Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04119 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 6

  Экономикалық теория базалық пән бола отырып, қазіргі экономикалық ойлаудың негізін құрайтын принциптерді, әдістерді зерттейді және қоғамның дамуының экономикалық заңдылықтары және оның микро, макро және халықаралық деңгейлерде тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастырады, кейіннен салалық, функционалдық және салааралық пәндерді оқыту үшін іргетасты қалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  "Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия", "Математикалық талдау", экономикалық-математикалық модельдеудің негізгі әдістерін,математикалық бағдарламалау міндеттерін, қолданбалы математикалық модельдерді кездейсоқ шамалардың таралу заңдарын, таңдау әдісінің элементтерін,бөлу параметрлерін статистикалық бағалауды, гипотезаларды статистикалық тексерудідисперсиялық талдауды,корреляциялық-регрессиялық талдау элементтерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы реттеу саласындағы мемлекеттің негізгі функцияларын, ҚР Экономиканы басқару және реттеу органдарының жүйесін, негізгі әдістер мен механизмдерді, негізгі ғылыми зерттеулердің және экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы мазмұнын, материалдық өндірісті, инвестицияларды, еңбек нарығын, әлеуметтік саланы, қоршаған ортаны қорғауды, сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және реттеу негіздерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистиканың негізгі ұғымдары мен категорияларын, статистикалық зерттеуді жүргізу үрдісі мен кезеңдерін, динамика қатарларын, индекстер, іріктеп бақылауды, сонымен қатар ағымдағы Әлеуметтік және экономикалық жағдайды талдау үшін қолданылатын статистикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Пән басқару мазмұнын ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін талдау және жобалау."Менеджмент және маркетинг негіздерін" зерттей отырып, студенттер нарық жағдайында басқару білімі мен дағдыларын, коммуникациялық процестерді тиімді жолға қою мақсатында Маркетинг негіздері мен концепцияларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік-экономикалық статистика" әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің негіздері мен жүйесін, халық және еңбек ресурстарының статистикасын, ұлттық байлықтар, шығындар мен аралық тұтыну, тауарлық және ақша айналымы статистикасын, баға статистикасын, өндіріс тиімділігінің статистикасын, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Пән есепке алудың қалыптасу тарихын, есепке алуды және аудиторлық қызметті заңнамалық реттеуді, есепке алу және аудитті жүргізу принциптерін, есеп жүргізудің нысандары, әдістері мен функцияларын, сондай-ақ шоттар мен қос жазбаларды, шоттардың корреспонденциясын, қаржылық есеп беру түрлерін және балансты құруды, ішкі бақылау мен аудиторлық іріктеудің Ережелерін үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Бұл нарықтың құрылымын, яғни экономиканың барлық субъектілері мен олардың арасындағы қарым-қатынасты, өзара байланысты институттардың, қызметтердің, кәсіпорындардың қарым-қатынас жүйесін зерттейтін және олардың қалыпты жұмыс істеу режимін қамтамасыз ететін ғылыми пән. Пәнде нарықтың барлық шаруашылық субъектілері, олардың арасындағы қатынастар, нарықтардың қажеттіліктері қызмет ету ортасы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Жекелеген экономикалық бірліктердің мінез-құлқын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынасын, үйлестіру, нарықтық механизмнің өзара іс-қимылын, баға белгілеуді зерделейді. Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты экономикалық қатынастар. Экономиканың жекелеген агенттерінің экономикалық таңдау жағдайында шешімдер қабылдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Экономиканы біртұтас, тауарлар мен қызметтер шығарудың жалпы көлемі мен өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамдарын және төлем балансының жай-күйін, мемлекеттік бюджетті, мемлекеттік борышты қарай отырып, экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында негізгі макроэкономикалық үлгілер шеңберінде зерделейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін зерделейді, экономиканы басқарудың және әлеуметтік саланы дамытудың мәндеріне, әдіснамасына, ұйымдарына, принциптеріне, әдістері мен тетіктеріне ерекше назар аударылады, өйткені нарықтық қатынастар саласын біртіндеп кеңейту және институционалдық сипаттағы болып жатқан өзгерістердің серпінділігі мемлекеттік басқару жүйесі мен стилін үнемі жетілдіруді және оның тиімділігін арттыруды талап етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән макро - және микро деңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін, қаржының мәні мен функцияларын, олардың өндіріс процесіндегі рөлін; ҚР қаржы жүйесінің мазмұны мен құрамын; қаржыны басқару негіздерін; қаржы-несие, инвестициялық және сақтандыру құралдарын тиімді пайдалануды; қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша шешім қабылдау үшін қаржыны басқару дағдыларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Экономикалық процестер мен құбылыстарды тану әдістерін зерттейді. Экономикалық талдаудың әдісі мен әдістемесін, тәсілдері мен тәсілдерін қарастыра отырып, пәні, мазмұны мен міндеттері. Факторлардың жіктелуі, өзара тәуелділігі және олардың арасындағы өзара байланысы. Нәтижелі көрсеткіштер мен факторлар арасындағы өзара байланысты модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  "Қаржы" пәні қаржының теориялық негіздерін, қаржының құқықтық негіздерін, қоғамдық өндіріс жүйесінде қаржыны пайдалануды, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы саясаты мен қаржылық механизм құрылымын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларын, ғаламдық экономика жағдайында қаржы нарығының қызмет принципін, мемлекеттік Қаржы, Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, сыртқы экономикалық байланыс жүйесіндегі қаржы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Функционалды құндық талдау
  Несиелер: 4

