Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02140 Кескіндеме в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Түстану
  Несиелер: 8

  Түсті, негізгі, композициялық және қосымша түстерді, негізгі түс сипаттамаларын, түсті контрастын, түс араластыруды, түсі, түс үйлесімін, түс т��лін, түс үйлесімін және түс мәдениетін білу керек. Негізгі және қосымша түстерді меңгеруге, объекттің түсін беру жолдарын, шығармашылық практикада өзіңіздің түс комбинацияларын алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Миниатюра
  Несиелер: 8

  Бұл техника заманауи иллюстрацияның көрінісі болып табылады. Оқырмандардың көпшілігі миниатюра өзінің шағын өлшемдеріне байланысты деп аталады. Шын мәнінде, атау латын сөзінен minium шыққан. Алғашқы қолжазбаларды безендіруде қолданылған қызыл бояулар осылай аталды. Суреттер шын мәнінде өте аз болды. Бұл ретте суретшілер оларға әрбір бөлшекті барынша дәлдікпен салуға тырысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • /Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Фирманы ұйымдастыру, кәсіпкерлік қызметті жүргізу туралы білімді қалыптастырад�� . Ө��імді өндіру мен сатуда бизнес-жоспарлау, нарықтарға талдау жүргізу; пайданы, кірісті, рентабельділікті, төлем қабілеттілігін, фирманың өтімділігін есептеу дағдыларын әзірлейді. Сыбайлас жемқорлықтың мәнін, факторларын қарастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, мәдениетті қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа азаматтық ұстанымды қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың моральдық санасының құндылықтарын іске асырады. Сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалтану І
  Несиелер: 7

  Материалдың құрамын, құрылымын және қасиеттерін және сыртқы әсерлері бойынша олардың өзгеру заңдылықтарын қарастырады, механикалық қасиеттер кешенін (беріктік, серпімділік, қаттылық, пластикалық, төзімділік) және арнайы қасиеттерге (корОНзияға төзімділік, ыстыққа төзімділік, тозуға төзімділік) әсер етеді. Кейбір факторлардан әр түрлі материалдармен жұмыс істеудің графикалық әдістері мен әдістерін меңгеру дағдыларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті және коммуникация
  Несиелер: 3

  Әдеби қазақ тілінің нормаларын білу. Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, фразеологиялық айналымдарды, мақал-мәтелдер мен сөздерді қолдану арқылы ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыту. Қазақ тілін тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынаста қолдану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • /Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықты, бәсекелестікті, сұранысты, ұсынысты дамытудағы мемлекеттің рөлін қарастырады. Шығындарды, кірісті, айналым және капитал айналымының көрсеткіштерін есептеу дағдыларын үйретеді. Өндіріс факторларының нарықтарын, факторлық табыстарды сыни зерттеуге мүмкіндік береді. Құқық бойынша білім қалыптастырады. Болып жатқан оқиғалардың заңдылығын талдау дағдысын, нормативтік актілерге жүгінуді үйретеді. Құқықтық сана, құқықтық мәдениет деңгейін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын жазуы негізіндегі қазақ әліпбиі/ Казахский //+
  Несиелер: 3

  Латын графигінің тарихи кезеңі. Қазақ тілінің тарихы. Латын графигінің тарихы. Еуропалық мәдениет тарихы және латын әліпбиінің халықаралық ғылыми терминдерді қалыптастыру��ағы рөлі. Латын әліпбиін қолдану (Түрікменстан, Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан) фонетика. Латын әліпбиі: үнсіздік пен үнсіздіктердің сөйлемі. Гармониялық заң. Ассимиляция. Диссимиляция. Стресс Негізгі фонетикалық үлгілер. Сөздік Морфем. Афоризм. Морфология. Соңы. суффикс Зат есім//+

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • /Қоғамдық сананы жаңғырту және оның өзекті мәселелері/
  Несиелер: 3

