Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04130 Есеп және аудит в Halyqtar dostyǵy

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Қажеттіліктер, ресурстар, игіліктер, қызметтер, қоғамдық өндіріс, экономикалық жүйелер, меншік, нарық, капитал талданады. Кәсіпкерлік қызмет дағдылары қалыптасады. Факторлық кірістер, жер ренті, пайда бағаланады. Ақша-кредит және қаржы жүйесін, экономикалық өсу факторларын, әлемдік экономика үрдістерін талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Экономиканы реттеудің нарықтық тетігін, сұраныс, ұсыныс заңдарын, сұраныс пен ұсыныстың икемділігін, салықтардың әсерін, баға икемділігін, тұтынушының мінез-құлық теориясын, пайдалылықты азайтатын принципін, немқұрайлылық қисықтарын, өндіріс теориясын, масштабтың әсерін зерттейді. Өндірістің шығындарын есептеу, фирманың нарықтағы тепе-теңдігін басқару, бағалық кемсітуді бағалау, капитал нарығы, жер, Еңбек, қоғамдық игіліктерді өлшеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дала тұлғаларының тарихы
  Несиелер: 3

  Тарихи мәтіндермен, көздермен, карталармен, схемалармен, кестелермен жұмыс істеу дағдылары мен біліктерін өлшеу. Білімді қолдана білу деңгейін анықтау және оларды қисынды, жүйелі, дәлелді баяндау. Пәнаралық (бұрын алған білім негізінде) және пәнішілік байланыстарды орнату, алған білімдерін бейтаныс жағдайда шығармашылықпен қолдана білуді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жанғыру және қазақ тарихының мәселелері
  Несиелер: 3

  Тарихи фактілер мен құбылыстарды талдау және қорыту дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтау, тарихи оқиғалардың мәні мен себептерін анықтау, олардың маңызын бағалау. Оқиғаларды, саяси көшбасшылардың, зерттелген дәуірдің ғылым мен мәдениетінің көрнекті өкілдерінің қызметін салыстырмалы талдау дағдылары мен біліктерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Қаржы ұғымы және олардың экономикалық қатынастар жүйесіндегі орны. Қаржының басқа экономикалық санаттармен өзара байланысы. Қаржының негізгі функциялары, олардың нарық жағдайында пайда болуы және дамуы. Экономиканың дамуындағы қаржының рөлі. Қаржы жүйесі, нарық, институттар, механизм, саясат, басқару және ұйымдастыру мәселелері зерттеледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 4

  Шаруашылық есеп түрлері және онда қолданылатын өлшеуіштер анықталады. Бухгалтерлік есеп түрлері қарастырылады. Міндеттер мен талаптар, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі және базалық қағидаттары мен оның функциялары бағаланады. Баланс түрлері мен шаруашылық операциялардың түрлері сараланады. Бухгалтерлік шоттар жүйесі және қос жазба көрсетіледі. Бастапқы есепке алу, құжаттама, түгендеу сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономикалық көрсеткіштерді, модельдерді зерттейді. Макроэкономикалық көрсеткіштер, модельдер, Макроэкономикалық тепе-теңдік, AD-AS моделі, тұтыну және жинақтау, мемлекеттік бюджет, валюталық жүйе, валюталық нарықтар, валюталық бағамдар, төлем балансы зерттеледі. Фискалдық саясатты, Макроэкономикалық тепе-теңдікті, ақша нарығын, монетарлық саясатты, ҚР үшін мемлекеттік борыш салдарын талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Макроэкономикалық процестерді басқару тәжірибесі қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 3

