Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02123 Актерлік өнер в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Актер шеберлігі және арнайы теориялық ғылымдарының негіздері бойынша дайындығының болуы, инновациялық тәсілдерді, қызмет тұжырымдамалары мен стратегияларын құру әдістерін қолдана алатын, еңбек нарығы мен технология талаптарының өзгерісіне сәйкес бейімделуге қабілетті, театр өнері саласында шығармашылық жобалау жұмыстарын жүргізе алатын, режиссердің идеялық-көркемдік ойын шығармашылықпен іске асырып, сахналық бейнелерді жасай алатын өнер саласындағы бәсекеге қабілетті бакалаврларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B027 Театр өнері
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Сахна тілі І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сөйлеудің айқындылығы мен естілуін, дауыс пен дикция сапасын жақсарту. Сөздің айтылу мәнері, орфоэпиялық заңдылықтар, тіл тазалығы, дауыс екпінімен жұмыс жүргізу. Ауыз қуысы жаттығулары, артикуляциялық жаттығулары арқылы дем мен дауысты шынықтыру. Мүсін және бұлшықеттері, дауыс аппаратының анатомиясы мен физиологиясын білу. Әдеби фонетикалық норманы сақтау. Дауыссыз дыбыстардың бірігіп айтылу кезіндегі дыбыстардың анықтығына, тілдегі кемшіліктерге арналған жаттығуларды орындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі І
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - актердің табиғи қасиеттерін өрістетудегі актер шеберлігінің атқаратын қызметін анықтау. Актер өнері саласындағы әр қилы ағымдарды білу. Станиславский жүйесі және оның элементтерін этюд барысында қолдану. Қарапайым іс-әрекеттерге құралған жаттығулар арқылы шындық пен сенімнің сезімін тәрбиелеу. Сахнада табиғи әрекет ету арқылы актер шеберлігінің техникасының негізгі элементтерін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру және артикуляция, интонация ережелерін үйрету. Тілдік қызметтің төрт негізгі формаларында (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі ІІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шартты жағдайда әрекет ете отырып, этюдтермен жұмыс жасау. Бұлшық ет қысымынан арылу жаттығуларын орындау. Байқағыштық пен ұғыну, мінез логикасы мен ойлау логикасы, сөз бен іс әрекеттердің сәйкестігі, психотехникаға әсер ету элементтерін қолдану. Шығармашылық элементтердің ара қатынасын ұғыну (назар, қиял, елестету, әрекет ету және т.б).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің түрік тілінің грамматикалық құрылымы туралы білімдерін қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйрету, жазбаша тапсырмаларды орындау дағдыларын дамыту. Студенттердің белсенді және пассивті сөздік қорын кеңейту. Пән түрік тілінде күрделі сөйлемдерді қалыптастыруға бағытталған; түрлі тақырыптарда күрделі мәтіндерді қолдана отырып, түрік тілін меңгеруге бағытталған. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, күнделікті білім беру қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдауға сыни көзқараспен сыбайлас жемқорлық көріністері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерге ықпал ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сахна тілі ІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – дикция анықтығы және көркем әдебиетпен жұмыс жүргізу. Сөйлеу аппаратының анатомиясы мен физиологиясы білу. Орфоэпия заңдылықтарын сақтау. Мәтіндегі екпінді дұрыс қою. Дауыстың тембрлік құбылуын анықтау. Регистр мен резонатор түрлерін меңгеру. Тексті қисынды талдау. Кідірістер, тыныс белгілерін қолдану әдісі. Шағын шығармалармен жұмыс жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Актер шеберлігі ІІІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – сахнада адамдық қатынастарды, ойларды, сезімдерді, мінездердің сыртқы және ішкі суреттерін әр қырынан көркемдеу, сөз бен қозғалыс өнерін меңгеруі. Сөз әрекеті арқылы тыңдау және есту дағдыларын қалыптастыру. Әрекет арқылы талдау тәсілі. Пьесаның идеясы мен тақырыбын ашу. Авторлық мәтінмен жұмыс, драматург ұсынған жағдайлардағы кейіпкердің қисынды мінез-құлқы. Автордың ұсынған жағдайларында әрекет етуді үйрену.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ырғақ пен қозғалыс
