Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04203 6B04203-Халықаралық құқық в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6В04203 "Халықаралық құқық" білім беру бағдарламасының мақсаты - мемлекеттік, құқық қорғау органдарында және мемлекет пен шет елдердің шаруашылық жүргізуші субъектілерінде табысты қызмет ету үшін қажетті кәсіби және жеке құзыреттеріне ие, өзекті бағыттар саласында кәсіби дағдыларға сәйкес құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейін меңгерген, халықаралық және ұлттық құқық саласындағы жоғары білікті әрі бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясының пәні Мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың дамуы мен қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын құрайды. Мемлекет және құқық теориясы ғылыми білімнің басқа салаларына сүйене отырып, ғылыми заңдарды, ұғымдарды, мемлекеттік және құқықтық құбылыстардың анықтамаларын қалыптастырады, бұл соңғылардың мәнін тануға, қоғамды неғұрлым тиімді басқару мақсатында оларды жетілдіруге мүмкіндік береді. «Мемлекет және құқық теориясы» курсының негізгі мақсаттары мен міндеттері: Мемлекет және құқық туралы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық жүйесі
  Несиелер: 6

  Бұл пән адам құқықтары саласындағы танымдық қызметті, адам құқықтарының жіктелуін қамтамасыз етеді, Адам құқықтары туралы халықаралық Билльді, ұжымдық құқықтарды, ұсталған немесе түрмеге қамауға алынған адамдардың құқықтарын, әйелдер мен балалардың құқықтарын, экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық имплементациясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән халықаралық-құқықтық нормалардың ұлттық заңнамаға, халықаралық және ұлттық құқықтың арақатынасының теориясына имплементация ұғымын және тәсілдерін оқытады. Халықаралық құқықтың салалық имплементациясы тәртібі, мемлекетішілік қатынастарды реттеу кезінде халықаралық-құқықтық нормалардың қолданылуы және тікелей әрекеті бойынша білім қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқық
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқықтың негізгі теориялық түсініктері мен ережелері; ҚР Конституциясының мазмұны; Қазақстанның мемлекеттік құрылымының ерекшеліктері; адамның және азаматтың негізгі құқықтары, бостандықтары мен міндеттері; ҚР Сайлау жүйесі; мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесі сияқты институттарды реттейтін қатынастар туралы аталған пән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі ұғымдары. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері, Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары мен сот, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері, Қазақстан Республикасындағы азаматтық және отбасылық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңдары, сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне құқықтық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қоғам мен табиғаттың даму негіздеріне байланысты нормалар, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, төтенше жағдайлардың салдарын бағалау және жағымсыз әсерлердің дамуын болжау, тірі организмдер популяциясының жағдайы, экожүйелердің бұзылу дәрежесі, популяцияның құрылымы мен динамикасы, қауымдастықтағы тірі организмдердің өзара әрекеттесу механизмдері, қазіргі заманның негізгі экологиялық проблемалары туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Духовное обновление
  Несиелер: 5

  Қазақстанды және қазіргі заманды жаңғыртудың тарихи тәжірибесі. Ұлттық сана және оны қалыптастыру ерекшеліктері. «Мәңгілік ел» патриоттық актісі және оның ұлттық санаға маңыздылығы. Заманауи Қазақстанның жаһандық жаңғырудағы сәйкестігі. Рухани мұра және оны жаңғырту процестеріндегі рөлі. Бәсекеге қабілеттілік пен прагматизм - заманауи қоғамдық сананың құндылықтары, рухани жаңарудағы жастардың басты рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы - азаматтық құқықтарды іске асыру мен қорғауды, мүліктік қатынастарды, міндеттемелердің жекелеген түрлерін құқықтық реттеуді, зияткерлік меншік құқығы, мұрагерлік құқығы және халықаралық жеке құқықты құқықтық реттеуді зерттейтін негізгі іргелі салалардың ең маңыздысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас жағдайындағы екінші шет ел тілі (қытай, неміс, француз)
  Несиелер: 6