  Бюджеттік қатынастарды қалыптастыру процестерін теориялық және практикалық талдау, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік құжаттарды жинақтау, Қазақстанның бюджет саласындағы іске асырылған реформалар тәжірибесі негізінде іс-қимыл нәтижелері, республикалық және өңірлік деңгейлерде бюджеттік қатынастарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару бойынша білімді меңгеруге көмек көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Қоғамдық құбылыстардың жай-күйін, дамуын, құрылымын және өзара байланысын зерттеу әдістемесі, оларды статистикалық модельдеу және болжау қарастырылады. Статистикалық бақылауды және статистикалық ақпаратты жинауды ұйымдастыру принциптері қолданылады. Вариация, әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстардың өзара байланысының динамикасы талданады. Ұлттық шоттар туралы ұғымдар және оларды құру баяндалады. Экономикалық және әлеуметтік процестердің дамуы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Болашақ бухгалтерлердің тілдік, сөйлеу және әлеуметтік-мәдени дайындығының спектрі көрініс табады, оқыту процесінде болашақ мамандық әлемінде білім алушылардың тұлғалық өзін-өзі анықтауға бағытталған. Шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын жалпы және кәсіби бағыттағы шетел мәтіндерін оқу және аудару үшін қажетті көлемде пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистикалық мәліметтерді талдау
  Несиелер: 5

  Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану; стандартты теориялық және графикалық модельдердің көмегімен құбылыстар мен үдерістерге талдау жүргізу. Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану; өзінің жұмыс процесін ұйымдастыру, тапсырмалар мен тапсырмаларды өз бетінше орындау; статистикалық көрсеткіштерді құру, есептеу және талдау негіздері; макро - және микро деңгейлі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзара байланысы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу, оны оқу-кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру дағдыларын дамытады . Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына қарай кәсіби деңгейде байланыс орнату, коммуникацияны сауатты құру қабілетін дамытады . Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде тілдік мінез-құлық бағдарламасын құру барысында шығармашылыққа, инновацияларға, алқалылыққа қабілеттілікті үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайластыққа қарсы іс-қимыл негіздері
  Несиелер: 5

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, құқық пен заңға құрметпен қарау, кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқын анықтауға, баға беруге және жолын кесуге ықпал етуге қабілетті. Құқықтық тәрбиенің құрылымы мен мазмұнын зерттейді. Құқықтық тәрбие процесінде алынған білімді қолданады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұғымдық аппаратын және құқықтық тәрбиелеуде алған білімдерін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп 1
  Несиелер: 5

  Активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер мен шығыстар туралы ақпаратты қалыптастыру үшін шаруашылық қызмет және үдерістер фактілерінің көрсетілуі зерттеледі. Есептік ақпаратты иелену және пайдалану туралы білім қалыптасады. Ұйымның есеп саясаты мен қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін Қаржылық есептің негізгі қағидаттарын қолдану түсіндіріледі. Қаржылық есептілікті жасау тәртібі ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банк маркетингі
  Несиелер: 5

  Банктік маркетингтің банктік менеджментпен байланысы. Банктік маркетингтің даму тарихын, банктік маркетингтің теориялық негіздерін құрушыларды білу; банктік маркетингтің пайда болу себептерін; маркетингтік ойлау бейнесін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық қызмет
  Несиелер: 5

  Қаржы нарығының инфрақұрылымын және оның құрамдас элементтерін ашады. Ақша, депозиттік, кредиттік, валюталық, сақтандыру, зейнетақы нарығын, бағалы қағаздар нарығын және олардың құралдарын жіктейді. Қаржы нарығын реттеудің құқықтық негіздерін сипаттайды. ҚР Ұлттық Банкінің орнын анықтайды. Қаржы саласында басқарушылық шешімдер қабылдау дағдылары мен сыни ойлауды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджменттегі компьютерлік технология
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы басқарудың маңызды құралдарының бірі ретінде қоғамдық өндірістің барлық салаларында барлық үлгідегі ұйымдарды басқаруда ақпараттық технологияларды қолдану. Басқарудың ақпараттық жүйелері тек ұйымдарды, компанияларды басқаруда ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік басқаруда да, университеттерді, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарды басқаруда да белсенді қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы, ақша, ақша айналымы ұғымдары игеріледі. Қаржы түрлері жіктеледі. Қаржы институттарының қызметі талданады. ҚР қаржы институттары қызметінің заңнамалық негіздері, коммерциялық банктерді құру, қызмет ету ерекшеліктері және олардың қызметінің негізгі шарттары қарастырылады. Ақша айналымының негізгі заңдары мен принциптері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мадениет негіздері
  Несиелер: 5