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – актердің логикалық ептілігін тәрбиелеу, қозғалыс үйлесімділігі мен жүйелілігін құру және сыртқы бірлігімен ішкі техникасын біріктіру. Студенттер берілген жаттығулардың ырғағы мен көркем инфрақұрылымын дайындап, сахнада оларды дененің қуат, жылдамдық, төзімділік, ептілік, тынысты бақылау, үйлестіру дағдыларын дамыту, техникалық пайдалану тиімділігін арттыру арқылы дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты діни және сопылық қайнар көздерден алынған ясауилік ілімінің мәнін сипаттау және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу курсы сопылық терминдер мен категориялардың мәнін, олардың метафоралығын түсінудің теориялық және әдіснамалық негізін, Қожа Ахмет Ясауидің «Дивани Хикмет» шығармасының сопылық мәнін талдауға және бағалауға, оның мәдени-рухани әлеуетін анықтауға қолдана білуді қалыптастырады. Пән ұлы сопы-ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен шығармашылығын зерделеуге, оның дүниетанымы мен хикметтерді түсіндіруді жүйелеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді дағдыландыру. Курста қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, кәсіпкердің іс-әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел мен бизнес білімін, бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын және ұлттық экономиканың салаларында бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің және бизнес–жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлерін, ақпаратты қорғаудың теориялық негіздерін, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін, заманауи компьютерлік және ақпараттық технологиялар құралдарын меңгеру кәсіби қызмет құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдылары меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ататүрік принциптері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – түркі тілдес елдерінің жастарын қазіргі заманғы жоғары білікті маман ретінде дайындау бағытында түркі әлемінде ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында орын алған Осман империясының тарихы мен маңызын көрсетуге бағытталады. Империяның құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері пәннің мазмұнын құрайды. Түрік ұлтының басшысы ретінде Мұстафа Кемалдың мемлекетке байланысты ұстанған принциптерін түсіндіру көзделеді. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Ғылымдағы лидерлік туралы әдебиеттерді шығармашылық тұрғыдан талдайды, қоғамда өмір сүрген көшбасшылардың өмір деректері мен көзқарастарын талдайды. Кәсіптік қызметінде азаматтық, төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң бағыттағы коммуникативті дағдыларды, лидер мен қызметкер арасындағы қатынасты, субординацияны сақтау мәдениетін қалыптастырады. Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сахна тілі ІІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – тыныс алу және дауыс аппаратының пластикалық еркіндігін, икемділігін дамыту және ұтқырлығын қалыптастыру, тыңдау және есту қабілетін жетілдіру. Тыныс тұрақтылығы. Әдеби көркем шығармалармен жұмыс жүргізу: прозалық эпос (ертегі). Прозалық шығармалармен жұмыс жасаудың негізгі принциптері. Оқиғалар мен фактілер. Көкейкесті мақсат. Тыныс күшіне арналған комплексті жаттығулар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: түркі тілдес елдерінің жастарынан қазіргі заманғы жоғары білікті мамандарды дайындау үшін өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды көздейді. Түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихын, мемлекетінің пайда болуы және оның өркендеуі, түркі халқының әлем халықтар ортасында орны, олардың дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі және қазақ мемлекетінің келешегі жөніндегі көкейтесті мәселелерді қарастырaды. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыка теориясы (гармония)
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – музыкалық теория негіздерінің бастапқы қағидалары мен тәсілдерін (жазып, оқып) үйрену. Дыбыс, оның физикалық және музыкалық қасиеттері. Дыбыс қатары. Ноталардың жазылуы. Ноталардың ұзақтылықтары. Дыбысты тыңдау және есте сақтау қабілетін дамыту. Музыкалық-теориялық білімдерді меңгеру (интервалдар, ладтар, тональдіктер, аккордтар т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ән салу І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – вокалдық жаттығулар арқылы дауыс техникасының негіздерін қалыптастыру. Дауыс түрлерін анықтап, академиялық бағытта тәрбиелеу. Нақты кәсіптік қызметінде музыкалық есте сақтау механизмі, есту-танымдық процестердің ерекшелігі, эмоционалдық көріністер, ерік -жігер, шығармашылық қиял жұмыстары және т.б. туралы түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахна тілі ІV
