Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01210 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Сабақтастық ұғымы және оның түрлері. Білім берудің бастапқы сатыларында үздіксіз және сабақтастық ұстанымдарын жүзеге асыруда балабақша мен бастауыш мектептің білім беру бағдарламасының байланысы тақырыптық оқытудағы сабақтастық арқылы оқу сапасын жетілдіру. Мектеп пен мектепалды даярлық жағдайында тәрбиелеу, білім беру мазмұнының жаңаруы, жаңартылған бағдарлама бойынша ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудегі инновацияларInnovations in Pre-school Education
  Несиелер: 6

  Білім берудегі инновациялық процестерге сәйкес әдістемелер, технологиялар мен тәсілдерді әзірлеу және жүзеге асыру. Білім беру ортасын қалыптастыру және инновациялық білім беру саясатының міндеттерін іске асыруда кәсіби білім мен іскерлікті пайдалану. Инновациялық жоба, инновациялық білім беру бағдарламасын құру, білім беру оқиғасын ұйымдастыру.Білім беру практикаларының әлеуетін анықтау және олардың дамуын жобалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи және психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми - теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың дағдыларымен таныстырады, ұжымдағы жанжалдарды басқарады, стресс және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикадағы математикалық әдістер
  Несиелер: 6

  Педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдану бұл үшін эксперименталды мәліметтерді статистикалық өңдеудің негізгі әдістерін қолдану, тарату параметрлері мен таралу заңдары туралы статистикалық гипотезаларды тексеру. Педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдану, математикалық статистиканың пәні мен әдістері туралы, математикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен идеялары туралы түсініктерді ажырату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Педагогика ғылымдарының тарихы мен философиясын зерттеу және талдау. Мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымның динамикасын, оның пайда болуын, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерінің дамуын қадағалау. ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудегі этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Мектеп жасына дейінгі балалардың ерекшеліктерін ескере отырып қазақ этнопедагогикасы материалдарын қолдану арқылы балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру.Қазақ халық педагогикасындағы әдістемелік-математикалық идеялар Мектеп жасына дейінгі балалардың ерекшеліктерін ескере отырып қазақ этнопедагогикасы материалдарын қолдану арқылы балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру мүмкіндіктері. Қазақтың ұлттық ойындарын мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуде қолдану. Этнопедагогика элементтерімен мектеп жасына дейінгі балаларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі қағидалары, әдістері мен мазмұны,студенттерге халықтық тәрбиенің балалар өміріндегі маңызын, рөлін ұғындыру, балабақшада қолдану жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі.
  Несиелер: 5

  Информатиканы оқыту процесінде қолданылатын теориялық және практикалық оқыту әдістерін талдау; оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілдерін, құралдарын, нысандарын салыстыру; оқыту процесін жүзеге асырудың әдістемелік (технологиялық) іскерліктерін қалыптастыру, оның барысы мен нәтижелерін талдау, жобалау іскерліктерін жетілдіру және оларды кәсіптік-әдістемелік білім кешеніне қосу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)/
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдыларын дамытады, шет тілінде Негізгі оқу түрлерін меңгереді, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындайды: ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме құрастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің педагогикасы, жоғары білім беру дидактикасы негіздерін түсіндіріңіз және талқылаңыз. Университеттегі тәрбие жұмысы, университеттегі педагог тұлғасына өз көзқарастарын қорғау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудегі мониторинг жүйесі
  Несиелер: 4

  Қазақстанның тәрбие және білім беру жүйесіндегі мектепке дейінгі білім беру мекемесінің маңызы мен орнын анықтау. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру. Білім беру мекемесі педагогтарының педагогикалық тәжірибесін талдау. Басқару ақпаратын жинау, өңдеу, сақтау және пайдаланудың заманауи әдістерін қолдану. Білім беру жүйелерін, бағдарламаларын, технологияларын педагогикалық талдауды қолдану. Мектепке дейінгі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды ойын іс-шараларында тәрбиелеу және дамыту
  Несиелер: 5

