестер, жеке патофизиология туралы білім қалыптастыру - ағзаның реактивтілігін ескере отырып, патологиядағы органдар мен жүйелер функцияларының ауытқуларын дұрыс түсінуге үйрену - патологиялық процестердің патогенезінде зақымдану және қорғау құбылыстарын ажырата білуді үйрену патологиялық процестер мен ауруларды модельдеу, сонымен қатар эксперименталды терапия жүргізу дағдыларын дамыту - клиникалық ойлау негіздерін, қарым-қатынас дағдыларын дамыту - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу ережелері туралы білімдерін қалыптастыру - аурулардың этиологиясы мен патогенезінің ерекшеліктерін қарастыруды үйрену - тіс дәрігерінің тәжірибесіндегі мандибулярлы аппарат

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Философия
  Несиелер: 5

  Философияның пайда болуы мен дамуы. Ойлау мәдениетінің қалыптасуы. Философияның пәні мен әдістері. Сана, жан мен тіл. Болмыс. Онтология және метафизика. Таным мен шығармашылық. Білім, ғылым, техника және технологиялар. Адам философиясы және адамның құндылықты әлемі. Өмірдің мәні. Этика. Құндылықтар философиясы. Еркіндік философиясы. Өнер филоософиясы. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Микробиология
  Несиелер: 3

  Студенттердің жұқпалы және жұқпалы аурулар микробиологиясы бойынша қазіргі заманғы білімін қалыптастыру. практикалық дағдылар мен білім алуға мүмкіндік беретін оппортунистік аурулар микробиологиялық, молекулалық-биологиялық, иммунологиялық диагностика әдістері, алдын алу және емдеу принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Білім беру бағдарламасының даму қорытындысы бойынша студенттің келесі нәтижелері бар:қасындағы студенттің коммуникативтік ниетін түсіну негіздерін жүйелейді,қарым-қатынастың сәйкес келетін түрін таңдау,тілдік нормаға сәйкес өзінің жеке қарым-қатынасын, өзінің ойын білдіру,әлеуметтiк-мәдени және жалпы кәсiптiк сипаттағы мәтiндердегi ақпараттарды мазмұндау және хабарлау, лингвистикалық сипаттау дағдыларын игеру,тілдік қарым-қатынасты грамматикалық негізде дұрыс және сауатты қолдана білу,коммуникативтік қарым-қатынас актілерін дұрыс құрастыра білу дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биостатистика
  Несиелер: 3

  Максаты: Биостатистика бойынша теориялық білімді, статистикалық өңдеу әдістерін және қолданбалы бағдарламалық пакеттерді қолдану дағдыларын, ғылыми талдау дағдыларын және оларды қолдануды дамыту Міндеті: Келесі білім мен дағдыларды үйрену: • зерттеу методологиясы • статистикалық талдау әдістерін таңдау • медициналық берілгендерді өз бетімен жинау, өңдеу және талдау • өз бетінше және жауапкершілікпен зерттеу жұмысын жүргізу қабылеттілігі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • УПП «Зубной гигиенист»
  Несиелер: 1

  1.Профессиональды-практикалық стоматологиялық ұғымдар және практикалық стоматологиялық ұғымдар және студенттік практиканың теоретикалық оқулықтары және пректическая стоматологических заболеваний. 2.На практика применяют және расширяют знания по деонтологии және медициналық этике. Санитарлық - просветительной работе.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Білім беру бағдарламасының даму қорытындысы бойынша студенттің келесі нәтижелері бар:қасындағы студенттің коммуникативтік ниетін түсіну негіздерін жүйелейді,қарым-қатынастың сәйкес келетін түрін таңдау,тілдік нормаға сәйкес өзінің жеке қарым-қатынасын, өзінің ойын білдіру,әлеуметтiк-мәдени және жалпы кәсiптiк сипаттағы мәтiндердегi ақпараттарды мазмұндау және хабарлау, лингвистикалық сипаттау дағдыларын игеру,тілдік қарым-қатынасты грамматикалық негізде дұрыс және сауатты қолдана білу,коммуникативтік қарым-қатынас актілерін дұрыс құрастыра білу дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама жалпы білім беретін `Қазақ тілі` пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Үш тілді және «Рухани жаңғыру» (ұлттық сананы рухани жаңғырту) мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру контекстінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, мәдениетаралық қарым-қатынас салаларында орыс тілінде танымдық және коммуникативтік қызметті жүзеге асыруға қабілетті білім алушының тілдік тұлғасын дамытуға арналған. «Орыс тілі» пәнінің мазмұны маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіби сапасын біріктіретін лингво-кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Оқыту арнайы бағыттағы мәтіндермен жұмыс барысында жүргізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама жалпы білім беретін `Қазақ тілі` пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Үш тілді және «Рухани жаңғыру» (ұлттық сананы рухани жаңғырту) мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру контекстінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, мәдениетаралық қарым-қатынас салаларында орыс тілінде танымдық және коммуникативтік қызметті жүзеге асыруға қабілетті білім алушының тілдік тұлғасын дамытуға арналған. «Орыс тілі» пәнінің мазмұны маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіби сапасын біріктіретін лингво-кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Оқыту арнайы бағыттағы мәтіндермен жұмыс барысында жүргізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина
  Несиелер: 3

  Дәрігерлік қызмет, денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметтің ғылыми-зерттеу қызметі, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметтің ғылыми-зерттеу қызметі, ғылыми-зерттеу және ғылыми-зерттеу қызметі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биоэтика
  Несиелер: 3

  Мақсаты: болашақ мамандарды медицинаның этикалық- гуманистік негіздерімен танысып, оны білу, медициналық практиканың этикалық халықаралық танылған стандартының мазмұнын ашып, оны түсіну, кәсіби іс - әрекеттің күрделі проблемалық жағдаяттарында білімдерін қолдануға үйрету, медициналық іс - әрекет сферасында этикалық ойлау мәдениеті мен этикалық біліммен дәрігерді қажеттілігінше қамтамасыз ету Міндеттері: 1) негізгі этикалық идеялардың даму тарихы туралы білім қалыптастыру; 2) биомедициналық этиканың ережелері мен негізгі принциптері туралы білім қалыптастыру; 3) негізгі этикалық құжаттар мен медициналық кәсіби ассоциация ережелері туралы білім қалыпастыру; 4) пациенттің адамилық құндылық бағасы ретінде оның жеке өміріне қол сұқпаушылық дағдыларын қамтамасыз ету; 5) өзін - өзі тәрбиелеу және кәсіби өсу жолында биомедициналық этика білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны: Биоэтика – пәнаралық зерттеулердің жедел дамушы саласы. Биомедициналық этиканың дамуы жоғары биомедициналық технологиялар сферасындағы қарқынды жетістіктерімен, неврология мен реанимотологиядағы «ми өлімі» концепциясын өңдеуде, трансплантология, психофармакология іргетасының ашылуымен, молекулярлық биология мен медициналық генетика (генодиагностика және генотерапия), экстракорпоральды ұрықтандыру және эмбрионды тасымалдау салаларымен және т.б. байланысты. Биоэтиканың арнаулы теориялық пән ретінде дамуына маңызды әсер еткен экологиялық және құқыққорғау қозғалысы болды. Биоэтика медициналық ғылым және биотехнология прогрессінің өткір моральды проблемаларына қазіргі заманғы қоғамдық жағдайдағы этикалық негізделген сұрақтарға жауап берумен анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ортопедиялық стоматология негіздері
  Несиелер: 3

