Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11319 Логистика (салалар бойынша) в М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

 • Логистика негіздері
  Несиелер: 4

  Логистиканың қалыптасуы мен дамуын, логистиканы дамытудың негізгі принциптерін, функциялары мен концепцияларын, логистиканың түрлерін, логистикалық жүйелер мен ағындарды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық пен кәсіпкерліктің өзара байланысын зерттеу. Компанияның көшбасшылық стратегиясы. Ұйымдағы көшбасшылық салалары. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асыру. Тиімді және нәтижелі компания құрудың ұйымдастырушылық үлгісі. Кәсіпкерлік және оның қазіргі экономикадағы орны. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес жоспарлау және ұйымдастыру түрлері; кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және тәуекелдері; кадрлық қамтамасыз ету, кәсіпкерлік мәдениеті және этикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық логистика
  Несиелер: 5

  Пән логистикалық ақпараттық технологияларды, ақпараттық жүйелердегі логистиканың рөлі мен орнын, саладағы логистикадағы құжат айналымын және логистикалық қызметті ұйымдастыруды, логистикалық ақпараттық технологияларды дамытуды, интеграцияланған жеткізілімдер тізбегіндегі кәсіпорындардың өзара іс-қимылының жаңа схемаларын үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы арасындағы қарым-қатынас; антропогендік қызметтің әлеуметтік-экологиялық салдарлары; Табиғатты қорғаудың және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері. Студент экологиялық жүйелердің тұрақты дамуы мен қызмет етуін ұйымдастыру принциптері мен әдістерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілер. Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуі. Өндірістік объектілердегі дүлей апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар кезінде халықты қорғау. ЭЕМ-де жұмыс істеу кезіндегі жұмыс орнының эргономикасы. Есептеу техникасын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау талаптары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік құралдары және көлік қызметтерін ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пән жер бетіндегі көлік құралдарының түрлері мен жіктелуін зерттейді. Авиациялық және теңіз көлігінің көлік құралдары. Іштен жану жылу қозғалтқыштары жұмысының сұлбалары мен принциптері. ІЖҚ классификациясы және негізгі сипаттамалары. Көлік құралдарының қуатын беру жүйесі. Көлік құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бiртұтас көлiк жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән көлік жүйесінің құрамдас бөліктерінің жалпы көліктік сипаттамасын; көліктің әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылының мәні мен формаларын үйренеді. Көліктік қамтамасыз етілу және қол жетімділік көрсеткіштері. Нарықтық экономика жағдайында көлікті басқару принциптері. Көлік жүйесін басқаруды ұйымдастыру. Түрлі көлік түрлерінің бәсекелестігі мен өзара іс-қимыл түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі
  Несиелер: 5

  Пән көлік түрлері мен көлік тораптарының өзара әрекеттесуі туралы түсініктерді оқытады. Көлік тораптарының өндірістік құрылымы және жіктелуі. Көлік тораптарының жұмыс істеу принципі. Көлік тораптарын құру және дамыту кезінде қойылатын жалпы талаптар. Аймақтағы тораптарды орналастырудың көліктік өлшемі. Көлік тораптарының уақытша сипаттамалары, өткізу қабілеті және пайдалану сенімділігі. Көлік түрлерінің өзара іс-қимылының негізгі түрлері: техникалық, экономикалық, технологиялық. Әртүрлі өзара әрекеттесетін көлік түрлерінің мәнінің сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пән жол-көлік оқиғаларының жіктелуін және талдауын зерттейді. Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Көлік құралдарының конструктивтік қауіпсіздігі. Көлік құралдарының қауіпсіздігі. Қозғалыс жолағының өткізу қабілетін теориялық анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  «Ағылшын тілі кәсіби қарым-қатынас жағдайында» пәні болашақ кәсіби іс-әрекетте ағылшын тілін іс жүзінде қолдану үшін жеткілікті мамандандыруды және құзыреттілігін қалыптастыруды ескере отырып, берілген біліктілік жағдайларда кәсіби-бағыттау жағдайларын қолдана отырып, кәсіби бағытталған материалды студенттердің 2 жыл оқуын қамтиды. Осы пәнді оқу барысында студенттердің шет тіліндегі тілдік құзіреттілік деңгейін меңгеруі көзделеді, бұл өз мамандығы бойынша әдебиетті өз бетінше оқып, болашақта шетелдік әріптестерімен байланыс орнатып, олардың жұмыс тәжірибелерімен танысуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән көлік құралдарының қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі туралы жалпы ұғымдарды оқытады. Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Жүйе сипаттамасы жүргізуші – автомобиль - жол – орта. Жол қозғалысын ұйымдастыру негіздері. Жол қозғалысын ұйымдастыруды зерттеу және бағалау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік жүйелерінің географиясы
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық өндірістің аумақтық ұйымдастырылуын зерттейді. Физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық орналасуы. Шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы. Өнеркәсіп салалары мен кәсіпорындарын негіздеу әдістемесі. Өнеркәсіп салалары мен кәсіпорындарын орналастыру тиімділігінің өлшемі. Өндірілген өнімді тұтынуды аудандастыру. Аумақтың (елдің, ауданның) экономикалық-географиялық сипаттамасы, талдаудың мазмұны мен логикалық реттілігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және механикаландыруы
  Несиелер: 5

