Жаңа білім беру бағдарламасы

7R09142 Клиникалық фармакология в Семей медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Дәрілік емі оң нәтижесіз, дәрілерді қолданғанда айқын немесе күтпеген жағымсыз жанама әсерлері бар науқастарға кеңес беріп және емдей алатын, фармакотерапияның сапасын, денсаулық сақтау саласындағы мекемелерде дәрілерді қолдануды бағалауды (АВС,VEN сараптама) жүргізуге қабілетті клиникалық фармаколог мамандығы бойынша жұмыс істейтін маман дәрігерлердің сапасына қойылатын заманауи талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау.
 • Академиялық дәреже Резидентура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 140
 • Білім беру бағдарламаларының тобы R042 Клиникалық фармакология
 • Дайындық бағыты 7R011 Денсаулық сақтау
 • Анестезиология және қарқынды терапия кезінде клиникалық фармакология
  Несиелер: 10

  Анестезиология және қарқынды терапия кезінде тиімді фармакотерапия. Анестезиология және қарқынды терапия кезінде қолданылатын фармакокинетиканың және фармакодинамиканың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, ДЗ тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау.

  Оқу жылы - 1
 • Клиникалық фармакология-1
  Несиелер: 30

  Клиникалық фармакология клиникалық мамандық ретінде. Клиникалық фармаколог-дәрігердің қызметі. Функциялары, құқықтары. Клиникалық фармаколог-дәрігердің біліктілік сипаттамасы. Клиникалық фармаколог-дәрігердің және клиникалық-фармакологиялық қызметтің қызметі саласындағы нормативтік-құқықтық актілер. Дәрілік заттардың барлық негізгі топтарының базистік фармакологиясы

  Оқу жылы - 1
 • Ішкі аурулар клиникасында клиникалық фармакология
  Несиелер: 20

  Ішкі аурулар клиникасында тиімді фармакотерапия. Ішкі аурулар клиникасында қолданылатын фармакокинетиканың және фармакодинамиканың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, ДЗ тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау

  Оқу жылы - 1
 • Хирургия, офтальмология және оториноларингологиядағы клиникалық фармакология
  Несиелер: 3

  Хирургиялық ауруларда дәрілік заттарды тиімді қолдану. Халықаралық клиникалық басшылық, хаттамалар, жүргізу және емдеу бойынша Ұлттық медициналық-экономикалық хаттамалар. Ұсынымдарды дәлелдеу деңгейлері. Фармакотерапияның тиімділігін, қауіпсіздігін бағалау. Дәрілік заттарды пайдалануды бағалау және клиникалық-фармакологиялық сараптама. Қателер және негізсіз тағайындаулар

  Оқу жылы - 1
 • Клиникалық фармакология -2
  Несиелер: 30

  Ғылыми таным және клиникалық зерттеулер әдістемесінің негіздері. Денсаулық сақтау ұйымдарында клиникалық-фармакологиялық қызметті ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері. Жағымсыз жанама реакциялар. Дәрілердің өзара әрекеттесуі. Фармакогенетикасы. Дәрілік заттардың барлық негізгі топтарының клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы.

  Оқу жылы - 1
 • Акушерия және гинекологиядағы клиникалық фармакология
  Несиелер: 10

  Акушерлік және гинекологияда дәрілік заттарды тиімді қолдану. Халықаралық клиникалық басшылық, хаттамалар, жүргізу және емдеу бойынша Ұлттық медициналық-экономикалық хаттамалар. Ұсынымдарды дәлелдеу деңгейлері. Фармакотерапияның тиімділігін, қауіпсіздігін бағалау. Дәрілік заттарды пайдалануды бағалау және клиникалық-фармакологиялық сараптама. Қателер және негізсіз тағайындаулар.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеулердің менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән сипаттама, аналитикалық және эксперименталды зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру ережелерін зерделеуді қамтиды. Пән аясында білім алушылар аталған дизайндарды зерттеу ережелерін үйренеді, олар зерттеудің әр түрлі кезеңдеріндегі құрылымдық және жүйелі қателерді болдырмай, өздерінің ғылыми зерттеулерінің хаттамасын дұрыс құрастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Психиатрия, неврология және онкологиядағы клиникалық фармакология
  Несиелер: 3

  Неврология, психиатрия және онкологиядағы дәрілік заттарды тиімді қолдану. Халықаралық клиникалық басшылық, хаттамалар, жүргізу және емдеу бойынша Ұлттық медициналық-экономикалық хаттамалар. Ұсынымдарды дәлелдеу деңгейлері. Фармакотерапияның тиімділігін, қауіпсіздігін бағалау. Дәрілік заттарды пайдалануды бағалау және клиникалық-фармакологиялық сараптама. Қателер және негізсіз тағайындаулар.

