Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D10103 Қоғамдық денсаулық сақтау в Астана медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Қоғамдық денсаулық сақтаудың нақты шараларының, стратегиялар мен саясаттың этикалық аспектілерін анықтау
  • Әлеуметтік және саяси ұйымның әр түрлі деңгейлерінде, жаһандық денгейден жергілікті деңгейлерде денсаулықты нығайту үшін маңызы бар халық денсаулығы мәселелерін анықтау
  • Сәйкестендірілген әдебиет бойынша эмпирикалық зерттеулер үшін маңызды сапа критерийлерін ұсыну, жүйелеу және қолдану
  • Нақты эмпирикалық жағдайда алдыңғы қатарлы эпидемиологиялық және статистикалық тұжырымдамаларды қолдану
  • Денсаулық сақтау жүйесінің қажеттілігін бағалау және жобалау
  • Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ғылыми жарияланымдардың сапасын бағалауға арналған тізімді әзірлеу және қолдану
  • Білімді үнемі жаңартуды және кәсіби қабілеттер мен дағдыларды кеңейтуді қалай қамтамасыз ететінін біледі. Кәсіби қызмет пен үздіксіз кәсіби білім беру үшін қажетті білімді кеңейтеді және тереңдетеді, өмір бойы өз үлгісінде оқытудың құндылығын көрсетеді. Магистрант бейтаныс жаңа жағдайларда есептерді шешу үшін әр түрлі пәндердің білімін біріктіре алады
  • Теорияны, заманауи зерттеулерді және практика талаптарын білуіне сүйене отырып, менеджменттің түрлі функционалдық аспектілерін біріктіруге қабілетті
Top