  Ортопедиялық стоматологияның негіздері – пән ортопедиялық стоматологиялық кабинетті ұйымдастыру принциптерін, эргономика принциптерімен, ортопедиялық стоматологиясының материалтану және тістің анатомиялық пішінін мүсіндеумен тіс протезін дайындау технологиясын оқытады. Ортопедиялық стоматологияның негіздері «Стоматология» мамандығының студенттерін клиникалық кафедраларда одан әрі оқытуға және дәрігер-стоматолог-ортопедтің кәсіби дағдыларын игеруге дайындауға үндейді. Пәннің мақсаты: Студенттерде ортопедиялық стоматологиялық кабинетті ұйымдастыру, эргономика принциптерімен ортопедиялық стоматологиядағы материалтану негіздері, тістің анатомиялық пішінін мүсіндеу және тіс протездерін дайындау технологиясы бойынша білімін және тәжірибелік дағдыларын фантомда қалыптастыру. Пәннің міндеттері · шайнау аппаратының биомеханикасының негізгі заңдылықтары туралы білім беру; · ортопедиялық стоматологияда қолданылатын негізгі және қосымша материалдардың негізгі принциптерін және олардың технологиялық кезеңдегі өзгерістері туралы білім беру; · тіс техникалық зертхананың негізгі құрал-жабдықтары және құрылғылары туралы түсінік беру; · тіс протездерін дайындауда әртүрлі қолмен істейтін дағдыларға үйрету (на фантомах). Аралық бақылаулар саны:2

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бас және мойынның клиникалық анатомиясы
  Несиелер: 3

  Студент жастардың ғылыми-зерттеу және психологиялық ғылымдары, психология, психология, психология, психология, психология, психология, психология, психология, психология, әлеуметтік ғылымдар фундаментальды және клиникалық дисциплиналар, стоматолога-практические детальных практические.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жалпы гигиена
  Несиелер: 3

  Гигиена негізгі алдын алу пәні. Су мен елдімекендерді сумен қамтамасыз ету гигиенасы. Тамақтану гигиенасы. Рационалды тамақтану, негізгі қағидалары. Тамақтану өнімдерінің азықтық және биологиялық құндылығы (ақуыздар, майлар, көмірсулар, минералды заттар, дәрумендер). Алиментарлы аурулар. Еңбек гигиенасы. Өндірістік факторлар түсінігі. Емдеу-алдын алу мекемелерінің гигиенасы. Аурухана құрылысына жер телімін таңдау мен жоспарлау талаптары. Аурухана құрылысы жүйесіне гигиеналық сипаттама. Радиациялық гигиенаның негізгі түсініктері. Иондаушы сәуле көздерімен жұмыс кезінде жұмыскерге радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Физикалық дамуды бағалау әдістері. Балалар мен жасөспірімдер денсаулық жағдайын бағалау. Денсаулық топтары. Стоматолог дәрігер мамандардың кәсіби аурулары және олардың алдын алу. Еңбек гигиенасының санитарлық нормалары мен ережелері. Әскерлерге далалық жағдайда тамақтануды ұйымдастыруға және ауыз сумен қамтамасыз етуге медициналық бақылау. Әскери ұйымдардағы және басқа да қарулы күш бөлімдеріндегі еңбек гигиенасы. Мақсаты: жұқпалы және жұқпалы емес этиологиялы аурулардың біріншілік және екіншілік алдын алу сұрақтарын шешуге, дұрыс диагноз қоюда және науқастарды адекватты емдеу мен реабилитациялауда көмектесетін гигиеналық білім негіздері мен профилактикалық ойлауды қалыптастыру. Міндеттері: аурулардың алдын алуда және сау адамдардың денсаулығын қорғау мен нығайтуда гигиеналық білімді қолдана білуді үйрету; адамның тіршілік ету мен өндіріс ортасында әртүрлі факторлардың индивидуум мен қоғам денсаулығына әсер ету сипаты туралы білім беру; гигиеналық білімі мен дағдыларын халықтың гигиеналық ауаттылығын көтеруде қолдана білуді үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармакология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Фармакодинамиканың, фармакокинетиканың, фармакогенетиканың және дәрілердің өзара әсерлесуінің, дәрілердің жағымсыз әсерлері туралы, дәлелді медицинаның ұстанымдары негізіндегі білімдерін ескере отырып, барынша әсері жоғары және қауіпсіз дәрілік затарды немесе олардың біріктірілген жұптарын таңдап алу әдіснамасын үйрету. Оқытудың міндеттері: • Дәрілік заттардың әсерін фармакологиялық қасиеттеріне, фармакокинетикасы мен фармакодинамикасының ерекшеліктеріне қарай олардың әсерлері талдауды үйрету; • Дәрілердің қасиеттері туралы түсініктер негізінде оларды қолдану мүмкіншіліктерін бағалауды үйрету; • Әртүрлі мүшелер мен оргаизмің жүйелерінің қызметі өзгеруінде қолданылатын дәрілерді, сондай-ақ патогенді микроорганизмдердің, қарапайымдылардың, гельминттердің өсіп өнуін тежейтін дәрілерді таңдай білуді үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сот медицинасы
  Несиелер: 3

  1. ҚР сот медицина қызметінің процессуалды негіздері. 2. Танатология және мәйітті сараптауы. 3. Механикалық шығу негізі бар зақымдар: қатты доғал және өткір заттармен, көлік және оқ-дәрі жарақаттары. 4. Улану. 5. Жәбірленушілердің, айыпталушының және т.б. тұлғалардың сот-медициналық сараптамасы. 6. Биологиялық дәлелдеме айғақты заттардың сот-медициналық сараптамасы. 7. Қылмысты заттарды және адам идентификациясының со-медициналық сараптама.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қоғамдық денсаулық сақтау
  Несиелер: 4

  Мақсатыры: Студенттердің қоғамдық денсаулық, Қоғамдық денсаулық өлшемдері, денсаулық сақтауды ұйымдастыру және оның қызметін бағалау туралы білімдерін қалыптастыру. Міндеттері: - халықтың денсаулығын сақтау негізі ретінде қоғамдық денсаулық сақтау қызметін зерттеу; - Қоғамдық денсаулықтың негізгі көрсеткіштері; - Денсаулық сақтау органдары жұмысының негізгі көрсеткіштері; - МӘМС негіздері, сақтандыру түрлері. Пәннің мазмұны: Қоғамдық денсаулық сақтау ұйымының қызметі халықтың денсаулығын сақтауға бағытталған. Аурудың алдын алу және халықты нығайту жүйесі себяширокийде Денсаулық сақтау технологияларының спектрін қамтиды. Қоғамдық денсаулық сақтауда негізгі 3-ті бөлу керек: 1. денсаулық сақтау саласындағы басым бағыттарды анықтау үшін халықтың денсаулығын бағалау және бақылау; 2. халықтың және әкімшілік органдардың денсаулық сақтау саласындағы проблемаларды шешуге өзара іс-қимылы кезінде қоғамдық денсаулық сақтау саясатын қалыптастыру; 3. халықтың барлық әлеуметтік топтары үшін медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Менеджмент и маркетинг в стоматологии
  Несиелер: 4