  Фирманы ұйымдастыру, кәсіпкерлік қызметті жүргізу туралы білімді қалыптастырады. Өнімді өндіру мен сатуды бизнес-жоспарлау, нарықтарға талдау жүргізу; пайданы, кірісті, рентабельділікті, төлем қабілеттілігін, фирманың өтімділігін есептеу дағдыларын әзірлейді. Сыбайлас жемқорлықтың мәнін, факторларын қарастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, мәдениетті қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа азаматтық ұстанымды қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың моральдық санасының құндылықтарын іске асырады. Сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің мәні қарастырылады. Коммуникация, этика және жауапкершілік ұғымдары баяндалады. Басқарушылық шешімдерді қабылдау процесі сипатталады. Менеджмент функциялары ашылады: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау. Менеджердің рөлі, көшбасшылық және ықпал ету мәні негізделеді. Белгісіздік жағдайында қақтығыстар мен өзгерістерді басқару процесінің ерекшеліктері түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын ашады. Маркетингтік ортаны сипаттайды, нарықтың сегменттеу сипаты мен кезеңдерін анықтайды. Маркетинг жүйесіндегі өнімнің, бағалардың, сатудың және байланыс саясатының түрлері, элементтері мен критерийлерінің толық сипаттамасын береді. Маркетингтік бақылаудың жоспарлау кезеңдері мен түрлерін айқындайды. Халықаралық маркетинг және сервистік маркетинг элементтерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Салық салудың мәні зерттеледі. Салық элементтері, объект, салық субъектісі және салық тасымалдаушы, салық салу нормасы, салық жалақысы және салық квотасы, салық ставкасы және оның түрлері қарастырылады. Салық заңнамасы сараланады. Қазақстан Республикасы Салық кодексінің әртүрлі экономикалық жағдайларда негізгі ережелері қолданылады. Салықтар мен алымдарды есептеу бойынша практикалық дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыру ісі
  Несиелер: 5

  Сақтандыру саласын, кіші саласын және түрлерін білу. Ерікті және міндетті сақтандыру. ҚР заңнамасына сәйкес сақтандырудың негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есеп 1
  Несиелер: 5

  Басқару есебінде шығындарды жіктеу дағдылары қалыптасады. Өнімнің құнын есептеу және шығындарды есептеу әдістерін қолдана білу дамиды, өнімнің өзіндік құнын есептеу және шығындарды калькуляциялау, шығындарды толық бөлу және ауыспалы шығындарды есептеу, күрделі өндірістік шығындарды бөлу әдістері. Шығындар талданады-нормативтік шығындар бойынша ауытқудың тиімділігі мен талдауы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандырудың экономикалық мәнін және оның функцияларын білу. Сақтандыру қорын қалыптастыру және оны зиянды өтеу үшін пайдалану жөнінде оның қатысушылары арасындағы экономикалық қатынастардың жиынтығын түсіну. Сақтандыру-басқару әдістерінің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықты жоспарлау
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің салықтық, бюджеттік және инвестициялық саясатын дамытудың негізгі бағыттарын есепке алуды қалыптастырады. Кәсіпорынның есеп саясатын әзірлеуді білу; заңмен белгіленген барлық жеңілдіктерді дұрыс және толық пайдалану. Салықтарды төлеу бойынша кейінге қалдыру және бөліп шығару мүмкіндіктерін бағалауды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы мекемелердегі есеп және есеп беруі
  Несиелер: 5