  Оқу жылы - 1
 • Жұқпалы аурулардағы, фтизиатриядағы клиникалық фармакология және клиникалық лабораторлы диагностика
  Несиелер: 3

  Жұқпалы ауруларда және фтизиатриядағы дәрілік заттарды тиімді қолдану. Халықаралық клиникалық басшылық, хаттамалар, жүргізу және емдеу бойынша Ұлттық медициналық-экономикалық хаттамалар. Ұсынымдарды дәлелдеу деңгейлері. Фармакотерапияның тиімділігін, қауіпсіздігін бағалау. Дәрілік заттарды пайдалануды бағалау және клиникалық-фармакологиялық сараптама. Қателер және негізсіз тағайындаулар

  Оқу жылы - 1
 • Дәрі-дәрмектердің менеджменті және медициналық мекемелерде дәрілік заттарды қолдануды бағалау
  Несиелер: 3

  ДЗ реттеу. Жалған ДЗ. ДЗ жарнамасы. Жаңа отандық және шетелдік ДЗ тіркеу бойынша Бақылау-рұқсат беру жүйесінің жұмыс принциптері. Тиісті өндірістік практиканы реттейтін заңдар мен нормативтік құжаттар (GMP). ДЗ реттеу (анықтау, мақсаты, ДЗ регламенттеу көлемі, бағалау және регламенттеуді жақсарту жолдары).

  Оқу жылы - 2
 • Биостатистика
  Несиелер: 4

  Пән аясында білім алушылар SPSS бағдарламасында Сандық және сапалық мәліметтерді талдау әдістерін үйренеді. Бұл курс білім алушы өзінің ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында жинаған статистикалық деректерді талдаудың практикалық курсы болып табылады. Курс деректерді талдау және алынған нәтижелерді көрсетуге көмек көрсетуді білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Басшылық шешім қабылдауға арналған фармакотерапиянының тиімділігін фармакоэкономикалық бағалау
  Несиелер: 3

  Фармакоэпидемиология және фармакоэкономика. Анықтау. Міндеттері. Фармакоэпидемиологиялық зерттеулер жүргізу принциптері мен әдістері. ДЗ пайдалану және тұтынуды зерттеу. Шығындар санаттары. Фармакоэкономикалық талдау әдістері. Фармакоэкономикалық модельдеу. ABC / VEN-талдау

  Оқу жылы - 2
 • Педиатриядағы клиникалық фармакология және тиімді фармакотерапияның қағидалары
  Несиелер: 14

  Педиатриядағы дәрілік заттарды тиімді қолдану. Халықаралық клиникалық басшылық, хаттамалар, жүргізу және емдеу бойынша Ұлттық медициналық-экономикалық хаттамалар. Ұсынымдарды дәлелдеу деңгейлері. Фармакотерапияның тиімділігін, қауіпсіздігін бағалау. Дәрілік заттарды пайдалануды бағалау және клиникалық-фармакологиялық сараптама. Қателер және негізсіз тағайындаулар

  Оқу жылы - 2
 • Дәрілік заттардың клиникалық зерттеулерін жүргізудің сатылары, этикалық аспектілер. \\ Фармакобақылау, клиникалық сынамаларда дәрілердің тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау.
  Несиелер: 3

  ДЗ клиникалық зерттеулері. Клиникалық зерттеулердің (КЗ) мақсаты. ҚЗ фазалары. ҚЗ қатысушыларының функциялары. ҚЗ ұйымдастыру, жүргізу және аудит методологиясы. КЗ этикалық аспектілері. Балалардың қатысуымен КЗ. GLP, GCP халықаралық және ұлттық стандарттары. Фармакоқадағалау. НПР анықтау және тіркеу әдістері. ДДСҰ-ның "дәрілік-НПР"себеп-салдарлық байланысының нақтылық дәрежелерінің жіктелуі. ҰӨТ туралы ақпаратты ұсыну тәртібі. ДЗ артық дозаланғанда және уланғанда жедел интоксикацияны емдеу және шұғыл көмек көрсетудің жалпы принциптері

  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Клиникалық диагнозды қалыптастыруға, емдеу жоспарын тағайындауға және медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейлерінде дәлелді практика негізінде оның тиімділігін бағалауға қабілетті

 • Код ON2

  Науқас үшін үздік нәтижелерге қол жеткізу мақсатында науқаспен, оның айналасындағылармен , денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара қарым-қатынас жасауға қабілетті.

 • Код ON3

  Қауіп-қатерлерді бағалауға және жоғары қауіпсіздік деңгейін және медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету үшін ең тиімді әдістерді пайдалануға қабілетті

 • Код ON4

  Өз мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру алаңы шеңберінде әрекет етуге, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіби мамандық топ құрамында жұмыс істеуге қабілетті

 • Код ON5

  Адекватты зерттеу сұрақтарын тұжырымдауға, кәсіби әдебиетті сыни бағалауға, өзінің күнделікті қызметінде Халықаралық деректер базасын тиімді пайдалануға, зерттеу командасының жұмысына қатысуға қабілетті

 • Код ON6

  Кәсіби команданың басқа да мүшелерін өз бетінше оқуға және оқытуға, пікірталастарға, конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың басқа да түрлеріне белсенді қатысуға қабілетті

Top