  Жаңғырту бағыттары мен принциптерін зерделейді . Қазіргі ұрпақтың өзіндік көзқарасын(бейнесін) қалыптастыру . "Туған жер" – "кіші Отан" "Жаңа гуманитарлық білім", жаңа әліпбиге кезең-кезеңмен көшу, "Қазақстанның рухани қасиетті жерлері", "Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет", "Қазақстанның 100 жаңа тұлғалары".Өз туған өлкесін, оның табиғатын, өз қаласын, ауылын, ауданын зерделеуде партиотизм сезімі дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Тарих пен мәдениеттің контекстерін және негізгі әдіснамалық бағыттарды, мәдениет контекстерін және әлеуметтік-тарихи тәжірибені ескере отырып, көркем сананың эволюциясын және шығармашылық процестің ерекшелігін ескере отырып талдау. Проблематиканы пайымдау және сол немесе басқа мәтіннің негізгі көркем құралдарын анықтауды болжайтын көркем шығармаларды аналитикалық оқу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жарнама және маркетинг
  Несиелер: 3

  Өз өнімін құру, жылжыту және ұсыну үрдістерінің негізгі функциялары мен жиынтығын және олармен ұйым үшін пайдалы қарым-қатынасты басқаруды, жарнама түрлерін (ішкі, сыртқы), ақпарат беру тәсілдерін қарастырады. Нарықтың жағдайы мен дамуын талдау, бағалау және болжау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шоу көрсетілімді ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Шоу-бағдарламаларды ұйымдастырудың тұжырымдамасы мен функциялары. Анимация бағдарламасы. Этнографиялық анимациялық шоу-презентация, аниматорлық қызметті ұйымдастыру, аниматорлық қызметті ұйымдастыру, шығармашылық әлеуетті дамыту, бастамашылдық және инновациялар, практикалық дағдыларды меңгеру, жоғары сапалы кәсіптік білім алу, көркемдік іс-әрекеттегі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін оларды кәсіби қызметте пайдалану мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық сурет І
  Несиелер: 7

  Қысқа мерзімді тақырыптық портрет жайында білім береді. Адамның жоғарғы және төменгі аяқтары. Антикалық гипсті торс (Венера, Гудон экорше). Адамның жалаңаш торсы. Ракурста адамның торсы (киімде). Заттардың пропорциясының, материалдылығының негізгі заңдылықтары, перспективалары, жарықтары мен көлеңкелері; бейнеленетін заттың және үлгінің ұқсастығын қоспағанда, оның бейнесінің сипаттамасымен берілетін заттың мәнін түсіну ғана емес;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұхтартану
  Несиелер: 3

  М. О. Әуезовтың өмірі мен шығармашылығы зерттеледі; жазушының шығармашылық зертханасы, шығармашылық контекстіндегі өмірбаяны; Абайтану ғылымының негізін салушы; жырдың "Манас"зерттеушісі ретінде талданады. М. Әуезовпен көрнекті қоғам қайраткері ретінде танысу. Әлемдік және шығыс әдебиетінде М. Әуезовтың әдеби мұрасын талдау дағдылары дамиды. Отаншылдық пен Отанға деген сүйіспеншілік сезімдері сіңіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық сурет ІІ
  Несиелер: 6

  Қысқа мерзімді тақырыптық портрет жайында білім береді. Адамның жоғарғы және төменгі аяқтары. Антикалық гипсті торс (Венера, Гудон экорше). Адамның жалаңаш торсы. Ракурста адамның торсы (киімде). Заттардың пропорциясының, материалдылығының негізгі заңдылықтары, перспективалары, жарықтары мен көлеңкелері; бейнеленетін заттың және үлгінің ұқсастығын қоспағанда, оның бейнесінің сипаттамасымен берілетін заттың мәнін түсіну ғана емес;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мүсін және кіші пластика І
  Несиелер: 4

  Мүсін түрлерін зерттейді. Баспалдақ, жоғары рельеф, дөңгелек мүсін. Пластилиннен жасалған скобалар. Монеталарды немесе медальдарды соғу. Университеттің логотипі, оқытушысы, ұйымы. Модельдеу және шығармашылыққа арналған заманауи полимерлік материалдар. Мүсінге арналған негізгі пішіндерді мүсіндеу дағдыларын меңгеруге, аспаптар мен материалдарды пайдалануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Портреттік композиция І
  Несиелер: 5

  Кескіндеменің барлық түрлері, жанрлары, материалдары мен техникалары туралы білім береді. Портрет жанрының тарихи аспектісін ашады. Портреттік композициядағы түс — бұл нақты объектілерді бейнелеудің құралы ғана емес, сонымен қатар бейненің кеңістіктік және мазмұндық шешімінің белсенді қатысушысы. Ойдың көркем дамуындағы түстің кеңістіктік функциясы шешуші болуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану II
  Несиелер: 6

