Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04112 Әлемдік экономика в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  "Микроэкономика" пәні экономикалық бағыттар бойынша мамандарды дайындауда базалық пәндер қатарына жатады. Пәннің ерекшелігі-ол нарықтың екі негізгі агенттері-үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқының заңдары мен заңдылықтарын қарастырады."Микроэкономика" курсын оқу студенттерге микроэкономикалық талдаудың фундаменталды ережелері туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға және алынған білімді экономикалық шешімдерді негіздеу үшін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиенет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • English for special purposes
  Несиелер: 10

  Пәнді оқытудың мақсаты-бейтарап ғылыми стильді білдіретін ауызекі сөйлеу және жалпы тілді практикалық меңгеруге, сонымен қатар кәсіби қызметте және күнделікті іскерлік және жеке қарым-қатынаста ағылшын тілін практикалық қолдану үшін өзінің кең және тар мамандығының терминологиясын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Business English
  Несиелер: 10

  Пәннің мақсаты-шетел тілін кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте қолдануға мүмкіндік беретін коммуникативтік құзыреттілікті студенттердің алуы болып табылады. Курстың міндеттері тиісті бейіндегі мамандардың коммуникативтік және танымдық қажеттіліктерімен анықталады. Курс коммуникативтік бағытталған және кәсіби бағытталған сипатқа ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді,қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. «Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты: макроэкономикалық агенттер, нарықтар, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін оқыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Неміс тілі (А1-А2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-неміс тілін А1-А2 шекті деңгейі көлемінде меңгерген (шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігін жіктеу бойынша) маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару процесі ретінде менеджмент туралы білімді қалыптастыру. Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері. Менеджментті дамытуға көзқарасты қалыптастыру және дамыту. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару процесін дамыту. Тиімді басқаруды дамытудың мәні, қажеттілігі және шарттары, әкімшілік ету өнері, менеджментті қазіргі заманғы ұйымдастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • English for special purposes
  Несиелер: 10

  Пәнді оқытудың мақсаты-бейтарап ғылыми стильді білдіретін ауызекі сөйлеу және жалпы тілді практикалық меңгеруге, сонымен қатар кәсіби қызметте және күнделікті іскерлік және жеке қарым-қатынаста ағылшын тілін практикалық қолдану үшін өзінің кең және тар мамандығының терминологиясын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қытай тілі (А1-А2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-қытай тілін А1-А2 шекті деңгейі көлемінде меңгерген (шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігін жіктеу бойынша), оны әмбебап түрдегі жағдайларда қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметтегі салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Салық салудың теориялық және практикалық негіздерімен, салық түрлерімен, салықты есептеу және есептеу тәртібімен, салық есептілігін тапсыру тәртібімен танысу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қытай тілі (А1-А2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-қытай тілін А1-А2 шекті деңгейі көлемінде меңгерген (шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігін жіктеу бойынша), оны әмбебап түрдегі жағдайларда қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Неміс тілі (А1-А2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-неміс тілін А1-А2 шекті деңгейі көлемінде меңгерген (шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігін жіктеу бойынша) маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Business English
  Несиелер: 10

  Пәннің мақсаты-шетел тілін кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте қолдануға мүмкіндік беретін коммуникативтік құзыреттілікті студенттердің алуы болып табылады. Курстың міндеттері тиісті бейіндегі мамандардың коммуникативтік және танымдық қажеттіліктерімен анықталады. Курс коммуникативтік бағытталған және кәсіби бағытталған сипатқа ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Marketing
  Несиелер: 5

  Ұйымның тиімді нәтижелеріне қол жеткізудегі маркетингтік үрдістердің ерекшеліктерін түсіндіреді. Қажеттіліктерді анықтау, құру және қанағаттандыру, маркетингтік стратегияларды әзірлеу, маркетингтік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру үшін білім мен дағдыларды алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлемдік экономикадағы венчурлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты студенттердің венчурлік қаржыландыруды тартуды ұйымдастыру саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ венчурлік кәсіпкерліктің ерекшеліктері және оның әлемдік және ұлттық экономиканың дамуындағы рөлі туралы тұтас көзқарас пен тұжырымдамалық түсінік қалыптастыру үшін қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы статистика және эконометрика
  Несиелер: 5

