Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11210 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі адами факторы
  Несиелер: 5

  Адам қызметінің негізгі формаларының жіктелуін талдау; өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі оның еңбек қызметінің тиімділігін арттыру жо��дарымен салалар бойынша қауіптерге талдау жүргізу және өндірістік қауіптерді іске асыру. Техникалық жүйелер жұмысының сенімділігін қарастыру; қорғау жүйелері сақталуының аварияға қарсы сенімділігін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсізідігі» пәнін әдістемелік қамтамасыз етуді қарастыру. Пәндегі бағдарламалы оқытудың негізгі құралдары мен әдістерін, сонымен қатар сабақ өткізудің интерактивті түрлерін сипаттау. Пәнді оқытудағы проблемалық мәселелерді көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелердің сенімділігін, өміршеңдігін және қауіпсіздігін бағалау
  Несиелер: 3

  Техникалық жүйелердің сенімділігін, өміршеңдігін және қауіпсіздігін бағалаудағы заманауи ғылыми бағыттарды талдау. Техникалық жүйелердің қауіпсіздігі мен өміршеңдігі саласындағы ҚР ұлттық саясатын қарастыру. Адам қызметінің негізгі түрлерінің жіктелуін беру. "Адам – машина – орта" жүйесінің жағымсыз факторларын қарастыру. Қауіпті өндірістік объектілердің техникалық тәуекеліне баға беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи және психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми - теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың дағдыларымен таныстырады, ұжымдағы жанжалдарды басқарады, стресс және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістегі кәсіби ауруларды, бақытсыз жағдайларды тергеу және есепке алу
  Несиелер: 6

  Өндірістегі жазатайым оқиғаға әкеп соқтыратын себептерді анықтау туралы жалпы ережелерді қарастыру. Әрбір жазатайым оқиғаны тіркеудің обьективті құжаттамасымен, еңбекті қорғау бойынша заңнамалық базамен таныстыру. Өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанушылық көрсеткіштерін және Ережелерді бұзғаны үшін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдыларын дамытады, шет тілінде Негізгі оқу түрлерін меңгереді, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындайды: ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме құрастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайларды жою кезіндегі құтқару және авариялық қалпына келтіру жұмыстарының ерекшеліктері
  Несиелер: 6

  Төтенше жағдайларды жою кезінде іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу тәсілдері мен тәсілдерін сипаттау. Құтқару жұмыстарын жүргізу үшін қажетті күштер мен құралдарды сипаттау. Зақымдану ошағында іздестіру-құтқару және авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде қорғау құралдарымен және қауіпсіздік шараларымен таныстыру. Құтқарушылардың еңбек қауіпсіздігінің құқықтық және нормативтік негіздерін үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің қазіргі парадигмалары, Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. П��дагогикалық ғылымның әдіснамасын, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қарастырады. Оқытудың кредиттік жүйесін, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен нысандарын, көшбасшылық қасиеттеріне ие маманның тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелер функциясының қауіпсіздігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістері мен тәсілдері
  Несиелер: 6

  Техникалық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен тәсілдерін сипаттау. Техникалық жүйелердің жұмыс істеу тұрақтылығын қамтамасыз етудің негізгі әдістерін белгілеу. Қазіргі жағдайда техникалық жүйелердің табысты жұмыс істеу қабілетін көрсету. Қазіргі жағдайда техникалық жүйелердің тұрақтылығын арттыру бойынша іс-шараларды қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы өзекті мәселелер
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы өзекті мәселелерді қарастыру және өндірістік және тұрмыстық үй-жайларға қойылатын қауіпсіздік талаптары негізгі қағидаттар мен талаптарды талдау. Өндірістік процестердің, сумен жабдықтау, канализация және өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту жүйелерінің санитарлық сипаттамасын талдау. Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық базаны қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік кәсіпорындардағы кешенді қауіпсіздік жүйесі
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы қауіпсіздіктің жалпы талаптарымен, өндіріс процесінің ерекшеліктерін және қызметкерлердің қажеттіліктерін таныстыру. Салалар бойынша кәсіби қызметтегі әр жұмыс түрі үшін қауіпсіздік талаптарын сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы территориясындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мониторингі
  Несиелер: 4

  Төтенше жағдайларды (ТЖ) болжауды келтіру, ҚР Экономика салаларындағы апаттарды модельдеу мен болжауды көрсету. Төтенше жағдайлар саласындағы ҚР заңнамалық актілерін қарастыру.Төтенше жағдайларды ұзақ мерзімді және жедел болжаумен таныстыру. ТЖ пайда болу ықтималдығын және олардан келетін залалды бағалау тәсілдерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғаудағы басқару жүйелері
  Несиелер: 4

  Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігін басқару жүйесінің негізгі принциптерін қарастыру. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда халықаралық тәжірибені келтіру. Технологиялық процестерді жүргізу кезінде қоршаған ортаның, төтенше жағдайлардың жай-күйіне баға беру және талдау әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары
  Несиелер: 6

