Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04118 Бизнес экономикасы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Базалық экономикалық категориялар, экономикалық теориялық модельді құру кезеңдері; микроэкономикалық талдаудың ерекшелігі, нарықтық экономиканың жұмыс істеу принциптері мен заңдары; микроэкономика субъектілері, сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу заңдылықтары, бірлі-жарым тауар нарығында тепе-теңдікті орнату мүмкіндіктері мен шарттары; тұтынушылық таңдау теориясының негіздері, өндіріс факторларының нарығы, сұраныстың, ұсыныстың және өндірістің жекелеген факторларына бағаның қалыптасу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі-2019
  Несиелер: 5

  Университеттік жүйеге бейімделуге көмектесу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің формалары мен әдістерін оқыту, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу, студенттердің ғылыми және басқа да түрлерін дұрыс жобалау, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика - 21
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебраның элементтері және аналитикалық геометрия. Функциялардың шектеулері. Бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалды есептелуі. Белгісіз, нақты және дұрыс емес интегралдар. Дифференциалдық теңдеулер және қатарлар. Ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері мен теориясы. Кездейсоқ айнымалылар. Эмпирикалық тарату заңдары. Кездейсоқ айнымалы жүйе.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес коммуникация негіздері
  Несиелер: 3

  Конструктивтік қарым-қатынас заңдылықтары, жеке және топтық коммуникациялардың түрлері, коммуникативтік процесс. Коммуникация процесінде қақтығыстардың пайда болу себептері мен түрлері, іскерлік коммуникациялардың ең тиімді тәсілдері мен нысандарын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Статистикалық әдіснама, жалпы принциптері, әдістері, статистикалық деректерді жинау, талдау әдістері, әлеуметтік әлеуметтік құбылыстарды және процестерді дамытудағы үлгілер мен үрдістерді, олардың сандық сипаттамаларын, әлеуметтік өмірдің көрсеткіштерін есептеу әдістемесін, әлеуметтік-экономикалық процестерді зерттеудегі статистикалық әдістерді зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика+
  Несиелер: 4

  Өндірушілердің мінез-құлқы. Өндіріс шығындары. Тұтынушылардың мінез-құлық теориясы. Нарықтық экономикалық жүйе және нарықтық механизм. Микроэкономика пәні және микроэкономикалық талдау әдстемесі. Капиталдың шоғырлануы және нарықтық билік. Нарықтың "құлауы" және мемлекеттік реттеу. Монополистік бәсекелестік жағдайындағы фирманың мінез-құлқы. Еңбек нарығы. Капитал нарығы. Жер нарығы. Инновациялық нарықтар. Олигополия жағдайында фирмалардың іс-әрекеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат EP-4-2019
  Несиелер: 3

  Табиғатты пайдалану экономикасының теориялық негіздері, Қазақстанның экологиялық-экономикалық даму аспектілері, табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау, табиғатты пайдалануды басқару механизмі, салалық және аймақтық проблемаларды сипаттау. Микро және макроэкономикалық көзқараспен табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару есебі
  Несиелер: 5

  Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Өндірістік шығындарды есепке алуды ұйымдастыру. Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы. Шығынды есепке алудың өзіндік әдісі және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. Өндірістік шығындарды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын калькуляцилаудың процестік әдісі. Өзіндік құнды толық және айнымалы шығындармен үлестіруді калькуляциялау. Шығындарды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтік әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит - 21
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында басқару жүйесіндегі экономикалық есеп, мақсаттар, міндеттер, талаптар, нормативтік және құқықтық реттеу. Тақырып, нысандар және есеп беру әдісі. Бухгалтерия ұйымдастыру саясаты. Есепшоттар мен бухгалтерлік есеп формалары. Активтерді, міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды құжаттық есепке алу және есептеу әдіснамасы. Бухгалтерлік және статистикалық есеп берудің мазмұны мен құрастыру тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік пен бизнестің негіздері
  Несиелер: 4

  Отандық бизнесті дамыту, Қазақстандағы қазіргі кәсіпкерліктің ерекшеліктері, шағын және орта кәсіпкерліктің рөлі, экономиканың жоғары технологиялық секторындағы экономикалық мәні, сандық экономиканың қалыптасу жағдайындағы білімнің рөлі. Бизнес қызметін қаржылық қамтамасыз ету, салық режимдерін талдау мәселелері, ұйым қызметіндегі бизнесті бағалаудың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика+
  Несиелер: 4

  Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және агрегаттар. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс: макроэкономикалық көрсеткіштердің өзара байланысы және моделдеу. Экономикалық тепе-теңдік. Экономикалық цикл. Жұмыссыздық және инфляция. Экономикалық өсім. Ақша және олардың экономикадағы рөлі. Қаржы нарығы. Инфляция. Бюджеттік-салықтық қатынастар. Мемлекеттік борыш. Тұрақтандыру экономикалық саясаты. Қазақстан экономикасының макроэкономикалық мәселелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 3

  Қазақстанның жаңа қазіргі экономикалық саясатының үрдістерін теориялық және практикалық талдау, қазіргі жағдайдағы әлемдік экономиканың даму тенденциялары. Қазақстан экономикасының ұлттық моделінің ерекшеліктері және оны қазіргі экономикалық жағдайларда жетілдіру бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент+
  Несиелер: 4

  Менеджменттің әдіснамалық негіздері. Менеджмент функциясының табиғаты мен құрамы. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары мен ұйымдастыру формалары. Менеджмент жүйесіндегі коммуникация. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. Менеджменттегі қызметті ынталандыру. Ұйымдағы адам. Менеджмент жүйесіндегі реттеу және бақылау. Менеджмент жүйесіндегі Стратегия және тактика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы және несие - 21
  Несиелер: 4

  Қаржы жүйесі, мемлекеттік қаржы, мемлекеттік бюджет және салықтар, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік несие; кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты, халықтың қаржысы; қаржылық басқару, қаржы тәуекелдігі және бақылау. Қаржы нарығы, мәні және функциялары; несие нарығы, сақтандыру нарығы, бағалы қағаздар нарығы, валюта нарығы. Халықаралық қаржы жүйесі. Банк жүйесі. Қаржыландыру және несиелендіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика+
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел мемлекеттерінің экономикасы
  Несиелер: 4

  Қазіргі кезеңдегі дамыған елдердің экономикасының негізгі сипаттамалары. Қазіргі әлемдік экономикадағы дамыған елдердің орны. Ә��емдік дамыған елдердің әлемдік дамыған шаруашылықта мамандануы. Дамыған елдердің негізгі әлеуметтік-экономикалық модельдерінің жалпы сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнестегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  ERP-жүйесінің сипаттамасы.. CRM жүйесінің сипаттамасы. Business Intelligence Сипаттамасы. Порталдар. Компанияның Интернет-сайты. Төлемді, жеткізуді, сауданы Автоматтандыру жүйесі"бірыңғай терезе". Компанияның компютер желілері. Дүниежүзілік видеоконференциялар; интернет қосылған теледидарлар мен ұялы телефондар;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғатты қорғау экономикасы
  Несиелер: 4

  Табиғатты пайдалану экономикасының теориялық негіздері, Қазақстанның экологиялық-экономикалық даму аспектілері, табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау, табиғатты пайдалануды басқару механизмі, салалық және аймақтық проблемаларды сипаттау. Микро және макроэкономикалық көзқараспен табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу - 21
  Несиелер: 4

  Экономикалық қатынастар жүйесіндегі салықтар. Салық тарихы. Салықтың функциялары, салық салу элементтері; салық салу принциптері мен әдістері, салық төлеу әдісі. Тікелей және жанама салықтары. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы және салық жүйесі. Мемлекеттік және жергілікті салықтар мен алымдар. Арнаулы салық режимдері. ҚҚС. Жер салығы. Табыс салығы. Мүлік салығы. Көлік салығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баға және баға белгілеу
  Несиелер: 4

  Нарықтық экономикадағы баға белгілеудің теориялық негіздері, баға механизмі, әр түрлі баға белгілеу әдістерін қолдану. Баға үрдісіне әртүрлі факторлардың әсері, негізгі тауар нарықтарындағы баға белгілеудің әдіснамалық мәселелері, мемлекеттік баға саясаты, баға саясаты және компаниялар стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел мемлекеттерінің қаржысы және салығы
  Несиелер: 4

  Шет елдердегі қаржылық жүйелердің сипаттамасы. Әлемнің дамыған елдерінің салық жүйелерінің эволюциясы. Шетелде салық төлеуден жалтару. Шетел тәжірибесін Қазақстан Республикасында қолдану. Шетелде муниципалитеттердің банкротқа ұшырауы. Шетелдерде салықтық бақылауды жүргізу тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 4