  Нақты экономикалық деректерді талдаудың қазіргі заманғы эконометриялық әдістерін экономистің практикалық қызметінде пайдалану үшін жеткілікті деңгейде меңгеру, статистикалық әдіснаманы: статистикалық деректерді талдаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, жинау әдістерін, өңдеуін зерттеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инновациялық кәсіпкерлік және стартаптар
  Несиелер: 4

  Целью дисциплины является формирование у студентов необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области предпринимательства в инновационной сфере, а также в области создания стартапа, построения и ведения собственного бизнеса

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Неміс тілі (В1 ілгері)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-неміс тілін В1 деңгейі көлемінде меңгерген, оны әмбебап түрдегі жағдайда қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін озық (шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігінің жіктелуі бойынша) маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия
  Несиелер: 6

  ҚР ұйымдарында есепке алудың әдістері мен әдіснамасы саласында студенттердің білім алуы, бухгалтерлік, аналитикалық және синтетикалық есепке алу жүйесінде көрсеткіштерді қалыптастыру әдістемесі, бухгалтерлік есепті нормативтік-құқықтық реттеу, қаржылық есептіліктің халықаралық жүйесі мақсатында ұйымның есеп саясаты бойынша студенттерде іргелі білім қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты студенттерге Халықаралық экономикалық қатынастардың формалары туралы теориялық білімнің біртұтас жүйесін ұсыну, жаһандану үрдісінің болашағы мен мәселелерін бағалауда шығармашылық көзқарасты дамыту, алынған білімді кейіннен экономиканы зерттеу процесінде шығармашылықпен қолдана білуді үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай тілі (В1 ілгермелі)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-қытай тілін В1 деңгейі көлемінде меңгерген маманды дайындау (шетел тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігін жіктеу бойынша), оны әмбебап түрдегі жағдайда қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экономика тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты: әлемдік экономикалық тарихтың негізгі заңдылықтары мен Даму бағыттары және әлемдік экономиканың даму бағыттары; экономикалық құбылыстар мен ұғымдардың эволюциясы, нарықтық институттар туралы жүйелі түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Неміс тілі (В1 ілгері)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-неміс тілін В1 деңгейі көлемінде меңгерген, оны әмбебап түрдегі жағдайда қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін озық (шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігінің жіктелуі бойынша) маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бірлескен кәсіпорындардың экономикасы және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге ортақ өндірістік база құрылатын отандық және шетелдік серіктестердің бірлескен кәсіпкерлік формасы ретінде бірлескен кәсіпорынның негізгі принциптері, заңдылықтары, жұмыс істеу механизмі туралы жүйелі, тұтас түсінік беру; ұлттық және шетелдік серіктестердің ортақ меншігіндегі өнім өндіру; жалпы басқару жүзеге асырылады, пайдаға жалпы қатысу және тәуекелдік атқару орын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экономикалық ой
  Несиелер: 5

  Экономикалық тұжырымдамалардың пайда болуы, дамуы және ауысуының Тарихи үдерісімен танысу, көрнекті экономистердің көзқарастарына шолу жасау, әлемдік экономикалық доктриналар эволюциясының проблемаларын дербес зерттеуге баулу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Студенттердің экономикалық ойлауын зерттеу және талдау дағдыларын қалыптастыру, кәсіпорынның (шаруашылық жүргізуші субъектінің) ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу және тұжырымдарды дәлелдеу және негіздеу негізінде қалыптастыру. Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны. Кәсіпорынның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті ұйымдастыру. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өнімнің сапасы және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Кәсіпорынның инновациялық қы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің әлемдік экономиканың құрылымы, даму кезеңдері және заңдылықтары туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру. Курстың міндеттері: студенттерді әлемдік экономиканың негізгі сипаттарымен таныстыру; студенттерді әлемдік экономика құрылымының қазіргі жай-күйімен және оның қалыптасу кезеңдерімен таныстыру; студенттерде жекелеген елдердің әлемдік экономикаға тартылу дәрежесі мен формалары туралы түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай тілі (В1 ілгермелі)
  Несиелер: 6