  Бұл пән ұйымның функцияларының, оның ресурстары мен шығындарын есепке алудың объектілерінің тиімділігін кешенді жүйелік зерттеу әдісін, сондай-ақ оны құру және пайдалану шығындарын барынша азайта отырып, объектінің функционалды пайдалылығын жақсарту (сақтау) мақсатын көздейді. Негізгі критерий анықтауда тұтыну қасиеттерінің ара қатынасы ерекше шығын бірлігін анықтау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән еңбек нарығы саласындағы ғылыми зерттеулердің заманауи тақырыптарын және әдістерін, жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың заманауи теорияларын, еңбек нарығының сипаттамасын, кәсіпкерлер арасындағы келіссөз процестерін үйренеді. Еңбек нарығының әртүрлі базарлардың түрлерімен байланысы. Қазақстандағы еңбек нарығының жағдайы. Еңбек нарығын реттеу механизмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік хат-хабарлар
  Несиелер: 5

  Пән елтану, жалпы ғылыми және кәсіби сипаттағы монологиялық және диалогтық пікірлерді құрылымдаудың ерекшеліктерін, лексикалық-грамматикалық ерекшеліктерін, жазбаша коммуникацияны жүргізудің ерекшеліктерін, кәсіби бағыттағы мәтіндерді рефераттау және аннотациялау мамандығының терминологиялық ұғымдық аппаратын дамытады; іскерлік хат жазу дағдысын; көпшілік алдында сөйлеу және пікірталасқа және пікірталасқа қатысу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті ұйымдастыру және нормалау
  Несиелер: 5

  Еңбекті ұйымдастырудың мәнін және оны ғылыми негізде жетілдіру қажеттілігін зерттейді,бұл ретте еңбек жағдайын және өз персоналының еңбек және демалыс режимін міндетті түрде қамтамасыз ету кезінде бәсекеге қабілетті өнімді өндіру кезінде шығындарды азайту міндеттерін қарастырады. Еңбек процестерін ұйымдастырудың тәжірибелік әдістері, қызметкерлердің еңбек құрылымы, мазмұны, Еңбекті нормалауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компанияның инвестициялық қызметі
  Несиелер: 5