  Ұйымның қаржылық есебін жасау және талдау әдістері мен тәсілдері қарастырылады. Қаржылық есептіліктің ақпараттық-талдау мүмкіндіктері ашылады. Ұйымның даму динамикасын объективті бағалау үшін қаржылық есептілік базасында көрсеткіштер жүйеленеді. Қаржы-шаруашылық қызметті тиімді басқаруда алынған бағаларды пайдалану мақсатында талдау ұйымдастыру және жүргізу бойынша практикалық дағдылар дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Бағалы қағаздарды шығару және айналысқа шығару процесінде еркін капиталды жұмылдыру және орналастыру бойынша әртүрлі экономикалық субъектілер арасында туындайтын экономикалық қатынастардың жиынтығын білу. Жалған капиталды сипаттайды – бағалы қағаздарда ұсынылған, олардың иелеріне дивидендтер немесе пайыздар түрінде тұрақты табыс әкелетін және нақты капиталдан ерекшеленетін, бағалы қағаздар нарығындағы қозғалысты дербес жасайтын.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Нарық жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеу тетігі түсіндіріледі. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін басқару туралы ұсыныс қалыптасады. Кәсіпорын қызметін талдау дағдысы пайда болады. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау және оны жетілдіру бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау білігі дамиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХҚЕС сайкес қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру отандық және халықаралық тәжірибе қарастырылады. Есептілік пен оны қалыптастырудың әдіснамалық негіздерінің кемшіліктері мен артықшылықтары талданады, әртүрлі дамыған елдерде есеп пен аудит жүргізу тәжірибесі салыстырылады. Қаржылық есептілік ХҚЕС сәйкес бағаланады. Басқару шешімдерін қабылдау және ХҚЕС кәсіби пайдалану үшін мәні түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аудит
  Несиелер: 5

  Аудиторлық қызмет, аудит-ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық (бухгалтерлік) есептілігін тәуелсіз тексеру жөніндегі кәсіпкерлік қызмет. Аудиттің мақсаты аудиттелетін тұлғалардың қаржылық (бухгалтерлік) есептілігінің дұрыстығы және бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібінің заңнамаға сәйкестігі туралы пікір білдіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 5

  Аудиторлық қызмет, аудит-ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық (бухгалтерлік) есептілігін тәуелсіз тексеру жөніндегі кәсіпкерлік қызмет. Аудиттің мақсаты аудиттелетін тұлғалардың қаржылық (бухгалтерлік) есептілігінің дұрыстығы және бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібінің заңнамаға сәйкестігі туралы пікір білдіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С:Бухгалтерия
  Несиелер: 4

  Есепке алу әдіснамасының ағымдағы өзгерістері, есепке алудың еңбек сыйымдылығын төмендету және есепке алу қателерін анықтау бақыланады. Қаржылық есептілік нысандары электрондық нысанда дайындалады және ұсынылады. Бастапқы құжаттар электрондық тасығыштарда толтырылады. Кез келген уақыт кезеңі үшін дұрыс бухгалтерлік ақпарат қалыптастырылады және қаржыландыру көздері, нысаналы бағдарламалар бөлінісінде ақпарат алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық салу қағидалары
  Несиелер: 4

  Салық тәуекелдерін бағалау, макро - және микро деңгейлерде салық жүктемесін есептеу қабілеті. Салық салу мәселелері бойынша олардың өкілеттіктерін іске асыру шеңберінде қабылданатын негізгі заңдарды, ҚР субъектілерінің заңдарын, атқарушы билік органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік-құқықтық актілерін қолдана білу. Салық салу теориясының өзекті мәселелері бойынша білім алу, қазіргі заманғы терминологияны меңгеру, салық салудың жалпы және жеке теорияларын меңгеру, елдің салық жүйесін құрудың теориялық негіздерін және тиімді салық саясатын қалыптастыруға қойылатын талаптарды түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп қағидалары
  Несиелер: 4