  Аймақтық экономиканың теориялық негіздері, қоғамдағы еңбекті аумақтық ұйымдастыру және бөлу. Өңірді зерделеудің жүйелік тәсілі, өңірлік экономикалық саясат. Өңірлік саясаттың салық құралдары, өңірлік саясаттың бюджеттік-қаржы құралдары, аймақтандыру және интеграция процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары (Экономика)
  Несиелер: 3

  Экономика мен бизнестің нақты салаларындағы міндеттерді, деректер базасының моделін қоса алғанда, қолданбалы бағдарламаларды, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдерді меңгеру, ақпараттық жүйелер компоненттерінің моделін қалыптастыру және шешу; бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттері, қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  студенттердің кәсіби лексиканы орыс тілінде түсінуге, оқу-кәсіби сипаттағы коммуникацияларға қатысуға, өз көзқарасын баяндауға мүмкіндік беретін оқу-кәсіби қызмет саласындағы коммуникативтік, сөйлеу және тілдік құзыреттілік деңгейін меңгеруі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг+
  Несиелер: 4

  Маркетинг принциптері мен функциялары; ұйымның маркетингілік ортасының негізгі параметрлері мен сипаттамалары; тұтыну нарығының заманауи моделі; маркетингтік зерттеу процесінің кезеңдері; сегменттеу критерилері мен қағидаттары, нарықтағы өнімдерді орналастыру процесі; стратегиялық маркетинг принциптері мен әдістері, маркетинг стратегиясын әзірлеу сатылары; маркетингтік араласулар және іске асыру құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын бизнесті басқару
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерліктің тұжырымдамасы мен мәні. «Шағын бизнесті басқару» пәнінің мақсаты мен міндеттері. Шағын кәсіпорынның ерекшелігі шағын кәсіпкерліктің субъектісі ретінде. Шағын бизнеске қолдау көрсету жүйесінің тұжырымдамасы және мәні. Шағын кәсіпкерлікті дамыту саласындағы негізгі бағдарлама және болжамдық құжаттар. Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика

  менеджментті мультимедиялық ақпараттық қамтамасыз ету міндеттерін шешуде жүйелік тәсілдің ерекшеліктері; әлеуметтік-экономикалық жүйелерді зерттеу ерекшеліктері; бейнеадаптерлермен және дыбыстық карталармен төмен, орта және жоғары деңгейде жұмыс істеу құралдары мен әдістері; wimp, SILK және компьютерлік қосымшалардың биометриялық интерфейстерін құру принциптері; мультимедиа-компьютерлерді жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету компоненті ретінде кодекстердің мақсаты мен түрлері; екі өлшемді және үш өлшемді графиканың, сандық аудиофайлдардың, сандық кинематографтың, компьютерлік анимацияның және сандық видеолар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын және орта бизнес экономикасы
  Несиелер: 5

  Қазақстанда шағын және орта бизнес қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті қолдаудың негізгі көрсеткіштері мен әдістерін есептеу әдістемесі мен құрамы. Шағын және орта бизнесті қаржыландыру. Кәсіпкерлік операцияларды ұйымдастыру және ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнестегі экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдау: өнімді өндіру мен өткізудің көлемін және өзіндік құнын талдау әдістері; негізгі құралдарды, материалдық және еңбек ресурстарын, қаржылық нәтижелерін және кәсіпорынның қаржылық жағдайын пайдалану. Бизнестің тиімділігін кешенді талдау, негізгі көрсеткіштерді дайындау және бақылау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынды экономикалық бағалау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынды экономикалық бағалаудың ғылыми-теориялық негіздері, функциялары, түрлері, әдістері мен принциптері. Баланстық, пайданы, рентабельділікті, меншіктік капиталдың (таза пайданы) қаржылық негізділіктерін, өндірістік активтерді (акциялардың табыстылығын) экономикалық бағалау. Кәсіпорынның негізгі көрсеткіштерін дайындау мен бақылау және тиімділікті кешенді экономикалық бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Өндірісті ұйымдастырудың мәні мен міндеттері. Кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы. Өндірістік процесс және оны уақытта ұйымдастыру. Өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері мен көрсеткіштері. Ғылыми-техникалық дайындықты ұйымдастыру және өндірісті жетілдіру. Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру негіздері. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Құрал-жабдықтар, жөндеу, энергетикалық және қоймалық кәсіпорындарды ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Халықаралық өндіріс саласындағы әртүрлі елдердің шаруашылық субъектілерінің өзара іс-қимылының заңдылықтары, тауарлар мен қызметтер алмасу және өндірістік факторлардың қозғалысы. Валюталық бағамдарды және мемлекеттердің халықаралық экономикалық саясатын қалыптастыру, түрлі ұлттық шаруашылықтар, халықаралық экономикалық қатынастар жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формалары, негізгі және айналым қаражатының экономикалық мәні, әдістері және көрсеткіштері. Еңбек ресурстары, жалақының түрлері мен формалары. Инвестициялық және инновациялық қызмет, кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау. Өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі, шығындар мен өндірістің тиімділігін анықтау әдістерін, қаржылық көрсеткіштерін зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәліметтерді экономикалық талдау және болжамдау
  Несиелер: 6