  "Компаниялардың инвестициялық қызметі" пәні компанияның инвестициялық қызметінің негіздерін, инвестициялық қызметті реттеуді: заңнама, нормативтік-құқықтық актілер, мемлекеттік бағдарламалар, инвестициялық жобалау, тікелей инвестициялар және оларды жоспарлау негіздерін, инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлауды, инвестициялық жобаны экономикалық бағалауды, инвестициялық саясатты қалыптастыру ерекшеліктерін және компанияның стратегиясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек қорларын басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән өндірістік менеджмент, өндіріс экономикасы, еңбек экономикасы және еңбек социологиясы сияқты ғылымдар қиылысында пайда болатын адам ресурстарын басқару саласындағы жаңа ғылымның ұсынылуын қамтамасыз етеді. Курс экономика мен еңбек нарығының негізгі ұғымдарын, еңбек мәселелерін басқарудың өзекті мәселелерін, сондай-ақ біздің елімізде және шетелде еңбек ресурстарын пайдалану тәжірибесін талқылауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік органдардағы іс-қағаз жүргізу
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік билік органдарында іс жүргізуді заңнамалық және нормативтік – әдістемелік қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасын зерттейді. Құжаттармен жұмысты ұйымдастыру әдістері, ақпараттық жүйелерді құру негіздері, құжаттар мен тапсырмалардың орындалуын бақылау түрлері, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің еңбек құқықтық қатынастары. Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі іс жүргізу бойынша жергілікті нормативтік-әдістемелік құжаттарды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық деңгейде елдің шаруашылық кешенінің қызмет етуінің экономикалық механизмін қалыптастыру жолдарын зерттейді. Экономика мен әлеуметтік саланы реттеу мен басқарудың тұтас жүйесін қалыптастыруға әдістемелік негіздер мен әдістемелік тәсілдерді айқындайды. Аймақтық дамудың негізгі құрамдас бөліктері, Қазақстанның барлық өңірлерінің даму ерекшеліктері мен проблемалары, мемлекеттің өңірлік саясатының негізгі бағыттары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді еңбек нарығы саласындағы ғылыми зерттеулердің заманауи тақырыптарымен және әдістерімен таныстырады. Студенттер жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың қазіргі заманғы теорияларын, еңбек нарығының сипаттамасын, ұжымдық шарт жасасу туралы кәсіпкерлер арасындағы келіссөз процестерін, еңбек нарығының әртүрлі базарлардың түрлерімен байланысын, Қазақстандағы еңбек нарығының жағдайын,еңбек нарығын реттеу механизмін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының методологиясы мен ұйымдастыруды, сонымен қатар Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды қалыптастыру мен негіздеудің практикалық дағдыларын меңгереді. Әлеуметтік-экономикалық даму мемлекеттің қызмет етуі мен дамуының маңызды заңдылықтарына сүйенетін қоғамдық білім саласы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық мазмұны, инвестиция түрлері, нысандары, инвестициялық қызметті заңнамалық қамтамасыз ету, инвестициялық механизмді зерттейді. Инвестициялық саясат, инвестицияны қаржыландыру және несиелеу көздері, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу, инвестициялық жобаларды несиелеу ерекшелігі, инвестициялық жобалау кезеңдері, инвестициялық жобаларды сараптау тәртібі және бағалау әдістері, инвестициялық жобаның ТЭН құру, банктердің кәсіпорын жобаларын несиелендіру және оның тәуекелдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Пән адам ресурстарын басқаруды ұйымдастыруды жалпы ұйымды басқару жүйесінің маңызды элементі ретінде, кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесіндегі персоналды басқару орны мен рөлін бағалауды үйренеді. Персоналды басқару әдістерін зерделеу, оларды таңдауда ситуациялық тәсілді қолдану дағдыларын қалыптастыру, адам факторы призмасы арқылы ұйымдастыру мәселелерін талдауға қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік жеке кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Пән жеке кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамытудың әдіснамалық негіздерін оқытады,кәсіпкерліктің мәні, оның белгілері мен даму факторлары, мемлекет экономикасындағы шағын бизнестің рөлі, кәсіпкерлікті қолдау саласындағы мемлекеттік саясат, жеке кәсіпкерлікті қолдау саласындағы мемлекеттік саясат, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қаржылай қолдау, кәсіпкерлікті қолдаудың қаржы-несиелік инфрақұрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет елдердегі мемлекеттік қызмет
  Несиелер: 6

  Пән шет елдердегі мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтің негізгі ұғымдарын оқытады. Мемлекеттік басқару органы. Шет елдердегі мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың жалпы сипаттамасы: Конституция, заңдар, кодекстер, актілер және т.б. түрлі елдердегі мемлекеттік қызметті құқықтық қамтамасыз ету ерекшеліктері. Шетелде Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың даму үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің қызметі мен елдегі кәсіпкерлік ортаның қалыптасу мәселелерін зерттейді. Мемлекеттің экономикалық рөлі, мемлекет және бюрократиялық нарық, нарықты трансформациялауды жүргізу кезіндегі ырықтандыру және мемлекеттің осы процестерге араласуының шектері, мемлекеттің экономикалық секторының шектелген мүмкіндіктері жатады. Қоғамдағы жағдайды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық-бюджеттік саясат
  Несиелер: 6