  Екінші шет тілі ретінде неміс, француз және қытай тілін оқу студенттерді оқуға және арнайы әдебиетті реформалауға бағытталған. бұл болашақ заңгерлерге өз бетінше кәсіби қызметіне қажетті шет тілінде заң ақпараттарын табуға және жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теоретико-правовые аспекты общественного согласия
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы этносаралық және конфессияаралық қатынастар; Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастарды реттеудің конституциялық негіздері; Қазақстан Республикасының этносаралық қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілері; Қазақстан халқы Ассамблеясы – Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі институт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Правовое регулирование этнополитики
  Несиелер: 5

  Этносаясат және этносаралық қатынастарды басқару; этносаралық қатынастар саласындағы халықаралық стандарттар; ұлттық азшылықтардың құқықтарын халықаралық-құқықтық қамтамасыз ету; шетелдердегі ұлттық азшылықтардың құқықтық мәртебесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шет ел тілі (А1-А2, қытай, неміс, француз)
  Несиелер: 6

  Тәрбие студенттерді кәсіби даярлау жүйесінде маңызды орын алады. Неміс, француз және қытай тілдерін екінші философия ретінде зерттеу тек қана осы тілдегі студенттердің біліктілігінің жоғары деңгейіне жетуді ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік-мәдени, аймақтық географиялық, өтемақы, академиялық құзыреттілікті қалыптастыру мен жетілдіруге бағытталған. Курс болашақ заңгерлерге өздерінің кәсіби қызметіне қажетті шет тілінде құқықтық ақпаратты таба білуге және жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы әдебиеттерді оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» пәні қылмыстық құқықтан және қылмыстық құқық ғылымынан тұрады. Қылмыстық заңның жалпы бөлігі қылмыстық жауапкершілік негіздері мен лимиттерін анықтайтын негізгі ережелер, қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын қолдану, қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатудың тәртібі мен шарттары туралы, оның жалпы принциптері. Жалпы бөлімнің нормалары қылмыстық құқықтың негізгі ұғымдарына қатысты қылмыстық құқық, қылмыстық құқық бұзушылық және жазалау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО-дағы кеден ісін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО кеден саясатын зерттеуге бағытталған. Кедендік бақылау және кедендік процедуралар түсінігі мен түрлері. Тауарларды жіктеу. Тауарлардың шығарылған елін және кеден құнын айқындау. Кедендік декларациялау және кедендік операциялар жекелеген тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізу тәртібінің ерекшеліктері. Кедендік бақылаудың нысандары мен түрлері. Кеден органдарының құқықтық мәртебесі және қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Diplomatic and consular law
  Несиелер: 5

  Дипломатиялық және консулдық құқық халықаралық жария құқықтың ең көне саласы болып табылады. Пән дипломатиялық және консулдық қызметтің әлемдік және отандық тәжірибесін ғылыми ұғыну мәселелерін зерттейді және институттардың қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтауға, қатынастардың осы саласындағы халықаралық нормалардың қалыптасу процесін анықтауға, дипломатиялық және консулдық құқықтың халықаралық жария құқықтың ерекше саласына бөлінуіне мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конституциялық-құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Конституциялық-құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу конституциялық құқық ұғымын және кез келген нақты елде конституциялық құқық қалыптасатын институттарды, олардың жалпыланған түрінде зерттейді. Студент әр түрлі елдерде қолданылатын қандай да бір институттардың әртүрлі нұсқаларымен танысады, осы институттардың шығу тегін, мазмұнын және мәнін, оларды белгілі бір елдің конституциялық құқық жүйесіне қосу мүмкіндігін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рұқсат беру және хабарландыру саласындағы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Тіркеу-авторизациялау жүйесінің ұғымы және құны. Атқарушы органдардың тіркеу және рұқсат беру қызметін құқықтық реттеу. Қазақстан Республикасындағы рұқсаттар мен хабарламалар жүйесінің және түрлерін, рұқсат беру жүйесін дамыту перспективаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салыстырмалы конституциялық құқық
  Несиелер: 4

  Бұл пән конституциялық құқық ғылымының негізгі теориялық ережелерін, Қазақстан Республикасы мен шет елдердің конституциялық құрылысын ұйымдастырудың және жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, оларды қамтамасыз ету кепілдігін, сайлау құқығы мен мемлекеттің сайлау жүйесінің негізгі ережелерін, азаматтық институтының құқықтық негіздерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы мен шет елдердің әкімшілік құқығы
  Несиелер: 6

