Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04172 Іскерлік әкімшілік жүргізу в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты бизнес саласындағы басқару тәжірибесінде және ғылыми ой-сананың жетістіктері туралы жүйелі жан-жақты білім алу, осы саладағы жобалар мен бағдарламаларды игеру және аналитикалық зерттеулердің әдістерін дамыту; теорияны қолдану дағдыларының ұйымдық-экономикалық және талдамалық қазіргі заманғы жобалық-бағдарламасын құру, жаңа нысандар мен тетіктерді әзірлеудегі әдіснамалық және талдамалық амалдары, қолданыстағы амалдарды жүргізуді дамыту және бизнес жобалар мен бағдарламалардың тиімділігін арттыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 63
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Өндірісті жобалау, ұйымдастыру және бенчмаркинг
  Несиелер: 5

  Кешенді ұйымдастыру жобасын әзірлеу. Кәсіпорынды басқару жүйесін жобалау және ұйымдастыру. Өндірісті жедел басқару жүйелерінің ұйымдастыру жобасын әзірлеу. Жаңа бұйымдар өндірісін дайындау және игеру жүйесін жобалау. Кәсіпорынның (цехтың) өндірістік құрылымын жобалау. Өндірістік процестерді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Қазіргі жағдайдағы менеджмент және менеджмент эволюциясынның сипаттамасы. Ішкі және сыртқы орта, корпоративтік мәдениет мазмұнын ашу. Жаһандық ауқымдағы менеджментті және шағын бизнесті басқаруды бағалау. Тұжырымдау және іске асыру стратегиясын сипаттау. Басқарушылық шешімдерді қабылдау, коммуникация және өзгерістер мен инновацияларды басқаруды талқылау. Қазіргі замандағы адам ресурстары және көшбасшылықты басқаруды түйіндеу. Ынталандыру, басқарушылық және сапаны бақылауды түсіндіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және Startup-менеджмент
  Несиелер: 4

  Жоспарлауды бизнесті басқару құралы ретінде анықтау. Стратегиялық жоспарлау және бизнес-жоспарды ажырата білу. Бизнес-идеяларды инновациялық ой ретінде анықтау. Стартаптарды құру және дамыту ерекшеліктерін көрсету. Стартаптар, оның түрлері түсінігін анықтау. Жаңа бизнес құру немесе нарыққа жаңа бренд шығаруды жүзеге асыру. Қолданыстағы бизнестің аясында жаңа сала бағытын ашуды дайындау. Бизнесті аумақтық кеңейтуді бағалау— филиалдар мен өкілеттіліктер ашуды бағалау. Нарықта компанияның ұстанымын нығайтуды (кеңейту) (сауда маркасының танымалдылығын арттыру, едәуір үлесін басып алу) талдау және жоспарлау. Әлемдік ж��не отандық стартаптар тарихын зерделеу. Олардың бизнес-моделін талдау (тәуелсіз және ішкікорпоративті нұсқалары). "Жол карталары". технологиясын пайдалану. Customer Development ("тұтынушыны құру") тұжырымдамасы негізінде моделді әзірлеу. Стартаптарды қаржыландыру көздері және қаржылық шығындарды бағалай білу. Стартап тиімді командасын ұйымдастыру. Стартап-жобасы жұмыстарының күнтізбелік жоспарын әзірлей білу. Стартап-жобасы тәуекелдерін талдау. Шығынсыздық нүктесіне шығуды жоспарлай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Негізгі оқу түрлерінің мазмұны әртүрлі дәрежелі шетел түпнұсқасы көздерін қолдану. Мамандығы бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындау дағдыларын дамыту: ғылыми баяндама, ғылыми ізденістер тақырыптары бойынша тезистер, шет тілдегі түпнұсқалы көздерден реферат дайындау, ғылыми тексттерді, резюмені аннотациялау. Түпнұсқалық жазбалардың жалпы мазмұнын түсіну. Дәрістерді, кәсіби ақпаратты қамтитын хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандығы бойынша ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамыту: ғылыми баяндамаларды оқу, ғылыми ізденістерді презентациялау, ғылыми пікіп талас, ғылыми пікір сайыстар, мәселелік ойындарды қолдану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент жүргізу әдісі
  Несиелер: 5

