Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R09137 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы в Семей медицина университеті

 • Ғылыми зерттеулердің менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән сипаттама, аналитикалық және эксперименталды зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру ережелерін зерделеуді қамтиды. Пән аясында білім алушылар аталған дизайндарды зерттеу ережелерін үйренеді, олар зерттеудің әр түрлі кезеңдеріндегі құрылымдық және жүйелі қателерді болдырмай, өздерінің ғылыми зерттеулерінің хаттамасын дұрыс құрастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Неврологиядағы аспаптық зерттеу әдістері (ересектер, балалар)
  Несиелер: 19

  Ультрадыбыстық допплерография жәнеқантамырларындуплекстізерттеуі бас пен мойынныңқанайналымынбағалаукритерийлеріретінде. Нейро-бұлшықетауруларыжәнеэлектронейромиографиянықолданусаласы. Электроэнцефалография және эпилепсия мен ұстамажағдайларындиагностикалау мен емдеуіндегіжаңатехнологиялар.

  Оқу жылы - 1
 • Стационардағы неврология, балалар- 1
  Несиелер: 14

  Балалардағынерв жүйесініңанатомо-функционалдықерекшеліктері. Әртүрліжастағыбалалардағыневрологиялықауруларының пропедевтикасы: неврологиялықстатусынбағалауәдістемесі, балаларжасындағы нерв жүйесініңзақымданубелгілері мен синдромдары. Шекараларық жағдайлардың және неврологиялықаурулардыңэтиологиясы, патогенезі, клиникалықсимптоматикасы, жіктелуі, дифференциалдыдиагностикасы,емі мен алдын алуытуралызаманауитүсінік.Перинаталдықауруларжәнежүйкежүйесініңжарақаттары. Факоматоздар. Тұқымқуалайтын��егенеративтіаурулар. Эпилепсия. Жаңадеңгейдепәнконтентінмеңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Неврологиядағы визуальді зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Нерв жүйесініңзақымдануының диагностикасындағыспондилография, краниография, магниттік-резонанстық томография, компьютерлік томография, ангиография.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стационардағы неврология, ересектер- 1
  Несиелер: 28

  Неврологиялық аурулардың пропедевтикасы: неврологиялық стаусты бағалау әдістемесі, нерв жүйесінің зақымдану белгілері мен синдромдары.Нерв жүйесі ауруларының топикалық диагностикасы. Этиологиясы, патогенезі, клиникалық симптоматикасы, жіктелуі, дифференциалды диагностикасы, неврологиялық ауруларды және шекаралық жағдайларды емдеу және алдын алу туралы заманауи түсінік. Бас миының және жұлынныңқан тамырлық аурулары. Перифериялық нерв жүйесінің аурулары. Экстрапирамидалық жүйенің басым зақымдануы бар аурулар. Эпилепсия.Неврологиялық бұзылыстарды хирургиялық емдеу көрсеткіштері. Госпитальдық кезеңдегі неврологиядағы шұғыл жағдайлар, диагностикасы. Жаңа деңгейде пән контентін меңгеру,

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нейрореабилитация (ересектер, балалар)
  Несиелер: 6

  ӘлемдежәнеҚазақстанРеспубликасындаоңалтукөмегінұйымдастыру. Оңалтутексерулері. Оңалту диагнозы жәненегізгіоңалтуқұралдары. Оңалтуіс-шараларыжәнежоғарыпсихикалықфункцияларыбұзылған, оныңішіндесөйлеу, коммуникация мен қарым-қатынасбұзылыстары бар,қосымша қозғалыс, соматикалық, неврологиялықжәнепсихикалықбұзылулары бар науқастарды қалпынакелтірудинамикасынбақылауәдістері, сондай-ақоңалтутиімділігініңкритерийлері.

  Оқу жылы - 2
 • Амбулаторлы-емханалық неврология (ересектер)
  Несиелер: 4

  ҚазақстанРеспубликасындаамбулаториялық-емханалықневрологиялыққызметтіұйымдастыру. Есепкеалу-есеп беру құжаттамасы. Амбулаториялыққызметтің невропатолог-дәрігерініңфункционалдықміндеттері. Емдеугедейінгікезеңденеврологиялықнауқастарғашұғылжағдайлардаертедиагностикалаужәнекөмеккөрсету. Алдыналу. Уақытшажәнетұрақтыеңбеккежарамсыздықмәселелері. Медициналық-әлеуметтіксараптама