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты –автордың стилистикалық ерекшеліктері (лексика, стилистика). Тақырып және идея. Өлең жолдарын оқудың өзіндік ерекшеліктерін, оқу стилін, пішін мен мазмұнын, құрылысын, ұйқасы мен ырғағын, екпіні мен кідірісін үйренеді. Өлең жолдарымен жазылған поэма, эпостық шығармалармен, ертегілермен, монологтармен жұмыс жүргізу және талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Актер шеберлігі ІV
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты –драматургиялық үзінділермен жұмыс істеуге үйрету, актерлық қабілетті қалыптастыра отырып, ішкі және сыртқы психотехника заңдарын меңгерту. Пьесадан алынған үзінділермен және инсценировкалармен күрделі жағдайда жұмыс. Автордың шығармашылығын зерттеу. Рольдің негізгі жұмысымен танысу. Сөз әрекетінің техникасын игеру. Сөз арқылы әрекеттестік.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Вокалдық ансамбль /А/
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – вокалдық ансамбль: дуэт, трио, квартет, квинтет және т.б. ансамбльдік орындаушылық, серіктермен бірігу, ансамбльде барлық партияларын есту дағдыларын қалыптастыру. Қазақстандық және шетел композиторларының циклдік формадағы вокалдық шығармаларын орындау. Дауыс техникасын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахна қозғалысының негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты –актердің психофизикалық аппараттарын дамыту, құлау түрлері, акробатикалық, жонглерлік жаттығуларды дәлдікпен жасау. Зейін және еске сақтау қабілетінің үйлесімділігі. Құлау түрлеріне арналған жаттығулар жасау. Кеңістіктегі қозғалыс пен уақыт. Этюд және үзінділермен жұмыс жасай отырып, өзіндік қимыл әрекеттерін құру қабілетін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахналық сайыс І
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – қауіпсіз тәсіл сайысы, суық қарулар түрлері, күрес белсенділігі, батылдығы және табандылық, жылдамдық қимыл, ептілік, назар, икемділік, ырғақтық, мүсіндік қалыптарын дамыту. Сайыс тәсілдерін, қорғану және шабуылдау техникасын жетік меңгеру. Тарихи заманға лайықты киім және әдеп ережесін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Би өнері І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – бидің негізгі элементтерін үйренеді, сүйек және бұлшық еттерінің дұрыс жұмыс істеуін калыптастыруға, координацияны дамытуға, музыкалық сауатты болуға тәрбиеленеді. Станок маңында және зал ортасында классикалық би элементтерін орындау. Тарихи – тұрмыстық би элементтерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі V
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – пьесадан алынған үзінділермен және инсценировкалармен күрделі жағдайда жұмыс жасау. Автордың шығармашылығын зерттеу. Рольдің негізгі жұмысымен танысу. Оқиғалар мен фактілерді бағалау. Сөз әрекетінің техникасын игеру. Сөз арқылы әрекеттестік. Мизансцена. Серіктеспен қарым-қатынас әрекеті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Модерн
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – модерн биінің орындалу техникасын, терминологияны, сабақтың құрылымын және қазіргі заман билерін білу. Өзінің денесін басқару дағдыларын игеру; қазіргі заманауи хореографиялық стилінің негізгі қозғалыстары мен пластикалық тапсырмаларды орындай білу. Деңгейлердің негізгі түрлері, үйлестіру, кеңістіктегі қозғалыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахна тілі V