  "Қазақстан Республикасының және шет елдердің әкімшілік құқығы" пәні мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздерін, әдістері мен нысандарын, құқықтық қатынастар субъектілерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесін оқытады. Әкімшілік жауапкершілік түрлері, әкімшілік рәсімдер, әкімшілік құқықтық қатынастардағы іс жүргізу нормалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық антропологиясы
  Несиелер: 4

  Құқық антропологиясының ұғымы, әдістемесі және принциптері. Мемлекеттің құқықтық жүйесінің дамуы мен адам құқықтарын қорғауда құқық антропологияның рөлі. Құқықтың пайда болуы және құқықтық антропологияның негізгі ұғымдары. Шектеу - нормативтік реттеуші ретінде. Африка мемлекеттерінің қазіргі құқықтық жүйесі. Кәдімгі заң және жаңа заңнама. Қытай дәстүрлі құқықтық жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы: тарих және қазіргі заман
  Несиелер: 4

  Әдет-ғұрып құқығы - бұл позитивті заңның ең көне, түпнұсқалық түрі, қазіргі уақытта белгілі заңдардың басқа формаларын қалыптастырудың негізі. Тарихи, нормативтік - ақпараттық, аксиологиялық, құрылымдық және функционалдық аспектілері. Қазіргі кезеңдегі түрлі құқықтық жүйелердегі орны мен рөлі. Қазақстан Республикасының әдет-ғұрып құқығын құқықтың қайнар көзі ретіндегі енгізіліп заңдастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық құқықсубъектілік
  Несиелер: 5

  Құқықсубьектілік ұғымы мен белгілері. Халықаралық құқық субъектілерінің түрлері. Өтеу. Конституциялық және декларативті тану теориясы. Мемлекеттердің халықаралық құқық субъектілері ретінде белгілері. Халықаралық ұйымдар. Үкіметтік емес ұйымдардың құқықтық мәртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бақылау және қадағалау
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың тұжырымдамасы, қатынастары мен түрлері. Қағидаттар. Бақылау және қадағалаудың нысандары мен әдістері. Мемлекеттің қадағалаушы органдары. Уәкілетті және реттеуші органдар. Техникалық реттеу. Бағаларды және тарифтерді мемлекеттік реттеу. Әлеуметтік маңызы бар нарықтар. Тексеру түрлері. Бәсекелестікті және экономикалық шоғырлануды қорғау. Жедел жауап шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы» курсы азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің бұзылған немесе даулы құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру тәртібін реттейтін соттарда азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асырудан туындайтын әлеуметтік қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • International banking law and currency regulation
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық-процессуалдық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы туралы курсы студенттерге қылмыстық сот ісін жүргізуде қолданылатын негізгі принциптерді, процедуралық нысандарды және процессуалдық режимдерді түсінуге қол жеткізу үшін осы саладағы негізгі принциптер мен ережелерді зерделеуге мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық және халықаралық қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Бұл пән қазіргі заманғы қауіпсіздік концепцияларының теориялық негіздерін, қазіргі кезеңдегі халықаралық қауіпсіздіктің институционалдық және құқықтық мәселелерін, қазіргі жағдайда ұлттық және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің түрлі салалары мен бағыттарының ерекшеліктері мен сипаттарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Legal system of the European Union
  Несиелер: 4

  Еуропалық құқық Еуропалық Одақтың ұйымдық-құқықтық негіздерін кешенді зерттеуге бағытталған. Еуропалық құқық тәртібінің негізіне Еуроодақ органдарының қалыптасуы мен жұмыс істеуіне қатысты нормативтік актілер алынған. Бұл курсты зерттеудің негізгі мақсаттары жоғары дамыған еуропалық шет мемлекеттер одағының ұйымдастыру-құқықтық даму тәжірибесін талдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы әскери-стратегиялық тұжырымдар және қарулануды бақылау
  Несиелер: 4

  "Қазіргі әскери-стратегиялық концепциялар және қару-жарақты бақылау" пәні ҚР Ұлттық құқығының кешенді салаларының бірі болып табылады. Оның нормалары Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің тыныс-тіршілігі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді. Мемлекеттік және әкімшілік құқық нормалары Қарулы Күштерге басшылық ету және әскери басқару саласындағы қатынастарды, қаржылық құқық нормалары - әскери ұйымдар мен т. б. қаржылық қызмет саласындағы қатынастарды реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық жария құқық
  Несиелер: 5