  Ойын іс-әрекетін басқарудың мақсаттарын, міндеттерін, мазмұнын, әдістері мен құралдарын анықтау. Балалардың қарым-қатынасын ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын анықтау. Балалармен ойнау, балалардың өзіндік ойын әрекетін ынталандыру. Ойынды басқарудың тікелей және жанама тәсілдерін пайдалану. Мектепке дейінгі жастағы балалардың ойын әрекетінің мәні мен ерекшелігін қалыптастыру. Мектепке дейінгі балалардың ойын әрекетін ұйымдастыру және өткізу тәсілдері мен мазмұнын ажырату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулер әдіснамасы және әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылым әдіснамасы туралы теориялық білімді, магистрлік зерттеу мәселесі бойынша материалдарды жинау мен талдаудың базалық дағдыларын, сондай-ақ зерттеу тақырыбы шеңберінде Ақпараттық хабарлама дайындау үшін реферативтік қызметті қолдану, өз ғылыми ойларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс білдіру. Ғылымның, әдіснаманың, теорияның негізгі ұғымдарын және негізгі ғылыми тәсілдерді қолдану (жүйелік, технологиялық, жеке тұлғаға бағытталған).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім берудегі басқарудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның тәрбие және білім беру жүйесіндегі мектепке дейінгі білім беру мекемесінің маңызы мен орнын анықтау. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру. Білім беру мекемесі педагогтарының педагогикалық тәжірибесін талдау. Басқару ақпаратын жинау, өңдеу, сақтау және пайдаланудың заманауи әдістерін қолдану. Білім беру жүйелерін, бағдарламаларын, технологияларын педагогикалық талдауды қолдану. Мектепке дейінгі білім беруді басқарудың ғылыми негіздерін ажырату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеке-тұлғаға бағдарланған білім беруді ұйымдастыру теориясы
  Несиелер: 5

  Практикада әр түрлі үлгідегі қазіргі заманғы білім беру мекемелерінде оқытудың теориясы мен әдістемесіне заманауи тәсілдерді қолдану, сондай-ақ әр түрлі оқу сабақтарын жоспарлау және өткізу, пәндер бойынша білім беру саласында білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Педагогикалық қызметті кәсіби басқару. Өзін, өзінің эмоционалдық жағдайын, сөйлеу техникасын меңгеру. Өздігінен білім алудың жолдары мен мүмкіндіктерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО инновациялық білім беру технологиялары
  Несиелер: 6

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде алған білімдерін пайдалану, ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше алу және іс жүзінде жаңа білімдер мен іскерліктерді, соның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты емес салаларда қолдану. Практикалық кәсіби міндеттерді шешуде алған білімдерін қолдану. Қызмет мақсаттарын қалыптастыру және оларға қол жеткізу үшін ресурстарды тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық диагностикалау әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі балаларды диагностикалық тексеру нәтижелерін сандық және сапалық өңдеуді жүргізу және нәтижелерді түсіндіру. Мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктерін диагностикалаудың әдістері мен әдіснамасын, қазіргі педагогикалық білім туралы ақпаратты іздеу дағдыларын пайдалану. Мектепке дейінгі балалардың интеллектуалдық және жеке ерекшеліктерін дамыту және түзету бойынша педагогтар мен ата-аналар үшін психологиялық және педагогикалық ұсынымдар әзірлеу және диагностикалық қорытындыны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандағы педагогикалық ғылымдардың дамуы
  Несиелер: 6

  Оқыту және тәрбиелеу мәселелеріне және тұлғаны дамыту мақсаттарына сәйкес педагогикалық қызметтің мақсатын қалыптастыру. Педагогикалық практиканың күрделі жағдайларында өз көзқарасын қорғау және өзекті міндеттер мен кәсіби жағдайларды тиімді шешу. Этикалық және әдістемелік принциптерге сәйкес педагогикалық рәсімдерді орындау барысында оқытушымен өзара іс-қимыл жасау дағдыларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім берудің теориялық және әдістемелік мәселелері
  Несиелер: 6

  Педагогикалық қызмет-білім беру, ағартушылық, әдістемелік, конструктивті-жобалау және т.б. функцияларын жүзеге асыру барысында мектепке дейінгі білім беру саласындағы теориялық — әдіснамалық, нормативтік-құқықтық білімді талдау, таңдау және пайдалану. Мектепке дейінгі білім берудің әдіснамасын, тұжырымдамасын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Монтессори педагогикасы
  Несиелер: 6

  Оқыту мен диагностиканың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану.Білім беру стандартының талаптарына сәйкес оқу пәні бойынша білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес оқу материалын қабылдау,тіркеу және қайта шығару.Курс бойынша тақырыптарды оқу кезінде ақпарат көздерімен жұмыс істеу және қолдану.Талқылау кезінде өзінің зерттеу және жеке тәжірибесінің нәтижелерін баяндау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО тәрбие жұмысының әдісі
  Несиелер: 5