  Принцип-бухгалтерлік есептің ғылым ретіндегі негізі, бастапқы, базалық ережесі, ол одан туындайтын барлық кейінгі бекітулерді алдын ала анықтайды. Принцип бухгалтерлік есепті жүргізу тәсілі болып табылады. Ыңғайлы болу үшін есептік қағидаттар базалық (әдіснамалық) және қаржылық есептілік қағидаттарына бөлінеді. Қаржылық есептілікті дайындау Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының (ХҚЕС) негіз қалаушы қағидаттарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Олар қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну негізінде салынған тұжырымдамаларды айқындайды. Принциптер қаржылық есептердің, есептердің қаржылық есептердің сапалық сипаттамаларына, олардың элементтеріне, сондай-��қ тұжырымдамаларға және капиталды қолдауға тікелей қатысы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Пәндер қосымша құзыреттерді қалыптастыратын қосымша білім беру бағдарламасы. Бітірушілерге жұмысқа орналасуға барынша мүмкіндік береді, білім алушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады, білім сапасын және игерудің тиімділігін арттырады. Пәнаралық және құзыреттілік көкжиегінің кеңеюін қамтамасыз етеді; ерекше дүниетанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есеп процесін ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік есеп әдістемесіне талдау жасау, қаржылық есеп пен есеп берудің рөлі мен принциптерін сипаттау. Шағын бизнес ұйымдарындағы бухгалтерлік шоттардағы есептік жазбаны жіктеу және жүйелеу. Кәсіпкерлік субьектілерінің сипаттамасын түсіндіру. Шағын бизнес субьектілерінде бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды қарастыру. Шағын бизнес субьектілеріндегі есеп айырысулардың ерекшелігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саудадағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Көтерме, бөлшек сауда және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында бухгалтерлік есептің ерекшелігі зерттеледі. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында құжат айналымын есепке алуды ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылады, асүйде, бөлшек сауда желісінде, буфеттерде және асханада тамақ өнімдерінің калькуляциялық құны анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың шығындарын есепке алуды ұйымдастыру, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және өндірістік саланың жекелеген салаларында бюджеттеу бойынша теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру, бұл өндірістік саланың жекелеген салаларында ерекшелік пен салалық ерекшеліктерді ескере отырып, жоспарлы, нормативтік және есептік калькуляцияларды қалыптастыру кезінде қажет. Алынған білім болашақ мамандарды бухгалтерлік есеп және аудит саласында олардың нақты жұмыс жағдайларында бейімдеу кезінде негіз болуы тиіс. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері және өндірістік саланың жекелеген салаларында бюджеттеу, өндіріске арналған шығындарды есепке алудың негізгі қалыптасуы, жекелеген шығыстарды бюджеттеу және нормалау жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу және есепке алу бойынша практикалық дағдылар қалыптасады. Салық есебінің әдістемесі ашылады, салық есебінің рөлі мен принциптері, СЕӨС автоматтандырылған жүйесіне деректерді енгізе отырып, ұйым үшін салық есептілігін жасау тәртібі сипатталады. Салық салынатын айналымды анықтау және бухгалтерлік сымдарды қалыптастыру принциптері түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі есеп пен есеп беру
  Несиелер: 5

  Қонақ үй бизнесі мен мейрамхана ісіндегі бухгалтерлік есептің негізгі теориялық және практикалық мәселелерін зерттеу. Қонақ үй қызметтері мен қоғамдық тамақтану нарығын қалыптастыру, оларды есепке алу ерекшеліктері. Қонақ үй қызметінің бизнесі кәсіпкерлік қызметтің түрі ретінде сұраныс пен ұсыныстың нарықтық ауытқуына барынша жақындады. Қонақ үй қызметтерін көрсететін Дербес кәсіпорындар үшін нарықтағы сервис бойынша бағалау жүйесін жасау мүмкіндігі туындайды. Басқарушылық инфрақұрылымды құру ірі инвестициялармен байланысты емес, ең алдымен, қонақ үй бизнесінде тапшылығы өткір сезілетін, жоғары кәсіби басшы кадрлары ұсынған басқарушылық әлеуеттің болуын талап етеді, бұл тиісінше осы саладағы проблемалардың өткір болуына әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммерциялық банктерде есеп және есеп беру
  Несиелер: 5