  Графика өнерінде қолданылатын материалдардың физика-химиялық қасиеттері, декоративті-қолданбалы өнер мен қолөнерді ��өшіру, өзгерту және дербес орындалады, әр түрлі көркем қолөнер бұйымдарының үздік үлгілерін көшіру дағдылары, түрлі техника мен материалдарда жұмыс істеу мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Монументалды пластика I
  Несиелер: 4

  Рассматривает виды скульптуры. Монументальная пластика, скульптура монументальных форм - самый распространенный, особенно популярный вид искусства скульптуры. Монументальная пластика зародилась еще на заре человеческого общества, ее находят при раскопках самых древних поселений. Это изделия из обожженной глины, резьба по дереву, камню, наделенные качествами обожествления и триумфа победы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Композиция
  Несиелер: 4

  Шығармашылық қабілеттерін, композиция мен тұжырымдамалық ойлау сезімін дамыту; заманауи кәсіби тәсілдердің кең ауқымын игеру және дизайнда композицияның м��нерлі және тиімді тілін меңгеру. Композицияны құрастырудың негізгі принциптерімен, ережелерімен және тәсілдерімен таныстыру; композицияны құрастырудың көркемдік құралдарын меңгеруге үйрету; Композициялық-көркемдік форманың негізгі принциптерін меңгеру; композицияны құрудың негізгі принциптерін, ережелері мен тәсілдерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Кескіндеме шығармаларының композициясы І
  Несиелер: 4

  Композиция заңдылығының негіздері, ырғақтық құрылысы, картинаның бірлігі мен тұтастығы, композициялық орталығы, контраст, сюжеттік картинаның композициялық тәсілдері ашылады. Көркем бейнені жасау, көркем туындыны құру үшін композициялық тәсілдерді қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сурет кескіндемесі І
  Несиелер: 5

  Кескіндеме, жанрлар, кескіндеме материалдар мен техниканың барлық түрлері туралы білім береді. Портрет жанрының тарихи аспектісін ашады. МонохОНмды кескіндеме мүмкіндіктері, жазықтықта үш өлшемді композиция құру заңдары, әсіресе жарық және көлеңке және перспективалар (grisaille). Акварель және гуашь кескіндеме техникасы. Кескіндеме материалдарын игерудің көркемдік дағдылары мен қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 4

  Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларының сипаттамасы, әлем өнері тарихы, көркем шығармаларды талдау; антикалық, классикалық және қазіргі заманғы өнердің теориялық негіздерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  "Кәсіби қазақ (орыс) тілі" пәнінің басқа ғылымдардың арасында рөлі мен орнын қарастырады. Болашақ мамандарды кәсіби терминологиямен таныстыруға ықпал етеді. Кәсіби ойлау дағдыларын меңгереді. Шығармашылық қызметке қабілетті тұлғаны қалыптастырады. Алған білімдерін болашақ кәсіби қызметте қолданады. Кәсіби терминологияны қолдану аясын кеңейтеді. - Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде тшығармашылық, инновациялық құзіреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сурет кескіндемесі ІІ
  Несиелер: 6

  Табиғат объектілерінің панорамалық бейнесі, портреттердің психологиялық негіздері, жұмыста түс және түс қарым-қатынастары, көркемдік имиджде бірлік бар. Адам бейнесі мен дененің бөлек бөліктерінің бейнелеуі зерттелуде, портрет және ландшафт жанрындағы мотельдік кескіндеме дағдылары меңгерілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Композиция II
  Несиелер: 4

  Бір гармониялық тұтастыққа бөліктердің өзара орналасу ережелері мен тәсілдерінің жүйесін анықтайды, суретті Парақ фо��маты шегінде дәл және мәнерлі орналастыра білу Оқу суретінде міндетті шарт болып табылады, композициялық көріністі, үрейлерді дамыту. Композицияны кезең-кезеңмен құруды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме шығармаларының композициясы ІІ
  Несиелер: 4

  Болашақ, пропорция, түстер теориясына сүйене отырып, көркем шығармаларды жасау кезінде композицияның ережелері, тәсілдері мен құралдары қарастырылады. Болашақ жұмыстың барлық компоненттеріне біріктіре алатын конструктивтік идеяны табуға мүмкіндік береді. Композицияны көркемдік талдау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сурет I
  Несиелер: 5