  "Халықаралық жария құқық" пәні мемлекеттердің, халықаралық үкіметаралық ұйымдардың және осы құқықтың өзге де субъектілерінің практикалық іс-әрекеті процесінде пайда болған құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Халықаралық құқық ұғымын және оның ерекшеліктерін, халықаралық шарттардың ережелерін, халықаралық әдеттегі нормаларды және халықаралық құқықтың жалпы қағидаттарын сақтау мен қолдануды зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Астана» ХҚО-да ағылшын құқығын қолдану
  Несиелер: 5

  "Астана" ХҚО-да ағылшын құқығын қолдану" пәні ағылшын құқығы түсінігін қарастырады. Ағылшын шарты құқық көзі, ағылшын шарттық құқық тарихы, ағылшын құқықтағы заңсыздық. Ағылшын құқықтағы тұспалданатын терминдер. "Астана" қаржы орталығы туралы негізгі ұғымдар; орталық аумағында жүзеге асырылатын қызмет және оның қатысушылары; Орталықтың қолданыстағы құқығы; қаржы орталығының қызметінде ағылшын құқығы нормаларын қолдану тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық сот төрелігі
  Несиелер: 5

  Бұл пән Халықаралық Сот төрелігі саласындағы терең білімді, ұлттық және халықаралық сот органдарының өзара іс-қимылын зерттеуге бағытталған. Халықаралық сот ісін жүргізуді реттейтін негізгі халықаралық-құқықтық актілерді, халықаралық сот мекемелерінің құқық қолдану тәжірибесін білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтың құқықтық режимі және аумақтық дауларды шешу тетіктері
  Несиелер: 4

  "Аумақстардың құқықтық режимі" пәнін оқу "Аумақтардың құқықтық режимі" пәні, оның көздері, принциптері туралы білімді, территорияның халықаралық-құқықтық режимі бойынша тереңдетілген білімді білдіреді. Аумақтардың құқықтық мәртебесі мәселелерін реттейтін БҰҰ Конвенциясының ережелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек
  Несиелер: 4

  "Қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек" пәні халықаралық шарттың талаптарына сәйкес немесе сұрау салушы мемлекеттің сот және өзге де құзыретті органдарының сұрау салынатын мемлекеттің аумағында іс жүргізу әрекеттерін және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы өзара түсіністік қағидаты негізінде сұрау салынатын мемлекеттің құзыретті органдарының орындау жөніндегі ішкі заңнамасына негізделген мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  "Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық негіздері" оқу пәні аясында ақпараттық құқық және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдарымен, ақпараттық жүйелерді құру ерекшеліктерімен, коммерциялық және мемлекеттік құрылымдардың ақпаратты қорғау нысандары мен тәсілдерімен ақпараттық саладағы мемлекеттік саясаттың негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұқаралық ақпараттық құрал: қызметтің құқықтық аспектілері
  Несиелер: 5

  Оқылатын курс шеңберінде сөз, ақпарат және баспасөз бостандығы мәселелерін реттеудің негізгі қағидалары; ақпарат айналымына, оның құпиялылығына шектеу, мемлекеттік құпия, нормалар, институттар және бұқаралық ақпарат құралдарының қызметі саласындағы сот істері баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дипломатиялық этикет және хаттама
  Несиелер: 5

  «Дипломатиялық этикет және хаттама» пәні шетелдік серіктестермен жұмыс жасаудың негізгі әмбебап ұйымдық және хаттамалық ережелерін анықтайды, заманауи этикеттің негізгі ережелері келтірілген. Тұжырымдалған хаттамалық ережелердің, ұсыныстар мен ұсынымдардың сипаты оларды халықаралық байланыстарды жүзеге асыруда ғана емес, сондай-ақ лауазымды тұлғалардың жалпы этикеттік мәдениетін арттыру үшін барлық деңгейдегі ресми іс-шараларды өткізу кезінде де қолдану мүмкіндігін көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көші-қон процесінің халықаралық құқықтық және ұлттық құқықтық аспектілері
  Несиелер: 6