  Мақсаты: Басқару теориясы мен практикасы, денсаулық сақтаудағы маркетинг, сапа менеджменті жүйесі, стандарттау саласында білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: -Маркетинг пен менеджменттің теориялық негіздері бойынша білім беру; -Денсаулық сақтау қызметінде маркетинг пен менеджменттің элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды үйрету; -Денсаулық сақтаудағы сапа менеджменті жүйесін басқарудың негізгі дағдыларын қалыптастыру; Пәннің мазмұны: Қазіргі жағдайда денсаулық сақтау саласындағы табысты қызмет көбінесе менеджментті қолдануға, маркетингтік шешімдердің сапасына байланысты. Әлемдік тәжірибе мен әлемдік қауымдастық басқару (Менеджмент) теориясын терең зерттеуге бағытталған. Қазақстандағы менеджмент (басқару) мәселелері соңғы онжылдықта үлкен мәнге ие бола бастады, басқару проблемалары жалпыұлттық болды. Денсаулық сақтаудағы Менеджмент-бұл денсаулық сақтау органдары мен мекемелерінің алға қойған мақсаттарына қол жеткізу мақсатында қаржылық, еңбек, материалдық және материалдық емес ресурстарды басқару, реттеу және бақылау. Өту маркетинг кез келген бизнес табысқа кілті болып табылады, және стоматологиялық практика ерекшелік емес. Бұл құралда стоматологияда маркетингті ұйымдастыру мәселелері қозғалады. `Денсаулық сақтау менеджменті және Маркетинг` пәнін оқу студенттерге басқару ойлауының жаңа философиясы мен тәжірибесін үйретуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ғылыми менеджменті
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу мақсаты: мамандандырылған көмек көрсете алатын, жоғары сапаға жететін маман даярлау Пәннің міндеттері: - зерттеуді ұйымдастыруда және жүргізуде тәжірибелік дағдыларды дамыту; - зерттеудегі отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу; - қорытынды біліктілік жұмысын орындау кезінде зерттеліп жатқан тақырып бойынша арнайы әдебиеттерді қолдану ерекшеліктерін зерттеу; - ғылыми зерттеу әдістерімен танысу; - деректерді өңдеудің және талдаудың әртүрлі әдістерін әзірлеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Апаттар медицинасы
  Несиелер: 4

  1тақырып. Кіріспе. ТӘҚН қамтамасыз етудің теориялық және ұйымдастырушылық негіздері. 2тақырып. Төтенше жағдайлар(ТЖ) ТЖ ошақтарында зақымданғандарға емдеу көшіруді қамтамасыздандыруды (ЕКҚ) ұйымдастыру. ТЖ халыққа шұғыл медициналық көмек (ШМК) көрсетуді ұйымдастыру. Қоршаған ортаның адамға әсер ететін қауіп-қатерлері. Жер сілкінісі кезіндегі өрт сөндірушілік, инженерлік және медициналық жағдайды бағалау. Химиялық қауіпті нысандар мен көліктердегі авариялар кезінде ҚӘУЗ зақымдану көлемін болжау. Террористік акт жасау қаупі төнген кездегі іс-әрекеттер. Халықты қорғау. Шаруашылық нысандарды, жұмысшылар мен қызметкерлерді инженерлік қорғау шаралары. Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ). Медициналық жеке қорғаныс құралдары (МЖҚҚ). Радиациялық және химиялық барлау, дозиметриялық бақылау приборлары. Жедел аурулар, аса қауіпті жұқпалы аурулар, жарақаттарды танып білу және дәрігерге дейінгі кезек күттірмейтін көмекті көрсету. Халықты БЖ мен көшіруді медициналық қамтамасыздандыру. Өнеркәсіптік нысандардың жұмысының тұрақтылығы. ТЖ ШН жұмысының тұрақтылығын анықтау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жалпы хирургия
  Несиелер: 3

  Жалпы хирургияны оқытудың мақсаты: Студентті оқыту: - науқастың шағымдары мен ауру тарихын мақсатты түрде нақтылау; - хирургиялық науқасты физикалық тексеруден өткізу (тексеру, пальпация, перкуссия, аускультация); - хирургиялық науқасты қарау жоспарын құру; - хирургиялық аурухана мен емхана ғимаратында, реанимация және реанимация бөлімшелерінде асептикалық ережелерге сәйкес хирургиялық іс-шараларды ұйымдастыруға; - хирургиялық науқастарды күту үшін барлық шараларды орындау; - науқасты мақсатты түрде тасымалдау түрін анықтаумен, алғашқы медициналық көмек көрсету; - емдеу мен диагностиканың стандартты рәсімдерін орындау; - хирургиялық стационарларда мейірбике ретінде жұмыс жасау; - негізгі хирургиялық синдромдарды анықтаңыз және іріңді-септикалық аурулардың негізгі түрлерін анықтаңыз.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Хирургиялық стоматология негіздері
  Несиелер: 4

  Студенттік теориялық-моральдық хирургиялық стоматологияға арналған амбулаторлық хирургиялық-стоматологиялық психологиялық дисциплины. Дисциплины: - хирургиялық стоматологиялық қондырғылардың қағидаларын іздестіру ұлғайған және стационарлы поликлинических приемалармен жабдықтау; - медициналық және әлеуметтік жағдайды жақсарту, медициналық және әлеуметтік-мәдени құндылықтарды зерттеу; - хирургиялық-стоматологиялық патологиядағы үлкен методы диагностика, терапевтикалық диагностика, оң және сол жақ петрогендік лица; - аймақтық-хирургиялық манипуляциялар мен метеорологиялық обезболивания, пользиялық обезболивацияларды анықтауға; - теоретикалық және практические приобрести пользователя группы зубов и проведения амбулаторных опера в полости рта; - клиникалық-характеристикалық сипаттағы және хирургиялық-лечениялы хирургиялық лечениямен ауырғаннан кейінгі хирургиялық-емханалық облыстардағы госпитальды-терапиялық процестерді зерттеу; - медициналық медициналық көмек көрсету, емделуге арналған медициналық көмек және медициналық көмек сұраныстарын жүргізу;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ішкі аурулар негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: стоматология факультетінің студенттеріне ішкі ағзалардың кең таралған ауруларын диагностикалау және өмірге қауіпті жағдайларда алғашқы көмек көрсету бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру. Оқыту міндеттері: • Ішкі ағзалардың патологиясы бар науқастарды қарау үшін шағымдар, анамнез және тәжірибелік дағдыларды жинауға үйрету; • Ішкі ауруларының ең көп кездесетін симптомдары мен синдромдарын анықтауға үйрету; • Ішкі ағзалар аурулары бар науқастарды тексеру және диагностикалаудың заманауи зертханалық және аспаптық әдістерін түсіндіруді үйрету; • Өмірге қауіпті жағдайларда науқастарға жедел медициналық көмек көрсету дағдыларын бастапқы медициналық көмек көрсету көлемінде оқыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фтизиаnрия мен жұқпалы аурулар
  Несиелер: 4

  Фтизиатрияның негізігі бөлімдері бойынша студенттердің теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру, клиникалық ойлау қаблетің дамыту және туберкулезді алдын алу үшін алған білімдерің пайдалана білуді үйрету  туберкулездің этиологиясын, патогензің және патоморфологиясын білу;  туберкулез инфекциясының таралу жолдарын білу;  ересектер және балалар арсында туберкулез бойынша «кауіпті топтарды» білу;  өкпе және өкпеден тыс туберкулезді анықтайтын әдістерді білу;  ауыз куысының клегей қабатарынын және бет-жақ аймағынын туберкулезің анықтау қағидаларын білу;  туберкулез науқастарынын емдеу әдістерің және қағидаларың білу;  туберкулездің алдын алу түрлерің білу;  өкпе және өкпеден тыс науқастардын тексерілген мәліметтер нәтижелерің талқылау;  туберкулезді анықтау және алдын алу туралы сұрақтары бойынша қортындыларды және аргументтерді тұжырымдау және салыстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Неврология, психиатрия және наркология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Стоматологиялық науқастарда және төтенше жағдайларда көмек көрсетудегі ең көп таралған психикалық бұзылулар мен тәуелділік ауруларының алғашқы диагностикасы бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру. Тапсырмалар: 1. Психикалық ауру және нашақорлық аурулары бар науқастарда психикалық бұзылуларды диагностикалаудың негіздерін үйрету. 2. Тіс дәрігерінің жұмысында психосоматикалық және соматопсихиатриялық өзара әрекеттесу, психогендік және есірткілік бұзылулармен таныстыру. 3. Психикалық бұзылулар мен тәуелділік ауруларын емдеудің негізгі әдістерімен таныстыру. 4. Психикалық бұзылулар мен тәуелділік ауруларының психикалық гигиенасы және психо-профилактикасы тұжырымдамасын қалыптастырады. 5. Психиатриялық және препаратты емдеу клиникалары жағдайында тіс дәрігерінің жұмыс ерекшеліктерін таныстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дерматовенерология
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Ауыз қуысының шырышты қабығының зақымдануымен байланысты тері мен венерологиялық ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын алу негіздерін үйрету. 3.Оқытудың міндеті: • Ауыз қуысының және ернінің шырышты қабаттарында көріністері бар тері және венерологиялық аурулармен ауыратын науқастарды зерттеу әдістерін үйрету. • Жиі және кейде оқшауланған ауыз қуысының және еріннің шырышты қабығында пайда болатын дерматоздардың клиникалық көріністерін тануға үйрету, клиникалық және зертханалық зерттеу әдістерін интерпретациялау, ажырату диагнозын жүргізу • Венерологиялық және жұқпалы тері ауруларының таралуын төмендету бойынша алдын-алу, санитарлық ағарту ұйымдастыру шараларын оқыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Биостатистикаға кіріспе
  Несиелер: 3