  Техникалық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін талдау. Кәсіпорында әлеуетті қауіпті аймақтарды көрсету және барлық техникалық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарын сипаттау. Қауіпті жағдайларды модельдеудің негізгі бағыттары мен әдістерін беру. Салалар бойынша қауіптілікті жүзеге асыру шарттарының ақпаратымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етудің техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы өзекті мәселелерді қарастыру және өндірістік және тұрмыстық үй-жайларға қойылатын қауіпсіздік талаптары негізгі қағидаттар мен талаптарды талдау. Өндірістік процестердің, сумен жабдықтау, канализация және өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту жүйелерінің санитарлық сипаттамасын талдау. Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық базаны қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрқауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралары
  Несиелер: 5

  Электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастыру іс-шараларын сипаттау. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарын көрсету. Электр қауіпсіздігі бойынша қорғаныс құралдарын ұйымдастыру және пайдалану кезінде жауапкершілікпен байланысты мәселелерді, сондай-ақ зардап шеккенге дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәсілдерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Өндірістік процестерге, өндірістік - технологиялық және еңбек тәртібін сақтауға қойылатын негізгі қауіпсіздік талаптарын қарастыру. Циклдің барлық сатыларында технологиялық процестің және өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шаралармен таныстыру. Қазіргі нарықтық жағдайларда кәсіпорындарда жарақаттануды шектеу мысалдарымен өндірістегі жарақат қауіптілігіне баға беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Өндірістік ортаның, қауіпті жағдайлар мен аймақтар күйі көрсеткіштерін болжамдау және профилактика
  Несиелер: 4

  Өндірістегі жазатайым оқиғаға әкеп соқтыратын себептерді анықтау туралы жалпы ережелерді қарастыру. Әрбір жазатайым оқиғаны тіркеудің обьективті құжаттамасымен, еңбекті қорғау бойынша заңнамалық базамен таныстыру. Өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанушылық көрсеткіштерін және Ережелерді бұзғаны үшін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Заманауи ғылыми зерттеулер және оларды метеорологиялық қамсыздандыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу негіздері мен олардың метеорологиялық қамтамасыз етілуін білу. Ғылыми зерттеулердің жалпы принциптерін, әдіснамасын қарастыру, өзіндік ғылыми жұмыстарды дайындау, жүргізу және рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару
  Несиелер: 5

  Ғылыми және өнеркәсіптік экспериментті орындау кезінде жоспарлау және басқару принциптерін, тәсілдерін қарастыру. Зияткерлік меншікті қорғау, құрылым туралы ҚР заңнамасымен таныстыру. Патенттік құжаттарды рәсімдеу және оны бәсекеге қабілетті өнім жасауда пайдалану ерекшеліктерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды басқару
  Несиелер: 4

  Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігін басқару жүйесінің негізгі принциптерін қарастыру. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда халықаралық тәжірибені келтіру. Технологиялық процестерді жүргізу кезінде қоршаған ортаның, төтенше жағдайлардың жай-күйіне баға беру және талдау әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техносфералық қауіпсіздікті басқару
  Несиелер: 4

  Техносфералық қауіпсіздікті басқару саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қарастыру. Еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы ҚР заңнамалық актілеріне талдау жасау. Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бойынша мәліметтерді жинау және өңдеу, олар туралы мәліметтерді есепке алу және талдау, басқару еңбегін ұйымдастыру, механикаландыру және автоматтандыру саласындағы ақпараттық жүйелерді сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі практикалық мәселелерді тұжырымдап, шеше білу, басқару қызметін табысты жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Пәнаралық ойлау, өзекті мәселелерді сыни баяндау және осының негізінде гигиена және еңбекті қорғау саласындағы ең тиімді бағыттарды анықтау, өндірістік қауіпсіздік пен тіршілік әрекетін басқарудағы негізгі мәселелерді өз бетінше бағалау.

 • Код ON3

  Өнертапқыштық, инновациялық қызметті, сондай-ақ гигиена және еңбекті қорғау саласында технологияларды енгізу және коммерцияландыру элементтерін көпшілік алдында ұсыну дағдысының болуы.

 • Код ON4

  Өндірісте ғылым мен техниканың дамуы мен жетістіктерінің инновациялық бағыттарын қолдану, сондай-ақ бірыңғай технологиялық шикізат принципі бойынша қалдықсыз технологияларды құру.

 • Код ON5

  Көпшілік алдындаеркін сөйлеу, өндірістегі креативті процестер мен оңтайлы-қауіпсіз технологиялық режимдерді кәсіби баяндау.

 • Код ON6

  Өндірісті басқаруда қауіпсіз технологиялық процестерді енгізу және зияткерлік, бұрын пайдаланылмаған инновациялық технологияларды жүзеге асыру.

 • Код ON7

  Өз кәсіби және ғылыми білімдерін, техникалық шешімдерді жинақтау, жүйелеу, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік тұрғысынан озық технологиялар тәжірибесін сыни талдау.

 • Код ON8

  Үлкен немесе кіші топтарда жұмыс істеуге қабілетті болу; экологиялық таза және қауіпсіз өндірістік-технологиялық, ғылыми-зерттеу, жобалық және экономикалық міндеттерді шешуде көшбасшылық қасиеттер мен бастамашылықтарды көрсету.

 • Код ON9

  Толық ақпарат алу үшін мемлекеттік және шет тілдерін меңгеру, ауызша және жазбаша түрде дұрыс, логикалық байланысқан білім беру; кәсіби деңгейде пікірталас жүргізу; мәні бойынша дәлелді дау айту.

Top