  Курстың міндеті-қытай тілін В1 деңгейі көлемінде меңгерген маманды дайындау (шетел тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігін жіктеу бойынша), оны әмбебап түрдегі жағдайда қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экономикадағы маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Қойылған стратегиялық және ағымдағы мақсаттарды шешу кезінде нарық мүмкіндіктерін бағалау және болжау үшін әлемдік экономикадағы маркетингтік зерттеулердің негізгі әдістерін игеру және қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • National economic security
  Несиелер: 4

  Экономикалық қауіпсіздіктің теориялық және тұжырымдамалық негіздерін зерделеу, Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі өсуінің стратегиялық бағыттарын анықтау бойынша практикалық ұсынымдарды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қазіргі ұйымдық-құқықтық жағдайларда, сыртқы экономикалық байланыстарды реттеудің мемлекеттік режимінде халықаралық нарықта бизнесті жүзеге асыруға, экспорттық-импорттық операцияларды жоспарлау және жүзеге асыру құралдарын меңгеруге, ағымдағы қызметті қаржылық қамтамасыз етуге, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру бойынша Халықаралық келісім-шарттар жасауға мүмкіндік беретін сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және қызмет ету саласында мамандарды теориялық және тәжірибелік даярлау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді талдау SPSS
  Несиелер: 5

  SPSS компьютерлік бағдарламасының көмегімен әлеуметтану мен саясаттауда қолданылатын статистикалық әдістерді зерттеу, бастапқы деректерді есепке алу және ұйымдастыру, зерттеудің ең барабар әдісін таңдау, статистикалық көрсеткіштерді есептеу, деректерді тереңірек талдау және зерттеу нәтижелерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты халықаралық валюталық-несиелік қатынастардың ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері туралы білім кешенін қалыптастыру, халықаралық өзара іс-қимыл жүйесінде туындайтын әртүрлі қаржылық міндеттемелер бойынша есеп айырысу жүйесін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық инвестициялық қызмет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттерді Халықаралық инвестициялаудың заманауи үрдістерінің теориялық негіздерімен таныстыру және шетел капиталының қатысуымен құрылған бизнесті жүргізудің тәжірибелік дағдыларын үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • International marketing
  Несиелер: 4

  Пәнді игерудің мақсаты маркетинг саласындағы студенттердің теориялық білімдерін тереңдету, олардың халықаралық салада іс жүзінде қолдану ерекшеліктерін және халықаралық бизнестің түрлі салаларында құзыретті мамандарды дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • International trade in services
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің Халықаралық қызметтер саудасын дамытудың негізгі бағыттары мен мәнін, Халықаралық қызметтер саудасында болып жатқан процестерді талдау әдістерін меңгеру, сондай-ақ оның жұмыс істеу принциптерімен танысу және практикалық қызметте теориялық дағдыларды қолдану мүмкіндігін алу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Foreign economic policy
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты болашақ мамандардың мемлекеттік сыртқы экономикалық реттеу саласында берік теориялық білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері: мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының мәні мен негізгі бағыттары туралы берік білім алу; Қазақстанның қазіргі сыртқы экономикалық саясаты туралы тұтас түсінік қалыптастыру . қазіргі заманғы сыртқы экономикалық проблемаларды зерттеу үшін талдау аппаратын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Globalization and international economic integration
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты қазіргі уақытта болып жатқан интеграциялық үдерістер туралы, жаһанданудың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері мен маңызы туралы, қазіргі заманның негізгі жаһандық проблемалары және оларды шешу жолдары туралы кешенді түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Risk management of foreign economic activity
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты сыртқы экономикалық қызметтегі тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша білім алу, оның жұмыс істеуінің практикалық тәжірибесін, тәуекелдерді басқару бойынша негізгі құралдарды зерделеу, ақпараттық көздерді талдау дағдыларын дамыту, сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметтің әртүрлі тәуекел жағдайларын анықтаудың жеке әдістемелерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеудің ұлттық негіздерімен таныстыру. Курста кеден органдарының негізгі функциялары мен құрылымы беріледі, кедендік бақылауды ұйымдастыру және ресімдеу мәселелері, көлік түрлеріне, тауарлардың ерекше қасиеттеріне және т.б. қатысты негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері қарастырылады. Кеден органдарының экономикалық қызметінің құрамдас бөліктері – сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеуде тарифтік әдістерді қолдану, кедендік төлемдер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызмет жобаларын басқару
  Несиелер: 4