  Пән тиеу-түсіру жұмыстары мен қоймалық операциялардың технологиясы мен механизациясының түсініктерін анықтауды үйренеді. Техникалық прогрестің негізі ретінде өндірістік үдерістердің технологиясы мен механизациясының маңызы, біздің қоғамымыздың материалдық-техникалық базасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рефрижератор үлгінің тоназытқыш машиналары
  Несиелер: 5

  Пән компрессорлық тоңазытқыш машиналарды оқытады. Тоңазытқыш машина жұмысының теориялық және нақты циклі. Компрессорлардың жіктелуі. Компрессордың жұмыс процесі және беру коэффициенті. Бір сатылы және екі сатылы Тоңазытқыш машиналар. Компрессорлық тоңазытқыш машиналардың құрылысы мен жұмыс принципі. Темір жол Рефрижераторлық көлігінің Тоңазытқыш машиналары. Автомобиль рефрижераторлы көліктің Тоңазытқыш машиналары. Тез бүлінетін жүктерге арналған контейнерлердің Тоңазытқыш машиналары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік және жүк жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән тиеу-түсіру жұмыстары мен қоймалық операциялардың сипаттамасын және олардың көлік процесіндегі маңызын зерттейді. Көліктегі қазіргі тиеу-түсіру жұмыстарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүкті жеткізудің логистикалық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән арасында белгілі бір байланыстар мен қатынастар бар немесе құрылуы мүмкін көлік жүйелері мен басқа да объектілер элементтерінің жиынтығын зерттейді; көлік объектілерін ортақ мақсатпен біріктірілген өзара байланысты бөліктердің кешені ретінде қарастырады, интегративтік қасиеттерді, сондай-ақ ішкі және сыртқы байланыстарды ашады; көлік объектісінде логистикалық проблеманы, яғни логистика саласындағы істердің қажетті (қалаған) және нақты жағдайы арасындағы сәйкессіздікті анықтайды; логистикалық проблеманы құрылымдауды жүргізеді.; жүйелілік, кешенділік, жүйелеу әдістерін пайдалана отырып, логистикалық мәселені шешеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктерді білу. Бизнесті ұйымдастырудың мәні мен нысандарын түсіну. Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін нақты бағалауды, алынған нәтижелер бойынша тиісті қорытындылар жасауды, бизнестің қазіргі қаржылық жағдайын талдауды меңгеру. Кәсіпті ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін жетілдіруге және оның тиімділігін арттыруға бағытталған мәселелерді шешу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүктану
  Несиелер: 5