  Адам басының анатомиялық және жеке құрылысының барлық ерекшеліктері және жеке белгілерді беруде сурет мүмкіндіктері талданады. Бас сүйектің, гипс басының адам басының конструктивтік негізі ретінде сурет салу дағдылары дамиды, бас құрылымын талдау үшін Гудон басының Экоршесі екі ракурста қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Портреттік композиция ІІ
  Несиелер: 6

  Кескіндеменің барлық түрлері, жанрлары, материалдары мен техникалары туралы білім береді. Портрет жанрының тарихи аспектісін ашады. Портреттік композициядағы түс — бұл нақты объектілерді бейнелеудің құралы ғана емес, сонымен қатар бейненің кеңістіктік және мазмұндық шешімінің белсенді қатысушысы. Ойдың көркем дамуындағы түстің кеңістіктік функциясы шешуші болуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығармашылық сурет I
  Несиелер: 5

  Суреттің теориялық және практикалық негіздерін, техника, әдістер мен мінез-құлық, мақсаты мен тақырыптары бойынша суреттің түрлерін меңгеруге, геометриялық денелерді, гипсті оюларды, түрлі натюрморттарды, адамды, пейзаждарды, сәулет құрылыстарын және т. б. сурет салуға үйретуге мүмкіндік береді қарындашпен, көмірмен, сангинамен, пастельмен және басқа да графикалық материалдармен жұмыс істеу ерекшеліктері мен мәнерлі мүмкіндіктерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сурет II
  Несиелер: 6

  Адам басының анатомиялық және жеке құрылысының барлық ерекшеліктері және жеке белгілерді беруде сурет мүмкіндіктері талданады. Бас сүйектің, гипс басының адам басының конструктивтік негізі ретінде сурет салу дағдылары дамиды, бас құрылымын талдау үшін Гудон басының Экоршесі екі ракурста қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениетінің өнері
  Несиелер: 4

  Іскерлік қарым қатынастың мәселелері мен формалары, оның дамуының заманауи иеденциялары,сөйлеу мәд��ниеті,қалыптасқан коммуникациялық байланыс��ар қарастырылады. Іскерлік қарым-қатынас формаларын меңгеруге көмектеседі.әңгімелесу полемика дискуссия жарыссөз диспут іскерлік қарым-қатынас дөңгелек үстел командалық іскерлік ойын

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығармашылық сурет IІ
  Несиелер: 6

  Суреттің теориялық және практикалық негіздерін, техника, әдістер мен мінез-құлық, мақсаты мен тақырыптары бойынша суреттің түрлерін меңгеруге, геометриялық денелерді, гипсті оюларды, түрлі натюрморттарды, адамды, пейзаждарды, сәулет құрылыстарын және т. б. сурет салуға үйретуге мүмкіндік береді қарындашпен, көмірмен, сангинамен, пастельмен және басқа да графикалық материалдармен жұмыс істеу ерекшеліктері мен мәнерлі мүмкіндіктерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның бейнелеу өнерін, ежелгі адам өнерінің ойлау формаларын, көшпелі халықтардың шындықты қабылдау ерекшеліктерін, аң стилінің композицияларын талдауды, Мысыр өнеріндегі символика мен шартты қарастырады, стильдік бағыттардың кезеңділігін анықтайды. Пән бойынша ерекше терминдерді меңгеруге, көрнекті шеберлердің ең маңызды шығармаларын талдау дағдыларын; мәдени мұраның сабақтастығын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пейзаж кескіндемесі І
  Несиелер: 7

  Ол перспективалар мен композициялар салу, атмосфераның жай-күйін беру, ауа және жарық ортасы, олардың өзгермелілігі арқылы пейзаждық кескіндемені таныстыруға мүмкіндік береді. Табиғатта жұмыс істеу дағдыларын тартады: ландшафт бейнесі (ауыл, табиғи және қалалық), табиғи жарықта көлемді нысандарды беру кезінде кескіндеме техникасы заңдарының қолдану дағдылары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Экологияның негізгі заңдарын зерттеу, экологиялық білім, тәрбие, мәдениет қалыптастыру. Ғаламдық деңгейде тұрақты даму тұжырымдамасын жүзеге асыру, жас ерекшеліктеріне сәйкес қоршаған ортаны қорғау ерекшеліктерін білу және мектеп гигиенасындағы экологиялық проблемалардың алдын алу жолдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкциялық сурет
  Несиелер: 5