  Оқу жылы - 2
 • Биостатистика
  Несиелер: 4

  Пән аясында білім алушылар SPSS бағдарламасында Сандық және сапалық мәліметтерді талдау әдістерін үйренеді. Бұл курс білім алушы өзінің ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында жинаған статистикалық деректерді талдаудың практикалық курсы болып табылады. Курс деректерді талдау және алынған нәтижелерді көрсетуге көмек көрсетуді білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Стационардағы неврология, ересектер- 2
  Несиелер: 26

  Шекараларық жағдайлардың және неврологиялықаурулардыңэтиологиясы, патогенезі, клиникалықсимптоматикасы, жіктелуі, дифференциалдыдиагностикасы,емі мен алдын алуытуралызаманауитүсінік. Нерв жүйесініңжұқпалыаурулары. Нерв-бұлшықетаурулары. Жүйкежүйесініңдемиелинизациялықаурулары. Жүйкежүйесініңісіктері мен жарақаттары. Неврологиялықбұзылыстардыңхирургиялықемдеукөрсеткіштері. Госпитальдықкезеңдегіневрологиядағышұғылжағдайлар, диагностикасы. Мамандеңгейдепәнконтентінмеңгеру.

  Оқу жылы - 2
 • Неврология мен нейрореанимациядағы шұғыл жағдайлар (ересектер, балалар)
  Несиелер: 12

  Бас сүйекішілікгипертензиясы мен мидыңісінуіндиагностикалаужәнетүзету. Коматоздыжағдайдағынауқастардыңклиникалықкөрінісі, диагностикасыжәнеемдеуәдістері. Ми қанайналымыныңжітібұзылулары, бас миының, жұлынмиыныңжәнеперифериялық нерв жүйесініңжарақаты бар науқастардың клиникалықкөрінісі, диагностика әдістеріжәнеқарқындытерапиясы. Миастениялық криз, мигреноздықстатус, эпистатус, бульбарлы синдромы бар науқастардышұғылемдеу. Госпитальдықкезеңдебалаларневрологиясындағышұғылжағдайлар: диагностикасы, реанимациялықіс-шаралары. Қарқындытерапияпалатасындажұмысістеу.

  Оқу жылы - 2
 • Амбулаторлы-емханалық неврология (балалар)
  Несиелер: 3

  Емдеугедейінгікезеңдебалаларжасындағыневрологиялықнауқастарғашұғылжағдайлардаертедиагностикалауменкөмеккөрсету. Алдыналу. Уақытшажәнетұрақтыеңбеккежарамсыздықмәселелері. Медициналық-әлеуметтіксараптама.

  Оқу жылы - 2
 • Стационардағы неврология, балалар- 2
  Несиелер: 14

  Шекараларық жағдайлардың және неврологиялықаурулардыңэтиологиясы, патогенезі, клиникалықсимптоматикасы, жіктелуі, дифференциалдыдиагностикасы,емі мен алдын алуытуралызаманауитүсінік.Нерв жүйесініңжұқпалыаурулары. Нерв-бұлшықетаурулары. Жүйкежүйесініңдемиелинизациялықаурулары. Жүйкежүйесініңісіктері мен жарақаттары. Мамандеңгейдепәнконтентінмеңгеру.

  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Клиникалық диагнозды қалыптастыруға, емдеу жоспарын тағайындауға және медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейлерінде дәлелді практика негізінде оның тиімділігін бағалауға қабілетті

 • Код ON2

  Науқас үшін үздік нәтижелерге қол жеткізу мақсатында науқаспен, оның айналасындағылармен , денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара қарым-қатынас жасауға қабілетті.

 • Код ON3

  Қауіп-қатерлерді бағалауға және жоғары қауіпсіздік деңгейін және медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету үшін ең тиімді әдістерді пайдалануға қабілетті

 • Код ON4

  Өз мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру алаңы шеңберінде әрекет етуге, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіби мамандық топ құрамында жұмыс істеуге қабілетті

 • Код ON5

  Адекватты зерттеу сұрақтарын тұжырымдауға, кәсіби әдебиетті сыни бағалауға, өзінің күнделікті қызметінде Халықаралық деректер базасын тиімді пайдалануға, зерттеу командасының жұмысына қатысуға қабілетті

 • Код ON6

  Кәсіби команданың басқа да мүшелерін өз бетінше оқуға және оқытуға, пікірталастарға, конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың басқа да түрлеріне белсенді қатысуға қабілетті

7R09137 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы
Резидентура

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

БББТ: R037 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7R09137 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы
Резидентура

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

БББТ: R037 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7R09137 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы
Резидентура

Қазақстан-Ресей медицина университеті

БББТ: R037 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7R09137 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы
Резидентура

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: R037 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top