  Экономикалық талдаудың мәні, міндеттері және түрлері. Ақпараттық қамтамасыз ету, экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Өнімді өндіру мен өткізуді, негізгі және айналым қаражатын, еңбек ресурстарын пайдалануды, өнімді өндіру мен сатуға арналған шығындарды талдау және қаржылық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі экономикалық тәуекелдер
  Несиелер: 6

  Кәсіпкерліктің экономикалық жағдайы. Тәуекел экономикалық категория ретінде, оның мәні. Кәсіпкерлік тәуекелдің сипаттамасы және оны оның пайда болу себептері. Тәуекелдерді жіктеудің жалпы принциптері. Кәсіпкерліктің түрлі салаларында тәуекелдердің сипаттамасы. Тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптері. Тәуекелдерді басқару процесінің кезеңдері. Іскерлік тәуекелдерді бейтараптандырудың ішкі механизмдері. Іскерлік тәуекелдерді сандық бағалау. Тәуекелдерді сандық бағалаудың нақты көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 6

  Бизнесті бағалаудың негізгі заңдылықтары, бағалаудың негізгі ұғымдары, бағалау қызметін реттеу, бизнесті бағалау әдістері, кәсіпорындарды қайта құрылымдау, инвестициялау, жою кезіндегі бағалау ерекшеліктері, жер учаскесінің және банктің құнын анықтау. Кәсіпорынның бағалау қызметін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ұйымды жоспарлау, есепке алу және талдау. Ұйымның жоспарлы жұмысын ұйымдастыру, экономикалық, қаржылық және өндірістік қызметтің перспективалық және жылдық жоспарларын әзірлеу. Экономикалық, қаржылық, өндірістік және коммерциялық қызметті дайындауға арналған бастапқы деректерді дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фирманың бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Нарық объектілерін талдау және бағалау әдістерінің теориялық негіздері, кәсіпорынның көп деңгейлі бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясын қалыптастыру, оның бәсекелестік стратегиясын әзірлеу және іске асыру. Шағын бизнес саласындағы бәсекелестік стратегиялар. Фирманың маркетингтік стратегиясын әзірлеу және бәсекелес талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнестің экономикалық қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Бизнесің экономикалық қауіпсіздік тұжырымдамасы. Бизнестің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері. Экономикалық қауіпсіздік критерийлері, көрсеткіштері және талдау әдістері. Белгісіздік және тәуекел жағдайында бизнесті бағалау. Кәсіпорынның қаржылық сауықтыру тәжірибесі. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 4

  Халықаралық бизнестің қазіргі заманғы нысандары және оны жүзеге асыру тетіктері. Халықаралық бизнестің ұйымдық-құқықтық, құрылымдық және қаржылық және инвестициялық аспектілері, операцияларды талдаудың маркетингтік тәсілдері. Бизнесті жүргізудегі мәдениаралық ерекшеліктерді қарастыру, бизнес жобаларын дамыту және олардың экономикалық тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика және еңбекті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Еңбек нарығының негізгі элементтері, еңбек ресурстары мен әлеуеті. Еңбек нарығының жұмыс істеу механизмі. Жұмыспен қамту, жұмыссыздық және инфляция. Жалақы туралы түсінік, салық салу және әлеуметтік кепілдіктер. Бәсекеге қабілетті ортадағы жұмысбастылық. Өнімділік және еңбек тиімділігі. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновация экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны және міндеттері. Заманауи тәсілдер мен концепциялар. Инновациялар және инновациялық қызмет. Инновациялық инфрақұрылым. Инновациялық қызметті мемлекеттік басқару. Инновациялық қызметтің өндіріс тік ресурстары. Венчурлік қызмет. Инновацияны және инновапциялық қызметтің тиімділігін бағалау. Инновациялық жобалар және олардың экспертизасы. Инновациялық қызметтегі инновациялық тәуекелдер және оларды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновация және инвестициялық қызмет/
  Несиелер: 5

