Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04109 Бағалау в Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

 • Антикоррупция мәдениетін қалыптастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер бойынша білім жүйесін қалыптастыру және оның негізінде парақорға қарсы азматтық ұстаным жүйесін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  дінді оның барлық түрлері бойынша оқи отырып, осы жлда оның мәнін түсіну және адам жан-дүниесіне әсер ету көздерін табу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік Ел" оқу пәнінің мазмұны ұлттық сана-сезімді, студенттердің азаматтық және отансүйгіштігін, ұлттық мәдениетке деген тұтастықты қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Кәсіби және мекемелердегі табиғатты қорғау әсерінің беделді ұйымдарына арналған экология, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласының кәсіби әсерінде білім мен дағдылану көздерін оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  республикада кәсіпкерлік-шаруашылық қатынастарды құқықтық реттейтін нормалар жиынтығын және әр түрлі меншік нысанасындағы кәсәпорындарының өндірістік шаруашылық қызметін және шаруашылық қатынастары мен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  экономикалық теория ғылымының зерттеу пәнін, аясын, объектісі мен субъектісін, зерттейтін негізгі мәселелерін, әдістерін, құрылымын қарастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерді адамның мекендеу ортасымен қауіпсіз өзара әрекеттесу негіздерімен және қауіпті және төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғау негіздерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін іске асыруды қамтамасыз етеді, студенттерде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ мамандығының ерекшеліктеріне байланысты оқытылатын тілде білім алушылардың қажеттіліктерін есепке алуды, әлем суретін терең ұғынумен коммуникативтік біліктерді қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  азаматтық құқықтар мен міндеттердің мүлік,зат,мүліктік құқықтар, игіліктер,және мүліктік емес өзі-ік құқықтар мен игіліктер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра және аналитикалық геометрия. Анықтауыштар және матрицалар. Кіріспе математикалық талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағалаудың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  мүлікті бағалаудың негізгі түсініктері мен принциптері..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықты зерттеу
  Несиелер: 5

  арнаулы нарық немесе клиент жайында ақпарат жинау мақсатында ұйымдастырылған шара. Ол бизнес стратегиясының өте маңызды компоненті болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХҚКО қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  студенттерді бағаны құқықтық реттеумен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Нарық жаңдайында қоғамда болып жатқан процесстерді терең талдай алатын және нақты шешімдер қабылдайтын мамандар қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  кәсіпорынның қызметі туралы расталған деректер алу мақсатымен оның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау, қорытындылау және бейнелеу әдістемесі мен жүйесі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Риэлторлық және девелоперлік қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  студенттердің теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • жылжымайтын мүлікті тіркеу
  Несиелер: 5

  Жылжымайтын мүлік экономикасы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар процесінде туындайтын қатынастар жүйесі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің негізі
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетелдагі бағалау қызметінің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  студенттерді шет елдердегі бағалау компанияларының қызметімен, олардың функциялары мен құрылу мақсаттарымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалау бизнесінің инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  студенттерді бағалау саласындағы қоғамдық ұйымдар мен қауымдастықтардың қызметімен, олардың функциялары мен құрылу мақсаттарымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Риэлторлық қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  студенттерді риэлторлық компаниялардың қызметін реттейтін нормативтік және заңнамалық актілермен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорынды басқару
  Несиелер: 5

  кәсіпорынның ұйымдастыру жүйелерін басқару теориясын қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина, құрал-жабдықтар мен көлік құралдарын бағалау
  Несиелер: 5

  машина, жабдықтар және көлік құралдарын бағалау саласында қазіргі заманғы іргелі және практикалық білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау
  Несиелер: 5

  студенттерге әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау және шешім қабылдау үшін әртүрлі табиғат мәліметтерін талдау дағдысын және білімін беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетелдегі бағалау стандарттары мен оларды қолдану тәжірибесі
  Несиелер: 5

  нарықтық немесе басқа құндылықтарды бағалау объектілеріне бағаланатын бағалау қызмет субъектілерінің қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР еңбек құқыгы
  Несиелер: 5

  студенттердің Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы заңнамасының негізгі теориялық ережелері саласында білімдерін меңгеру, заңнамалармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды талдау
  Несиелер: 5

  "жобаларды талдау" курсының мақсаты студенттердің инвестициялық жобаларды талдау және әзірлеудің теориялық, әдіснамалық және практикалық мәселелері бойынша білім кешенін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерді бағалау және жер кадастыры
  Несиелер: 5

  мемлекеттің жер кадастрының ажырамас бөлігі ретінде жер құнын бағалау мәселелерін терең зерделеу; болашақ мамандарды жерге орналастыру мен жер кадастрының негізгі теориялық ережелеріне, Жер ресурстарын есепке алуға, тіркеуге және бағалауға үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Дағдарыстар мен күзелістерді спонтанды түрде пайда болған жағдай мен статикалық процес ретінде қарастыруға болмайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының бағалаудың ұлттық стандарттар
  Несиелер: 5