  Зерттеудің теориялық негіздеріне талдау жасай білу. Ғылыми әдебиеттер базасына шолу жасау мен құрастыру. Зерттеу мәселелерін және гипотезасын тұжырымдау. Бизнес зерттеулер әдістерін түсіну және пайдалана білу. Ақпараттар базасы мен деректерді жинау және талдау әдістерінің сипаттамаларын білу. Зерттеу объектісі және пәнін құрастыру., Академиялық жазбалар дағдыларын пайдалана білу. Зерттеу жобасы презентацияларын әзірлей білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық және операциялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортаны талдау жүргізудің әдістемелік мәселелерін сипаттау. Стратегиялық талдау әдістерін пайдалану. Портфельді талдауды жүзеге асыру. Стратегиялық басқару және жоспарлау әдістеріне дайындықты талдау. Стратегиялық жоспарлау ерекшелігін көрсету. Ұйымдардың бизнес-жоспарын жасау. Негізгі өсім стратегиясын зерттеу. Ұйымдардағы стратегияның орындалуын бағалау және бақылау. Стратегиялық менеджменттегі тәуекелдерді ескеру. Өндірісті және операцияларды басқаруды білу. Өндірісті және операцияларды басқару стратегиясын жасай білу. Тапсырыстар портфелін қалыптастыра білу. Өнімдерді әзірлеу және технологиялық үрдісті таңдау жасауды негіздей білу. Қорларды басқару. Сатуды басқару және ұйымдастыру. Өндірістік менеджментті, жобалау менеджментін, операциялық консалтингті түсіну және пайдалану. Операциялық қызмет әдістерін талдай білу. Операциялық менеджментте еңбек үрдісін басқаруды жүзеге асыра білу. Өндірісті және операцияларды басқаруды тиімді бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті кəсіби мамандарды даярлау қажеттілігі қазіргі заманғы психология ғылымының негізгі тәсілдер мен принциптеріне шолу жасау. Пәннің мазмұнын ашатын ғылыми-теориялық және іргелі психологиялық ұғымдар, психологиялық ғылым туралы түсініктердің дамуын қалыптастыруды түсіндіру. Жеке тұлғаның біліктері мен дағдыларын қалыптастыруды психологиялық зерттеуді түсіндіру, эксперименталды – психологиялық және психокоррекциялық жұмыстың негізгі әдістерімен бағыттарын зерттеумен танысу. Қақтығыстарды, стрессті басқаруды жіктеу және оларды шешу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесте таланттарды , білімді, инновацияларды басқару және компанияның трансформациясы
  Несиелер: 5

  Таланттарды басқару тұжырымдамасын зерттеу. Таланттарды басқару үрдісін ұйымдастыру. Таланттарды басқару жүйесінің даму стратегияларын талдау жасай білу. Таланттарды болжау және қалыптастыру реестрі. Білімді басқарудың ғылыми-теориялық аспектілері түсіндіру. Компаниялар үшін білімді басқарудың құндылығын сезіну. Білімді басқарудың негізгі компоненттерін тиімді қолдану. Бизнесте білімді басқаруды пайдалану болашағын бағалау. Компанияның инновациялық үрдістерін зерттеу. Инновациялық стратегияларды сыни бағалау және жүзеге асыру. Бизнесте инновациялық өзгерістерді басқару. Ұйымдардың жұмыс істеу тиімділігіне барынша қол жеткізу менеджментін дамытуды сипаттау. Ұйымдардың элементарлық бірліктер (атом) мәнін талдай білу. Компания (фирма) құрылымын өзгерту тәсілдерін пайдалану. Корпорацияның реинженирингін және ұйымдық құрылымды революциялық қайта құру жүргізу. Корпорацияның бизнес-үрдістерін және оның ұйымдық құрылымын талдау жасай білу. Корпорациядағы бизнес-үрдістер және оның ұйымдық құрылымын талдай білу. Ұйымдастырушылық жобалаудың негізгі тәсілдерін қолдану. Компаниялар өзгеріс ауқымыны�� және бизнес бағыттарының бірігу, сіңіру, құру, қаржылық-өнеркәсіптік топтардың тәсілдерін әзірлеу. Ұйымдастырушылық өзгерістер моделін пайдалану. Өзгерістерге кедергіні еңсеру. Өгерістерді жүзеге асыру стратегиясын қалыптастыру. Стратегиялық өзгерістер арналған командалар құру. Ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Маркетинг, жоба менеджмент және компанияның бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Маркетингті жоспарлау, қаржы және бақылау. Корпоративтік деңгейде маркетинг стратегияларын жүзеге асыру. Маркетинг стратегияларын функционалды қолдану. Тауардың бағасын, бөлуді, жылжытуды басқару технологияларын іске асыру. Өнім деңгейінде бәсекегеқабілеттілікті түсіну. Өнімнің екі және үш деңгейлі Модельдерін білу. Мезоорталықта бәсекегеқабілеттілікті талдау құралдарын пайдалану. Жетістік шешуші факторларын сипаттау (КФУ). Тұтынушылар мен бәсекегеқабілеттілікті бағалау. Бәсекегеқабілеттілік стратегиясын жасау. Стратегияны түзету, бақылау, жүзеге асыру. Жобаларды басқару тұжырымдамасын зерттеу. Жобаларды басқару негіздерін түсіну. Жобаның инвестицияалды фазасын бағалау. Жобаның инвестициялық және пайдалану фазаларын жоспарлау. Жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын әзірлеу. Жобалық қаржыландыруды талдау. Бизнес жобаны маркетингтік басқару. Бизнес жобаның ресурстарын басқаруды жүзеге асыру. Құрайтын жобаның құнын жасау және оны басқару. Жобасы басқару жұмыстарын ұйымдастыру. Жобаның сапа менеджментін орындау. Инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау. Жоба командасын тиімді. Болжау және тәуекелдерді басқару. Жобаның ақпараттық жүйелерін басқару дағдылары мен қабілеттерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық ойлау және инновациялар
  Несиелер: 5