  Инновацияның мәні және түрлері. Инновациялық қызмет және оны қалыптастыратын факторлар. Инновациялардың жіктелуі. Инновацияның тұжырымдамасы. Инвестициялардың мәні мен түрлері. Инвестициялардың жіктелуі. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. Инвестициялық жобалар және олардың тиімділігін бағалау көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 4

  Стратегиялық жоспарлаудың теориялық негіздері. Стратегиялық жоспарлау технологиясы. Ұйымның іскерлік қоршаған ортасын және ішкі әлеуетін бағалау және талдау. Ұйымның бәсекелестік стратегиясы. Стратегиялық баламаларды әзірлеу, ұйымның стратегиясын таңдау және бағалау. Ұйымның стратегиялық жоспарларын әзірлеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Технологиялық кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Технологиялық кәсіпкерліктің мәні. Технологиялық болжау. Жоғары технологиялар саласындағы инновациялық басқару. Инновациялық қызметті реттеу. Технологиялардың трансфері. Инновациялық қызметті дамытудағы ақпараттық технологиялардың рөлі. Инновациялық дамуды басқарудағы технологиялық болжаудың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инвестициялық жобаларды бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Инвестициялық жобаларды бизнес жоспарлаудың мәні, құрылымы және ерекшеліктері. Бизнес-жоспарды дайындау әдістері, нарықты зерттеу және талдау. Өндірістік және қаржылық жоспарлау. Инвестицияның негізгі көрсеткіштері және оларды бағалау әдістері. Ақша ағымы. Әлеуетті тәуекелдер, оларды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фирманың экономикалық стратегиясы
  Несиелер: 4

  Фирманың экономикалық стратегиясы: мәні, түрлері, микро және макроэкономика ортасы, миссиясы және стратегиялық ресурстары. Бәсекелестік артықшылық теориясының негіздері. Фирманың экономикалық стратегиясын қалыптастыру принциптері, фирманы басқарудың стратегиялық жоспарлау және маркетингтік әдістері. Фирманың сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздері, ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру және кәсіпкерлік қызметтің түрлері. Инновациялық кәсіпкерліктің шетелдік тәжірибесі, инновациялық нарықтың құрылымы мен механизмі, микро деңгейдегі инновацияның стратегиялық рөлі туралы идея.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика және менеджмент саласындағы білімді меңгеру. Экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін зерттеу. Кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу. Нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдану, Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілінің жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін, таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимумдарды, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымдарын, фразеологизмдерді білу. Мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификаттық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіре білу. Кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары. Тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізе білу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді жүзеге асыру тәсілдерін түсіну. Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу. Цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу. Деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету дағдыларын қолдану.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну. Өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON5

  Халықаралық және инновациялық кәсіпкерлік саласындағы халықаралық және ұлттық заңнамалық базаны білу. Инновациялық-инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеудің негізгі тәсілдерін, бизнес-модельдерді әзірлеу принциптерін түсіну. Сатып алу-сатудың халықаралық шарттарын жасау, іскерлік келіссөздер жүргізу, фирманың инновациялық және сыртқы экономикалық стратегиясын әзірлеу дағдысы болу.

 • Код ON6

  Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін жоспарлау, есепке алу және талдау бойынша заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді, бизнес-құрылымдардың қаржы-шаруашылық және өндірістік қызметінің перспективалық және жылдық жоспарларын әзірлеу тәртібін білу. Бизнес-процестерді жоспарлау, перспективалық жоспарлар және ұйым қызметі туралы есептерді құру дағдыларын меңгеру. Әр түрлі нарықтарда экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлей білу, экономикалық саясатты бағалау үшін талдау материалдарын құру, бизнестегі стратегиялық шешімдерді болжау және қабылдау.

 • Код ON7

  Бизнес-ұйымның миссиясы мен стратегиясына сәйкес оның қызметін талдау әдістері мен құралдарын білу. Экономикалық талдау әдістерін, экономикалық көрсеткіштерді сандық және сапалық бағалау және олардың динамикалық өзгерістерін меңгеру. Өндіріс резервтерін анықтау және үнемдеу режимін қамтамасыз ету, өндірістің рентабельділігін арттыру, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, Еңбек өнімділігі, өнімді өндіру мен өткізуге арналған шығындарды азайту, шығындар мен өндірістік емес шығыстарды жою жөніндегі шараларды әзірлеу, сондай –ақ нақты бизнес-ұйымның шаруашылық іс-әрекетінің практикасында өнімді қосымша шығару мүмкіндіктерін анықтау.