  Бұл пән мемлекеттің салық-бюджет саясатының негіздерін, бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың рөлін, бюджет шығыстары саласындағы мемлекеттің саясатын, мемлекеттің бюджет қаражатын басқаруды, мемлекеттің фискалдық саясатын зерттейді, мемлекеттің фискалдық саясатының тиімділік көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық реттеу
  Несиелер: 6

  "Салықтық реттеу" пәні экономикалық қызмет түрлерін салықтық реттеу ерекшеліктерін, салықтық мөлшерлемелерді, экономикалық қызмет түрлерін реттеудегі шегерімдер жеңілдіктерін қолдану ерекшеліктерін, экономикалық қызмет түрлеріне салықтық жүктемені реттеуді, экономикалық қызмет түрлерін салықтық реттеу әдістерін әкімшілендіруді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы ғылым ретінде бизнесті ұйымдастырудың принциптерін, тәсілдері мен әдістерін, сыртқы орта контекстіндегі қазіргі ұйымның мәнін зерттейді нақты белгілі бір мақсаттарды қояды; кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларды, бизнес құрылымын, өнеркәсіптік дамыған елдердің экономикасындағы шағын және орта бизнестің орны мен мәселелерін, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, бизнестің экономикалық ақпараттық жүйелерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоспарлау және бюджеттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бюджеттік жоспарлау жүйесін, бюджеттерді қалыптастыру және бюджеттік бағдарламаларды тиімді жұмсауды, жоспарлау және бюджеттеу түрлерін, бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігін бағалау,аумақты дамыту және инвестициялық жобаларды іске асыру бағдарламасын жасау, жеке инвестицияларды тартуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік жеке инвестициялар
  Несиелер: 6

  Пән инвестицияның негізгі түсініктері мен мазмұнын, инвестицияның түрлері, жіктелуі, инвестициялық климат, инвестицияның тиімділік критериилері, инвестициялық жобалардың қаржылық және экономикалық бағалауын, тәуекелдің инфляциясын ескере отырып Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалауды, инвестициялық қызметті қаржыландыруды, қаржы инвестицияларын басқару ерекшеліктерін, инвестициялық портфель, күрделі салымдарды қаржыландыру көздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шет елдің тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Бұл курс қазіргі таңда әлемнің жетекші елдерінде бар мемлекеттік басқару органдарының, мемлекеттік қызмет жүйесінің дамуы мен қызметінің негізгі мәселелерін көрсетеді. Пәнді оқу барысында студенттер мемлекеттік басқару функциялары, басқару тәсілдері, көпшілік қызмет көрсету тәсілдері, шет елдердегі халықпен және бизнес – сектормен өзара іс-қимыл туралы білім кешенін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі өндірістік жоспарлау және бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді кәсіптік жоспарлаудың негізгі әдіснамалық, ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілері бойынша білімдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру, оларды ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде кәсіпорынның бюджеттік жүйесін енгізу проблемаларын шешу, бюджеттік жоспарлау технологиясы мен экономикалық механизмімен танысу, әлеуметтік жобаларды дамыту дағдыларын дамыту. кәсіпорынның экономикалық дамуы, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық бөлімшелерінің білікті басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Зерттейді: кәсіпорынның өндірістік құрылымын, өнеркәсіптік өндірістің түрлерін; шаруашылық стратегияны таңдау, капиталды қалыптастыру, пайдалану және кәсіпорынның пайдасын жинақтау; өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, қорларды қалыптастыру және оларды тиімді пайдалану; өндіріс шығындарын қалыптастыру, өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, баға саясаты; инновациялық қызмет, өнім сапасы, еңбек ақы төлеу жүйесі және еңбек өнімділігін арттыру; сыртқы экономикалық қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік саясат және басқару
  Несиелер: 5