  Пән жүкке тасымалдау және сақтау процесінде әсер ететін факторларды оқытады. Жүктердегі биохимиялық процестер. Жүктердің физикалық-химиялық қасиеттері. Жүктердің көлемдік-массалық сипаттамалары. Жүктердің сапасын бағалау. Жүктердің сапасын анықтау әдістері. Ыдыстың және ораудың мақсаты мен жіктелуі. Ыдыс және ыдыс материалдарының құрылымы, түрлері және мақсаты. Жүктерді, буып-түю ыдыстарын, контейнерлерді жіктеу. Көп айналымды ыдыс және оны қолдану аясы. Көп айналымды ыдыстың жіктелуі. Қайтарылатын ыдыс. Көп айналымды және қайтарымды ыдысты қолданудың орындылығы. Прогрессивті ыдыс материалдары мен конструкциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылутехниканың негiздерiмен хладокөлiгi
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының негізгі салаларының өнімдерін шығарудың негізгі ұғымдарын, әдістерін, технологияларын, ауыл шаруашылығы малдарының өнімділік және асыл тұқымдық қасиеттерін, мал мен құстың жеке түрлері мен тұқымдарын, олармен жұмыс істеу әдістерін, өнім өндірісін неғұрлым тиімді жолмен арттыру жолдарын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жылжымалы құрамда жүктерді орналастыру және бекіту ережелерін, Көлік ыдыстарын стандарттауды және біріздендіруді, ыдыстарды өндіруге нормативтік-техникалық құжаттаманы оқытады. Көлік ыдысын халықаралық және республикалық стандарттау және біріздендіру. Тасымалдау ыдысын біріздендірудің модульдік принципі. Кеннің және кен концентраттарының көліктік сипаттамаларының тасымалдауды ұйымдастыруға әсері. Тасымалдарды ұйымдастыруға минералды-құрылыс материалдарының көліктік сипаттамаларының әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік - логистикалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән логистиканың көлікке әсерін зерттейді. Көлік кәсіпорындарының саясаты және олардың қызметінің сипатындағы өзгерістер. Жүктерді жинау мен бөлудің жаңа логистикалық жүйелері. Қозғалыс өлшемдерінің тербелістері. Жылжымалы құрам санын белгілі бір деңгейде ұстау. Ағын шамасына бейімделген жағдайда тасымалдауды азайту. Толық емес Ақпарат кезінде қызмет көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлiк-экспедициялық қызмет көрсету негiздерi
  Несиелер: 5

  Пән экспедиторлық қызметтер ұғымын, мәнін және мақсатын, көліктік экспедициялық қызметтердің жіктелуін, халыққа көліктік-экспедициялық қызмет көрсету ережелерін, көліктік-экспедициялық қызмет көрсету кәсіпорындарының темір жол көлік кәсіпорындарымен шарттық қарым-қатынасын зерттейді. Материалдық жауапкершілік және көлік-экспедициялық жұмыстарды сақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән көлік-тарату жүйелерін қалыптастырудың негізгі әдіснамалық принциптерін оқытады. Жүктерді жеткізудің ұтымды логистикалық схемаларын әзірлеу бойынша әдіснамалық ұсынымдар. Көлік-тарату жүйелерінің негізгі функционалдық және қамтамасыз ететін кіші жүйелері, элементтері мен буындары. Логистикалық көлік-тарату жүйелерінің негізгі функциялары мен міндеттері. Тарату арналары. Тұтынушыла��ға жүктерді жеткізудің заманауи логистикалық технологиялары. Қазақстанның аумақтық жүйесінің аймақтық құрылымы. Көлік-тарату жүйелерінің ұйымдық-функционалдық құрылымы. Көлік-тарату жүйелеріндегі логистикалық үрдістің принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүк тасымалдау қызметі
  Несиелер: 5

  Пән көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру негіздерін оқытады. Жүктерді тасымалдау және ресімдеу бойынша көлік ұйымдары ұсынатын қызметтер. Жүк жөнелтуші мен экспедициялық ұйым арасындағы жүктерді тасымалдау үшін жауапкершілік түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүк және коммерциялық жұмыстар басқару
  Несиелер: 5

  Пән жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру мен шарттарын, жөнелту және межелі пункттердегі және жүктің жүру жолындағы жүк және коммерциялық жұмыстың технологиясын оқып үйренеді. Жүк тарифтері, Халықаралық қатынастағы жүк және коммерциялық операциялар, шекара станцияларының жұмыс технологиясы, тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүк және коммерциялық жұмыcпен ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән темір жол жарғысын, Қазақстан Республикасының «темір жол көлігі туралы» Заңын, жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және шарттарын, жөнелту және межелі пункттердегі және жүктің жүру жолында жүк және коммерциялық жұмыстың технологиясын оқып үйренеді. Жүк тарифтері, Халықаралық қатынастағы жүк және коммерциялық операциялар, шекара станцияларының жұмыс технологиясы, тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлікте қызмет көрсету жұмыстары
  Несиелер: 5

  Пән қозғалысты басқарудың мәні мен міндеттерін зерттейді. Тасымалдауды жоспарлау және оның пайдалану жұмысы үшін маңызы. Пайдалану көрсеткіштері жүйесі. Жұмысты жоспарлау және реттеу бойынша функцияларды бөлу. Темір жолдар мен желілік бөлімшелердің жұмысын жедел жоспарлаудың мақсаты мен мәні. Тасымалдау жоспарын, техникалық нормалар мен тәуліктік жұмыс жоспарларын қамтамасыз ету бойынша жеде�� реттеу шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару
  Несиелер: 5