 • Код ON8

  Еңбек саласындағы және ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметін реттейтін ҚР нормативтік және құқықтық актілерін, мемлекеттік реттеу нысандарын, нарықтық экономика жағдайында Ұйымның экономикалық қызметін тиімді ұйымдастырудың отандық және шетелдік тәжірибесін, баға белгілеу және салық салу құралдары мен әдістерін білу. Өндірістің тиімділігі мен рентабельділігін арттыруға, шығарылатын өнімнің сапасы мен жаңа түрлерін игеруге, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын оңтайлы пайдалану кезінде жоғары түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге, ішкі және сыртқы факторлардың экономикалық көрсеткіштерге әсерін есептеуге бағытталған Ұйымның экономикалық қызметін жүзеге асыру бойынша жұмыстарды орындау қабілеті.

 • Код ON9

  Бәсекелестік талдау әдістерін қолданып және өндірістің экономикалық тиімділігін анықтай білу; ұйымның бизнес-модельдері мен бизнес-үдерістеріндегі өзгерістерге шешімдерді жүзеге асырудың әсерін бағалау. Сараптамалық топтың құрамында кейіннен іске асыру үшін әзірленген жобалар нұсқаларының тиімділігіне салыстырмалы бағалау жүргізу және оларды іріктеу; бизнес-проблемалардың инновациялық, қайта ұйымдастыру және стратегиялық шешімдерін айқындау, ұйым қызметінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің серпінін болжау үшін трендтік әдістерді қолдану және өндірістің рентабельділігін, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша шараларды әзірлеу.

 • Код ON10

  Ұлттық, аймақтық және халықаралық экономиканың бизнес жүргізу ортасы ретінде қызмет етуінің теориялық негіздері мен заңдылықтарын білу; халық шаруашылығының экономикалық, әлеуметтік және саяси ортасының қазіргі жағдайы туралы түсінікке ие болу. Нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешу тәсілдерін ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау. Макро-, мезо-, және микро орта факторларының бизнес қызметіне әсерін бағалау дағдысы болу.

 • Код ON11

  Бизнес-құрылымдарды құру, бизнес миссиясы мен стратегиясын әзірлеу экономикалық-ұйымдастыру негіздерін білу; басқарудың тиімді әдістерін қолдану, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін персоналды ынталандыру және өкілеттілікті беру процестерін білу, тұтынушылар мінез-құлығының теориялық негіздері, нарықты сегменттеу және тауарды позициялау. Ұйымның өнімдерін, жұмыстарын және қызметтерін нарықта жылжыту үшін тиімді құралдарды қолдана білу.

 • Код ON12

  Қаржы, несие, салық, салық салу негіздерін, олардың қызмет ету ерекшеліктерін білу. Салық салудағы қаржы жүйесінің ерекшеліктерін пайдалана білу, кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттар қою және міндеттерді қалыптастыру, қаржы және несие саласындағы қазіргі заманауй проблемаларды талдау, салық сомаларының есебін жүргізу, салық декларациясын толтыру, салық төлемдерін есептеу бойынша есептерді дербес жүргізу.

 • Код ON13

  Экономикадағы математиканың негізгі бөлімдерінің негізгі ұғымдарын, бухгалтерлік есептің элементтерін, әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштерін білу. Экономикалық есептерді шешуде математикалық талдау әдістерін қолдана білу, әлеуметтік-экономикалық процестерді зерттеуде статистикалық әдістерді қолдану, бухгалтерлік есеп шоттарының корреспонденциясын құру. Бухгалтерлік ақпаратты дайындау, статистикалық ақпаратты жинақтау, техникалық-экономикалық есептерді жүзеге асыру және ұйымның шаруашылық қызметін талдау үшін есептеу техникасын қолдану дағдыларын меңгеру.

 • Код ON14

  Экономика қызметінің теориялық негіздері мен заңдылықтарын білу, макроэкономикалық саясат нысандары мен халық шаруашылығының экономикалық, әлеуметтік және саяси ортасының қазіргі жағдайы туралы түсінікке ие болу. Нарық жағдайында экономикалық субъектілердің мінез-құлқын, елдің макроэкономикалық көрсеткіштерін бағалау, нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтау, оларды шешу тәсілдерін ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау.

Top