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты –прозалық шығармалармен жұмыс жасаудың негізгі принциптері. Автордың стилистикалық ерекшеліктері (лексика, стилистика). Тақырып және идея. Сөз әрекеті, сөздің астарын ашу, қисынды әрекет, психологиялық әрекет, тыныстық әрекеттерді меңгеру арқылы прозалық шығармаларды меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке ән салу І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – әншілік дем алу тәсілдері. Вокалды техникалық дағдыларды қалыптастыру. Студенттердің тұрақты вокалдық дағдыларын дамыту және қалыптастыру, сонымен қатар, екі-үш немесе көпдауысты шығармаларды сүйемелдеумен және сүйемелдеусіз әндету. Вокалдық шығарманың түрін, жанрын, стилін өз бетінше талдауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем театр тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – театр өнерінің халықтық бастаулары. Ежелгі театр мен драматургиясы, драманың қалыптасуы. Қайта өрлеу дәуіріндегі Европа театры. Италия, Испания, Француз, Ағылшын, Орыс театрының дамуы мен өркендеуі. Театр өнерінің кезеңдері мен көрнекі өкілдерінің шығармашылық жолымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ театр тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қазақ сахна өнері мен драматургиясының алғашқы қадамдары. Театр репертуарлары мен режиссерлері. Қазақ сахнасының шеберлері мен туындылары. Қазақстан театр өнерінің қалыптасуы мен дамуының барлық негізгі кезеңдері, ұлттық театрдың негізгі жанрлары мен түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ән салу ІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – дыбыс және тыныс алу техникасы; репертуар таңдау мен вокал мектептері, ән айту техникасын жаттығулар арқылы шыңдау. Дыбыс, дыбысты қалыптастыру және әншілік тыныстың негізгі принциптері. Дауыс диапазоны. Дикция, артикуляция, сөздің анық, нақты айтылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фандрайзинг
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – Фандрайзинг көздері. Фандрайзинг және инвестициялар тарту. Маркетинг. Маркетинтік зерттеулердің негізгі әдістері мен құралдары. Әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға ресурстарды тарту. Театр саласы бойынша фандрайзинг жобаларын құру. Коммерциялық емес ұйымдарды қаржыландыру көздері. Фандрайзинг жолдары: өзін-өзі қаржыландыру, іс-шаралар өткізу, мақсатты бағдарламалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пантомимо
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – ХІХ ғасырдағы Батыс Еуропа театр өнері. Пантомима жанры. Пантомима әрекетінің тарихы және оның элементтерінің қазақ актерлік өнерінің дамуындағы рөлі. Пантомимо элементтері арқылы студенттің дене сымбаттылығы мен икемділігін, иілгіштігін дамыту. Сюжеттік және сюжетсіз пантомима. Шексіз пантомима өнері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Би өнері ІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – станок жанындағы және зал ортасындағы классикалық би элементтерін жаттығу арқылы орындау. Дененің жалпы икемділігін және мәнерлі ым мен әртістік қозғалысты дамыту. Күрделі шығармалар негізінде халықтық және бал билері элементтерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актердің режиссермен жұмысы І
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – қоюшы режиссердің басшылығымен дипломдық спектакльге дайындық жұмыстарын жүргізу. Пьесамен танысу. Сөзден әрекетке көшу. Кәсіби терминология мен рөлмен жұмыс жүргізу әдістерін меңгеру. Спектакльдің құрылымдық ерекшеліктерімен танысу. Шығарманың көркемдік бейнесін және рөлдерді талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Грим
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – грим технологиясы. Гримнің қалыптасу жолдары. Грим түрлері. Сахналық бейнені көрсетудегі гримнің рөлі. Гримнің анатомиялық негізі. Беттің гигиенасы және оның күтімі, бет схемасын игеру, сахналық бейнені көрсетудегі гримнің рөлі. Әжім, тыртық салу және мұрт, сақал жабыстыру әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Драматургия және мәтін І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – драматургияның шығу тарихын, драматургия принциптерін, драмалық мәтін және оның сахнада орындалуын жүзеге асыру. Антикалық дәуірден бастап ХҮІІ ғ. Дейінгі драматургтер мен оның шығармаларымен танысу. Жалпы мәтінді талдау, тұжырымдама жасау немесе мәтін мен сахна арасындағы көпір ретінде әдеби шығармаларды іс жүзінде өңдеумен шектеледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эстрадалық ән орындау өнері І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – эстрадалық әннің идеялық-көркемдік мазмұнын ашу, шығарманың стиль сезімі мен формасы, дыбысталу сапасы, вокалды – техникалық шеберлік, орындаушылық шеберлігіне ие болу. Қазақ және шетел эстрадалық әндерін орындау техникасын меңгеру. Әншілік тыныс алу және дыбыс шығару интонациясын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-мәдени жобалау негіздері
  Несиелер: 6