  Биостатистиканың теориялық негіздерін оқып -үйрену және статистикалық өңдеудің әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру.  биологиялық статистиканың әдістері туралы білім негіздерін қалыптастыру;  деректерді өңдеу үшін статистикалық әдістерді қолданудың негізгі дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оториноларингология және офтальмология
  Несиелер: 4

  студенттерге офтальмологиялық көру мүшесінің зақымдану симптомдарын анықтауды, симптомдар мен синдромдарды біріктіруді және жергілікті диагноздарды қоюды үйрету. студенттерге көру мүшелеріндегі негізгі аурулардың этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емдеуі және алдын алуы туралы қазіргі заманға сай білім беру.студенттерде клиникалық ойлауды, көру мүшелеріндегі жиі кездесетін ауруларға өздігінен диагноз қою қабілетін, көздің түрлі зақымдануларында және жедел ауруы кезінде жедел көмек көрсетуді және аурулардың алдын алуға қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Эпидемиология
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: білім алушыларда эпидемиологияның әдістерін қолдану және ауруларды алдын алу бойынша дағдыларды қалыптастыру. Оқытудың соңғы нәтижелері: - халық арасында жұқпалы аурулардың пайда болу және таралу заңдылықтарын білу. • Эпидемиологияның негізгі ұғымдарын және әдістерін білу. • Сипаттамалы және аналитикалық эпидемиологиялық зерттеулер әдістемесін, сайкес дизайнды таңдау білу. • Эпидемиологиялық және статистикалық құжаттарды (жай анализ, кестелер, суреттер және т.б.) қолдану; • ECDC –пен құрастырған және Қазақстанда қоршаған орта мен жұқпалы ауруларға эпидемиологиялық қадағалау жүйелерін, ерте алдын алу жүйелерін, мәліметтер базаларын білу және қолдану; • Зерттеудің мәселесін мен мақсатын анықтау, әдебиетке және де басқа ақпарат көздеріне шолу жүргізу білу. • Соғыс кезіндегі эпидемияға қарсы шаралардың мазмұнын мен ұйымдастырылуын білу; • Жұқпалы ауруларды алдын алу шараларды және ошақтарында эпидемияға қарсы шаралардың жиындығын жүргізе білу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Балалар ауралар негіздері
  Несиелер: 4

  Мақсаты: стоматология факультеті студенттеріне, әртүрлі патологиялары бар ерте жастағы балаларға алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету жүйесіндегі білімдері мен дағдылардын қалыптастыру. Міндеттері: 1 .балалардың денсаулығын сақтау мен сақтаудағы орта медицина қызметкерінің рөлін түсіну 2.түрлі жастағы балалардың, соның ішінде ерте жастағы балалардың анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін білу, 3.сауалнама деректерін, жалпы тексеруді талдаудыбілу 4.денсаулыққа қатысты барлық қажетті ақпаратты жинау кезінде науқаспен психологиялық байланыс орнату.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ауыз қуысының хирургиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты - ауыз қуысында локализацияланған қабыну процестері бар науқастарға амбулаториялық стоматологиялық хирургиялық көмек көрсете алатын тіс дәрігерін даярлау. Пәнді меңгерудің міндеттері: - хирургиялық стоматология кафедрасын ұйымдастыру принциптерін меңгеру; - ауыз қуысында локализацияланған әр түрлі қабыну процестері бар науқастарды тексеруде қолданылатын диагностикалық әдістердің дамуы; - студенттердің ауыз қуысында локализацияланған әртүрлі патологиялық процестерді емдеу әдістерін игеруі; - ауыз қуысында локализацияланған қабыну процестерін емдеуге қажетті практикалық дағдыларды игеру; - студенттердің амбулаториялық жағдайда әр түрлі қабыну процестері бар науқастарды хирургиялық емдеудегі теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Эндодонтия
  Несиелер: 6

  Эндодонтия пәні - тіс қуысының құрылысы мен топографиясы, қазіргі заманғы эндодонтиялық құрал-жабдықтары, пломбылық материалдардың құрамы, қасиеті, дайындау техологиясы және пломбылық материалдарды және түбір өзектерін обтурацияға арналған жүйелерін таңдау , және ұлпа мен периодонттың құрылысы мен топографиясы, пульпитпен периодонтиттің этиологиясы, патогенезі, жіктелісі, патологиялық анатомиясы, клиникасы, нақтамасы, ажырату нақтамасы қазіргі заманғы эндодонтиялық емдеу сатылары, пломбылық материалдардың түрлері сұрақтарын оқытатын пән. «Стоматология» мамандығында оқып жүрген студенттерді ары қарай клиникалық кафедраларда оқуын жалғастырып жалпы дағдыдағы дәрігер стоматологтың біліктілігін игеруге және дәрігерлік ойлау қабілеті мен мінез-құлығын қалыптастырады Пәннің мақсаты: Эндодонтия - тіс қуысының құрылысы мен топографиясы, қазіргі заманғы эндодонтиялық құрал-жабдықтары, пульпит пен периодонтиттің эндодонтиялық емдеудің кезеңдері, пломбылық материалдардың құрамы, қасиеті, дайындау техологиясы және пломбылық материалдарды және түбір өзектерін обтурацияға арналған жүйелерін таңдау, ұлпа мен периодонттың құрылысы мен топографиясы, пульпитпен периодонтиттің этиологиясы, патогенезі, жіктелісі, патологиялық анатомиясы, клиникасы, нақтамасы, ажырату нақтамасы қазіргі заманғы эндодонтиялық емдеу сатылары, пломбылық материалдардың түрлері сұрақтары бойынша студенттердің білімін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: - эндодонтияға арналған құрал-жабдықтар, эндодонтиялық ем кезінде қауіпсіздік техникасы туралы білім қалыптастыру; - тіс қуысын жалпы құрылысын және әртүрлі тістердің анатомиялық ерекшеліктері жайлы ұғыну; - эндодонтиялық емнің принциптері, кезеңдері және техникасы жайлы ұғыну; - түбір өзектерін уақытша және тұрақты обтурацияға арналған материалдардың түрлерін, құрамын және қасиеттерін қолдануға көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерді және пломбылау әдістерін үйрену: - пульпиттің этиологиясын, патогенезін, диагностикалық және емдеу принциптері туралы түсінік беру; - периодонтиттің этиологиясын, патогенезін, диагностикалық және емдеу принциптері туралы түсінік беру; - пульпиті бар науқастарды тексеру мен емдеудің негізгі кәсіби дағдыларына үйрету (фантомда); - периодонтиті бар науқастарды тексеру мен емдеудің негізгі кәсіби дағдыларына үйрету (фантомда). Аралық бақылаулар саны:-3