  Тұлғаның дамуына және оқушылардың мінез-құлқын түзетуге ықпал ететін тәрбиенің түрлі құралдары мен әдістерін таңдау және пайдалану. Басқарушылық өзін-өзі басқаруды дамыту, топта білім алушылардың қолайлы психологиялық микроклиматын қалыптастыру үшін жағдай жасау. Кәсіптік білім беру жүйесінің оқу орындарында қолданылатын тәрбие жұмысының жобаларын талдау. Негізгі тәрбие функцияларын жүзеге асыру және тәрбие процестерін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйесі
  Несиелер: 5

  Психологиялық және педагогикалық мәселе бойынша әдебиеттер талдау. Қолданыстағы тұжырымдамаларға салыстырмалы талдау жүргізу. Психологиялық-педагогикалық ғылымның талаптарымен детерминацияланған авторлық бағдарлама жобаларын әзірлеу. Кәсіби саладағы жаңа идеяларды генерациялау үшін МДҰ білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша өзіндік кәсіби қызметінде мектепке дейінгі білім беудің қазіргі замаңғы жұйелері саласындағы білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Студенттермен жеке тәрбие жұмысын жүргізу
  Несиелер: 5

  Қолданылатын тәрбие нысандары, әдістері тиімділігінің салыстырмалы сипаттамасын, әрбір құралдың мүмкіндіктерін және оны қолданудың салдарын тексеру. Тәрбиеленушілерде қандай да бір сапаға қажеттілікті қалыптастыру. Студенттердің оқу мерзімін, оларды дайындау бағытын және жеке-типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбиелік міндеттерді шешуде дифференциалды тәсілді қолдану.Тәрбие қызыметінің барлық кезендерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім сапасын басқарудың заманауи баптары
  Несиелер: 5

  Өзекті басқару міндеттерін шешуде, жаңа басқару тәсілдері мен қызмет тәсілдерін іске асыруда білім беру ұйымының ұжымымен әдістемелік жұмысты қолдану. Инновациялық технологияларды пайдалана отырып басқару үдерісін іске асыруды бағалау, Нақты басқарушылық және педагогикалық міндеттерді шешуде мектепке дейінгі білім беруді басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін пайдалану. Мектепке дейінгі білім беруді басқарудың жаңа нормативтік-құқықтық базасын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына сүйене отырып, коммуникацияны сауатты құру және оны басқару. Тұлғааралық қарым-қатынаста, кәсіби қызметте, ғылыми мақалаларды жазуда шет тілін білуін көрсету.

 • Код ON2

  Ғылым философиясының ережелері мен категорияларына негізделе отырып, оның дамуының қазіргі кезеңінде ғылымда пайда болатын пәнаралық сипаттағы негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау, әр түрлі фактілер мен құбылыстарды бағалау.

 • Код ON3

  Мәселелерді шешу үшін логикалық және сыни ойлауды қолдану қабілетілігі. Туындаған міселелер мен жағдайларды шешуде сыни ойлау және шығармашылықпен қарау.

 • Код ON4

  Кәсіби саладағы мәселелердің ғылыми мәнін анықтау. Студенттердің үздіксіз ғылыми және кәсіби жетілуі мен өздігінен білім алу қажеттілігін қалыптастыру.

 • Код ON5

  Талдау және синтездеу негізінде кәсіби қызметтегі мәселелерді шешу. Басқарушылық шешімдер қабылдау, олардың мүмкін болатын салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілік

 • Код ON6

  Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметте міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды жоспарлау. Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті, игерілген ғылыми әдістер мен қызмет тәсілдерін талдау.

 • Код ON7

  Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына сүйене отырып, коммуникацияларды талдау, сауатты құру. Кәсіби білім мен іскерлікті практикада қолдану, кәсіби қызметтің концепцияларын, модельдерін ұсыну, әдістері мен құралдарын ойлап табу және сынақтан өткізу.

 • Код ON8

  Жинақталған тәжірибені сын тұрғысынан бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті рефлексациялау қабілеті.

 • Код ON9

  Өзін-өзі дамытуға және жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделуге ұмтылу.

 • Код ON10

  Оқытудың тиімді, инновациялық технологиялары мен интерактивті әдістерін түсіндіру қабілеті. Халықаралық ортада өндірістік, қолданбалы және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру

 • Код ON11

  Бастаманы тәжірибеге ендіру және мәселелерді ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу. Ақпаратпен жұмыс істеу: ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті әр түрлі көздерден алынған ақпаратты табу, верификациялау, бағалау және пайдалану.

 • Код ON12

  Командада жұмыс істеу қабілетін көрсету, кәсіби қызметте стандартты емес жағдайларда жедел басқару және педагогикалық шешімдерді қабылдау кезінде шығармашылық көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін көрсету.

Top