  Валютаны қорғауға және оның тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған бірыңғай мемлекеттік ақша-кредит саясатын жүргізеді; қолма-қол ақшаның эмиссиясын жүзеге асырады және олардың айналымын ұйымдастырады; коммерциялық банктер үшін кредитор болып табылады және банктерді қайта қаржыландыру жүйесін ұйымдастырады; есеп айырысуды жүзеге асыру, банк операцияларын, бухгалтерлік есепті, банк жүйесі үшін есептілікті жүргізу ережелерін белгілейді; кредиттік ұйымдарды мемлекеттік тіркеуді және лицензиялауды жүзеге асырады; коммерциялық банктердің қызметін қадағалауды жүзеге асырады; валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Сауда ұйымдарында, сондай-ақ басқа да коммерциялық ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу Қолданыстағы заңнамамен реттеледі. Әрбір сауда ұйымында бас бухгалтер есеп саясатын әзірлеуі тиіс, ол ұйым қабылдаған бухгалтерлік есепті жүргізу тәсілдерінің жиынтығы - бастапқы бақылау, құндық өлшеу, ағымдағы топтастыру және шаруашылық қызмет фактілерін қорытынды жинақтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық аудиті
  Несиелер: 6

  Салық аудитінің әдістемесі зерттеледі, салық аудитінің рөлі, ережелері және принциптері сипатталады. Ақпараттың мәнін және оның бұрмалануын бағалау, аудиттелетін тұлғаның ішкі бақылау жүйесін, аудиторлық тәуекелді зерттеу және бағалау, салық аудитінде аудиторлық іріктеуді қалыптастыру әдістемесі сипатталады. Салық аудитінің жоспары мен бағдарламасын жасау тәртібі түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық теориясы және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Салық салуды қалыптастыру қалыптасқан өндірістік қатынастармен байланысты қоғам мен мемлекеттің дамуымен байланысты. Қоғамның әлеуметтік және экономикалық салаларын дамыту салықтық реттеуге тікелей тәуелді, өйткені салық салу процесінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаражатын, оның ішінде мемлекеттік бюджетке бөлу жүргізіледі, ал бюджет қаражатын қайта бөлу кезінде кәсіпорындардың қызметін ынталандыру және әлеуметтік проблемаларды шешу жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық және басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық талдау Шаруашылық субъектілерінің қызмет етуінің қаржылық механизмінің мәнін тану процесі ретінде сипатталуы мүмкін. Басқарушылық талдау тиімді басқару шешімдерін жоспарлау, бақылау және қабылдау, қаржы саясаты, маркетингтік қызмет мәселелері бойынша стратегия мен тактиканы әзірлеу, техниканы, технологияны жетілдіру және өндірісті ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты алу үшін жүргізіледі..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік аудиттің мәні, түрлері және мазмұны сипатталады. ИНТОСАЙҒА сәйкес Қаржы-шаруашылық қызметке талдау және аудит жүргізу тәртібі зерттеледі. Мемлекеттік аудиттің рәсімдік негіздерін қолдану мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары қызметінің өзге де бағыттары түсіндіріледі. Мемлекеттік аудиттің ұйымдастырушылық негіздері және камералдық бақылауды ұйымдастыру сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметтегі есеп
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызмет есебінің мақсаты мен міндеттерін түсіндіру. Сыртқы экономикалық қызметтің есеп беру әдістемесінің ерекшеліктерін талдау. Экспорттық және импорттық операциялар кезінде валюталық реттеу мен валюталық бақылауды түсіндіру. Шетел валютасындағы импорттық және экспорттық мәмілелерді бухгалтерлік есепке алу тіркелімдерінде тіркеуді орындау. Сыртқы экономикалық қызмет операцияларын есепке алу бойынша шоттардың корреспонденциясын жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, мемлекеттік саясаттың нұсқаларына баға бере білу; жалпы экономиканы және оның жекелеген салаларын, аумақтарын мемлекеттік реттеудің салдарын болжау, олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыру. Знать содержание проведения государством инструментальных политик: инвестиционной, кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, амортизационной. Уметь использовать в практической деятельности основные понятия и категории макроэкономической теории в части государственного регулирования экономики.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономиканы басқару
  Несиелер: 5