  Жобаның мақсатын, өнімін, нәтижесі мен тиіміділігін жоспарлау. Этикалық, рухани, мәдени құндылық, әлеуметтік мінез құлықты реттеу формалары мен негізгі заңдылықтарды, тұлғаға деген әлеуметтік ұстаным жайында түсініктер. Қазақстан халықтарының мәдениеті мен дәстүрлерін, қоғам дамуының тенденцияларын білу, әр түрлі әлеуметтік жағдаяттарды бағдарлау, креативті ойлау іскерлігі, басқа ұлттың мәдениетіне, салт дәстүрлеріне шыдамдылық таныту, белсенді өмір позициясын ұстану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахналық сайыс ІІ
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – тарихи драмалық шығармалардағы сайыс тәсілдерін меңгеру. Жұптық сайыс сахналарын құру. Фехтование. Қауіпсіздік негіздерін, арнайы терминологияны, XVI-XVIII ғғ. сахналық драмаларды игеру. Қазіргі заманғы тақырыпқа қойылған спектакльде сахна сайысының негізгі тәсілдерін үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-мәдени саладағы маркетингтік коммуникация
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік-мәдени саладағы кәсіпорындардың әртүрлі бағыттар бойынша мәдени қызметтеріне талдау жасау. Кәсіпорынның имиджін жақсартуда маркетингтік коммуникацияның амалдарын пайдалану. Креативті ойлауға ие болу, өз бетінше шешім қабылдай білу, ақпаратты жинау, талдау және интерпретациялау туралы сұрақтарды өз бетінше шеше білу, электронды және компьютерлік жүйелер мен желілерде жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, қаржы-экономикалық және шаруашылық қызмет және оның тиімділігін арттыру, ұйымды дамыту үшін өз қызметінің мансабын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке ән салу ІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – дыбыс және тыныс алу техникасы; репертуар таңдау мен вокал мектептері, ән айту техникасын жаттығулар арқылы шыңдау. Түрлі бағыттар, жанрлар, формалар, стильдерде жазылған шығармаларды біріктіре отырып, вокалдық орындаушылық репертуарды меңгерту, вокалдық орындаушылық мәдениетін, кәсіби шеберлігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актер шеберлігінің техникасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – пьесадағы рольмен жұмыс жасай отырып "егерде мен осындай жағдайға түссем, не істер едім" деген қағида бойынша автордың берілген жағдайында өз атынан әрекет етуге тәрбиелеу. Сахналық қарым-қатынас. Сезім мен сенім шындығы. Жылдамдық пен өлшем әрекеті. Мінезді әрекет. Қабылдау мен бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Роль және партитура
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кейіпкердің мінез-құлқы. Бейне жасау. Кейіпкердің өзіне тән сөйлеу мәнері. Пьеса және рольмен танысу процесі. Кейіпкерлердің әрекет аркауы және мінездерін аныктау. Әрекет арқауы. Негізгі мақсат. Рөлдің ұсынылған тосын жағдайы бойынша жасалатын іс әрекеттерінің партитурасын орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дауыс пен сөйлеу шеберлігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – коммуникативті талаптарға, жанрға, шығарманың сипатына сай тыңдаушылардың сөзді қабылдау деңгейіне сәйкес өзіндік сөйлеу стилін таңдау және жүзеге асыруды үйрену. Сөйлеу мәдениетін, сөйлеу этикетін, әдеби тіл нормаларының талаптарын сақтай отырып, мәтінге тілдің көркемдік шеберлігін енгізуді қалыптастыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актердің режиссермен жұмысы ІІ
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – спектакльдің музыкалық шешімі. Жарықпен жұмыс жүргізу. Драмалық спектакль құрылымындағы хореографияның рөлі. Сахналық кеңістіктің композициялық негіздері. Спектакльді декорация және костюмдерімен безендірудің рөлі туралы түсінік. Драмалық туынды мен рөлдердің композициялық құрылым принциптері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актерлік шеберлік әдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – актерлердің қиял, іс-әрекет, дыбыстар, ой, метр, редакциялау, сөз ойындары, сілтемелер және т.б. мәтінді сезіну арқылы сахнада серпінді өмір құру және әрекет пен мақсаттардың көмегімен берілген тапсырманы зерттеуге үйретеді. Спектакльге қажетті сахналық қондырғылармен жұмыс жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудио және бейне монтаж