  Пән тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқарудың негізгі принциптерін, тасымалдау процесін басқару жүйесіндегі станциялардың маңызын, тасымалдаудың логистикалық тізбегіндегі олардың орнын зерттейді. Станциялардың негізгі мақсаты мен жұмыс көлемі бойынша жіктелуі. Станция жұмысының техникалық жабдықталуы және жалпы сипаттамасы. Темір жолдардағы вагон ағындарын басқарудың мәні. Желінің темір жол станцияларында сұрыптау жұмысының шоғырлануының тиімділігі. Тасымалдарды маршруттау негіздері. Поездарды қалыптастыру жоспарының мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік және коммерциялық іс-шаралар
  Несиелер: 5

  Пән жүк тасымалдауды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі принциптерін оқытады. Тасымалдау процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылының ұйымдастыру-құқықтық схемасы. Басқарудың ұйымдық құрылымы. Тасымалдау құжаттарының жиынтығы: анықтау және мақсаты. Жөнелту станциясы мен жүк жөнелтушінің тасымалдау құжаттарын толтыру тәртібі. Межелі станция мен жүк алушының тасымалдау құжаттарын толтыру тәртібі. Жүру жолында станциялардың тасымалдау құжаттарын толтыру тәртібі. Тасымалдау құжаттарын рәсімдеудің заманауи тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар
  Несиелер: 5

  Техникалық процесс негіздерін және оған негізгі теориялық тәсілдерді, технологиялық кәсіпкерлік пен стартаптарды дамытудағы негізгі басымдықтарды, it-кәсіпкердің алған дағдыларын, бизнес-идеяларды іске асыру әдістерімен әдіснамалық базисті пайдалана отырып, идеяны өміршең өнімге дейін жеткізу процесін зерттеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тауар қозғалыс логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән тауар қозғалысы үрдістерін оқытады; материалдық ағындарды басқару, операцияларды, процедуралар мен функцияларды үйлестіру негізінде тиімді жеткізу әдістері, тауарлардың орын ауыстыруын жоспарлау, жоспарларды іске асыру және олардың орындалуын бақылау, жалпы логистикалық шығындарды азайту; тауар қозғалысы логистикасының ішкі өндірістік және көліктік логистикамен өзара байланысы, тауар қозғалысын тиімді ұйымдастыруды экономикалық ынталандыру әдістері; тауар қозғалысын логистикалық басқаруды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қойма жүйелерді басқару
  Несиелер: 5

  Пән тиеу-түсіру жұмыстары мен қоймалық операциялардың технологиясы мен механизациясының анықтамасы мен түсінігін оқытады. Профильді кәсіпорынның қойма жұмысының бизнес-процестерін басқаруды автоматтандыру. Өндірістік процестердің техникалық және материалдық базасы, өндірістік процестердің технологиясы және механизациясы. Қойма операцияларының технологиясын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді визуализациялау. Есептік операцияларды автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Сандық деректер және олардың визуализациясы. Excel математикалық, статистикалық, қаржылық функциялары. Сандық мәліметтерді талдау. Деректерді ұйымдастыру тәсілдері. Графикте визуалды салыстыру. ИНФОГРАФИКА композициясы. Диаграммалардың негізгі түрлері. ИНФОГРАФИКА жасау және деректер алу үшін құралдардың жалпы сипаттамасы. Белгілік жүйелер алдына. Фигуралық диаграммалардағы шамалықпен күрестің визуалды тәсілдері. Модельденген байланыс кеңістігіндегі диаграммалар. Графтар түрлері. Графикалық құрылымдарды трансформациялау. ИНФОГРАФИКА және деректерді визуализациялау онлайн құралдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеткізу тізбегін басқару
  Несиелер: 5