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Акушерлік және гинекология негіздері
  Несиелер: 4

  мақсаты теориялық білімі мол, кәсіби мәселелерді сәтті шеше алатын, дифференциалды диагностикалық іздеуді жүргізуді білетін, жоғары білікті акушер-гинеколог маман даярлау; толық медициналық көмек көрсетуге; жүктілік және босану кезіндегі әйелдердің өмірі мен денсаулығын сақтау үшін барлық алдын-алу және оңалту шараларын жүргізу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кариесология және тістің қатты тіндерінің жегілік емес зақымдануы
  Несиелер: 6

  Аннотация: Кариесология және тістің қатты тіндерінің тіс жегілік емес ақаулары –тістің қатты тіндерінің тіс жегілік емес ақауларының және тіс жегінің этиологиясын, патогенезін, емдеу мен диагностикалық принциптерін және тістің қатты тіндерінің аурулары бар науқастарды тексеру ерекшеліктерін оқытатын пән. Кариесология мен тістің тіс жегілік емес ақауы пәні «Стоматология» мамандығында оқып жүрген студенттерді ары қарай клиникалық кафедраларда оқуын жалғастырып жалпы дағдыдағы дәрігер стоматологтың біліктілігін игеруге және дәрігерлік ойлау қабілеті мен мінез-құлығын қалыптастырады. Пәннің мақсаты: Тісжегі мен тіс жегілік емес ақауы бар науқастардың тістерін емдеу мен диагностика қағидаларын,тексеруді жүргізуі мен білімін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: - тісжегісінің этиологиясын, патогенезін, диагностикалық және емдеу принциптері туралы түсінік беру; - тістің қатты тіндерінің тіс жегілік емес ақауларының этиологиясын, патогенезін, диагностикалық және емдеу принциптері туралы түсінік беру; - тісжегісі бар науқастарды тексеру мен емдеудің негізгі кәсіби дағдыларына үйрету (фантомда); - тістің қатты тіндерінің тіс жегілік емес ақаулары бар науқастарды тексеру мен емдеудің негізгі кәсіби дағдыларына үйрету (фантомда).

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Воспалительные процессы челюстно-лицевой области
  Несиелер: 6

  Білім және түсіну: қабыну ауруларының этиологиясы мен патогенезін және олардың ағза мүшелері мен жүйелеріне әсерін білу; - одонтогенді қабыну ауруларының жіктелуі мен клиникалық диагностикалық критерийлерін білу Білімдер мен түсініктерді қолдану: - одонтогенді қабыну аурулары бар науқасты зерттеу; одонтогенді қабыну аурулары бар емтиханды көрсету; - қосымша зерттеу әдістерінің интерпретациясын көрсету (UAC, OAM, рентгендік деректер); - МН қабыну аурулары бар науқастарды сауықтыруда физиотерапияның қолданылуын көрсету; - қабыну аурулары бар пациенттерге негізгі гигиеналық және ауызша процедураларды оқытуды көрсету

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • ӨП `Дәрігер-стоматолог терапевт және дәрігер-стоматолог хирург ассистенті`
  Несиелер: 4

  Хирургиялық стоматологияны зерттеу барысында студенттер алған білімдері мен біліктерін бекіту, клиникалық тексеру бойынша практикалық дағдыларды жетілдіру, диагностика әдіснамасы, тіс ауруларын және ауыз қуысы мүшелерінің қабыну ауруларын емдеудің хирургиялық әдістерін жоспарлау және таңдау. Міндеттер: * - Стоматолог-хирург дәрігерінің жұмысында қолданылатын стоматологиялық материалдар мен дәрі-дәрмектерді практикалық қолдану бойынша студенттердің білімі мен іскерлігін тереңдету және жетілдіру; * хирургиялық стоматологиялық кабинетте санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізу дағдыларына үйрету; * тұлғааралық қарым-қатынас және пациенттерді қарау дағдыларын жетілдіру. бет-жақ аймағының топографиялық анатомиясы және қызметтік жүйесі; - бет-жақ аймағының қызметтік жүйесін тексеруге арналған құралдар мен қондырғылар; - пародонт пен ауыз қуысы шырышты қабығының ауруларының этио- патогенезі, клиникасы, диагностикасы мен ортопедиялық емдеу әдістері; - тістердің аса сезімталдығының этио-патогенезі, клиникасы, диагностикасы мен ортопедиялық емдеу әдістері; - тістердің, тіс қатарларының, жақтардың ақауларының этио-патогенезі, клиникасы, диагностикасы және ортопедиялық емдеу әдістері; - тіспротездік материалдар мен қондырғылардың адам организмі мен шайнау аппаратына әсер ету механизмі, емдеу әдістері. 2.- бет-жақ аймағын тексеру; - шайнау және мимикалық бұлшықеттерді тексеру; - жақтың сүйек тінінің жасқа сәйкес өзгерістерін меңгеру (көрнекі құралдар, рентгенсуреттер) ; - СТЖБ тексеру әдістемесі (көрнекі құралдар); - тістер мен тіс қатарларын тексеру әдістемесі; - гнатодинамометрия әдістемесі; - тістемді анықтау әдістемесі (гипстік мүсіндер); - окклюзиограмма жүргізу, тіс қатарларые анықтау ( Шпее мен Уилсон қисықтары); - салыстырмалы физиологиялық тыныштықты анықтау (анатомо-физиологиялық әдіс); - фантомда окклюзияны бекіту, тістем түрін анықтау; - окклюдатор және артикулятормен жұмыс; - төменгі жақтың вертикальды, сагиттальды және трансверзальды жазықтықта қозғалысын анықтау; - тіс пародонтының сезімталдық деңгейін анықтау; - окклюзиограмма бойынша таңдамалы егеуді жүргізу. 3. - жаңа терминдер мен түсініктерді енгізу арқылы: тексеру, симптоматология, субъективті және объективті мәліметтер; - студентті волонтермен тілдестіре отырып, ұжымда жұмыс жасау; - кәсіби терминдерді енгізу (дәрігерлермен тілдесу) ; - жаңа терминдер мен түсініктерді енгізу арқылы«Парестезия, тіс протездік жарақат, гальванизм, токсикалық әсер, функция, окклюзия, артикуляция, тістем, гнатодинамометрия, мастикациография және т.б..». 4. - волонтермен жұмыс жасау кезінде емханалық кабинеттегі қауіпсіздік техникасы; - фантомда жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасы; - қондырғылармен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасы; 5. - дәрігер-стоматолог ортопедтің жұмыс орны. Бет-жақ аймағының қызметтік жүйесін зерттеуге қажет құралдар мен материалдар; - төменгі жақ қозғалысын қайталайтын қондырғыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Ғылыми-зерттеу практикасы
  Несиелер: 2

  Аналитикалық және зерттеу жұмыстарын жүргізу Медицина саласындағы жаңа әдістер мен технологияларды дамытудағы жеке зерттеулер мен қолданбалы мәселелерді шешуге қатысу Академиялық адалдық қағидаттарына сәйкес іс-шараларды жүзеге асыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Алмалы-салмалы протездеу
  Несиелер: 4