  Көші-қон түсінігі және түрлері. Еңбек көші-қонының түрлері. Босқындар мен мигранттардың құқықтық жағдайы. Қазақстанның аумағындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. Оралмандардың құқықтық жағдайы. Қазақстанда саяси баспана беру. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау. Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу және жоғалту. Қазақстан Республикасына кіру және шығу визаларын беру тәртібі. Қазақстан Республикасынан әкiмшiлiк жөнелту тәртiбi.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азаматтық институтын халықаралық-құқықтық реттеу
  Несиелер: 6

  "Азаматтық институтты халықаралық-құқықтық реттеу" пәні азаматтық түсінігі мен принциптерін қарастырады. Азаматтықты алу және жоғалту тәсілдері. Азаматтық мәселелері жөніндегі халықаралық конвенциялар. "Азаматтық туралы" ҚР Заңы. Басқа мемлекеттерде азаматтығы туралы заңнама. Отырықшылықтың цензі. Ата-анасының азаматтығы өзгерген кезде балалардың азаматтығын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • International economic law
  Несиелер: 5

  Бұл пән мазмұны мен субъектілері бойынша әр түрлі, бірақ өзара тығыз қарым-қатынастар түрлерін біріктіретін жоғары дамыған күрделі жүйе болып табылатын қазіргі заманғы Халықаралық экономикалық қатынастарды оқытады. Әрбір ел үшін халықаралық экономикалық қатынастар мәнінің бұрын-соңды болмаған өсуі объективті себептермен түсіндіріледі. Қоғамдық өмірдің интернационалдандыру үрдісі барлық елдер мен қоғам өмірінің барлық негізгі салаларын қамти отырып, жаһандық ауқымға жетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық әуе, ғарыш және теңіз құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық құқықтағы аумақтар түрлерінің негізін оқытуды қамтамасыз етеді: халықаралық режимдегі аумақтар, мемлекеттік аумақтар, аралас режимдегі аумақтар. Егеменді әуе кеңістігінде ұшу режимдері және халықаралық әуе кеңістігінде ұшу режимдері.Әуе кемесінің құқықтық мәртебесі. Ғарыш кеңістігінің және аспан денелерінің құқықтық мәртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық құқығы және халықаралық салық салу
  Несиелер: 5

  "Салық құқығы және халықаралық салық салу" пәнін оқу негізінде салық құқығының пәні, әдісі, көздері түсінігі; салық түсінігі, олардың рөлі; салық түрлері; салық салу принциптері; ҚР Салық кодексі; Салық заңды құрамының элементтері; салықтық құқықтық қатынастар, олардың объектілері мен субъектілері; ҚР салық жүйесі; арнайы салық режимі; салықтық әкімшілік ету; салықтық құқық бұзушылық және салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Law of the World Trade
  Несиелер: 5

  Пән әр елдің ұлттық экономикаларының, тауар нарықтарының өзара іс-қимыл процесін зерттейді. Бір мемлекеттің тауарларының басқа мемлекеттердің нарықтарына қол жеткізу шарттары, тауар айналымын реттеу және ұлттық нарықты қорғау шаралары, мемлекеттің сауда-экономикалық ортаға араласуының дәрежесі және кейбір басқалар сияқты мәселелерді құқықтық реттеуді қамтамасыз ету қажеттігі туралы ұсыныс қалыптастырады. Барлық осы мәселелер халықаралық сауда құқығымен реттеледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • International legal assistance in civil cases
  Несиелер: 5

  "Азаматтық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек" халықаралық азаматтық процестің "мемлекетаралық ынтымақтастықтың құқықтық негіздері", "істерді шетелдік элементпен қараудың іс жүргізу ерекшеліктері", "халықаралық және мемлекетішілік құқық нормаларының заң күші арақатынасының ережелері" ұғымдары мен санаттарын зерделеуге, заңнаманы, халықаралық шарттарды, сот және өзге де практиканы іздеу және зерделеу үшін анықтамалық құқықтық жүйелерді пайдалана білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Law of International organization
  Несиелер: 5