  Ойлау және шешімнің өзара байласнысын анықтау. Стратегиялық ой эволюциясын білу. Стратегиялық шешімдер ағынын басқару. Белгісіздік жағдайында стратегиялық таңдауды жүзеге асыру. Стратегиялық шешімдердің сапасын талдау. Стратегиялық тәжірибені интерпретациялау: шешімдерді қабылдауға дайындық. Операциялық және стратегиялық шешімдерді біріктіру. Стратегиялық матрицаны зерттеу. Стратегиялық зерттеулерді жүзеге асыру. Болашақтың стратегиялық моделін жасау. Қазіргі заманғы бизнестің басты мәселелерін анықтау. Заманауи менеджменттің басты мәселелерін бағалау және талдау. Ойлау жолдарын трансформациясын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Функционалдық міндеттерді бөлу әдістерін қолдану, ынталандыру, бақылау және болжау және ресурстарды бөлу негізінде жоспарлау және бәсекеге қабілетті болу, аралас мамандану бойынша білімді меңгеру және шет тілін меңгеру

 • Код ON2

  Кәсіби құзыреттілікті және тәжірибені дамыту үшін меншікті мүдделі зерттеулерді іске асыру

 • Код ON3

  Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау мен жауапкершілік алу, өз күшімен жаңа ұйымдық нысандарды әзірлеу, бизнесті жүргізу іс тәжірибесі үшін тетіктер мен құралдарды дамыту

 • Код ON4

  Стратегиялық және жобалық ойлау қабілетін және аналитикалық қабілеттерін сыни пайымдау және өзінің кәсіби жолдарын дамытуды бағалау мен бизнесті дамытудың жаңа тенденцияларын ескере отырып, туындайтын бизнес-парадигмаларды жүйелі дамыту

 • Код ON5

  Жаңа тәжірибені, әдістерді жүзеге асыру мен талқылау және пікірталастар, қолданбалы ғылым жетекші өкілдерімен тарту негізінде, бизнес және консалтинг, кез келген деңгейдегі басқару қызметін, басқару шешімдерін қабылдау технологияларды игеру

 • Код ON6

  Болашаққа бағытталған бәсекеге қабілетті әрекеттер мен шешімдердің жиынының болуы

 • Код ON7

  Инновациялық жобалар мен оларды іске асыру үшін стратегиялар әзірлеуді, теорияның негізгі ережелерін жете білуді, сондай-ақ стратегиялық жоспарлаудың практикасын және сол деңгейде басқаруға мүмкіндік беретін, дәлелді түрде фирманың стратегиясын қалыптастыруды жоспарлау.

 • Код ON8

  Бизнесті ұйымдастырудың жаңа бағыттарын анықтау, игеру мақсатында бизнеске-бағдарланған зерттеулердің озық құралдарын тиімді пайдалану

Top