  бағалау – бағалау объектісінің ықтимал нарықтық немесе өзге құнын анықтау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржыландыру шешімдері тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  студенттерге жобаларды басқару теориясы мен методологиясын; жобаларды басқару жүйесінің принциптері, әдістері мен техникалық құралдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина, құрал-жабдықтар мен көлік құралдарын жалға алу
  Несиелер: 5

  машина, жабдықтар және көлік құралдарын жалға алу саласында қазіргі заманғы іргелі және практикалық білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылжымайтын мүлік экономикасы және басқару
  Несиелер: 5

  Жылжымайтын мүлік нысандарының физикалық сипаттамасы оның өлшемі және пішіні қоршаған ортасы,коммуналдық ортадағы келеңсіздіктер және қауіп-қатер туралы деректерді сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынды басқару стратегиясы
  Несиелер: 5

  студенттерді кәсіпорынды стратегиялық басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін білу, сыртқы ортаның тұрақты өзгеруі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммерциялық кәсіпорындардың экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  студенттердің экономика мен кәсіпорынды дамыту білімдерінің жиынтығын меңгеру, және нарықтық экономикадағы кәсіпорынның орны мен рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалау қызметінің қазіргі заманауи теориялар мен тәжірибелері
  Несиелер: 5

  бағалау қызметінің негізгі ережелері мен ұғымдарын жариялау, бағалау қызметін мемлекеттік реттеудің заңнамалық базасы мен мәселелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  нарықтық экономика жүйесіндегі кәсіпорынның орны мен рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғи ресурстар мен жер койнауы байлыгын багалау
  Несиелер: 5

  студенттердің ұлттық байлықты тиімді және тиімді пайдалану үшін табиғи ресурстар, олардың маңыздылығы мен құны туралы білім алуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  өндірістік санитарияны, үй-жайларды желдетуді, жарықтандыруды, қалыпты тұрмыстық жұмыс жағдайын сақтауды, қауіпсіздік техникасы ережелерін білуді зерделеуге маңызды орын беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мүліктік кешен ретінде кәсіпорынды бағалау
  Несиелер: 5

  жеке меншік объектілерімен операциялардың түрлі түрлерін жүзеге асыру бойынша басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін активтер мен бизнестің құнын бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Риэлторлық қызметінің қазіргі заманауи теориялары мен тәжірибелері
  Несиелер: 5

  студенттерді ҚР - да жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату кезінде туындайтын риэлтерлік қарым-қатынас ерекшеліктерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндіргіш күштерді орналастыру мәселелері
  Несиелер: 5

  студенттердің өндірістік күштерді тиімді орналастыру әдістерін, жалпы заңдылықтарды меңгеруін, мамандарды фундаментальды, базалық, теориялық, экономикалық дайындауды қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетелдегі зияткерлік меншікті қорғау ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  студенттердің зияткерлік меншік нарығының объектілері мен субъектілерімен байланысты экономикалық үдерістер туралы теориялық білімдерін жүйелендіруге, шет елдерде әртүрлі материалдық емес активтердің құнын қалыптастыру заңдылықтарыy меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мүлікті бағалау мен құжаттаудың тәжірибесі
  Несиелер: 5

  студенттерге шаруашылық операцияларды Құжаттаудың негізгі мәселелері және ұйымның мүлкін бағалау бойынша негізгі базалық білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылжымайтын мүлікке қаржыландыруды бағалау
  Несиелер: 5

  теориялық ұстанымның негіздері және инвестициялық талдаудың заманауи тұжырымдамалары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншікті және материалдық емес активтерді бағалау
  Несиелер: 5

  қаржы, несие, бухгалтерлік есеп, сақтандыру және басқа да қызметте талап етілетін материалдық емес активтерді бағалау саласындағы білім мен дағдыларды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мүлікті бағалау мен құжаттаудың шетелдік тәжірибесі
  Несиелер: 5

  студенттерге шаруашылық операцияларды Құжаттаудың негізгі мәселелері және ұйымның мүлкін шетелдерде бағалау бойынша негізгі базалық білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылжымайтын мүлікті бағалау
  Несиелер: 5

  бизнесті бағалаудың теориялық негіздерін ашып көрсету; кәсіпорындарды бағалаудың негізгі принциптері мен стандарттарын зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  экономикада — материалдық игіліктердің құнын анықтау мақсатында жүзеге асырылатын іс-әрекеттердің жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылжымайтын мүлікті сату-сатып алу келісім шарты
  Несиелер: 5

