Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03105 Психология (бейіндік) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 1.1.1 әлеуметтік ғылымдар саласында жоғары білікті психологиялық кадрларды даярлау: - білім берудің ғылыми-зерттеу институттары; - мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі жоғары оқу орындары; - әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталықтары; - психологиялық түзету және психотерапия орталықтары; - әлеуетті министрліктер мен ведомстволардың құрылымы, пенитенциарлық және әскери ұйымдар. 1.1.2 психологиялық процестер мен құбылыстарды зерттеу мен талдаудың ғылыми-зерттеу қызметінің әдіснамалық негіздерін және эксперименттік әдістерін меңгеру; 1.1.3 ғылыми ойлау және дүниетаным контекстінде жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру, өзгермелі еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті құзыреттілікті дамыту.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M066 Психология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар

Оқыту нәтижелері

 • әлеуметтік ғылымдар саласындағы әдіснамалық және әлеуметтік-психологиялық білімдерді меңгерген, сондай-ақ өзінің практикалық және зерттеу қызметінде осы ғылымдардың жетістіктерін талдап, шығармашылықпен пайдалана алады;
 • түрлі мақсаттағы топтардың субъектілерін сүйемелдеудің психологиялық траекториясын модельдеу дағдыларын меңгерген;
 • Психологиялық пәндерді оқытудың заманауи технологияларын меңгерген, сонымен қатар тұтастай алғанда әр түрлі жас кезңіндегі адамдардың әлеуметтік, эмоционалдық ақыл-ой және тұлғалық дамуын зерттеу мен диагностикалауды меңгерген;
 • Психологиялық ғылымдар мен оның практикасын теориялық, әдіснамалық және тарихи аспектілерін түсіну және талдауға, оның ішінде ағылшын тілінде қабілетті, ғылыми, сараптамалық-аналитикалық, тәжірибелік және ғылыми-зерттеу қызметінің кешенді құралдарын меңгерген;
 • басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында психологиялық жағдайлар мен басқару қызметінің ерекшеліктеріне талдау жасай алады;
 • owns the ways of organizing the activities of psychological services in a multicultural environment, taking into account ethno-cultural and confessional differences and features of the socio-cultural structure of society;
 • әр түрлі салалардағы кәсіби қызметті психологиялық сүйемелдеу бағдарламалары мен психологиялық курстарды дербес жоспарлауға және ұйымдастыруға қабілетті;
 • психологиялық ғылым мен тәжірибенің даму тенденцияларын өз бетінше анықтауға, психологиялық қызметтің өзекті мәселелері мен міндеттерңн анықтауға және негіздеуге, сонымен қатар тұлға мен қоғамның психологиялық мәселелерін шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара қызметке қатысуға қабілетті.
Top