  "Халықаралық ұйымдар құқығы" пәні халықаралық ұйымдарды құру, ұйымдастыру және қызметінің мәселелерін реттейтін принциптер мен нормаларды зерттейді. Халықаралық ұйымдар құқығының көздеріне жататын халықаралық шарттарды үш топқа бөлуге болады: мемлекеттер арасындағы шарттар; мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар арасындағы шарттар және халықаралық ұйымдар арасындағы шарттар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық гуманитарлық құқық
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық гуманитарлық құқық ұғымының, жүйесінің және көздерінің мәселелерін зерттейді. "Женева" және "Гаага" құқығы. Халықаралық гуманитарлық құқықтың іс-әрекет аясы. Әскери іс-қимылдарды жүргізудің тыйым салынған құралдары мен әдістері. Комбатанттар және комбатанттар емес. Әскери тұтқындардың құқықтық мәртебесі. Интернирлеу режимі. Қызыл Крест және Қызыл Жарты ай ұйымы. Соғыс құрбандарын қорғау. Балалардың қарулы қақтығыстарға қатысуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық жауапкершілік түсінігін және анықтамасын, халықаралық жария және жеке құқықтағы жауапкершілікті, жауапкершілікті реттейтін негізгі принциптер мен нормаларды, халықаралық жауапкершілік институтымен байланысты маңызды заңдық ұғымдарды зерттейді. Оны жетілдірудегі түбегейлі қадам халықаралық құқықтың императивті нормаларынан туындайтын міндеттемелерді елеулі бұзғаны үшін ерекше санатқа жауапкершілікті бөлу болып табылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін біледі; Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады;

 • Код ON2

  Типтік міндеттерді шешу үшін ұлттық және халықаралық құқықтың қайнар көздерін анықтайды және оларды қолдана біледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына нақты сәйкес шешім қабылдай біледі және соған сәйкес заңды іс-әрекеттер жасай алады. Іс жүргізу құжаттарын мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты жасай біледі. Адамның негізгі құқықтарын қорғауға және қамтамасыз етуге бағытталған нақты жағдайға қажетті ұлттық және халықаралық актілерді пайдалана алады. Командада жұмыс істей біледі; өз көзқарасын дұрыс қорғау, проблемалы халықаралық-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда жаңа шешімдер ұсына алады.

 • Код ON3

  Қабілеті мен дайындығын көрсету: - жеке тұлғаның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және қорғау; әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру; Заң қызметі мен дипломатиялық қызметтің нақты түрлерінде білікті заңдық қорытындылар мен консультациялар беру.

 • Код ON4

  Заңды түсініктер мен санаттарды түсіндіре білу. Халықаралық-құқықтық құжаттарды және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау; халықаралық құқық нормаларын дұрыс қолдану. Типтік міндеттерді шешудің негізгі әдістерін және оларды қолдана білуін көрсетеді.

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын іске асыру бойынша аналитикалық анықтама жасау дағдыларын меңгерген. Іс жүргізу құжаттарын дербес жасайды: өтініш хаттар, қорытындылар, сұрау салулар, өтініштер; Халықаралық органдарға шағым беру және қарау рәсімдеріне қатысады; Конструктивті диалог құру, көпмәдениетті, көпэтносты және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасай біліп, ынтымақтастықты орнату қабілеттінің болуы.

 • Код ON6

  Рейс кідірген кезде залалды өтеу туралы шағым мәтінін құрастыра алады, халықаралық шарттардың мәтінін және әуе кеңістігінде ұшу режимдерін талдай алады. Теңіз құқығы жөніндегі Конвенцияның мазмұнын түсіндіру қабілетінің болуы, теңіз құқығы жөніндегі трибуналдың және теңіз дауыстары жөніндегі БҰҰ ХС шешімдерін талдау. Тексеру стратегиясы мен тактикасын әзірлеу және жедел ден қою шараларын қолдану. Мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың түрлері, нысандары мен әдістерін біледі. Тексеру жоспарын жасай алады.

 • Код ON7

  Каспий теңізі ауданындағы мемлекетаралық қатынастарды талдайды. Халықаралық қатынастар субъектілері мәртебесінің ерекшелігін түсіндіреді. Халықаралық қатынастар субъектілерінің мәртебесін анықтайтын халықаралық-құқықтық нормаларды қолданады. ҚР және ЕАЭО кеден заңнамасын кәсіби қызметте қолданады. Мемлекеттік көші-қон саясатының міндеттерін түсінеді. Еңбек етуші-мигранттар құқықтарының көлемін және ҚР аумағына шетелдік жұмыс күшін тарту тәртібін біледі. ҚР азаматтығына қабылдау және азаматтықтан шығу мәселелері бойынша кеңес береді. Азаматтық мәселелері бойынша ұсынылған құжаттардың толықтығын талдайды және бағалау дағдылары бар.