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – компьютерлік технологияның мүмкіндіктерін кәсіби дайындық деңгейіне еркін пайдалана білуге үйрену. Компьютерлердегі бейнемонтаж программаларымен танысу. «NUENDO» музыкалық бағдарламасының 3 нұсқасын игеру. Белгілі бір тақырыпта арнаулы бағдарлама көмегімен жоба жасау, монтаждау процесімен, әртүрлі эффектілер, бейне және аудионы кесуге арналған құралдармен жұмыс жасауды үйрену. Бейне мен дыбыстың байланысын, дыбыспен жұмыс жасауға арналған программаларды сондай-ақ компьютерде дыбысты өңдеудің әдіс-тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби актер шеберлігі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – рольмен жұмыс жасау. Драматургиялық үзінділерімен жұмыс жүргізу. Пьесаның жанры мен стилі, негізгі мақсаты, автордың идеясын айқындау, сахнада рөлін түсіну және жүзеге асыру. Ішкі монолог. Рольге ену жұмысының бастамасы. Физикалық іс-әрекет және бейімделу. Рөлдің көкейкесті мақсаты мен әрекет арқауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахналық бейне және биді көркемдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мінезді би композициясының құрылымымен танысу. Би шығармаларын сахналық безендірудің даму тарихы. Халықтық сахналық би элементтерін орындау әдістемесі. Сахналық би элементтерін орындау техникасы. Берілген спектакль бойынша балетмейстердің ңұсқауымен би сахналарын орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Декорация және костюм
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – театр декорациясы мен костюмдердің шығу тарихына шолу жасап, терминологияларды меңгереді. Әр спектакльдің өзіне тән декорация мен костюмді талдау жұмыстарын жүргізеді. 20 ғасырдың Ренессанс дәуірінен бастап театр нысандарында қолданылған костюмдер, материалдарды жобалау туралы ақпаратты ұсыну; сахнаның техникалық сызбалары, жобалау және сызу үшін студенттік қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Драматургия және мәтін ІІ
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – драматургиядағы ішкі композициялық үйлесім, бөлімдер арасындағы логикалық байланыс. Мәтін құрылымын жүйелеу, сөз астарын ашу. Мәтін лингвистикасы ұғымы, мәтінді талдаудың қазіргі әдіс-тәсілдері мен көркем шығарманы талдаудың жолдары. Түркі тілдес халықтар мен Орыс драматургтарының шығармаларын талдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актердің балетмейстермен жұмысы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – студенттің жеке пластикалық икемділігі мен ептілігін дамыту. Станок маңындағы жаттығулар. Классикалық және халықтық би элементтерін игеру. Жеке пластикалық икемділікті арттыруға арналған жаттығуларды меңгеру. Балетмейстердің нұсқауымен қойылған би элементтерін орындау.Би қозғалысының стилі, сипаты мен мәнерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке ән салу ІІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – техникалық зерттеулер (дауыс, тыныс алу, артикуляция), дыбыс құрылымына сәйкес практикалық жаттығуларды орындау. Қазақстан мен шетел композиторларының әндері, романстары ман арияларын орындау. Дауыс техникасын жетілдіру. Жоғары дыбыс техникасын Стаккато, легато, трель және т. б. орындау принциптерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актердің композитормен жұмысы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – спектакльдің музыкалық шешімін табу. Серіктеспен қарым-қатынас. Кейіпкердің мінез құлқы. Спектакльмен жұмыс жүргізу. Актер шеберлігін кәсіби дәрежеде жетілдіру. Өндірістік режимде жұмыс істеу. Актер диапазонының кеңдігі. Кәсіби мерзімдері көрсетіледі. Театр ұжымындағы жұмыс перспективасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  -мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қолдану; -жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді; -барлық салада экономикалық кәсіпкерлік шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады.