  Пән жеткізу тізбектерін басқару негіздерін оқытады. Жеткізу тізбектерін ұйымдастырудың логистикалық стратегиясы. Жеткізу тізбегінің SCOR моделі. Логистикадағы жобаларды басқару. Байланысты логистикалық тізбекті қалыптастыру жобасы. Жеткізу тізбектерін интеграцияланған жоспарлау. Жеткізу тізбектеріндегі жоспарлау. Жеткізуді Стратегиялық жоспарлау. Жеткізу тізбектерін тактикалық жоспарлау. Біріктірілген жоспарлауды ақпараттық қолдау. Логистикалық жүйедегі тәуекелдер. Логистикалық жүйедегі тәуекелдерді басқару. Логистикалық жүйелердің контроллингі. Контроллинг: әдістер, құралдар, ұйымдастыру. Логистикалық өзара іс-қимылдың принциптері мен моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік ағындарының сипаттамалары
  Несиелер: 5

  Пән көлік ағынының параметрлерін зерттейді. Көлік ағынының жылдамдығы. Көлік ағыны қозғалысының қарқындылығы. Көлік ағынының параметрлері арасындағы өзара байланыс. Факторлардың көлік ағынының жылдамдығына әсері. Көлік ағынындағы автомобиль жылдамдықтарын бөлу. Көлік ағынының қарқындылығына факторлардың әсері. Тығыз ағындардың қозғалысын модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлiк логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: көлік логистикасының мақсаттары мен міндеттері. Көліктік-логистикалық жүйелер. Жүктерді жеткізудің көліктік-логистикалық жүйелерін дамытудың шетелдік тәжірибесі. Көлік ағындары және көлік процесінің құрылымы. Көліктік жоспарлауды ұйымдастыру. Көлік ағындарын жеткізуді модельдеу. Көліктегі интероперабельділік және интерсоединение. Жүктерді жеткізуді басқару жүй��сіндегі әртүрлі көлік түрлерінің ерекшеліктері және оларды таңдау. Тасымалдаудың негізгі түрлері, оларды жіктеу және оларды ұйымдастыру тәртібі. Тасымалдау процесі технологиясының негізгі принциптері. Маршрутизация, маршруттарды жоспарлау әдістері және графиктерді құру. Көліктік логистика кластері. Көліктік логистиканы басқару. Логистиканы көліктік қамтамасыз етудің құқықтық негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мульти-интермодальды тасымалдау
  Несиелер: 5

  Пән мультимодальды тасымалдарды дамытудың негізгі принциптерін, ерекшеліктерін, шарттары мен бағыттарын оқытады. Шетелде мультимодальды тасымалдарды дамытудың қазіргі модельдері (бенчмарк-талдау). Қазақстан Республикасында мультимодальды тасымалдарды дамытудың әлеуеті мен перспективалары. Қазақстан Республикасында мультимодальды тасымалдарды дамыту бойынша ұсынымдар. ҚР Көлік желісінде мультимодальды тасымалдарды ұйымдастыру және бағытын таңдау бойынша әдістемелік ұсынымдар. Мультимодальды тасымалдарды дамытудың отандық модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүкті қоймалау логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән логистикалық жүйедегі қойманың міндеттері мен функцияларын оқытады. Қоймада орындалатын операциялар. Қоймалардың түрлері, олардың жіктелуі және функциялары. Қоймадағы логистикалық процесс. Өнеркәсіптік кәсіпорындар қоймаларының сипаттамасы мен жіктелуі. Көтерме сауда қоймаларындағы қойма операцияларының ерекшеліктері. Сақтау орнын таңдау. Қойма жұмысының тиімділігі. Қоймалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, жалдау және өзінің пайдалану арасындағы таңдау. Қойманың орналасу орнын анықтау әдістері. Қызмет көрсету саласындағы қоймалардың оңтайлы санын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саланың логистиялық басқаруы
  Несиелер: 5

  Пән саланы басқаруды ұйымдастырудың концепциясын, принциптерін, тәсілдерін, функциялары мен нысандарын оқытады. Логистикалық жүйелердегі басқарудың негізгі принциптері мен методологиясы. Логистикалық жүйелердегі басқаруды оңтайландыру. Стратегиялық логистикалық жоспарлау. Логистиканы тактикалық және жедел жоспарлау. Макрологиялық жүйелердегі басқару және тиімділікті бағалау. Жаһандану жағдайы��дағы көліктік және өндірістік логистика. Теориялық ойындарды жүзеге асыруда тарату логистикасы. Макрологиялық жүйелердің жұмыс істеуін мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүк тасымалдауы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы автомобиль көлігімен жүк тасымалдарының жағдайы мен даму перспективаларын зерттейді. Жүктерді тасымалдаудың көліктік процесі. Автокөлік құралдарының және автопарктің жұмысын бағалауға арналған көрсеткіштер жүйесі. Жүктер мен көлік жабдықтары. Жүктерді тасымалдау үшін жылжымалы құрамды таңдау. Тасымалдауды орындау кезінде жылжымалы құрамның қозғалысын ұйымдастыру. Автомобиль көлігінде тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру. Жүктерді тасымалдауды жоспарлау және басқару. Тасымалдауды жоспарлау кезіндегі оңтайландыру міндеттері. Жүк автомобиль тасымалдарының өзіндік құны, тасымалдау тарифтері. Жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру. Жүктерді тасымалдау технологиясының ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік заңнамасы
  Несиелер: 5