 • Код ON8

  Тіл жүйесінің ресурстарын және тілдің негізгі нормаларын, кәсіби қызмет материалдарын оқу және тыңдалым дағдыларын меңгерген. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, халықаралық ұйымдар, мемлекеттік билік және ҚР басқару органдары жүйесі мамандарының дипломатиялық хаттама және этикетпен байланысты функцияларын орындай біледі.

 • Код ON9

  Бұқаралық ақпарат саласындағы заңнамалық және нормативтік актілерді білу және қолдану, Конституцияның негізгі баптарын, ұлттық заңнаманың және басқа да нормативтік актілердің құқықтық жағдайларды талдаумен қатар, заңды құжаттармен жұмыс істей біледі. ҚР құқықтық жүйесінде ағылшын құқықтық жүйесінің элементтерін түсіндіру; Ақпаратты қорғалатын санатқа жатқызу тәртібін, қорғалатын ақпарат пен объектілердің ұғымы мен түрлерін анықтайды; мемлекеттік құпияны, қызметтік құпияны, кәсіби құпияны, коммерциялық құпияны, дербес деректерді, ашық ақпараттық ресурстарды қорғаудың құқықтық режимін түсіндіреді; Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік әдістемелік құжаттарды қолдана біледі.

 • Код ON10

  Халықаралық ұйымдар құқығының түсінігі мен мәнінің негізгі ерекшеліктерін, оның нормаларын, қағидалары мен қайнар көздерін біледі. Халықаралық ұйымдарды қалыптастыру бойынша халықаралық-құқықтық актілерді талдайды.

 • Код ON11

  Шешім қабылдауда салық заңнамасын біліп және салық заңнамасына нақты сәйкес заңды іс-әрекеттер жасайды. Халықаралық банк құқығы және валюталық реттеу саласында білікті заң қорытындылары мен кеңесін береді. Сыни талдау үшін салық салу, экономикалық құқық және банк құқығы саласында арнайы білімді пайдалану, ұлттық заңнамадағы өзгерістерді бағалау және талдау; Халықаралық экономикалық саланы реттейтін нормативтік актілерді біледі және оны өз қызметінде қолданады.

 • Код ON12

  ЕО сотының құрылтай шарттарына, директиваларына, шешімдеріне білікті құқықтық сипаттама бере білу. Еуропалық Одақтың құқықтық аппаратын оқу пәні ретінде және ғылым ретінде анықтау; Еуропалық одақтың негізгі тарихи кезеңінің дамуымен еуропалық интеграцияның қалыптасуы; Еуропалық Одақ институттарының түрлері, ЕО құқықтық қайнар көздері; Еуропалық Одақ институттарын ұйымдастыру және қызмет негіздерін меңгерген.

 • Код ON13

  Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек көрсету жөніндегі қызметтегі негізгі мәселелерді анықтайды. Азаматтық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету саласында халықаралық құқық нормаларын дұрыс қолданады. Азаматтық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету саласында халықаралық және мемлекеттің ішкі құқық нормаларын талдау дағдыларын біледі.

 • Код ON14

  Ұлттық қауіпсіздік жүйесінің қалыптасу, даму және жұмыс істеу заңдылықтарын анықтайды; ҚР Әскери доктринасы мен ұлттық қауіпсіздігінің негізгі компоненттерін талдау, әскери доктрина мен ұлттық қауіпсіздік тұжырымдамасын халықаралық құжаттармен салыстыра біледі.

 • Код ON15

  Халықаралық дауларды шешудің бейбіт құралдарының даму тарихын, оның ішінде халықаралық сот мекемелері жүйесін қалыптастыру тарихын талдайды; Жалпы, мамандандырылған және аймақтық халықаралық соттар мен төрелік жүйелерін ажырата білу; халықаралық сот ісін жүргізу негіздерін білу. Кәсіби қызмет саласына сәйкес заң құжаттарының жобаларын жасай білу; дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру; заңға нақты сәйкес шешімдер қабылдау және заңды әрекеттер жасау;

Top