  ҚР экономикасын басқару негіздерін оқытады. Нарыққа көшудің нормативтік-құқықтық алғышарттарын қалыптастырады. Өмір сүру сапасын арттыру және әлеуметтік тұрақтылықты құру. Арнайы мемлекеттік бағдарламалардың басымдықтарын іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жергілікті басқарудың қаржылық негіздері
  Несиелер: 5

  Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық негізі тікелей экономикалық негізбен байланысты және оның құрамдас бөлігі болып табылады. Қаржылық және экономикалық негіздер жергілікті өзін-өзі басқарудың өзара келісілген элементтері болып табылады, өйткені олар мәні мен мақсаты бойынша жақын өзара байланысты қатынастардың жиынтығы болып табылады. Тиісті қаржы-материалдық базасы болған жағдайда ғана жергілікті өзін-өзі басқару органдары жергілікті жерлерде басқаруды тиімді жүзеге асыра алады және жергілікті деңгейде халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге байланысты міндеттерді шеше алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби ортада және социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сұхбаттаса алу.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық, әлеуметтік- экономикалық және инженерлік білімдерін көрсете білу, теориялық және тәжірибелік зерттеулердің мәліметтерін, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтерін математикалық өңдеу әдістерін көрсету.

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептеу сауаттылығы болуы тиіс, ақпараттарды жалпылау, талдау және қабылдай алу, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдай білу.

 • Код ON4

  Есепті нормативтік-құқықтық және заңнамалық реттеудің кең ой-өрісін пайдалана отырып, бухгалтерлік есеп әдістемесін білу, қаржылық есеп пен есептіліктің рөлі мен принциптерін білу және ұйымның есеп саясатын құрастыра білу.

 • Код ON5

  ХҚЕС және ҚСХҚЕС сәйкес компанияның қаржылық есептілігін дайындау үшін ұйымның есеп құжаттамасын жүргізе алуы.

 • Код ON6

  ХАС сәйкес шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметіне талдау және аудит жүргізу, ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу, мемлекеттік аудит бағдарламасын құру, бухгалтерлік құжаттарды сараптамалық зерттеу тәсілдерін меңгеру, бюджеттік мекемелердегі бақылау мен ревизияның ерекшеліктерін білу, бақылау мен ревизияның рөлі мен принциптерін сипаттау.

 • Код ON7

  Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау бойынша шығындар сметасын құру дағдысын меңгеру, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдай білу және басқару және өндірістік қызмет деңгейін арттыруға ықпал ету, микро -, макроэкономикалық деңгейлерде тарифтік кестенің ерекшеліктеріне қарай бюджеттік салада жалақы бойынша есептеу және қалыптастыру бойынша сметаларды құру.

 • Код ON8

  Экономиканың түрлі деңгейлері мен салаларында қысқа мерзімді және орта мерзімді болжамдарды жасау кезінде динамикадағы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды талдау.

 • Код ON9

  ИНТОСАЙ-ға сәйкес бюджеттік ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметіне бухгалтерлік сараптама және мемлекеттік аудит жүргізу, бюджеттік ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсынымдар әзірлеу.

 • Код ON10

  1С: Бухгалтерия: СОНО бағдарламасының конфигурациясы мен құрылуын білу, СОНО автоматтандырылған бағдарламасын қолдана білу.

 • Код ON11

  Зерттеу, кәсіпкерлік дағдыларын пайдалану және белгісіздік жағдайында жұмыс жасау дағдысының болуы.

 • Код ON12

  Жеке түрде және команданың мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасау, өз көзқарасын дәлелдей алу, өзінің ісін түзете білу және түрлі тәсілдерді қолдана алу.

Top