  Аннотация: Алмалы-салмалы протездеу пәні – біріншілік және екіншілік адентия этиологиясын, клиникасын және нақтамасын, сонымен қатар, науқасты тексеру кезінде анықталған белгілерді (симптомология немесе семиотика) және науқасаты тексеру әдістері мен ұйымдастыру сұрақтарын қарастырады. Пәннің мақсаты: Тістің қатты тіндерінің зақымданулары және тіс қатарларының ақаулары бар науқастарға алмалы-салмалы протездеу негіздері бойынша білімімен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Пәннің міндеттері: • Тістің қатты тіндерінің ақаулары мен тіс қатарларының ақаулары бар науқастарды тексеру, нақтамалау, дәрігерлік деонтология, семиология негіздері туралы түсінік; • Алмалы-салмалы протездеу ортопедиялық емдеу туралы білімі мен тәжірибелік дағды; • Дәрігер-ортопед-стоматологтың негізгі кәсіби мануальды дағдыларына үйрету (науқастарда волонтерде немесе фантомда)

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Ғылыми-зерттеу практикасы
  Несиелер: 2

  Аналитикалық және зерттеу жұмыстарын жүргізу Медицина саласындағы жаңа әдістер мен технологияларды дамытудағы жеке зерттеулер мен қолданбалы мәселелерді шешуге қатысу Академиялық адалдық қағидаттарына сәйкес іс-шараларды жүзеге асыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Основы хирургической стоматологии детского возраста
  Несиелер: 5

  Негізгі мақсат - студенттерде келесі идеялар болуы керек: - анестетикалық пайдалы; диагностика мен емдеудің заманауи әдістері; - хирургиялық аспаптар; - хирургиялық бөлмені жабдықтау - амбулаториялық қабылдауды ұйымдастыру (құжаттама, санитарлық-эпидемиологиялық режим). -Екінші деңгей Студенттер білуі керек: - кеңсенің жабдықталуы; - көмек көрсетуді ұйымдастыру; - құралдар; -көру белгілері және т / с алу үшін көрсеткіштер; - тісті жұлу әдісін білу; - мүмкін асқынуларды біліңіз; - анальгезия әдісін білу; - балалардағы HMF патологиялық нысандарын клиникасын, диагностикасын, емін білу; - алдын-алу және оңалтуды білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Ғылыми-зерттеу практикасы
  Несиелер: 2

  Аналитикалық және зерттеу жұмыстарын жүргізу Медицина саласындағы жаңа әдістер мен технологияларды дамытудағы жеке зерттеулер мен қолданбалы мәселелерді шешуге қатысу Академиялық адалдық қағидаттарына сәйкес іс-шараларды жүзеге асыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Несъемное протезирование
  Несиелер: 4

  Аннотация Алынбайтын протездеу пәні – тістің қатты тіндерінің ақаулары, тіс қатарларының жартылай ақаулары кезінде науқасты тексеру ерекшеліктері, алынған нәтижелерді бағалау (симптомология немесе семиотика), қандай да бір патология нәтижесінде пайда болған тістер мен тіс қатарларының ақауларын нақтамалау, алдын-алу және ортопедиялық емдеу болып табылады. Пәннің мақсаты Тістің қатты тіндерінің зақымданулары және тіс қатарларының ақаулары бар науқастарға алынбайтын протездеу негіздері бойынша білімімен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Пәннің міндеттері • Тістің қатты тіндерінің ақаулары мен тіс қатарларының ақаулары бар нақуастарды тексеру, нақтамалау, дәрігерлік деонтология, семиология негіздері туралы түсінік; • Алынбайтын протездеу ортопедиялық емдеу туралы білімі мен тәжірибелік дағды; • Дәрігер-ортопед-стоматологтың негізгі кәсіби мануальды дағдыларына үйрету (науқастарда волонтерде немесе фантомда)

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Болезни зубов у детей
  Несиелер: 6

  Балалар стоматолог-дәрігері шұғыл жағдайларда мұқтаждарға шұғыл көмек көрсетуге және тіс-жақ жүйесінің патологиясы бар балаларға емдік-диагностикалық көмек көрсетуге құқығы бар жоғары кәсіби білімі бар маман болып табылады. Осыған байланысты, балалар стоматолог-дәрігері этиопатогенезі, балалардағы тістің қатты тіндерінің кариоздық және дәрі-дәрмексіз зақымдануын диагностикалау және емдеу принциптері, тіс аурулары бар стоматологта балалар халқын диспансеризациялауды ұйымдастыру принциптері, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдерде негізгі стоматологиялық аурулардың алдын алуды ұйымдастыру, ұйымдастырылған балалардың ауыз қуысын жоспарлы санациялау және қаралу бойынша ауыз қуысын санациялау туралы қазіргі заманғы ұғымдарда жақсы бағдарлануы тиіс. Пәннің мақсаты: этипатегенезді, клиникалық көріну ерекшеліктерін, диагностика және емдеу принциптерін, тістің кариозды және кариозды емес зақымдануын және олардың балалар мен жасөспірімдерде асқынуларын алдын алу. Пәннің міндеттері: * ҚР балаларға стоматологиялық көмекті ұйымдастыру принциптері туралы білімді қалыптастыру; * балалар мен жасөспірімдерде тістің этиопатогенезі, клиникалық көріну ерекшеліктері, тістің кариозды және некариозды емес зақымдануын және олардың асқынуын диагностикалау және емдеу принциптері туралы білімді қалыптастыру; * тістің қатты ұлпалары және олардың асқынулары бар баланы зерттеу дағдылары мен білімін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Визуальды диагностика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: тыңдаушыға пациенттің жынысын, жасын ескере отырып, жүрек-қан тамырлары, тыныс алу, ас қорыту, эндокриндік, тірек-қимыл, жүйке және несептік жүйелердің жиі кездесетін аурулары үшін ультрадыбыстық диагностиканың негізгі әдістері, жалпы принциптері мен мүмкіндіктері туралы қазіргі заманғы білім беру. жүктіліктің физиологиялық және патологиялық курсы. Пәнді оқудың міндеттері: ультрадыбыстық диагностика циклы аяқталғаннан кейін студенттің білімі мен білігі:

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Основы детской челюстно-лицевой хирургии
  Несиелер: 5

  Білім және түсіну: - бет-жақ аймағының ақаулары мен деформациясы, ісіктері мен ісік тәрізді түзілімдері бар науқастарға хирургиялық көмекті ұйымдастыру; - бет-жақ аймағының анатомиялық және топографиялық және физиологиялық ерекшеліктері; - этиологиясы, патогенезі, клиникалық белгілері, дифференциалды диагнозы, ісіктердің деформациясы мен деформациясын емдеу принциптері және жақ-бет аймағының және мойынның ісік тәрізді түзілімдері; - бет-жақ аймағының ақаулары мен деформациясы, ісіктері мен ісік тәрізді түзілімдері бар науқастарды қарау ерекшеліктері; - бет-жақ аймағының ақаулары мен деформациясы, ісіктері мен ісік тәрізді түзілімдері бар науқастарды сауықтыру принциптері; - Терминалды жағдай клиникасы. Білімдер мен түсініктерді қолдану: - бет-жақ аймағының ақаулары мен деформациясы, ісіктері мен ісік тәрізді түзілімдері бар науқастарды қарау; - қатар жүретін ауруларды анықтаңыз, медициналық мамандармен бірге соматикалық ауруларды кешенді емдеуге қатысыңыз; - терминал жағдайында алдын-алу және паллиативті көмек жоспарын құру;

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Окклюзия және жақтың қызметі
  Несиелер: 3