  Әр түрлі жастағы және жыныстағы адамдардың анатомиялық және пластикалық ерекшеліктерін, адам денесінің пропорциясын, жалаңаш денені сурет салудың әдістемелік принциптерін зерделеуге мүмкіндік береді. Статистика және динамика. Кескіндемешінің практикалық қызметінде бейнені құру және тоналды өңдеу заңдарын пайдалана отырып, көлемді-кеңістіктік формадағы суреттерде киінген фигураны талдау және бейнелеу дағдыларын меңгеруге, композиция, графикалық стильдеу сезімдерін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан сәулет тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның сәулет тарихы, жанр, түрлерімен, әйгілі суретшілер, мүсінші, сәулетшілер, репродукцияларының эстетикалық сезімдері мен талғамдарын қарастырады. Пән бойынша ерекше терминдерді меңгеруге мүмкіндік береді, көрнекті шеберлердің ең маңызды шығармаларын талдау дағдысы; мәдени мұраның сабақтастығы, көркем шығармашылық түрлері мен формаларында өзін-өзі анықтау дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кескіндеме I
  Несиелер: 7

  Көркемдік өрнектің әдістері мен құралдарын тәжірибе жүзінде меңгеру, жұмыстың нәтижелерін ынталандыру, түстерді қолданудың ерекшеліктерін меңгеру, әртүрлі қажетті терминдерді игеру, іс жүзіндегі суреттерді қолдану, тақырып бойынша жұмыс істей білу, жұмысқа шығармашылық қатынасты көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам тұлғасының суреті
  Несиелер: 5

  Әртүрлі жастағы және жыныстағы адамдардың анатомиялық және пластикалық ерекшеліктерін, адам ағзасының пропорцияларын, ашық денені суреттеудің әдістемелік принциптерін оқуға мүмкіндік береді. Статистика және динамика. Сурет салудың және тоналды өңдеудің суретшілердің практикалық қызметінде, құрамды сезімін дамытуға, графикалық стилизациялауға мүмкіндік беретін көлемді-кеңістіктік формалардың суреттерінде талғампаз бейнелеу және бейнелеу дағдыларын игеру мүмкіндігін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби салада шет тілін білу және түсіну, кәсіби қарым-қатынас жағдайында ауызша және ауызша аударма дағдыларын, сөйлеу белсенділігінің әр түрлі дағдыларын (оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау) шет тілінде дамытудың және жетілдірудің негізгі кезеңдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пейзаж кескіндемесі ІІ
  Несиелер: 6

  Бұл сізге ландшафт кескіндемесінде оқытуды жалғастыруға мүмкіндік береді, бұл түрдің болашағы мен құрамы, атмосфераның жай-күйін беру, ауа және жарық ортасы, олардың өзгермелілігі ерекше маңызды. Табиғи жарықта көлемді формаларды беру кезінде кескіндеме техникасының заңдарын қолдану дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру технологиясы I
  Несиелер: 6

  Отандық және шетелдік мәдениеттерде ғылыми реставрациялаудың негізгі кезеңдері мен даму ерекшеліктерін; реставрациялаудың дәстүрлі және қазіргі заманғы технологиялық әдістерін, сондай-ақ қолданылатын материалдардың технологиялық және эстетикалық қасиеттерін зерделеуге мүмкіндік береді; әр түрлі қолөнер орталықтарының көркем шығармашылық үлгілерін ажырата білу, көркем кәсіпшілігі бұйымдарының көркемдік-графикалық жобаларын және оларды материалда жүзеге асыру технологиясын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме ІІ
  Несиелер: 6

  Көркем өрнектің әр түрлі әдістері мен құралдарын қарастырады, жұмыс нәтижелерін ынталандырады, түстерді қолданудың ерекшеліктерін игерудің әр түрлі көркем тәсілдерін зерделейді. Әр түрлі қажетті терминдерді меңгеру, практикада композицияда бейнелерді пайдалану, берілген тақырып бойынша жұмыс істей білу, шығармашылықпен жұмыс істей білу. Әр түрлі көңіл-күй тудырып, адамға эмоционалдық әсерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • /Minor бағдарламасы/
  Несиелер: 12

  Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) (Минор) – қосымша құзіреттіліктер қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушылар анықтаған пәндер мен модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем шығармаларды талдау және көшіру І
  Несиелер: 6

  Сурет және графикалық жұмыстардың альбомдарын: суретшінің композициялық және шығармашылық еңбектерінің тұтас көрінісін қалыптастыратын картиналар, басылымдар, мүсіндер және т.б., көркем тілдің маңызды компоненттерін талдау, суреттердің суреттері туралы тәжірибелік білім мен идеяларды қамтамасыз етеді. көркем бейнелеу өнерінің мазмұнды аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру технологиясы IІ
  Несиелер: 6

  Отандық және шетелдік мәдениеттерде ғылыми реставрациялаудың негізгі кезеңдері мен даму ерекшеліктерін; реставрациялаудың дәстүрлі және қазіргі заманғы технологиялық әдістерін, сондай-ақ қолданылатын материалдардың технологиялық және эстетикалық қасиеттерін зерделеуге мүмкіндік береді; әр түрлі қолөнер орталықтарының көркем шығармашылық үлгілерін ажырата білу, көркем кәсіпшілігі бұйымдарының көркемдік-графикалық жобаларын және оларды материалда жүзеге асыру технологиясын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн І
  Несиелер: 7

  Графика, полиграфия және баспахананың түрлері мен әдістерін меңгеру, кәсіби даярлауда бұл курс маңызды болып табылады. Мазмұны: графикамен танысу. Кітап иллюстрациясының макетін жасау, компьютерлік графиканың ерекшеліктері, театр және киноафишаны жасау жолдары, кітап пен журналдың дизайны мен графикасы. Кітапша. Композициялық, стилистикалық және көркем бейнені жасау, форматты баспа түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлiк графика және дизайн І
  Несиелер: 7

  Қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалардың графикалық әдістерін оқып үйренеміз; осы үлгілердің көшірмелерін жасауға м��мкіндік береді. Оқу-жаттығу жүйесі - тушь, қалам және басқа компьютерлік графика әдістері басып шығару, түс, түс, кескіндеме және т.б. үшін графика түрлерін игеру дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем шығармаларды талдау және көшіру ІІ
  Несиелер: 6

  Жеке өнер туындысын талдау, өнер туындысының мазмұны мен идеясына талдау жасау, автордың бұл көркемдік құралы қандай екенін көрсетеді. Көркем кескіндерді, имидждік бейнелеу құралдарын үйретеді, бейнелеу суреттерінің үлгілері, бейнелеу өнерінің көркемдік құралдарының эмоционалды және мазмұнды аспектілері туралы практикалық білім мен идеяларды алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монументалды кескіндеме І
  Несиелер: 6

  Монументалды кескіндемені орындаудың формалары, техникасы, материалдары мен стильдері, интерьер заттары мен бөлшектеріне, қабырғаларға, жиһаздарға және басқа да монументалды заттарға сурет салу және сурет салу тәсілдері, білім алушыларда шығармашылық ойлауды және монументалды қиялдарды дамыту қарастырылады, қазіргі заманғы тәсілдер мен түрлі сурет техникаларының құралдарын меңгеруге, түстің көмегімен объектілердің үшөлшемді бейнелеу тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме І
  Несиелер: 6

  Декоративті кескіндеме нысандары, әдістері мен стилі, суреттер салу және суреттер салу, суреттер мен интерьер бөлшектерін, қабырғаларды, жиһазды және басқа да сәндік объектілерді, шығармашылық ойлауды дамытуды және студенттердің сәндік қиялын дамытуды қарастырады. түстерді пайдалану арқылы объектілердің үшөлшемді бейнелерін үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн ІІ
  Несиелер: 7

  Графика, полиграфия және баспахананың түрлері мен әдістерін меңгеру, кәсіби даярлауда бұл курс маңызды болып табылады. Мазмұны: графикамен танысу. Кітап иллюстрациясының макетін жасау, компьютерлік графиканың ерекшеліктері, театр және киноафишаны жасау жолдары, кітап пен журналдың дизайны мен графикасы. Кітапша. Композициялық, стилистикалық және көркем бейнені жасау, форматты баспа түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сәндік кескіндеме ІI
  Несиелер: 6