  Білім алушыларда сыртқы экономикалық қызметті жобалық басқару саласындағы тиімді кәсіби қызмет үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, жобаларды басқару жүйесінің ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін зерделеу; жоба тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерделеу; сыртқы экономикалық қызмет саласындағы жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде жобалық менеджердің рөлі мен функцияларын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы сауда саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің сыртқы сауда саясатының әдістері, құралдары мен формаларын қолдану бойынша жүйелендірілген білім алу; жаһандану жағдайында сыртқы сауда саясатының негізгі мәселелерін, үрдістері мен ерекшеліктерін анықтау, қайшылықтарды және оларды шешудің мүмкін жолдарын анықтау; Қазақстанның сыртқы сауда саясатын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Economic analysis of foreign economic activity of the enterprise
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты студенттердің кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін талдаудың негізгі әдістері мен әдістемелерін, кәсіпорын ресурстарын пайдалануды талдауды, кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің қаржылық-экономикалық нәтижелерін талдауды игеру, экономикалық талдау және нәтижелерді интерпретациялау әдістерін қолдану бойынша логикалық ойлау мен дағдыларды дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • International quality standards of foreign economic activity
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттерді стандарттау бойынша халықаралық ұйым қабылдаған халықаралық сапа стандарттарымен таныстыру. Халықаралық стандарттар адамдар қауіпсіздігінің талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуге, денсаулықты қорғауға және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған ақпараттардың құндылығының арқасында елдер арасындағы сауданы кеңейту үшін базалық құжаттар болып табылады. Халықаралық стандарттаудың негізгі идеясы кейіннен оларды ұлттық деңгейде іске асыра отырып, әзірленген ұлттық стандарттар базасын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – халықаралық кәсіпкерлік қызмет көрінісінің мазмұны мен формаларымен танысу-қазіргі әлемдік экономиканың табиғаты мен конфигурациясын өзгертетін маңызды фактор, студенттерде сапалы білімнің біртұтас және тұрақты жүйесін қалыптастыра отырып, әлемдік бизнес тәжірибесінде танылған және қолданылатын ұғымдық-категориялық аппаратты меңгеруге негізделген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • International Trade and World Goods Markets
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қазіргі ұйымдық-құқықтық жағдайларда, сыртқы экономикалық байланыстарды реттеудің мемлекеттік режимінде халықаралық нарықта бизнесті жүзеге асыруға, экспорттық-импорттық операцияларды жоспарлау және жүзеге асыру құралдарын меңгеруге, ағымдағы қызметті қаржылық қамтамасыз етуге, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру бойынша Халықаралық келісім-шарттар жасауға мүмкіндік беретін сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және қызмет ету саласында мамандарды теориялық және тәжірибелік даярлау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • International economic organization
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің қазіргі Халықаралық экономикалық ұйымдар жүйесі, олардың жұмыс істеу принциптері және әлемдік шаруашылықтың жаһандану жағдайындағы даму үрдістері туралы базалық білім алуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, философияның, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді

 • Код ON2

  Әлемдік экономика тарихын ескере отырып, микро және макродеңгейде экономикалық субъектілердің мінез - құлқының ерекшеліктерін айқындайды және саланы, нарықты және тұтастай экономиканы талдау үшін микро және макроэкономика қағидаттарын, заңдары мен модельдерін пайдаланады

 • Код ON3

  Статистикалық әдістерді, бухгалтерлік есепті білімдерді қолдана отырып микро - және макроэкономикалық талдау жүргізеді және салық базасы мен салық кодексіне сәйкес салықтар мен алымдар сомасын есептейді, сыртқы экономикалық қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып

 • Код ON4

  Кәсіпорынның ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру және оның әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін маркетинг және менеджмент әдіснамасын қолданады

 • Код ON5

  Әлемдік валюта нарығы мен халықаралық инвестициялау құралдарын, сыртқы экономикалық мәмілелер мен халықаралық кредиттердің валюталық-қаржылық және төлем шарттарын талдайды; Қазақстанда және әлемде шетелдік инвестициялық ресурстарды тартудың қазіргі жай-күйі мен тетіктерін бағалайды

 • Код ON6

  Қазақстанның жаһандық және интеграциялық процестерге, сондай-ақ халықаралық экономикалық ұйымдар жүйесіне қатысу тиімділігін бағалайды және талдайды

 • Код ON7

  Әлемдік валюта нарығы мен халықаралық инвестициялау құралдарын, сыртқы экономикалық мәмілелер мен халықаралық кредиттердің валюталық-қаржылық және төлем шарттарын талдайды; Қазақстанда және әлемде шетелдік инвестициялық ресурстарды тартудың қазіргі жай-күйі мен тетіктерін бағалайды

 • Код ON8

  Қажетті капитал салымдарының, болашақ ағымдағы шығындардың шамасын, олардың өзін-өзі ақтауын, жаңа енгізулердің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін және жаңа инновациялық, венчурлік компанияларды, ұйымдарды, кәсіпорындарды құру тәуекелдерінің шамасын айқындау; кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейіне баға беру

 • Код ON9

  Әлемдік тәжірибені ескере отырып, маркетингтік зерттеулер процесін, оның негізгі кезеңдері мен рәсімдерін жоспарлайды және іске асырады

 • Код ON10

  Тұрмыстық және іскерлік қарым-қатынастың коммуникативтік жағдайларында негізгі лексика грамматикалық құралдарды тануды және нәтижелі пайдалануды жүзеге асырады; берілген тақырып аясында іскерлік қарым-қатынаста монолог тілін қолданады

 • Код ON11

  Халықаралық статистика көрсеткіштері тұрғысынан әлемдік шаруашылықтың даму деңгейін бағалайды және талдайды; халықаралық статистика көрсеткіштері тұрғысынан әлемдік шаруашылықтың даму деңгейін бағалайды

 • Код ON12

  Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің тиімділігін анықтаудың қазіргі заманғы әдістемесін меңгерген; халықаралық сауда мен сыртқы экономикалық мәмілелердің тиімділігін, әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын және халықаралық сауда стратегиясын талдайды

 • Код ON13

  Белгіленген тәртіпке сәйкес сыртқы сауда саясатының, тәуекелдерді басқару құралдарын және сыртқы экономикалық қызмет саласындағы халықаралық сапа стандарттарын қамтамасыз ету қағидаттарын қолданады

 • Код ON14

  Кәсіби қызметте халықаралық маркетинг және халықаралық қызмет сауда құралдарын пайдаланады

 • Код ON15

  Тиісті әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеуді, сондай-ақ кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің тиімділігін арттыру бойынша әзірленген жобалар мен ұсыныстарды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады

Top