  Аннотация «Окклюзия мен жақтың қызметі» пәні – болашақ мамандарды тісжақ-бет жүйесінің барлық мүшелерінің қарым-қатынасы, соның ішіндегі бұл жүйенің анатомиясы, физиологиясы, патофизиологиясы жөніндегі сұрақтарды, кешенді емдеу, диагностика және емдік шараларды жоспарлау мәселесін де қарастырады. Пәннің мақсаты Бет-жақ аймағының қызметтік жүйесінің және шайнау аппаратының биомеханикасының негізгі заңдылықтары бойынша жақтардың қызметі мен окклюзиясын оқуда білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Пәннің міндеттері • бет-жақ аймағының қызметтік жүйесі туралы білімін игеру; • шайнау аппаратының биомеханикасының негізгі заңдылықтары бойынша білімін игеру; • жақтардың қызметі мен окклюзиясын оқуда қондырғылар мен құралдарды қолдану мен игеру бойынша білімін игерту.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • ПП «Ассистент врача-стоматолога ортопеда и врача-детского стоматолога»
  Несиелер: 4

  Мақсаты: балалар жасындағы стоматологияның негізгі мәселелерін зерттеу барысында студенттер алған білім мен іскерлікті бекіту, клиникалық тексеру бойынша практикалық дағдыларды жетілдіру, диагностика методологиясы, жоспарлау және тиісті емдеу әдістерін таңдау, стоматологиялық аурулары бар және жақ-бет аймағының патологиясы бар балалар мен жасөспірімдерді оңалтуды ұйымдастыру. Міндеттер: * балалар стоматологиялық емханасының (бөлімше, кабинет) жұмысын ұйымдастырумен және стоматологиялық науқастың медициналық құжаттарын ресімдеумен танысу; * тексеру жоспарын құрастыру, науқасты тікелей тексеру, дифференциалды диагностика жүргізу және стоматологиялық қабылдауда барабар жеке ем тағайындау бойынша практикалық дағдыларды бекіту және одан әрі жетілдіру, балалар стоматолог – дәрігерінің ассистенті ретінде жұмыс істеу; * дәрігерлік манипуляцияларды орындау бойынша тәжірибелік дағдыларды тереңдету және жетілдіру; * тұлғааралық қарым-қатынас және пациенттерге кеңес беру дағдыларын жетілдіру. Тістің қатты тіндерінің аурулары бар науқастарды тексерудің негізгі және қосымша зерттеу әдістерін білу; - тістің қатты тіндерін егеу кезіндегі жергілікті жансыздандыру әдісін және стоматологиялық ауырсынулардың негізгі аспектілерін білу; - тіс жегісінің этиологиясы мен патогенезін, ағза жүйесіне және мүшелерге әсерін білу; - тіс жегісі мен оның асқынуларының критериімен клиника, диагностикасын, классификациясын білу; - тістердің тіс жегілік емес ақауларының клиникасын, диагностикасын, жіктелуін білу; - тіс жегісі мен тіс жегілік емес ақауларды емдеу тактикасын таңдауды негіздеу. 2. -тіс жегі мен тіс жегілік емес ақауы бар науқасты тексеруді жүргізуді көрсету; - тіс жегі мен тіс жегілік емес ақауы бар науқасты тексерудің термометрия, зондтау,перкуссия,пальпация әдістерін көрсету; - жегілік қуыстардың барлық класстарын емдеуді көрсету; - реминерализациялық терапияны қолдану; - әртүрлі материалдардан тұрақты пломбаның, уақытша пломбаның, ажыратқыш төсеніш және емдік төсенішті салудың және дайындаудың әдістерін қолдану, берілген ахуалдық тапсырмаларға қарай пломбалық материалдарды таңдап қолдану. 3. - науқастарда ауыз қуысы мүшелерінің басқа мүшелермен және жүйелермен өзара байланыста қызмет ету заңдылықтарын талдау; - тістердің тіс жегісі және жегілік емес ақауларының ауруының дамуында социалдық және биологиялық фаторлардың рөлін талдау; - тістің қатты тіндері ауруларының негізгі симптомдарының ажырату диагностикасын өткізу, денсаулықпен байланысты аурулар мен мәселелерді Халықаралық статистикалық жіктелісін есепке ала отырып, стоматологиялық диагнозды қою алгоритмін қолдану; -жақтардың, пародонт, периодонт, тістердің рентгенологиялық тексеріс нәтижесін түсіндіру; - қан мен зәрдің биохимиялық, иммунологиялық тексерілудің жалпы клиникалық нәтижелерін түсіндіру; - тіс жегісі бар науқастың тістерін тексеру, зондтау, перкуссия, пальпация, термометрия қорытындысын түсіндіру; - тістің қатты тіндерінің жегілік емес ақауы бар науқастың тістерін тексеру, зондтау, перкуссия, пальпация, термометрия қорытындысын түсіндіру. 4. - логикалық талдау, дәлелді сөйлеу дағдыларын көрсету, пікірталас пен айтысты, төзімділікті жүргізу, ынтымақтастық және дауды шешу; - топта жұмыс дағдыларын көрсету, өз көзқарасынды нақты қорғау, келісім таба білу, өз пікіріңді ұжым пікірімен ара қатынасын белгілеу, жаңа шешімдерді ұсыну; - кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайларда икемділік пен тұтастық көрсету; - әртүрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен өзара әрекетте коммуникация дағдыларын көрсеті; - зерттелетін пәннің контекст мәнмәтінінде тиімді жазбаша, ауызша және технологиялық дағдыларды көрсету 5. - жаңа білімдерді иемденуге қабілеттілік пен дайындықты көрсету; - аналитикалық және ғылыми-зерттеу жұмысын өткізу; - академиялық адалдық қағидаларын сақтаумен кәсіби қызметті жүзеге асыру; - әдебиетпен, Internet көздерімен, электронды жинақ мәліметтерімен, компьютерлік оқыту бағдарламаларымен жұмыс дағдыларын көрсету

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Бет-жақ протезі
  Несиелер: 3

  «Бет-жақтық протездеу» пәні - бұл бет-жақ аймағындағы қабыну үрдістері мен жаңа түзілістер, жарақаттар салдарынан туындаған ақаулардың клиникасын, нақтамасын және емдеуін зерттейтін ортопедиялық стоматологияның бір бөлімі болып табылады. Ортопедиялық емдеу нақтамаларына кіреді: жақтардың сынықтары, бет сүйектерінің сынықтары, жақтар мен беттің ақаулары мен деформациялары, самай төменгі жақ буынының зақымданулары, сонымен қатар, қатты таңдай мен жұмсақ таңдайдың, альвеолярлы өсінді мен еріндердің туа пайда болған және жүре пайда болған ақаулары. Пән мақсаты Бет-жақ аймағының ақаулары мен деформацияларының этиологиясын, патогенезін, клиникасын, диагностикасын, емдеу тәсілдерін ұйымдастыру, сонымен қатар, науқастарды реабилитациялау мен жарақаттардың алдын алуын және жиілігін білу мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Пәннің міндеттері · Пародонт аурулары, аса тым қажалу, тістердің дамуының деформациялары мен ақаулары, жақтар мен бет-жақ аймағы мүшелерінің зақымдануларының этиологиясы мен патогенезі туралы қазіргі уақытқа сай көзқарастар; · Бет-жақ жүйесі патологияларын негізгі ортопедиялық емдеу әдістеріне үйрету; · Ортопедиялық ауруларды алдын-алу әдістеріне үйрету Аралық бақылаулар саны:2

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Балалар терапиялық стоматология
  Несиелер: 5