  Пән көлік туралы заңнаманы, көлік қызметін мемлекеттік реттеуді, көлік құралдарына қойылатын талаптарды оқытады. Тасымалдаушылар мен аралас тасымалдарға қатысушылардың жауапкершілігі. Көліктік бақылау және қадағалау. Көлік саласындағы халықаралық қатынастар және басқа да нормативтік актілер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистикада математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән логистикадағы математикалық әдістерді оқытады. Экономикалық-математикалық модельдердің түрлері және оларды логистикада қолдану ерекшеліктері. Логистикалық жүйелердің математикалық модельдері. Қорларды басқарудың математикалық модельдері. Логистиканы зерттеудегі болжау әдістері. Логистиканың есептерін шешу үшін желілерде ағын теориясының әдістерін қолдану. Жобаларды басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық тасымалдардың халықаралық-құқықтық базасын зерттейді. Сыртқы экономикалық байланыстағы көлік орны. Тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдаудың логистикалық принциптері. Көлік операцияларының жіктелуі және мазмұны. Тауарды жеткізудің базистік шарттарының оны тасымалдауды ұйымдастыруға әсері. Сатып алу-сату шартындағы көл��к талаптары. Жүктерді халықаралық тасымалдау кезіндегі көліктік құжаттама. Тауарларды кедендік бақылаумен жеткізу. Кеден баждарын жіктеу. Сыртқы сауда қызметіндегі кеден заңнамасы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік процестерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән автомобиль көлігінің өндірістік есептерін тиімді басқару шешімдерін қабылдауда математикалық әдістердің рөлін оқытады. Көлік процестерін ұйымдастырудағы математикалық модельдеудің әдіснамалық негіздері. Математикалық бағдарламалау әдістерімен көлік процестерін ұйымдастыруды модельдеу. Көлік процестерін ұйымдастыруды графикалық модельдеу. Жаппай қызмет көрсету теориясы. Көлік процестерін Имитациялық модельдеу. Зерттеудің перспективалық бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автокөлік тасымалдаулар
  Несиелер: 3

  Пән жүктерді тасымалдаудағы ұғымдар мен перспективаларды оқытады. Көлік түрлерін талдау. Жүктерді тасымалдауға арналған автокөлік құралының түрін таңдау. Көлік процесінің элементтері. Тасымалдау технологиясының тиімділігі. Автокөлік кәсіпорындары мен ұйымдары. Көлік құралдарының жіктелуі. Автомобиль тасымалдары ұғымы. Тасымалдардың жекелеген белгілері бойынша айырмашылықтары. Жылжымалы құрамның пайдалану сапасы. Жылжымалы құрам паркінің көрсеткіштері. Жылжымалы құрамның өнімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құралдарың сертификаттау
  Несиелер: 3

  Пән өнімдер мен қызметтерді сертификаттау мәселелерін оқытады. Нормативтік құжаттар және сертификаттау түрлері. Сертификаттау кезінде бақылау және сынау. Автомобиль көлігіндегі лицензиялау және құжаттамалық қамтамасыз ету. ҚР автокөлік қызметін лицензиялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жолаушылар басқару
  Несиелер: 5

  Пән жолаушылар кешенін басқару, алыс және жергілікті жолаушылар тасымалын ұйымдастыру, жолаушылар станциялары мен вокзалдардың жұмысын ұйымдастыру, қала маңындағы тасымалдарды ұйымдастыру, жолаушылар тасымалын және жолаушыларға сервистік қызмет көрсетуді басқаруды автоматтандыру мәселелерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аймақтық көлік жүйелерін жобалау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық көлік жүйелері мен логистиканы оқытады. Аймақтың территориясы ретінде логистикаға бағытталған зерттеу әдістері. Ұлттық экономиканың экономикалық дамуының кеңістіктік проблемаларын шешуге бағытталған өңіраралық қажеттіліктермен келісу және оңтайландыру мақсатында өңір шеңберінде материалдық, ақпараттық және сервистік ағындардың қозғалыс процестерін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, оларды шешу жолдары мен тетіктерін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық тасымалдауы
  Несиелер: 3