 • Код ON2

  -жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; - мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады

 • Код ON3

  - қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады; - қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады

 • Код ON4

  - кәсіби қызметте әр түрлі сахналық өнер түрлерін қолдану; - Отандық және шетелдік драма театрының көрнекті шеберлерінің шығармашылық мұрасын жинақтайды; - өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыру қабілетін, өз қызметінің нәтижелерін өз бетінше бағалау қабілетін, көркем шығармашылық саласында өзіндік жұмыс ептілігін көрсетеді

 • Код ON5

  - көп ұлтты ұжымдағы жұмысқа араласу, оның ішінде пәнаралық, инновациялық жобалар құру, тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау және көмек көрсету; -басты және ең маңызды рөлдерді орындау, режиссердің идеялық-көркемдік ойын шығармашылықпен іске асыру қабілеті, жарқын сахналық бейнелер көрсетеді; - өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындау барысында инновациялық әдістер мен тәсілдерді анықтап, олардың тиімділігі мен сапасын қолдайды

 • Код ON6

  - Актерлік өнер саласындағы әр қилы ағымдармен танысып, алғашқы актерлік элементтерді ұсынылған тосын жағдайда қолдану. - стационарда, гастрольдерде және іс сапарлардағы театр спектакльдерінде рөлдерді орындайды және ұйымдастырады. - игерілген актерлік тренинг көмегімен өзінің сыртқы қалпын және шығармашылыққа қажетті психофизикалық аппаратын және тіл тазалығын қалыптастырады

 • Код ON7

  - өзінің кәсіби қабілетін арттыру мақсатында тың ізденістерді, тәсілдерді, әр түрлі амал- айлаларды рөл сомдауда дәлдікпен қолдану; - әлеуметтік-мәдени жобалау, фандрайзинг негіздерінде жоспарлар құрып, әрекет етеді; - режиссермен, суретшімен, балетмейстермен, концертмейстермен және басқа да орындаушылармен шығармашылық ұжымда жұмыс істеу дағдыларын меңгеру

 • Код ON8

  - сөз өнерінің барлық мүмкіндіктерін, дикциялық, интонациялық-әуенді және орфоэпиялық мәдениетін, басқа орындаушылармен бірыңғай ырғақты және жанрлық-стилистикалық ансамбльде қолдану. - көркем әдебиет, драматургия, проза, поэзия шығармаларын сахналау және мәтінді талдау бағыттарын түсіндіреді. - музыкалық сауат, ән салу негіздерін үйренеді, музыкамен үйлесе отырып биді сезінеді, сонымен қатар берілген жағдайға сәйкес адамның әр түрлі жағдайын, ой-қиялын, сезімдерін көрсетеді

 • Код ON9

  - сахналық еркіндікті сезіну, ішкі және сыртқы қызуқандылығын арттыру мақсатында берілген тапсырманы көрсетіп беру. - этюд және үзінділермен жұмыс жасай отырып, өзіндік қимыл әрекеттерін құру қабілетін жетілдіру; - тарихи драмалық шығармалардағы ұрыс тәсілдерін меңгере отырып, жұптық сайыс сахналарын орындайды

 • Код ON10

  - тілдік және қатысымдық тәсілдерді орынды қолданумен қатар, әртүрлі жанрдағы шығармаларды көркемдеп, эмоционалды қабылдау және бағалау мәдениеті арқылы шешу. - берілген рөл бойынша күрделі емес гримді өз бетінше әзірлеуге және орындауға әрекет етеді; - рөліне қажетті театр нысандарында қолданылатын костюм, декорация, грим, реквизит және сахнаның техникалық қондырғыларымен жұмыс істейді

 • Код ON11

  - шетел және қазақ театр және музыка тарихының белестерін, бағыттарын, заңдылықтарын, тарихи қалыптасу жолдары мен бүгінгі жағдайын жіктеу; - театр өнері, драматургияның алғашқы қадамдарын зерттеп, танымал өнер өкілдерінің туындыларын жинақтайды; - музыкалық шығарманы, драматургиялық мәтінді талдайды және сауатты орындайды

Top