  Білім және түсіну: - стоматологиялық емдеуді тағайындау кезінде жалпы практикада стоматологтың жұмысын ұйымдастыру жоспарын білуі керек; - кариестің этиопатогенетикалық негізін, тістердің абайсыз зақымдалуын, пульпит, пародонтит, периодонтит, ауыз қуысының шырышты қабаты, тіл мен еріннің қызыл шекарасы ауруларын білу; - әр түрлі мақсаттағы заманауи құю материалдарының классификациясын, құрамы мен қасиеттерін білу; - тістің, пульпаның, периодонтальдың, периодонтальдың, ауыз қуысының шырышты қабығының, тілдің және еріннің қызыл шекарасының ауыр тіндерінің диагностикасы принциптері мен әдістерін білу; - стоматологиялық аурулардағы медициналық және еңбек сараптамасының мәселелерін білу.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Клиникалық ортопедиялық стоматология
  Несиелер: 5

  Аннотация Клиникалық ортопедиялық стоматология – бұл студенттің кәсіби білімі мен дағдыларының бастапқы негізін түзетін, мамандық бойынша жағымды талпыныс қалыптасатыратын және стоматолог-ортопед дәрігердің табысының негізі болатын стоматология бөлімі. Пәннің мақсаты терең тістем, тістің қатты тіндерінің патологиялық қажалуы, Годон феноменінде, сонымен қатар пародонт пен ауыз қуысының шырышты қабығының аурулары кезінде тіс протездерін дайындауда білім мен тәжірибелік дағды қалыптастыру. Пәннің міндеттері • Пародонт аурулары, аса тым қажалу, тістердің дамуының деформациялары мен ақаулары, жақтар мен бет-жақ аймағы мүшелерінің зақымдануларының этиологиясы мен патогенезі туралы қазіргі уақытқа сай көзқарастар; • Бет-жақ жүйесі патологияларын негізгі ортопедиялық емдеу әдістеріне үйрету; • Ортопедиялық ауруларды алдын-алу әдістеріне үйрету

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Ортодонтия и детское протезирование
  Несиелер: 5

  Оқытатын пәндері: дентоальвеолярлы аномалияларды анықтау, балалар, жасөспірімдер мен ересектерді ортодонтиялық емдеудің көрсеткіштерін анықтау және стоматологияның деформациялануының алдын алу үшін тиісті білім мен практикалық дағдыларды қамтамасыз ету. Міндеттері: - халыққа ортодонтиялық көмек көрсетуді ұйымдастыруды зерттеу; - стоматологиялық аномалиялардың алдын алуды зерттеу. Ортодонтта халықты медициналық тексеру мәселелері; - стоматологиялық аномалиялардың этиологиясын, патогенезін, диагностикалық әдістерін, клиникалық көріністерінің ерекшеліктерін, емдеу және алдын-алу.  клиникалық ортопедиялық стоматологияның тіс дәрігерін даярлаудағы рөлі туралы түсінік қалыптастыру; - стоматологиялық науқасты протездеудің негізгі және қосымша әдістерін үйрету; - медициналық деонтология, семиология, диагностика негіздері туралы түсінік беру. - ортопедиялық хирургтың негізгі кәсіби дағдыларын үйрету.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Пародонтология
  Несиелер: 4

  Аннотация: Пародонтология бұл – ауқымды эстетикалық және қызметтік әсері бар пародонт тінінің жағдайын қалпына келтіру және науқастарды өмір сүру сапасын жоғарылату әдістерін кешенді түрде жүргізу. Пәннің мақсаты: Пародонт тінінің аурулары кезінде кешенді терапиялық ем жүргізу білімі мен тәжірибелік дағды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: -пародонт тінінің ауруларының этиологиясы мен патогенезі туралы қазіргі уақытқа сай көзқарастар; -пародонт тінінің ауруларын негізгі терапиялық емдеу әдістеріне үйрету; -терапиялық ауруларды алдын-алу әдістеріне үйрету

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Онкостоматология
  Несиелер: 5

  Ісік анықтамасы. Онкологиялық сергектік, онкологиялық ілім. Онкологиялық қызметті ұйымдастыру. Статистика, классификация. ДДСҰ. Ісіктердің биологиялық табиғаты туралы қазіргі идеялар. Жақ-бет аймағының қатерлі ісіктерінің пайда болуының алдын-ала анықтайтын факторлары. Қатерлі ісік диагнозын қою үшін науқастарды тексеру әдістері Бет терісінің, еріннің қызыл шекарасы мен ауыз қуысының шырышты қабығының ісік алды жағдайы.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Травматология и основы восстановительной хирургии челюстно-лицевой области
  Несиелер: 5

  Ауыз қуысы және жақ-бет травматологиясы жалпы хирургия мен травматологияның бір бөлігі болып табылады. Бұл жақ-бет аймағындағы жұмсақ және сүйек тіндеріне және оған жақын орналасқан аймақтарға (ЛОР мүшелері мен көру органдарының, бас сүйегінің, мидың) зақымдануына байланысты, жақ-бет хирургиясы мен хирургиялық стоматологияның үлкен және күрделі бөлімі. Жақ-бет хирургиясының өзекті мәселелері бойынша теориялық білімдерін арттыру, негізгі ауруларды диагностикалау, жақ-бет аймағында операция жасау әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Ауыз шырыны қабығы мен еріннің қызыл жиегінің аурулары
  Несиелер: 5

  Аннотация: «Ауыз қуысы шырышты қабығы мен еріннің қызыл жиегінің аурулары» – бұл студенттің кәсіби білімі мен дағдыларының бастапқы негізін түзетін, мамандық бойынша жағымды талпыныс қалыптасатыратын және стоматолог-терапевт дәрігердің табысының негізі болатын стоматология бөлімі. Ауыз қуысы шырышты қабығы мен еріннің қызыл жиегінің аурулары болашақ мамандарды терапиялық стоматологиялық клиникада жие кездесетін аурулармен таныстыру және нақтамалау мен едеу дағдыларын меңгеру, науқасты зерттеудің жалпы және арнайы әдісі (диагностика), ауру себептерінің этиологиясын бағалау терапиялық зерттеу әдістері сұрақтарына назарын аудару. Пәннің мақсаты: Ауыз қуысы шырышты қабығы мен еріннің қызыл жиегінің аурулары кезінде кешенді терапиялық ем жүргізу білімі мен тәжірибелік дағды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: Ауыз қуысы шырышты қабығы мен еріннің қызыл жиегінің ауруларының этиологиясы мен патогенезі туралы қазіргі уақытқа сай көзқарастар; Ауыз қуысы шырышты қабығы мен еріннің қызыл жиегінің ауруларын негізгі терапиялық емдеу әдістеріне үйрету; Терапиялық ауруларды алдын-алу әдістеріне үйрету

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Код ON1

  Медициналық практикада және ғылыми зерттеулерде дәлелді медицина қағидаттарын қолдана отырып, адам ағзасының, тұтас алғанда ағзалар мен жүйелердің қалыпты және патологиялық жағдайдағы құрылымы мен жұмыс істеу заңдылықтарына талдау жасау

 • Код ON2

  Өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби жетістікке бағытталған мемлекеттік, орыс және шет тілдеріндегі коммуникациялық бағдарламаларды меңгерген бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру

 • Код ON3

  Науқасқа бағытталған күтімді тиімді орындау (зерттеу, тексеру, дифференциалды диагностика, емдеу жоспарын құру және медициналық процедураларды орындау)

 • Код ON4

  Жедел медициналық көмек көрсете отырып шұғыл жағдайларды анықтау

 • Код ON5

  Науқастарды және олардың отбасыларын жалпы күтім және ауруларды басқаруға үйрету

 • Код ON6

  Кәсіби стандартқа сай болу, кейінгі тәжірибе үшін дәлелді нұсқаулықтар мен клиникалық хаттамаларды жасауға қатысу

 • Код ON7

  Үздіксіз кәсіби дамуды қолдау үшін алған біліміз бен дағдыларды жетілдіру

 • Код ON8

  Әлеуметтік маңызды мәселелерді талдап, құқықтық және экономикалық процестер туралы білімдерін көрсету

Top