  Декоративті кескіндеме нысандары, әдістері мен стилі, суреттер салу және суреттер салу, суреттер мен интерьер бөлшектерін, қабырғаларды, жиһазды және басқа да сәндік объектілерді, шығармашылық ойлауды дамытуды және студенттердің сәндік қиялын дамытуды қарастырады. түстерді пайдалану арқылы объектілердің үшөлшемді бейнелерін үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сәндік кескіндеме ІII
  Несиелер: 6

  Декоративті кескіндеме нысандары, әдістері мен стилі, суреттер салу және суреттер салу, суреттер мен интерьер бөлшектерін, қабырғаларды, жиһазды және басқа да сәндік объектілерді, шығармашылық ойлауды дамытуды және студенттердің сәндік қиялын дамытуды қарастырады. түстерді пайдалану арқылы объектілердің үшөлшемді бейнелерін үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Монументалды кескіндеме ІІ
  Несиелер: 6

  Монументалды кескіндемені орындаудың формалары, техникасы, материалдары мен стильдері, интерьер заттары мен бөлшектеріне, қабырғаларға, жиһаздарға және басқа да монументалды заттарға сурет салу және сурет салу тәсілдері, білім алушыларда шығармашылық ойлауды және монументалды қиялдарды дамыту қарастырылады, қазіргі заманғы тәсілдер мен түрлі сурет техникаларының құралдарын меңгеруге, түстің көмегімен объектілердің үшөлшемді бейнелеу тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлiк графика және дизайн ІI
  Несиелер: 7

  Қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалардың графикалық әдістерін оқып үйренеміз; осы үлгілердің көшірмелерін жасауға мүмкіндік береді. Оқу-жаттығу жүйесі - тушь, қалам және басқа компьютерлік графика әдістері басып шығару, түс, түс, кескіндеме және т.б. үшін графика түрлерін игеру дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Монументалды кескіндеме ІІI
  Несиелер: 6

  Монументалды кескіндемені орындаудың формалары, техникасы, материалдары мен стильдері, интерьер заттары мен бөлшектеріне, қабырғаларға, жиһаздарға және басқа да монументалды заттарға сурет салу және сурет салу тәсілдері, білім алушыларда шығармашылық ойлауды және монументалды қиялдарды дамыту қарастырылады, қазіргі заманғы тәсілдер мен түрлі сурет техникаларының құралдарын меңгеруге, түстің көмегімен объектілердің үшөлшемді бейнелеу тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON4

  Бейнелеу өнерінің әртүрлі түрлері мен жанрларын анықтау, көркемдік шығармалардың мазмұнын және өнер, мүсін және пластикалық анатомия дамуының стиль және көркемдік үрдістері тұрғысынан мәнерлілік құралдарын талдау.

 • Код ON1

  қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде кәсіби орта мен социумда коммуникацияға дайындық.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметтегі жаратылыстану-ғылыми, қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық білімдерді, педагогикалық пОНцестің негізгі сипаттамаларын анықтау үшін педагогикалық зерттеу әдістерін көрсету.

 • Код ON7

  Дербес компьютерлерге арналған қазіргі заманғы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып, компьютерлік графика дағдыларын еркін меңгеру және графикалық шеберлік дағдыларын меңгеру

 • Код ON6

  Әртүрлі көркем-графикалық материалдарды кәсіби меңгеру, композицияның, техника мен кескіндеме технологиясының мәнерлі құралдарын көрсету.

 • Код ON10

  Белгісіздік жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік дағдылар мен жұмыс дағдыларын пайдалану

 • Код ON11

  Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, өз әрекеттерін түзету және әр түрлі әдістерді қолдану.

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептеуіш сауаттылықты, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау іскерлігін пайдалану.

 • Код ON8

  Өзінің кәсіби қызметіне зерттеудің тиімді нәтижелерін енгізе білу.

 • Код ON5

  Tүрлі материалдармен жұмыс істеуде бейнелеу саласының заманауи технологияларын қолдану және практикалық қызметке енгізу.

 • Код ON9

  Бейнелеу өнері саласындағы жаңа технологияларға бейімделуге мүмкіндік беретін өмір бойы оқыту дағдыларын меңгеру, салауатты өмір салтын ұстай білу

Top