  Курс Мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару процестерін, Мемлекеттік қызмет институтын дамытуды, Қазақстандағы реформа мәселелерін зерттейтін білім алушылардың жүйелі ғылыми білімін қалыптастыруға бағытталған. Саяси құбылыстар мен үдерістерді терең түсінуде жаңа білімдерді меңгеру, сондай-ақ Қазақстандағы саяси өмірдің ерекшеліктері мен оның даму тенденциялары туралы жүйелендірілген түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Консалтинг және ілеспе қызметтер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыған кезде білім дербес кәсіпкерлерді және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді тіркеу, салық төлеушілерді есепке алу және салықтық есепке алуды оңайлатылған және жалпы белгіленген тәртіпте тіркеу, декларацияны толтыру, кәсіпорынның статистикалық есептерін жасау, жобалау-сметалық құжаттарды ресімдеу және бизнес-жоспарларды құрастыру, жылдық қаржылық есептілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің тұрақты дамуының теориялық негіздерін, мемлекеттің тұрақты дамуына жету жолындағы шетелдік және қазақстандық тәжірибені, тұрақты дамуға көшу кезіндегі инновацияның негізгі құрамдастарын, индикаторларын, рөлін зерттеуге, мемлекеттің тұрақты дамуына көшу перспективасын анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Пән СЭҚ мәнін, оның мазмұнын, нысандарын, түрлері мен деңгейлерін, сондай-ақ елдің сыртқы экономикалық кешенінің ерекшелігін, сыртқы сауда мәмілелері мен операцияларының жалпы сипаттамасы мен ерекшеліктерін, сыртқы сауда келісімшарттарының мазмұны мен ресімделуін, СЭҚ-тің әртүрлі аспектілері мен оның ақпараттық қамтамасыз етілуін, сыртқы сауда операцияларын жүзеге асыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Казақстан экономикасының әлеуметтік саласы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің әлеуметтік саласын жүзеге асырудың мәнін, әдістері мен принциптерін, мемлекеттік реттеу әдістерін пайдалануды, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және іске асыруды, экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні мен механизмдерін, әлеуметтік-экономикалық жағдайды, заңдарды, ұйымды басқару принциптерін, бар мәселелерді бағалау үшін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты
  Несиелер: 5

  Пән монополияға қарсы саясаттың қалыптасуын оқытады.Тауар нарықтарындағы бәсекелестік ортаның жай-күйін бағалау. Жосықсыз бәсеке жосықсыз бәсекелестіктің жолын кесудегі жарнама заңнамасының рөлі, бәсекелестікті шектейтін фирмалардың келісілген іс-әрекеттері. Тауар нарықтарындағы көлденең қосылулар: түрлері, бақылаудың нормативтік базасы, талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік экономика
  Несиелер: 5

  Экономиканың негізгі буыны ретінде ұйымның мәнін; Ұйымның экономикалық жүйесін құрудың негізгі принциптерін; негізгі және айналым құралдарын басқару және оларды пайдалану тиімділігін бағалау; Өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыру; ұйымның материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының құрамын; баға белгілеу механизмдерін; еңбекақы төлеу нысандарын; ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және оларды есептеу әдістемесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес және активтер құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Құндық бағалау теориясын, бағалау мақсаттарын, принциптерін, құн стандарттарын зерттейді. Бағалау қызметі саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілері. Бағалау жүргізу әдістемесі. Нақты объектіні бағалау мақсатында нарықты зерттеуді ұйымдастыру. Ішкі және сыртқы ақпаратты пайдалана отырып, бизнесті талдау. Дисконттау ставкалары және капиталдандыру коэффициенттері. Есептің талаптарға сәйкес дұрыс рәсімделуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты тыңдаушының бизнес құнын бағалау әдістерін қолдану дағдыларын тәжірибелік мысалдарды қолдана отырып қалыптастыру болып табылады.. Пәнді оқу барысында жалпы бағалаудың және бизнесті бағалаудың негізгі ұғымдарының экономикалық мазмұны ашылады; компанияның капиталын және оған қатысу үлестерін, бағалаудың теориялық аспектілері қарастырылады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық консалтинг
  Несиелер: 5

  "Қаржылық консалтинг" пәні студенттерде бастапқы құжаттарды толтырудың білімі мен дағдыларын қалыптастырады? бизнес субъектілерінің қаржылық есептілігін құру, сондай-ақ бизнес жобалардың есептік бөлігін құру, әзірлеу және оңтайландыру дағдылары инвестициялар тарту схемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметтердің сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Нормативтік құжаттарды қарайды және мемлекеттік органдарда қызметтің тиімділігін бағалау жүйесін енгізеді. Іске асырылатын орталықсыздандыру саясатының басымдықтары контекстінде жұмыс тиімділігі иеленеді, оның шеңберінде мемлекеттік реттеу саласында қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға үлкен мән беріледі. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құру мақсатында билік органдарындағы реформаның барысын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жергілікті өзін-өзі басқару
  Несиелер: 4