  Пән халықаралық тасымалдарды құқықтық реттеу және жалпы ережелерді оқытады. Қазақстандағы кеден қызметі туралы негізгі ережелер. Жөнелту станцияларында және межелі станцияларда экспорттық-импорттық жүктермен жұмысты ұйымдастыру. Шекара станцияларының жұмысын ұйымдастыру. Аралас темір жол қатынасында экспорттық-импорттық жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көлікті тасымалдауды ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пән көлік техникасы құралдарымен (автомобиль, темір жол, әуе, су және құбыр) тасымалдау процесін ұйымдастыру технологиясы мен техникалық пайдалану негіздерін игеруді оқытады. Көлік техникасының тарту және пайдалану сипаттамаларын анықтау бойынша негізгі бағыттар. Жүк және жолаушылар тасымалын дамытудың негізгі бағыттары. Көлік құралдары жұмысының техникалық-пайдалану көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жолаушыларды тасымалдау логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән жолаушылар тасымалын ұйымдастыруға логистикалық тәсілдің негіздері мен концептуалды ережелерін оқытады. Теміржолдардағы жолаушылар тасымалын басқарудың логистикалық ақпараттық жүйесі келтірілген. Жолаушылар ағыны логистикасының шетелдік тәжірибесіне талдау жасалған. Жолаушылар тасымалын басқарудың логистикалық жүйесінің негізгі математикалық модельдері қалыптастырылды, жолаушыл��рды тасымалдау логистикасының тиімділігін есептеу әдістемесі келтірілген. Темір жол, көлік және муниципалдық кәсіпорындар қызметкерлері үшін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Логистикалық орталықтардың жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән логистикалық орталықтар желісін қалыптастыруға геосаяси жағдайдың әсерін зерттейді. Логистикалық орталық ұғымы. Аймақтық логистикалық орталықтар және компаниялардың логистикалық орталықтары. Сауда нүктелерін орналастыру принциптері. Логистикалық орталықтардың жалпы даму тенденциялары және типтері. Логистикалық орталықтарды жобалау кезеңдері. Көліктік-логистикалық қызметтер нарығын дамытудың әлемдік үрдістері және логистикалық орталықтарды құру тәжірибесі. Логистикалық орталықтарды құрудың теориялық негіздері. ЛЦ қалыптастырудың ұйымдастыру-құқықтық аспектілері. Мультимодальды көліктік-логистикалық орталықтың (КЛО) қызметін басқарудың ақпараттық жүйесі. Федералдық және республикалық деңгейлерде көлік жүйелерінде ЛЦ құру мысалдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Көлік кешендерінің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, жолаушыларды, багажды, жүк-багажды және жүктерді тасымалдау кезінде көлік түрлерінің тиімді өзара іс-қимылын ұйымдастыру.

 • Код ON4

  Тасымалдау (өндірістік) процестерін іске асыру үшін көлік техникасын, жабдықтарды және басқа да құралдарды таңдау және тиімді пайдалану.

 • Код ON5

  Көлік заңнамасына сәйкес ішкі және халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру ерекшеліктерін сыни түсіну.

 • Код ON3

  Әр түрлі жүктерді тасымалдау процесін ұйымдастырудың құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздерін қолдану және әр түрлі жағдайларда көлік құралдарының қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

 • Код ON6

  Көлік процестерін модельдеу үшін логистикада қолданылатын әдістер мен модельдерді, сондай-ақ логистикалық орталықтарды жобалаудың негіздері мен кезеңдерін қолдану

 • Код ON2

  Жүк иелеріне көліктік-логистикалық қызмет көрсету сапасын арттыру, тауар нарығының инфрақұрылымын және бөлу арналарын дамыту жолдарын табу.

 • Код ON7

  Көлік ұйымдарының операциялық (өндірістік) қызметін басқаруда шешім қабылдау әдістерін меңгеруді қоса алғанда, кәсіби және әлеуметтік қызметте ұйымдастыру-басқару дағдыларын пайдалану

 • Код ON8

  Жеткізу тізбегінде жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру кезінде құжаттаманы дайындау және жүргізу

Top