  Сатылым шартының тұжырымдамасы және оның ерекшеліктері; Сатуға арналған келісімшарттың элементтері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи сейсмотұрақтылығын бағалаудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  қазіргі заманғы ғимараттардың сейсмикалық төзімділігін бағалаудың инновациялық технологиялары туралы мәліметтерді қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үйлер мен ғимараттардын сейсмотұрактылығын бағалау
  Несиелер: 5

  жер сілкіністері және олардың зардаптары туралы мәліметтерді қарастыру; сейсмикалық төзімді ғимараттар мен құрылыстарды жобалау принциптері және есептеу негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағалау қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  студенттердің мүліктерді және жалпы бизнес активтерінің басқа түрлерін құқықтық қамтамасыз ету, айналым және бағалау саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың қазіргі жүйесін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетелдегі жылжымайтын мүлікке қаржыландыруды бағалау
  Несиелер: 5

  нақты инвестициялар мен инвестициялық жобаларды қаржылық-экономикалық бағалаудың шетелдік практикасы, қазіргі экономикадағы тиімділік критерийлерін қолдану ерекшеліктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жермен бірге тұрғын үйді техникалық күәландыру
  Несиелер: 3

  мемлекеттік тұрғын үйлерді техникалық куәландыру және негізгі кадастрлық әдістерді игеру, жер кадастрын жүргізуде тәжірибелік дағдыларды жетілдіру туралы білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жермен бірге тұрғын үйді техникалық куаландырудың шетелдік тәжірибесі
  Несиелер: 3

  әлеуметтік жұмыс технологиясын білім жүйесі ретінде меңгеру, әлеуметтік жұмыс технологиялық функциясының мазмұнын, табиғатын, құрылымын және негізгі аспектілерін түсіну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стандарттау, метрология және сертификаттау
  Несиелер: 3

  студенттерді метрология, стандарттау және сертификаттау негіздеріне, метрология, стандарттау және сертификаттаудың ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздерінеn окыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Санитарлық эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру және оның стандарттары
  Несиелер: 3

  тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің және шаруашылық және өзге де қызметтің объектілерінің санитарлық ережелер мен гигиеналық нормативтерге сәйкестігін анықтау үшін санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы ұйымдастыруды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  кәсіби халықаралық байланыстың арнайы мамандандырылған терминологиясы шеңберінде мемлекеттік тіл мен шет тілдерінің бірін білу құралы ретінде білу; (РО1)

 • Код ON2

  кең таным және ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық) пәндер саласындағы негізгі білімді көрсетуге;(РО2)

 • Код ON3

  ақпараттық өзара іс - қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, интерпретациялаудың негізгі тәсілдері мен құралдарын білу, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысы; ақпаратты қабылдау және әдістемелік жалпылау, мақсатты қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті (РО3);

 • Код ON4

  өздерінің кәсіби қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттары мен нормативтік құқықтық актілерін пайдалану (РО4);

 • Код ON5

  кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу; этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға төзбеушілік; азаматтық-құқықтық жауапкершілік және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтау туралы талап (РО5).

 • Код ON6

  ресурстарға қажеттілігін бағалауға және кәсіби қызметтегі проблемаларды шешуде оларды пайдалануды жоспарлауға мүмкіндігі бар (РO6);

 • Код ON7

  кәсіпкерлік субъектілерінің, бағалау компанияларының, бағалы қағаздар нарығының стратегиясы мен тактикасын, кәсіпорындардың жергілікті бюджеттерінің және бизнес-жоспарларының жобаларын әзірлеуге, кәсіпорынның жылжымайтын мүлікті бағалауға, сақтандыру ұйымдарына (РO7)

 • Код ON8

  кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеудің стандартты әдістемелері мен ағымдағы нормативтік базасына негізделген (РО8)

 • Код ON9

  Менеджменттің шешімдерін қабылдау үшін алынған меншік нысандарының, ұйымдардың, бөлімшелердің және ұйымдардың мәлімдемесінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға және түсіндіру дағдыларына ие болу; (РО9)

 • Код ON10

  әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдер және ықтимал әлеуметтік-экономикалық зардаптар критерийлерін ескере отырып, басқару шешімдеріне арналған ұсынылған нұсқаларды сыни түрде бағалауға және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеуге және дәлелдеуге мүмкіндігі бар (РО10)

 • Код ON11

  отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалану, қажетті ақпаратты жинау дағдыларын меңгеру, оларды талдау және ақпараттық шолу және / немесе аналитикалық есеп дайындау (РO11);

 • Код ON12

  зерттеудің өзектілігін, теориялық және тәжірибелік маңыздылығын негіздеу үшін, әзірленген бағдарламаға сәйкес тәуелсіз ғылыми және консалтингтік зерттеулер жүргізу қабілетін иеленеді. (РО12)

6B04109 Мемлекеттік қаржы
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04109 6B04109-Қаржы
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04109 Банк ісі
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04109 ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БИЗНЕС
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top