  Пән жергілікті өзін-өзі басқару түсінігін, оның пәні мен көздерін, теориялық негіздерін ашады, студенттерге жергілікті өзін-өзі басқару органдары туралы білім кешенін береді, халық билік жүйесіндегі жергілікті өзін-өзі басқарудың мәнін көрсетеді, оған: түсінігі, жүйесі, негізгі принциптері, жергілікті өзін-өзі басқару функциялары, тікелей демократия нысандары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, муниципалдық құрылымдар қауымдастықтары мен одақтары кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Басқарудың кәсіби этикасы мен мәдениеті
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби этика және басқару мәдениетінің әдістемелік, әдістемелік және практикалық мәселелерін оқытады, сонымен қатар студенттердің басқарудың этикалық аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастырады. Жанжалдарды шешу принциптері қарастырылады. Сабақтарда студенттер іскерлік әңгімелер жүргізуді, коммерциялық келіссөздер жүргізуді, іскерлік телефонмен сөйлесуді және келушілермен сөйлесуді үйренеді, диалог өнерін пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Проекттерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән жобаларды басқарудың теориялық негіздерін,концепция мен негіздерді, жоба менеджері және "алтын" жобаны басқару ережелерін, инвестиция алдындағы зерттеулер мен жобалық талдауды, жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын және жоба кеңсесін ұйымдастыруды, жобалық қаржыландыруды, жобалардың тиімділігін бағалауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік активтерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән басқарудың қазіргі жағдайын зерттейді мемлекеттік активтерді басқару. Мемлекеттік активтерді есепке алу. Мемлекеттік кәсіпорындарды басқарудың заңнамалық базасын талдау. Акционерлік қоғамдардың акцияларын және үлестерді басқару мемлекет меншігіндегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің қатысу мониторингі. Мемлекеттің қаржы активтерін сату. Мемлекеттік активтерді басқару саясаты. Мемлекеттік мүлікті есепке алу жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қызметтің әдебі
  Несиелер: 3

  Пән Кәсіби этиканың қазіргі мәселелерін,Мемлекеттік қызмет этикасын, басқару мәдениетінің ұйымның дамуына әсерін,басшының ұйымның мәдениетіне, мемлекеттік билік органдарындағы басқару мәдениетіне әсерін,ұйымның мәдениеті туралы ақпаратты жинау және талдау,баяндамалар мен аналитикалық жазбаларды дайындау; ұйымдағы мәдениеттің өзгеруі және қолайлы моральдық - психологиялық климатты құру бойынша іс-шараларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан және аймақтық интеграциялық процестер
  Несиелер: 4

  Пән экономикалық интеграция ұғымын оқытады.Әлемдік экономикалық интеграциядағы Қазақстанның рөлін талдау.Қазіргі уақытта әлемнің бір елі басқа мемлекеттерден оқшаулана алмайды. Халықаралық сауда және қандай да бір топтарға кірігу әр мемлекеттің маңызды сыртқы экономикалық және сыртқы саяси міндеті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мәтіндік материалмен жұмыс істеудің кәсіби-бағытталған іскерліктерін қалыптастыру, жоба алдындағы талдауды пайдалану, мемлекеттік және шет тілін кәсіби деңгейде еркін меңгеруін көрсету.

 • Код ON2

  Мемлекеттік іс жүргізудің теориялық ережелерін, ресімдеу ережелерін, сондай-ақ мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарды жасау ерекшеліктерін анықтау

 • Код ON3

  Негізгі экономикалық ұғымдарды жазу. Экономикалық үрдістерді тану әдістерін, экономикалық заңдар мен санаттарды, кәсіпкерліктегі экономиканың мәнін түсіндіру, басқарудың нақты міндеттеріне Негізгі математикалық модельдерді қолдану. Кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштеріне экономикалық және әлеуметтік факторлардың әсерін бағалау және болжау, кәсіпорын қызметін талдау.

 • Код ON4

  Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістерін қолдану, экономиканың жағдайын талдау үшін макроэкономикалық білім жүйесін қолдану. Бухгалтерлік шоттардағы шаруашылық операцияларды олардың экономикалық мазмұнына сәйкес жіктеу және бағалау.

 • Код ON5

  Қаржының теориялық және құқықтық негіздерін, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы саясаты мен қаржы механизмінің құрылымын, ғаламдық экономика жағдайындағы қаржы нарығының қызмет принципін анықтау.

 • Код ON6

  Инвестициялық қызметтің экономикалық мазмұнын, түрлерін, нысандарын, инвестициялық қызметті заңнамалық қамтамасыз етуді, инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру көздерін, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеуді сипаттау, қабылданатын инвестициялық шешімдердің тиімділігін талдау және анықтау.

 • Код ON7

  Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдаудың статистикалық әдістері мен негізгі ұғымдарын ашу.Салық-бюджет саясатын талдаудың негізгі тәсілдерін, елдің кез келген аумағының әлеуметтік-экономикалық даму болжамдарын жасаудың мәні мен тетіктерін және бюджеттің перспективалық қаржылық жоспар – жобасын әзірлеу тәртібін сипаттау;

 • Код ON8

  Мемлекеттік активтерді бюджеттеу және құрылымы бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау, ҚР-дағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік активтерді басқару және бағалау үшін негізгі экономикалық әдістерді талдау.

 • Код ON9

  Кәсіпорынның мүліктік кешенінің құнын бағалаудың теориялық негіздерін ашу, кіріс, шығын және салыстырмалы тәсіл негізінде бизнесті құндық бағалауды жүргізу, нарықтық құнның қорытынды көрсеткішін шығару дағдыларын пайдалану.

 • Код ON10

  Басқару шешімін іске асыру кезінде реттеушілік әсердің барабар құралдары мен технологияларын қолдану. Еңбек процестерін ұйымдастыруды, қызметкерлердің еңбек құрылымын, мазмұнын, Еңбекті нормалауды ұйымдастыруды жүйелендіру. Еңбек нарығын әртүрлі нарықтармен байланыстыру. Консалтинг және ілеспе қызметтер саласындағы процестерді түсіндіру, экономикалық білім негіздерін пайдалану және маркетингтік қызмет саласында негізделген шешімдер қабылдау.

 • Код ON11

  Сенім мен құрмет атмосферасын қалыптастыру, ашықтық пен әділеттілік қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ету; этикалық нормалар мен стандарттарды, оның ішінде жергілікті өзін-өзі басқару деңгейінде сақтау. Экономиканы реттеу саласындағы мемлекеттің негізгі функцияларын, ҚР - дағы басқару органдары жүйесін және сыртқы экономикалық қызметті сипаттау, экономиканы реттеу және әлеуметтік-экономикалық жоспарлау саласындағы негізгі әдістер мен механизмдерді сипаттау.

 • Код ON12

  Қазақстанның барлық аймақтарының даму ерекшеліктері мен мәселелерін, ҚР-да бизнестің дамуының негізгі бағыттарын көрсету. Мемлекеттің функцияларын және елдегі кәсіпкерлік ортаның қалыптасу мәселелерін байланыстыру. Құқықтық және экономикалық ақпаратты, оның ішінде кәсіпкерлік қызметте пайдалану үшін жүйелеу, қорыту. Кәсіби қызметте экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу

 • Код ON13

  Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін, экономиканы басқарудың принциптері, әдістері мен тетіктерін және әлеуметтік саланы дамытуды қолданады. Мемлекеттік басқару органдарының дамуы мен қызметінің негізгі мәселелерін ашу, басқару тәсілдері, шет елдердегі халықпен және бизнес – сектормен өзара іс-қимыл жасау.

 • Код ON14

  Мемлекеттік органдарда нормативтік құжаттарды қарау және қызметтің тиімділігін бағалау жүйесін енгізу. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құру мақсатында биліктің вор-ганах реформасын талдау.

 • Код ON15

  Мемлекеттік саясат саласындағы білімді көрсету, саяси құбылыстар мен процестерді түсіну, сондай-ақ Қазақстандағы саяси өмірдің ерекшеліктері мен оның даму тенденциялары туралы жүйелендірілген түсініктерді қалыптастыру.

Top